Design Manual

finalbrygselv.mmd.eal.dk

Design Manual

Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Titelblad

Eksamens projekt opgave

2. semester

11/06 2012

F&A - Gruppe 4

Lavet af:

Alexander Milo Nielsen

Mads Snedevind Nielsen

Palle Frøhlich Hansen

Daniel Tangå Larsen

Casper Mortensen

11.06.2012 MMD Odense 1


Gruppe 4

Indhold

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Introduktionsafsnit ........................................................................................................................................... 3

Problemformulering ........................................................................................................................................ 3

Metodeafsnit .................................................................................................................................................... 4

Udviklingsmetode............................................................................................................................................ 7

Hvem er BrygSelv ........................................................................................................................................... 7

Virksomhedsforståelse ................................................................................................................................... 8

Research .......................................................................................................................................................... 8

Forretningsforståelse .................................................................................................................................... 14

Målgruppeforståelse ..................................................................................................................................... 16

Kommunikationsstrategi .............................................................................................................................. 18

Innovation ....................................................................................................................................................... 20

Reklametrailer for BrygSelv ........................................................................................................................ 21

Fri fortælling for BrygSelv ............................................................................................................................ 22

Fri fortælling for BrygSelv (2) ...................................................................................................................... 23

FLV og F4V .................................................................................................................................................... 24

Stil og funktionalitet til kampagne websitet ............................................................................................... 24

Use Case diagram ........................................................................................................................................ 26

Avanceret Kodeeksempel ............................................................................................................................ 29

Validering af kampagnewebsite .................................................................................................................. 31

Designprincipperne ....................................................................................................................................... 31

Kampagne website i form af en ‘Applikation’ (udkast) ............................................................................ 33

Logo Design ................................................................................................................................................... 34

Koncept beskrivelse ..................................................................................................................................... 38

Test af og evt. justering af website og video trailers ............................................................................... 39

Evaluering af eksamensprojekt .................................................................................................................. 40

Konklusion ..................................................................................................................................................... 40

Litteraturliste .................................................................................................................................................. 41

Bilag ................................................................................................................................................................ 44

11.06.2012 MMD Odense 2


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Introduktionsafsnit

Vi har i denne rapport arbejdet med strategier, koncepter og design der kan fremme BrygSelv’s salg,

gennem kampagnehjemmesider, tv reklamer og applikation. Vi har igennem vores målgruppeundersøgelser

kommet frem til et koncept som vi mener, er ideelt for BrygSelv som værende en virksomhed i udvikling. Den

visuelle identitet for BrygSelv er forbundet med vores koncept og strategi, for at skabe en sammenhæng

som forbrugeren kan mærke og derigennem danne et stærkere ’brand’ hos forbrugeren, der øger

kendskabsgraden og forhåbentlig BrygSelv’s popularitet.

Problemformulering

Hvilket koncept og strategi skal BrygSelv anvende, for at kommunikere bedst muligt ud til B2C

målgrupperne?

-Hvem er BrygSelv’s målgruppe?

- Hvordan skal BrygSelv’s overordnede kommunikationsstrategi se ud?

- Hvordan kan vi på bedst mulig vis udvikle et kampagnesite, som afspejler den målgruppe vi har

udarbejdet?

- Hvordan skal BrygSelv som ’brand’ fremvises i en videoreklame?

- Kan vi ved hjælp af Motion Capture og 3D lave en fri fortælling, som afspejler essensen i BrygSelv på en

sjov og alternativ måde?

- Hvordan introducerer vi BrygSelv’s bryggemetoder for nye kunder på en måde, som både er iøjefaldende

og informerende?

11.06.2012 MMD Odense 3


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Metodeafsnit

For at undersøge BrygSelv’s muligheder inden for video og web koncept, vil vi bruge følgende

metoder:

Virksonhed

De 7 Pér

Kvantitativ metode

Kvalitativ metode

SWOT-analyse

TOWS-analyse

PEST-analyse

Porters analyse

Segmentering

Mediaflowchart

Gallup Kompas

Udviklingsmetode

Visualisering

Motion design

Design principper: C.R.A.P.

Maya/texturing/modeling/rendering

Checkpoints by logo design

Design manual

Style guide

Interaktion

UML:use case

PHP og MySQL

Flash video/flash media server

Validering

XHtml

Iclone

Mocap

Kommunikation

Brugertest: Think-A-Loud metoden

Paper prototyping

Montage og lyrisk reklamefilm

Call to Action

11.06.2012 MMD Odense 4


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Lyddesign

Kommunikationsstrategi

Målgruppeanalyse

Målgruppestrategi

De 7 Pér bliver brugt til serviceprodukter, og består af de 4 p’er med 3 service parametre, som physical

evidence, process og people.

Den kvantitative metode vil vi bruge til f.eks. at undersøge statistikker. F.eks. fra www.statistikbanken.dk og

Gallup. Den kvantitative metode er god til at finde kolde facts, f.eks. folks ølforbrug.

Den kvalitative metode var god at bruge da vi besøgte BrygSelv og stillede spørgsmål. Vi kunne have brugt

den kvantitative igen ved at lave et spørgeskema, men et interview gav os mulighed for at gå dybere og

forstå BrygSelv’s koncept.

SWOT-analysen vil vi bruge til at undersøge og analysere BrygSelv’s stærke sider, svage sider,

Muligheder og trusler.

TOWS-analysen vil vi bruge til at sætte BrygSelv’s stærke og svage sider op i mod deres muligheder og

trusler, og derved komme med de bedste løsninger.

PEST-analysen bruger vi til at undersøge BrygSelv’s makromiljø.

Porters analyse bruger vi til at analysere markedets konkurrencesituation på mikromiljøet.

