Skift af tandrem (+ remstrammer + generatorrem) på Ford Focus 1,6 ...

ford.focus.dk

Skift af tandrem (+ remstrammer + generatorrem) på Ford Focus 1,6 ...

Skift af tandrem (+ remstrammer + generatorrem) Ford Focus 1,6

Genereret baggrund af proceduren beskrevet i Haynes manual og lavet da Haynes

inddrager forskellige afsnit, så tanken er at samle det i en samlet kronologisk procedure

og tilføje nogle betragtninger hvor Haynes afviger fra min model.

Du følger mine anvisninger helt eget ansvar – jeg kan have glemt noget eller fået

byttet om rækkefølgen enkelte punkter – ved at kombinere med sund fornuft tror

jeg at novicen vil have noget ud af proceduren.

Input til rettelser og tilføjelser modtages gerne.

Jyllinge august 2010 vers 1

1. Få bilen monteret bukke fortil så det er muligt at kommer til nedefra, men ikke

højere end der stadigt kan arbejdes motoren ovenfra.

2. Afmonter højre forhjul. Det er ikke strengt nødvendigt men letter adgangen.

3. Nedefra - Fjern nedre skjold der beskytter gereratorrem. Den sidder med 2 stk 8

mm bolte.

4. Ovenfra - Fjern plastikskjold fra motorens overside – jeg mener at huske at det

sidder med 6 stk 10 mm bolte – noter hvordan slanger og ledninger sidder

monteret og hold dem væk fra topstykket.


5. Tag alle tændrørshætterne af og afkobl stikket i midten mellem cylinder 2 og 3 –

tændrørshætterne føres af vejen ud til venstre, men behøver ikke afmonteres i den

anden ende. Ledningerne stikket sidder i, trækkes op ad den kanal det ligger i og

holdes til siden

6. Tag udluftningsslangen fra studsen i topstykkedækslet.


7. Fjern de 3 øverste 8 mm bolte i øvre skjold, der sidder foran tandremmen. Man kan

ikke komme til resten af boltene, men topdækslet kan listes forbi med de 3 bolte

afmonteret da det så kan bøjes lidt tilbage og give plads.

8. Fjern topdæksel – det sidder med 4 stk 10 mm møtrikker. Hvis det sidder fast er

der nogle steder hvor en stor skruetrkker kan bruges til at leverere det fri. Læg det

til side en ren avis (så der ikke kommer skidt op i det)

9. Drej motoren via krumtappen til den står i TDC (top dead center). Krumtappen

drejes via 18 mm bolten, der holder remhjulet fast. 18 mm er IKKE en normal top i

et topnøglesæt – køb en stærk top da bolten sidder virkeligt heftigt godt fast og

skal af senere i processen – (Du får også brug for et heftigt tag for at få den løs).

For at stille motoren i TDC kræves en specielbolt af defineret længde – man kan

lave en selv. Tag en M10 bolt monteret med en låsemøtrik og sæt møtrikken

den del af boltens gevind, der stikker ud er præcis 38,24 mm langt – juster med en

skydelære. Der er ikke plads til at bolten er ret meget længere end der er brug for

pga kardanleddet, der sidder lige foran – bemærk at det har udskæringer, der gør

det muligt at få bolten ind hvis akslen drejes til det er muligt.


Krumtappen drejes med uret til knasterne står så en 5,0 mm metal bar kan skubbes

ind i rillen, der er eksponeret når de netop står i TDC og kun der (Hvis altså det er

justeret rigtigt – min var der en lille fejljustering fra fabrikken, så den ene ikke

var linet helt præcist op)– fjern baren igen og kør motoren lidt baglæns igen. TDC

findes ved at skrue den specielt tilvirkede M10 bolt ind i stedet for den bolt der

normalt lukker hullet. (det er en M10 bolt med 10 mm hoved) – Det vigtige

dette punkt er blot at få knasterne og krumtappen til at stå nogenlunde rigtigt i

forhold til hinanden før den gamle tandrem fjernes. Vi sætter det senere præcist

op. Jeg fandt en 5,0 mm metalbar, der kunne bruges i en skruetvinge og det

fungerede fint (se billede)


10. Løft servovæskebeholderne fri af sine holdere og skru

kølervæskeekspansionsbeholderen fri – den sidder med en 10 mm metalskrue + et

selvlåsende beslag i den anden ende – med en krog – jeg brugte sådan en til

udtrækning af shimmerringe - bøjes plasten i beholderen ud så den kan komme

over modhagen. Træk begge beholdere frem mod køleren og af vejen

11. Løst de 4 stk 10 mm bolte vandpumpehjulet – (Jeg kom til at fjernet remmen før

dette og var nødt til at genmontere den for at få modhold til at kunne fjerne

boltene!)


