Et boligselskab bliver stiftet - Boliggården

boliggaarden.dk

Et boligselskab bliver stiftet - Boliggården

Hvis væggE kunnE HviskE

Holbergsvej 47 har været dannet rammen om Annemette

Rønne Larsens liv gennem generationer. Her

ses Annemette, manden Henrik, sønnerne Valdemar

og Magnus samt forældrene John og Berit. 2013.

(Foto: Bendt Olesen.)

Tænk engang hvis vægge kunne tale. Så ville

de hviske søde anekdoter om hverdagen, om

glade minder fra store øjeblikke og sørgelige

beretninger om sorg og savn.

Mange af os har et særligt forhold til et hus, en

lejlighed eller måske en gård. Måske var det

der, vi voksede op som barn. Måske har ejen-

dommen endda været i vores familie i gene-

rationer. Sådan er det hos Annemette Rønne

Larsen og hendes familie.

Annemettes farmor og farfar flyttede ind på

Holbergsvej 47, da byggeriet var helt nyt i slut-

ningen af 1950’erne. Men en ængstelse bredte

sig hurtigt hos farmoderen, der ikke brød sig

om at bo i et hus, og da Annemettes far, John,

der i tre år kun sjældent var hjemme, idet han

sejlede, valgte at slå sig ned med Annemettes

mor, Berit, overtog de huset i 1963.

Holbergsvej 47 blev rammen om et familieliv

med far, mor og fire børn. Det var her Anne-

mettes søster, Henriette, holdt sin konfirmati-

on i slutningen af 70’erne. Det var her, John og

75-årige Nini Jensen har boet i Sundparken i 52 år.

(Foto: Bendt Olesen)

Månelandingen i 1969, Berlinmurens fald i

1989 og terrorangrebet på World Trade Cen-

ter i 2011. Tre store, historiske øjeblikke. Tre

store begivenheder, som Nini Jensen har

kunnet følge på tv i sin lejlighed i Sundpar-

ken.

75-årige Nini Jensen har nemlig boet på

Pontsøvej 1 i 52 år. Kalenderen viste 1961, da

Nini sammen med sin mand, Birger, og deres

et-årige søn, Michael, flyttede ind i lejlighe-

den. Sidenhen blev Mogens og efternøleren

Mette født, og der blev trangt i lejligheden.

Men drengene var store og sjældent hjem-

me, så Mette havde frit spil på det fælles væ-

relse.

Berit kunne fejre deres sølvbryllup i 80’erne.

Stedet, hvor der blev holdt jul, lavet lektier,

læst godnathistorier og stedet, hvor skænde-

rier om legetøjet fyldte værelserne.

I dag lytter væggene til nye historier – hos den

nye generation. 1. november 2011 overtog An-

nemette, hendes mand Henrik og deres to

drenge, Valdemar og Magnus, nemlig Holberg-

svej 47. De byttede simpelthen bolig med John

og Berit, der i stedet flyttede ind i en lejlighed

på Blichersvej.

Når Annemette samler hele familien til jul el-

ler påske, går snakken på, hvor juletræet ple-

jede at stå. Nu er der andre møbler i stuen og

nye billeder på væggene, men historierne er

der stadig. Og som noget helt særligt får John,

som den eneste, lov til at ryge i udestuen. Det

John og Berit foran deres hus, ca. 1966.

Annemettes søster Henriette blev konfirmeret sidst i

70’erne.

Hvor længe Nini og Birger stod på venteliste

for at få en lejlighed i det nye byggeri, husker

Nini ikke. Men glæden var stor, da familien

flyttede ind, for området var noget ganske

særligt for både Nini og Birger, da de begge

boede der som børn. Det var et område fyldt

med minder og nostalgiske øjeblikke.

Livet med tre børn bød på masser af hyg-

geligt samvær med naboerne. Med impro-

viserede sammenskudsgilder, rundbold og

stikbold og hygge på græsset. Og når Kong

Vinter meldte sin ankomst og det fugtige

område bag boligblokkene frøs til is, gav

kommunen grønt lys til, at 5-årige Mette og

de andre børn fra området kunne hygge sig

om aftenen på den oplyste skøjtebane.

I dag er det Ninis børnebørn, der boltrer sig

på Sundparkens legeplads, når de besøger

bedstemor. Og selvom Birger døde for 10 år

siden, holder Nini stadig fast i de årlige pen-

sionistfester, som hun har deltaget i de sene-

ste mange år. Det er nemlig en kærkommen

lejlighed til at hygge sig med naboerne.

Når familien er samlet til påskefrokost,

er de gerne en tur på legepladsen. 1995.

(Fotos: Privat)

var nemlig ham, der byggede den, og han skal

have lov til at sidde samme sted, i samme stue,

og stadig nyde sin tobak.

En tur i garagen vækker minder om en svun-

den tid. Om dengang Annemette kom til at

trampe lidt for højt i stuen, mens John sov til

middag. Det blev han ikke glad for. Tanken har

ikke strejfet hende i mange år, men pludselig,

som hun står der, netop flyttet ind, dukker bil-

lederne op, og hun smiler for sig selv.

Er der noget, der er hyggeligt, så er det at flyt-

te hjem i sit barndomshjem. Der, hvor fortiden

har udspillet sig. Hvor minderne lister om hvert

et hjørne. Det er noget ganske særligt. Men til

tider også lidt underligt. Sådan beskriver An-

nemette det i hvert fald.

Kaffe i haven, ca. 1990.

Påskefrokost på Holbergsvej, 1970’erne.

(Fotos: Privat)

Sønnerne Michael og Mogens til fastelavn i 1970.

Selvom børnene er blevet voksne, hygger de sig

stadig på Sundparkens legeplads. 1995.

Similar magazines