Segmentering har vi brugt til at finde frem til målgruppen, som BrygSelv skal markedsføre sig til, vi har også

anvendt www.conzoom.dk.

’Mediaflowchart’ er en model, som viser alle de medier man vil anvende i sin markedsføring og hvornår de

forskellige medier skal anvendes.

Gallup Kompas blev brugt til at finde målgruppens kulturelle referencer og hvilken segment type de tilhører.

Udviklingsmetode: ’Prototyping’, er en metode, der viser hvordan vi har arbejdet med projektet. Prototyping

er en udviklingsmetode hvor vi gennemgår de samme faser i projektet flere gange.

Udviklingsmetode bliver brugt til at vise hvordan man arbejder i et projekt, f.eks. vandfaldsmetoden, hvro

man laver en fase ad gangen og derefter ikke kan gå tilbage, eller prototyping hvor man arbejder i en spiral

proces og gennemgår de samme processer flere gange.

11.06.2012 MMD Odense 5


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Motion Design har vi brugt til at designe Motion Graphic-design pakken, hvor vi har lavet bumper, title design

og lower third. Motion Design bruges f.eks. til at lave en spændende intro der består af nogle elementer, som

bevæger sig.

Design principper: C.R.A.P. er forkortelsen af Contrast, Repetition, Alignment og Proximity, som omhandler

en række principper, som fortæller hvordan man sammensætter en hjemmeside eller et billede, for at give

det bedste resultat.

Maya er brugt til at lave 3D objekter, ved hjælp af modellering for at give den rigtige form, derefter

teksturering som giver objektet en farve og dybde. Til sidst rendering der skaber et billede, så man kan se

den endelige figur.

Checkpoints by logo design, er nogle punkter man skal være opmærksomme på, for at skabe et godt logo

design.

Design manualen, er en manual, der viser hvilke farver der skal være på logoet og websitet, samt hvilke

tanker der ligger bag de valg der er truffet.

Style guiden viser hvilke farver og fonte der bliver brugt til logo, bumper, title design og lower third.

UML står for ’Unified Modeling Language’, som er et simpelt diagram der visuelt kan vise nogle funktioner et

givent produkt har, en af typerne indenfor UML er Use Case diagrammet.

PHP og MySQL har vi brugt til at lave en underside på hjemmesiden, hvor man kan oprette en bruger og få

tilsendt et nyhedsbrev, som BrygSelv kan lave og sende til alle dem der har oprettet en bruger.

Flash video/flash media server, har vi anvendt til at ligge vores reklame videoer op på hjemmesiden via en

media server, ved hjælp af Adobe Flash.

Validering af hjemmesiden har vi gjort med http://validator.w3.org/, for at finde fejl på hjemmesiden og rette

dem til.

XHTML har vi brugt til at skrive tekster på hjemmesiden og lave den overordnede struktur.

IClone har vi brugt til at lave en video, der indeholder objekter vi selv har lavet i maya og med bevægelser vi

har lavet i mocap.

Mocap er forkortelse for ’Motion Capture’, som vi anvendte ved at optage bevægelser af en person med et

Kinect kamera, og senere bruge disse bevægelser til vores fri fortælling.

11.06.2012 MMD Odense 6


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Brugertest er en metode der bruges til at teste f.eks. en hjemmeside, ved hjælp af ’Think-A-Loud’-metoden,

hvor vi har haft testpersoner fra målgruppen, der skal fortælle hvilke fejl og mangler der var på hjemmesiden,

som vi kunne udbedre.

’Paper prototyping’ brugte vi til at lave skitser af hjemmesiden, som kunne bruges i brugertesten, før vi

lavede den endelige hjemmeside.

Montage og lyrisk reklamefilm blev anvendt ved vores reklametrailer, fordi videoen er optaget, som en

montage og det er en lyrisk reklamefilm, hvor der ikke er nogen handling, men det er stemningen der er i

fokus.

’Call to Action’ har vi brugt på reklametraileren, ved at der står et tlf.nr. efter reklamen er færdig, så folk kan

ringe og bestille en tid til øl brygning. På hjemmesiden er der også oplysninger, så en kunde kan bestille tid.

Lyddesign er med i reklametraileren, fordi vi har tilføjet forskellige lyde for at underbygge stemningen.

Kommunikationsstrategien bruger man til at planlægge sin markedsføring og sætte et konkret mål, som

markedsføringen skal opfylde.

Målgruppeanalyse bliver anvendt til at analysere målgruppen og finde frem til målgruppens alder, livsstil, køn

osv.

Målgruppestrategien bruges til at finde ud af hvordan man vil markedsføre sig overfor sin målgruppe, og

hvordan parameter-mixet skal sættes sammen.

Udviklingsmetode

Vores rapport er opbygget som om vi har benyttet os af vandfaldsmetoden hvor vi inddeler de forskellige

områder i trin, som mere eller mindre skal afsluttes før næste trin kan gå i gang. Denne metode er god til at

give overblik over projektet. Men vi har enlig udarbejdet hele projektet i spiralmodel idet vi har kørt projektet

igennem af flere omgange. På denne måde har vi løbende ændret projektet.

Hvem er BrygSelv

Bryg Selv er et bryggeri hvor du har mulighed for brygge dit eget øl og det kræver ingen forudgående viden

om øl brygning. Hos BrygSelv vælger kunden en opskrift af et stort udvalg af gennemprøvede opskrifter.

På opskriften står der de forskellige ingredienser og mængden, som kunden skal hente og hælde i den

kogende gryde. Processen foregår ved at der bliver hældt nogle ingredienser i gryden. Processen tager 2

timer og efter ca. 14 dage i lagerrum - afhængig af type - er øllet klar til tapning og afhentning. En brygning

giver ca. 50 L. øl.