12. Anskaf en 15 mm ringgaffelnøgle hvis du ikke har en i forvejen – 15 mm er et

unormalt mål. Sæt den remstrammeren som er hjulet længst mod kabinen og

træk med uret – så bevæger den sig i fjerderen mod dig, tager stramningen af

remmen og du kan liste remmen af generatordrivhjulet. Fjern remmen fra alle

hjulene og noter hvordan den er rutet.

13. Skru medløberhjulet midt imellem generator og remstrammeren af – det sidder

med en central 10 mm bolt.


14. Skru hjulet af vandpumpen – De 4 stk 10 mm bolte du har løsnet før remmen kom

af

15. Nu skal generatoren af – Gør op med dig selv om du dette sted først vil afkoble

batteriet. Det kan sende en fanens masse strøm af sted og du vil for alt i verden

ikke have at det røde kabel finder stel med batteriet tilkoblet!!!!!. Jeg vil tro det er

muligt at lade kablet sidde og føre generatoren lidt til side, men jeg valgte at

afmontere det for at kunne afmontere generatoren helt og isolerede kablet grundigt

med omvikling af plastik og tape for at undgå at skulle afmontere batteriet

(konsekvenser - motorstyringen nulstilles + ur og radio går i udu). Generatoren

sidder med 2 bolte – en i top og en i bund + en gevindstang med en møtrik, der

fjernes. Generatoren kan nu føres ud fra gevindstangen.

16. Løsn de to 15 mm bolte knastakslerne, så knasthjulene kan dreje frit – Der kan

holdes igen knastaksen med en nøgle (19 mm eller svensknøgle) som vist

17. Nu skal remhjulet krumtappen afmonteres – Til det er der brug for en eller

anden måde at fastholde hjulet, mens møtrikken løsnes.

Jeg lavede et stykke værktøj af en M8 bolt sat fast til et 5 mm vinkeljern – hovedet

bolten skal lige kunne gå ind i et af de 3 ”egerhuller” i hjulet. Når møtrikken

drejes støder vinkeljernet til sidst undersiden af servopumpehjulet og så kan der

lægges kræfter nok i til at møtrikken kan løsnes.


18. Krumtaphjulet vil stadig sidde fast krumtappen og skal trækkes af. Se billede for

opstilling der fungerede fint (det sidder lidt skævt fordi jeg tog billedet efter

afmonteringen hvor det sidder løst)


19. Fjern resten af boltene i det øverste tandremsskjold.

20. Fjern det nederste tandremsdæksel – Det sidder med 3 stk 8 mm bolte.

Check om der er en shimmering der er utæt for så er det nu det skal ske. Den nye

tandrems liv forkortes hvis den udsættes for olie!

21. Understøt motoren med dunkraft.

22. Afmonter det øverste motorophæng. De tre tætsiddende møtrikker kræver en dyb

15 mm top (eller en ringgaffelnøgle)


23. Motorophængsbeslaget havde nu en overraskelse – Det ku ikke umiddelbart tages

af!

Gevindstangen det nu sad løst hvor også generatoren sad, måtte skrues ud af

motoren. Det nævner Haynes intet om!

Gevindstangen der er udført med omvendt Torx noter i enden, kan i mangel af

sådan en top, fandt jeg ud af udskrues med en 7 mm 6 kant top, der sidder helt

tæt til

Problemet!


Løsningen

24. Løsn tandremstrammeren de to bolte og afmonter den gamle tandrem. Fjern

den gamle remstrammer, hvis du som mig har købt et kit med både tandrem og ny

remstrammer. Den gamle virkede nu som om der var mange kiometer i den endnu

ligesom tandremmen heller ikke udviste tegn slid (efter 134.600 Km og 10 år),

men det er nok ikke lige der jeg vil spare. (Et Goodyear kit koster dd 595,- i T.