11.06.2012 MMD Odense 7


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Virksomhedsforståelse

Research

Desk research

Sekundære datakilder – eksterne datakilder – databaser - internet

Konceptet stammer oprindeligt fra Canada 1 , og har udbredt sig til Australien, Sydafrika og USA. Direktøren

Steen Jensen opdagede konceptet for første gang i Australien. Derefter fik han ideen at lave sit eget firma

baseret på dette koncept. På nuværende tidspunkt er de, de eneste i Europa, der har et

virksomhedskoncept, hvor folk kan komme ind og brygges deres egen øl, med BrygSelv’s bryggeri faciliteter.

Virksomheden hed først ’Build A Beer’ 2 , men det gav problemer med ’Build A Bear’-virksomheden, hvor man

kan bygge sin egen bamse, fordi navnet ligner ’Build A Bear’ alt for meget. Steen Jensen besluttede derfor at

ændre navnet til BrygSelv, som det hedder i dag.

Delkonklusion

BrygSelv er et originalt koncept, som kan tilbyde deres kunder, at lave deres egen personlige øl. De er den

eneste virksomhed i Europa der leverer denne ydelse.

Field research

Primære datakilder - Kvalitativ datakilde - Dybde interview

Vi var ude og besøge BrygSelv, for at afprøve deres koncept, med en øl brygning og stille en række

spørgsmål om virksomheden. Man kunne tydeligt fornemme en vis bodega stemning over BrygSelv, når man

så de mange etiketter der var lavet af håndværker svende og øl stuen, hvor man kan sidde og drikke sin øl,

er pyntet op i typisk bodega stemning.

Direktøren Steen Jensen forklarede også at ca. 85% af deres kunder er mænd 3 , derudover har de også

kvinder og firmaer. De har et samarbejde med nogle firmaer, hvor medarbejderes kommer ud til BrygSelv og

brygger noget øl sammen, som et slags teambuilding arrangement, eller et hotel der tilbyder deres gæster at

få rabat, hvis de har bestilt øl brygning hos BrygSelv.

De vil gerne have flere kvinder i deres kundegruppe, men de ved ikke helt hvordan de skal tiltrække flere

kvindelige øl bryggere. Mens vi var hos BrygSelv bemærkede vi at, der var nogle typiske bryggere derinde,

der sikkert havde været kunde hos BrygSelv før, men der var også et ældre ægtepar derinde. Det ældre

1 http://www.fyens.dk/article/1125949:Odense--Bryg-din-egen-oel

2 http://www.fyens.dk/article/1125990:Indland-Fyn--Byg-en-fadbamse

3 Bilag 1: Field research

11.06.2012 MMD Odense 8


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

ægtepar er sikkert pensionister, som havde lyst til at lave noget anderledes en dag, og så fandt de frem til

BrygSelvs produkt – en dag hvor de brygger deres egen øl og hygger sig imens.

Hos BrygSelv har de ikke en særlig stor indsigt i de sociale medier 4 , de har en Facebook side, som bliver

administreret af en lokal pige, som har forstand på det. De ved dog godt at det er meget normalt i dag at

virksomheder kommunikerer gennem de sociale medier, som Facebook, Twitter osv. til deres målgruppe.

Det er en svaghed at BrygSelv ikke har en direkte styring af deres Facebook side. Det kunne de gøre ved at

direktøren Steen Jensen selv administrerede den eller en af medarbejderne hos BrygSelv, der kan fortælle

om virksomheden og de nyeste tiltag der kommer, igennem Facebook. I stedet har de en lokal pige der

styrer Facebook siden og det gør at BrygSelv ikke får en tæt kontakt til deres målgruppe, når der kommer en

mellemmand ind og derved gør deres kommunikation svagere.

Konceptet er unikt i Europa, og der er ikke andre virksomheder der tilbyder den samme ydelse, og derfor har

BrygSelv oplevet at de har haft kunder kommende fra Norge 5 for at brygge øl hos dem. BrygSelv ser at

konceptet har et stort potentiale i Danmark og resten af Europa. De har derfor tænkt på at udvide BrygSelv

ved også at lave et nyt BrygSelv bryggeri i Tyskland.

Delkonklusion

BrygSelv’s kunder er primært mænd, men der kommer også en del ældre mennesker, der har tid og lysten til

at afprøve BrygSelv’s koncept. Hvis BrygSelv gerne vil udbrede kendskabet til deres virksomhed, er en af

måderne det kan gøres på, ved hjælp af sociale medier, såsom Facebook, ved at opdatere det oftere med

nyheder om nye øl opskrifter eller aftaler med hoteller, hvis man kan få rabat på en overnatning, når man har

bestil en øl brygning.

BrygSelv’s marketing-mix illustreret med de 7 P’er 6 :

Et marketings-mix består af handlingsparametre som virksomhedens styrer og disse handlingsparametre

fastsætter virksomheden selv.

Vi har valgt at arbejde med de 7 P´er da BrygSelv ikke kun er en fysisk produkt men også en oplevelse.

4 Bilag 1: Field research

5 Bilag 1: Field research

6 International Markedsføring – kapitel 18

11.06.2012 MMD Odense 9


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Marketing-mixet med 7 P'er er en udvidelse af De 4 P'er.

Ud over de grundlæggende 4 P'er, Product, Price, Place og Promotion, behandler De 7 P'er også

parametrene:

People

Physical Evidence

Process

Det udvidede marketing-mix bruges hovedsageligt i

forbindelse med analyse af servicevirksomheder og

serviceprodukter. Serviceprodukter er mindre

håndgribelige end fysiske produkter ligesom personlig

interaktion, følelser og fornemmelser ofte spiller en

væsentlig rolle i forbindelse med kundens valg af

serviceprodukter 7 .

Produkt: Stort og unikt udvalg af øl, hvor kunderne selv har indflydelse på det færdige produkt.

Pris: Konkurrencedygtige og overkommelige priser. Fx er det muligt at brygge 50 liter speialøl til

995,-

Place: Firmaet ligger lidt uden for Odense.

Promotion: De har haft lidt reklamer på Tv2 Fyn 8 . Ellers er BrygSelv gode til at komme ud på

forskellige messer og dele smagsprøver ud. Derudover har BrygSelv ganske lidt online promotion i

form af et website som dog ikke er gennemarbejdet. De har en side på facebook hvor de lægger

nyheder op.

Personale: BrygSelvs ansatte har meget erfaring inden for området, og de er gode til at hjælpe

kunderne med at få det bedst mulige produkt og en god oplevelse.

Physical Evidence: BrygSelvs lokaler er pæne og rene som de skal være hos et lille bryggeri. Man

får et hurtigt overblik over processen når man er i lokalet. Dette gælder dog ikke layoutet på deres

website, som er ret uprofessionelt lavet.

Processer: Betjening af kunder forgår individuelt i bryggeriet og interaktivt kan kunder booke tid via

internettet og telefon.

7 http://www.betabox.dk/marketingmix-7p.html

8 Bilag 1: Field research

11.06.2012 MMD Odense 10


Gruppe 4

Porters 5 Forces

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Modellen hjælper os med at analysere

BrygSelv’s konkurrencesituation.

Porter's 5 Forces giver os en ide om

BrygSelv’s mikro-miljø. Altså det miljø,

BrygSelv har en indflydelse på.

Potentielle indtrængere

Med en oligopol konkurrenceform, som betyder der er få store og mange små konkurrenter. Så tyder det på

at det er forholdsvist enkelt og nemt at komme ind på markedet. En branche som ville være svær at komme

ind på er togbranchen i Danmark, da DSB nærmest er et monopol og det er temmelig dyrt.

BrygSelv skal derfor være opmærksomme på at der hurtigt kan komme nye udbydere, som kan true deres

marked. Ifølge Porter's 5 Forces er der fire "forcer", som BrygSelv især skal være opmærksomme på. Nye

udbydere er én af dem.

Konkurrencesituationen i branchen

Konkurrencen imellem diverse mikro-bryggerier går meget på høj mærkevareprofil. F.eks. vil en kunde

måske foretrække Ørbæk Bryghus, da de er økologiske og muligvis er det lokale bryghus for den kunde. Det

kan være svært for BrygSelv at påvirke denne kunde da de ikke laver specifikke "BrygSelv øl". Derfor skal de

spille på andre parametre som, pris og innovationsevne.

For at tage eksemplet fra før så kan kunden, som kan lide Ørbæks øl muligvis blive lokket væk ved at

reklamere med at de kan lave den samme øl, bare billigere. Der er dog en risiko for at kunden holder ved

Ørbæk for ikke at "forråde" sit lokale bryghus. Derfor skal BrygSelv "forklare" kunden at de giver en helt ny

og innovativ mulighed for at få sin yndlings øl. Nemlig ved at brygge den selv. Kunden vil forhåbentlig føle

sig fristet af den nye og sjove oplevelse.

Leverandører

Leverandøren har en stor betydning for enhver virksomhed, dog er det ikke alle at den har lige stor

indflydelse på. BrygSelv’s dåseleverandør fra Sverige, er utrolig betydningsfuld. Det er den eneste som

BrygSelv kan benytte sig af. Dvs. at hvis en konkurrent markedsfører sig bedre, kan risikoen være at

leverandøren vælger den, pga. større efterspørgsel.

Kunder

Da oplevelsen i at brygge sit eget øl er forholdsvis nyt på det danske marked, er det heller ikke noget

køberne kender særligt meget til. Det kan både være godt og skidt for BrygSelv. Hvis køberen er ude efter

denne oplevelse, så er deres forhandlingsstyrke en smule irrelevant, da de ikke kan få det andre steder. Hvis

11.06.2012 MMD Odense 11


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

de bare er ude efter special øl, er det vigtigt for BrygSelv at markedsføre sig som en billig og sjov måde at få

det på. Ellers kan det ske at køberen vælger den "nemme" løsning. Men hvis køberen ved, at i det lange løb

kan det være billigere at brygge øl hos BrygSelv, så kan det ændre folks meninger. Et godt eksempel er

grænsebutikken Calle. De reklamerer med at så længe man køber meget er det, det den lange køretur værd.

Det beviser at folk er villige til at bruge tid på at købe ind, hvis de ved at der er penge at spare.

Substituerende produkter

Konkurrence fra substituerende produkter: Når et nyt produkt introduceres på et marked, vil der altid være

risiko for, at det bliver modtaget med skepsis. Hvis BrygSelv vinder større indpas på markedet kan det

langsomt ændre folks idéer om special øl. Når det er sagt, så betyder det ikke at de kan gå ind og erstatte

markedet. det handler ikke om enten eller, når det kommer til truslen fra substituerede produkter. Man kan

som køber godt nyde en enkel special øl som ikke er fra BrygSelv i ny og næ, samtidig med at man kan

benytte sig af BrygSelv når man vil have mere øl og ikke mindst en oplevelse ud af det.

I forbindelse med juletiden, kan alle andre julegaver være en konkurrent. Da folk ofte køber efter en

decideret ønskeliste. Det er utroligt vigtigt for BrygSelv at promovere sig som en god gaveidé, især i

juleperioden.