Hansen. Remmen alene 149,-)


25. Monter ny remstrammer og rem – Jeg bemærkede at remstrammeren levereret

med Goodyear kittet ikke som den gamle kunne justeres men kun havde en måde

at blive sat som så må give den korrekte tilspænding (ellers er proceduren at få

pilen ind imellem to mærker og fiksere strammeren der). Den leveres med en lille

metalpind til at holde den ude så man kan montere remmen i ro og mag uden træk

og når alt sidder som det skal tages pinden ud og remmen strammes op – voila!


26. Påmonter motorbeslaget igen og fjern dunkraften.

27. Sørg for at krumtappen står i TDC ved at genmontere bolten med de 38,24 mm fra

før og drej krumtappen helt op imod den – Med krumtaphjulet af har man kun den

runde krumtap at dreje og den må for alt i verden ikke blive ridset! Jeg viklede

en strimmel nylonrem rundt om og kunne så dreje den med en papagøjetang.

28. Monter 5,0 mm stangen i knastakslerne og stram boltene, der holder hjulene fast

knastakslerne. Fjern stangen igen

29. Monter nedre dæksel (rundt om krumtappen) til tandremmen.

30. Monter krumtaphjulet. Her foreskrives i Haynes at man først sikrer sig at

krumtaphjulet er kommet helt plads med et specialværktøj der trækker det

plads –evt ved brug af den gamle bolt, og derefter en ny bolt og to trin

fastspænding med først 40 Nm og derefter tilspænding med en kvart omdrejning.

Jeg havde ikke lige fået en ny bolt indkøbt og valgte at genbruge den gamle bolt og

tilspænde den med alt hvad jeg synes der har været rimeligt for tilsvarende bolte,

men det er nok mere korrekt at følge deres anvisning selvom den sidste

vinkelstramning forekommer mig noget upræcis og svært at udføre i praksis når

man ligger under bilen og ikke kan gennemføre bevægelsen i et ryk.

Fastholdelse af hjulet mens der spændes blev også en udfordring da den ikke

kunne ikke foregå med det værktøj med vinkeljernet, der blev brugt da det skulle af

og jeg valgte at lade 38,24 mm bolten gøre arbejdet – det var et sats da Haynes

ikke foreskriver det, men det virkede som om der var gods nok i alt til at modstå

kræfterne ved fastspændingen og det gik da også fint. Skru 38,24 mm bolten ud

igen.


31. Kontroller at knaster står som de skal i forhold til krumtappen ved at rotere

krumtappen fulde to omdrjeninger rundt. Sæt 38,24 mm bolten i igen og sørg for at

krumtappen kontakter den. Check at 5,0 mm metalbaren stadig passer perfekt i de

to udskæringer knastakslerne. Hvis den ikke passer kan der justeres ved at

løsne boltene til knastakselhjulene og rotere knasterne i forhold til

knastakselhjulene så det passer – check igen.

32. Genmonter i omvendt rækkefølge dvs

Øverste tandremsskjold minus de 3 øverste bolte

Generator

Vandpumpehjul

Medløberhjul

monter remmen

Stram vandpumpehjulbolte.

monter topstykkedæksel (overvej først om du også lige skulle checke

ventilspillerum nu du er i gang)

Påmonter tændrørshætter + stik mellem cylinder 2 og 3.

Monter motorudluftningslange og sæt div. slanger tilbage i deres klemmer

Sæt beholderne med kølervæske og servovæske tilbage deres plads


Skru de sidste 3 bolt i topdækslet til tandremmen

Sæt plastikskjoldet .

Sæt hjul og få bilen ned fra bukkene

Start den og se at alt fungerer ( min lyste ABS lampen et stykke tid – muligvis

fordi jeg også havde rodet med bremserne og der ha rjeg før oplevet at den efter

samling lige skal finde sig selv igen og melde ABS fejl det første minut efter at være

kommet vejen igen.

Voila – færdig!

More magazines by this user
Similar magazines