Delkonklusion

Markedet for bryggerier i Danmark består af mange mikrobryggerier, så det er et meget marked med en

meget stærk konkurrence, derfor er det så vigtigt for BrygSelv at markedsføre deres koncept overfor deres

målgruppe og fotælle om deres koncept.

PEST-analyse til BrygSelv

PEST-analysen bruges til at beskrive og analysere virksomhedens eksterne forhold. I modsætning til Porter's

5 Forces, giver PEST-analysen os en ide om BrygSelvs makro miljø altså det miljø som BrygSelv ikke selv

har indflydelse på. Analysen tager udgangspunkt i 4 områder:

Political factors (Politiske forhold)

Economic factors (Økonomiske forhold)

Socio-Cultural factors (Sociale og kulturelle forhold. Holdninger, værdier mv.)

Technological factors (Teknologiske forhold)

11.06.2012 MMD Odense 12


Gruppe 4

Politik og lovgivning

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Det er lovpligtigt for bryggerier at betale ølafgift 9 10 . Heldigvis for BrygSelv så gælder disse regler ikke for

dem. Det er ganske enkelt fordi de ikke sælger øl, men derimod oplevelsen i at brygge sin egen øl. Dvs. at

når kunden betaler for at benytte deres udstyr og ingredienser så laver de det selv. På intet tidspunkt bliver

der solgt alkohol hos BrygSelv, så de slipper for afgiften 11 .

Når det er sagt så skal de stadig være på vagt efter lovændringer 12 . En lille ændring i paragrafferne kan

bringe BrygSelvs økonomi i fare.

Økonomi og demografi

Finanskrisen har stor betydning for vores købementalitet, så det er derfor vigtigt for BrygSelv at reklamere

deres produkt, som værende billigere end deres konkurrenters. Selv om det er vigtigt at markedsføre det

som en oplevelse, så kan de med fordel minde folk om at udover de får en god oplevelse så kommer de

også hjem med et kvalitetsprodukt, som er billigere end konkurrenternes tilsvarende produkter.

Sociale og kulturelle forhold

Det samlede indenlandske salg af øl er faldet gennem de seneste mange år. Men samtidig vokser

specialøllets andel af salget. I 2009 13 udgjorde salget af specialøl 6,9 procent af markedet. Det tal voksede til

7,7 procent i 2010.

Teknologi og miljø

Hver eneste dag bliver der forsket i hurtigere og nemmere måder at brygge øl på 14 . Det er vigtigt for

BrygSelv at holde et vågent øje for nyheder, så de ikke kommer bagud.

Man kunne også vælge at udvide PEST modellen med en PEEST model. Det ekstra E står for ecological

(økologisk)

Økologi

Økologiske varer er meget populære i Danmark og det burde BrygSelv udnytte. Mange virksomheder

arbejder med økologi, med stor succes(Baresso, Bodyshop). Bryggerier, som ørbæk bryggeri laver "økoøl"

med stor succes. I dag hænger kvalitet og økologi sammen og derfor burde det være naturligt for BrygSelv at

skilte med.

Delkonklusion

9

http://www.bryggeriforeningen.dk/default.asp?pid=364 12.03.12

10

http://www.skm.dk/tal_statistik/satser_og_beloeb/245.html 12.03.12

11

Bilag 1: Field research

12

http://politiken.dk/tjek/ECE1413176/mikrobryggerier-frygter-regeringens-nye-oelafgift/ 12.03.12

13

http://politiken.dk/tjek/ECE1413176/mikrobryggerier-frygter-regeringens-nye-oelafgift/ 12.03.12

14

http://www.japanfs.org/en/pages/028653.html 12.03.12

11.06.2012 MMD Odense 13


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Brygselv må hele tid følge med i hvad der bliver udmeldt fra politikere og sundhedsvænsnet for at sikre sig at

de ikke skal betale alkoholafgift. De skal også være bedre til at promovere sig på at de er billigere, specielt i

disse krisetider. Det er også vigtigt at BrygSelv er helt fremme hvad det angår det teknologiske dette kan

eventuelt fremme produktionen. BrygSelv kunne også gøre mere ud at reklamere med økologiske produkter.

Forretningsforståelse

SWOT-analyse 15

En SWOT-model eller SWOT-analyse er en situationsanalyse af virksomhedens interne og eksterne forhold.

Styrker

1. BrygSelv er unikke, og lever højt på at de er de eneste i Europa, som tilbyder denne oplevelse 16 .

2. Deres teknologi er moderne, og derfor kan de brygge øl på kun 2 timer 17 . Det gør det mere attraktivt for

kunderne.

3. BrygSelv er ikke et traditionelt bryghus, forstået på den måde at de ikke decideret sælger øl. Det giver

dem flere tøjler på det økonomiske plan, da de derfor er fri for at betale den høje ølafgift 18 , som tvinger

mange mikrobryggerier til at lukke 19 .

4. Deres øl er billigere end andre special øl 20 .’

Hvis man brygger 50 liter øl hos BrygSelv, koster det f.eks. 1390 kr. 21 , (1390 kr. / 50= 27,8) dvs. 27,8 kr. pr.

liter. Hos en special forretning for en lignende øl, ville det koste (17,75 kr.*3= 53,25) 53,25 kr. pr. liter,

imens det koster (53,25 kr.*50= 2662,5) 2662,5 kr. pr. 50 liter. Når man brygger denne øl hos BrygSelv, er

det (53,25-27,8= 25,45) 25,45 kr. billigere pr. liter end at købe den samme øl hos en special forretning.

Svagheder 22

1. BrygSelv er geografisk bestemt. Det vil sige, at deres kunder nogle gange er tvunget til at køre langt for at

opleve det.

2. BrygSelv har ikke pt. råd til dyr reklame, som tv-reklamer.

3. BrygSelv’s nuværende ansatte har ikke viden eller tiden til at udnytte anden god reklame, som sociale

medier.

15

Bilag 2: SWOT

16

http://www.facebook.com/groups/33957003855/ 12.03.12

17

http://brygselv.dk/ 11.03.12

18

Bilag 1: field research

19

http://politiken.dk/tjek/tjekmad/tjekmadartikler/ECE1285074/danskerne-vil-drikke-den-lokale-bryg/ 11.03.12

20 Bilag 1: field research

21 Bilag 3: øl beregninger

22 Bilag 1: field research

11.06.2012 MMD Odense 14


Gruppe 4

Muligheder

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

1. BrygSelv kan med fordel udnytte billig reklame, som sociale medier.

2. Økologi er meget oppe for tiden 23 . BrygSelv kan udnytte dette ved at give kunderne en mulighed for at

lave en "øko-øl". F.eks. ved at have en afdeling af ingredienser, som er økologiske.

3. Gøre sig mere attraktiv for kunder, der bor langt væk.

Trusler

1. Nye udbydere. Hvis der åbner en lign. virksomhed i Danmark vil de trække nogle af kunderne til sig.

2. Hvis oplevelsen ikke er unik nok i sig selv, vil kunderne måske hellere hen til de traditionelle

mikrobryggerier.

3. Hvis deres leverandører sætter prisen op eller stopper salget til dem.

TOWS-analyse 24

TOWS analyse er en overbygning på SWOT modellen, idet TOWS analysen kombinerer SWOT modellens

faktorer på en ny, fremadrettet måde, således at mulige strategiske tiltag identificeres.

Styrker-Muligheder

1-2 - BrygSelv lever højt på at være de "eneste". Det kan være farligt at det er deres bedste styrke, da det

bare kræver en direkte konkurent. Ved at tilbyde "øko-øl", gør de sig unikke på flere punkter, og det kunne

eventuelt blive deres force hvis der skulle åbne en lign. virksomhed.

3-1 - BrygSelv betaler ikke ølafgift da de sælger en oplevelse og ikke øl. Og kunderne skal vide at det er en

oplevelse. Ved f.eks. at forbedre deres Facebook-gruppe, kan de lave konkurrencer, hvor præmien er en

"tur" i BrygSelv.

3-3 - Ved at markedsføre BrygSelv som en oplevelse gøres det også mere attraktivt for kunder, som kommer

langvejsfra. Lige som en tur i tivoli skal BrygSelv virke som "turen værd". Folk skal se det som en unik

oplevelse, som man kun kan få et sted. Hos BrygSelv.

Styrker-Trusler

2-1 – BrygSelv’s teknologi er moderne og gør det hurtigt at brygge sin egen øl. Derfor er de også nødt til

hele tiden at være på forkant med den nye teknologi, som bliver udviklet. Hvis en konkurrent skulle dukke

op, med en helt ny teknik/maskine og BrygSelv ikke har den, så kan det lokke kunderne over til

konkurrenten.

4-2 - Det er vigtigt for BrygSelv at spille på at de er billigere end andre steder. Hvis folk mister interessen for

at brygge deres egen øl, skal BrygSelv minde dem om de andre fordele, som prisen.

23 http://www.information.dk/telegram/295168 12.03.12

24 Bilag 4: TOWS

11.06.2012 MMD Odense 15


Gruppe 4

Svagheder-Muligheder

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

1-1 - Ved at udnytte de sociale medier, som reklame kan BrygSelv komme længere ud end, f.eks. ved brug

af lokalaviser.

3-1 - BrygSelv burde ansætte en til at hjælpe dem med at bruge de sociale medier da de i dag er utrolig

vigtige for deres markedsføring.

Svagheder-Trusler

1-1og2 - Hvis der åbner en lign. virksomhed i f.eks. Sønderjylland så vil mange fra det område måske

fravælge den lange tur til Odense. Især deres kunder fra Tyskland. Derfor må BrygSelv gøre sig mere unikke

end de allerede er. F.eks. ved at udnytte økologien.

Målgruppeforståelse

Segmentering

Her har vi set på vores potentielle målgrupper og indskrænke os på forskellige områder. På denne måde får

man en bedre målgruppeforståelse.

Geografisk:

BrygSelvs har haft kunder fra hele landet, fordi BrygSelv leverer en unik oplevelse, som ikke kan fås andre

steder i Danmark 25 . Derfor omfatter segmentet hele Danmark.

Demografisk:

Målgruppen er fra 30-70 år og primært mænd, da BrygSelv 26 har fortalt at størstedelen af deres nuværende

kunder er mænd. Det kræver en fast indkomst, fordi det ikke er billigt, når man skal brygge 50 liter øl, noget

som studerende typisk ikke har råd til. Men efter studierne, når de har fået et fast arbejde, vil de være

købestærke nok til lave deres egen ølbryg. En vis del af målgruppen arbejder indenfor håndværksbranchen.

Psykografisk:

Det er mænd der godt kan lide at gøre ting selv en gang imellem, som f.eks. at lappe cyklen, reparere bilen,

samle et møbel eller sætte et nyt køkken op. Det er også livsnydere der sætter stor pris på kvalitet og godt

håndværk.

25 Bilag 1: field research

26 Bilag 1: field research

11.06.2012 MMD Odense 16


Gruppe 4

Adfærdsmæssige:

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Den yngste del af målgruppen omkring de 30 år, kan være lærlinge eller elever, der har arrangeret

ølbrygning til svendegilde. Over 30 år, er det en gruppe mænd der gerne vil lave noget socialt sammen, og

som derfor har valgt at brygge noget øl sammen. Efter 60 år kan det være en gave fra familien eller manden,

som spørger konen eller nogen i seniorklubben, om de ikke skulle prøve at brygge noget øl sammen.

Conzoom

Vi har kigget på conzoom grupperne 27 , hvoraf Fællesskabs gruppen minder mest om den segmentering vi

har foretaget. Fællesskabs gruppen handler om socialt samvær, hvor man gerne vil tilbringe noget tid

sammen med venner og familier. Det passer meget godt sammen med Brygslevs koncept, hvor man får en

oplevelse sammen, ved at brygge øl.

Gallup Kompas rose

Vi har lavet et Gallup Kompas rose 28 ud fra følgende kriterier

Alder: 30-70 år

Mobiltelefon: har mobiltelefon - ja

Internet: adgang til internettet - ja

Gør det selv: 1-5 gange ½ år til dagligt/næsten dagligt

Kompas rosen viser at de største segmenter ligger i Moderne-fællesskabsorienterede gruppen med 16,2%

og fælleskabsorienterede med 14,7%. Disse 2 grupper udgør BrygSelvs målgruppe og passer godt sammen

med segmenteringen, fordi de 2 grupper er meget sociale og nyder fællesskab med deres venner og

familier.

Delkonklusion

BrygSelvs målgruppe er 30-70 år, primært mænd, der gerne vil tilbringe noget sammen med vennerne til

noget socialt hygge, hvor de også føler at de er med i processen til at skabe noget, som de senere igen kan

anvende til en hyggelig sammenkomst.

27 Bilag 5: conzoom gruppe og typer

28 Bilag 6: Gallup Kompas rose

11.06.2012 MMD Odense 17


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Kommunikationsstrategi

Målgruppestrategi

Vi mener BrygSelv skal anvende målgruppestrategien udifferentieret markedsføring, som betyder at

BrygSelv laver deres markedsføring ensartet overfor hele deres målgruppe. Deres service er at levere en

oplevelse, hvor man kan brygge sin egen øl, og derfor er deres serviceydelse ikke egnet til at lave forskellige

parameter-mix, men i stedet skal de lave en samlet parameter-mix.

Kommunikationsmålsætning

Kommunikationsmålet for BrygSelv er overodnet at informere om deres unikke oplevelse. men mange i

deres målgruppe kender ikke denne oplevelse, og derfor vil BrygSelv’s målsætning, være at udbrede

kendskabet til deres oplevelse. Målet er at 5% i Syddanmark kender til BrygSelv eller har hørt navnet før, 6

måneder efter kampagnen for BrygSelv er udført og afsluttet.

Budskabsindhold og- udformning

Vi har 2 hovedbudskaber:

- BrygSelv tilbyder at man kan brygge sin egen øl eller benytte en ud af over 100 opskrifter, som er billigere

end at købe den samme mængde øl hos supermarkederne.

- Til hyggeligt socialt samvær med familie og venner, hvor man kan servere sin helt personlige øl og fortælle

om oplevelsen hos BrygSelv.

Det første budskab fokuserer på rationelle argumenter, imens det andet, argumenter til det følelsesmæssige.

Forudsætningen for at Brygselvs budskab bliver bemærket, er ved at skabe opmærksomhed. Dette gøres

gennem deres hjemmeside, der skal kommunikere budskaberne til målgruppen, f.eks. ved billeder der skal

simulere følelser, som hygge og tekst der skal beskrive fordelene ved BrygSelv.

Introfilmen skal ligge på hjemmesiden og vise hele forløbet i en øl brygning og til sidst vise en der nyder sin

øl. Den kommer derfor til at indeholde rationelle budskaber, med de mange forskellige øl opskrifter og om

oplevelsen ved at brygge sig egen øl.

Kampagnebudskab og- slogan

Sloganet er: ”BrygSelv dit personlige bryghus”, vi har ændret det oprindelige slogan på hjemmesiden

”BrygSelv.dk dit private bryggeri”. Vi har valgt personligt i stedet for privat, for at give oplevelsen en mere

personlig følelse, som kommer tættere på forbrugeren end privat, som giver en fornemmelse af noget

erhvervsmæssigt, der koster penge at oprette, som f.eks. et abonnement.

11.06.2012 MMD Odense 18


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Promotion-mix 29

Reklame Sales

Promotion

Tv reklame Stand i

rosengårdcentret

PR Personligt

11.06.2012 MMD Odense 19

salg

Direct

marketing

Applikation til

mobil

Online

Marketing

Ny hjemmeside

Vi starter med online marketing, ved at vi laver en ny BrygSelv hjemmeside, som fundament for promotion-

mixet, hvor forbrugerne kan søge alle de oplysninger de har brug for og læse nyheder fra BrygSelv, samt få

et log-in, så man kan deltage i debatten på Brugselvs eget forum. Derefter skal der udsendes reklamer i tv,

som reklamerer for BrygSelv’s koncept, dette øger kendskabet til BrygSelv i dele af landet. .

BrygSelv vil efterfølgende åbne en stand i Rosengårdcentret, hvor de har smagsprøver med på nogle af

deres mest populære øl opskrifter og hvor de fremviser deres app til forbrugerne. Endvidere kan BrygSelv

have reklamer i aviser som er udstyret med en lille ’QR-kode’ 30 , som en potentiel kunde kan scanne med sin

smartphone og derved dannes der en direkte tråd, fra printreklamer til muligheden for tidbestilling via sitet.

BrygSelv kombinerer Sales Promotion og Direct Marketing til sidst, for at have en stand med flere

spændende muligheder.

Mediavalg – online/offline Media Flowchart 31

Valg af medier til reklamefilm

Tv: TV2 Fyn Regionale, TV2 Syd Regionale og TV2 Øst Regionale.

TV

Det er priser for 30 sekunders spot.

Vi vælger månederne maj og november 32 i 20.00 blokken, så reklamerne bliver vist fra kl. 20:00, som er

primetime på tv.

Vi har valgt maj måned da der bliver drukket meget øl i løbet af sommeren, hvor folk har tid til sommerhus og

hygge. Derfor ville det være oplagt at brygge øl i foråret så man har til sommeren.

November er tænkt som at få folk til at overveje BrygSelv som en gaveidé.

29 International Markedsføring – kapitel 21

30 http://www.commoncraft.com/video/qr-codes

31 Bilag 7: Mediaflowchart

32 Bilag 8: priser regional tv


Gruppe 4

Reklame priser:

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

På TV2 Syd koster det 12.650 kr.+12.925 kr. = 25.575 kr.

På TV2 Fyn koster det 7.700 kr.+6.325 kr.= 14.025 kr.

På TV2 Øst koster det 8.250 kr.+8.250 kr.= 16.500 kr.

Det bliver i alt 56.100 kr. (25.575 kr.+14.025 kr.+16.500 kr.=56.100)

Delkonklusion

Vores målgruppestrategi er udifferentieret. Målsætningen for kommunikationen er at informere, fordi

BrygSelv skal udbrede kendskabet til deres koncept, ved at fortælle om deres fordele og de sociale aspekter

af oplevelsen. For at udbrede kendskabet, skal de lave tv reklamer og forny deres hjemmeside fra grunden

af, til at blive en professionel og interessant hjemmeside, sammen med en applikation til smartphone, som

forbinder forbrugeren til hjemmesiden, som skaber de nye kunder.

Målet for den ovennævnte strategi, er at 5% i Syddanmark kender til BrygSelv eller har hørt navnet før, 6

måneder efter kampagnen for BrygSelv er udført og afsluttet.

Innovation

Da BrygSelv’s store konkurrenter, som Carlsberg og Tuborg er langt fremme indenfor brug af sociale medier,

i form af web 2.0 er det vigtigt for BrygSelv at følge med på bølgen. Vi foreslår derfor at benytte app-

teknologien, som en god mulighed for at fastholde deres kunder og muligvis skabe en bredere målgruppe.

Ved at gøre dette kan de skabe større indflydelse på markedet og på længere sigt udvikle sit eget monopol

som værende et unikt “oplevelsesbryghus”.

En app kan holde fast i kunderne ved at gøre dem en del af BrygSelv. Kunden laver sig en bruger, der er

forbundet med BrygSelv’s app og hjemmeside. Med denne bruger kan kunden få personlige nyheder, skrive

anmeldelser og læser andres. Derved kan kunderne dele sine opskrifter og oplevelser med nuværende og

kommende kunder.

På grund af fragmenteringer af medieplatforme kan det være svært at ramme store målgrupper med

traditionelle medier som tv og printannoncer.

Ved hjælp af hjemmesiden og app’en udnytter vi kundernes stigende grad til at kommunikere mere med

hinanden om virksomheden og dens produkter, fremfor traditionel markedsføring.

Kundernes kommunikation imellem hinanden har i dag meget større indflydelse på virksomhedens

beslutninger og markedsføring.

11.06.2012 MMD Odense 20


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Kunderne er blevet til prosumenter 33 . Det vil sige at de ikke blot lader sig eksponere af

massekommunikerende reklamebudskaber, men er aktive og medskabende forbrugere. Sådan hjælper

kunderne og app’en med at promovere BrygSelv, som et moderne og innovativt bryghus.

Reklametrailer for BrygSelv

Vi har udarbejdet en reklametrailer 34 som henvender sig til den ”ældre” del af vores målgruppe.

Reklamefilmen skal appellere til det følelsesmæssige og det sociale samvær der er forbundet med det at

man har været en tur på BrygSelv, og derved har noget og tænke tilbage på og mindes. En video som kan

vise BrygSelv fra en alternativ vinkel, og give en potentiel kunde en idé om hvordan det vil være efter

besøget hos bryggeriet.

Prototype Video

Kameraet 35 følger en hylde fra start position til slut i nogle ´traveling shot´ skudt på en dolly med henholdsvis

fast 50mm og fast 90mm optikker, begge med en lille dybdeskarphed så det er nemt at se hvad der er i

fokus. I filmmen ser vi en række familiebilleder af to brødre. Vi følger dem på 3 fotos fra små til de er

studenter. Til slut bliver en øl sat ned hvorpå vi ser brødrene i midten af de 30 på etiketten. På øl etiketten

står der Brødrene Hansens øl. Tilslut kommer logoet ind og call to action kommer til syne i form af telefon

nummer og web adresse.

33 International Markedsføring side 28

34 Bilag 9: reklame storyboard

35 Bilag 9: reklame storyboard

11.06.2012 MMD Odense 21


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Lyddesign: alt lyd i videoen er Foley (lyd der er lagt på efter redigering). Der er tale om i alt tre

baggrundslyde og en effektlyd på videoen. Fuglefløjt, børn der leger og en græsslåmaskine der startes er

alle baggrundslyde, de er alle med til at lave stemning og give seeren en følelse af forår. Mens lyden af øllen

der bliver sat på hylden er en effektlyd, som giver en følelse af at være i den stue.

Fri fortælling for BrygSelv

Målet med vores ‘frie fortælling’ er at beskrive bryggeprocessen, så at sige at sælge oplevelsen. I

modsætning til andre øl firmaer som fokuserer på smag og visuelt udtryk, fokuserer vi med den frie fortælling

på processen omkring brygningen da det er det essentielle i BrygSelv 36 .

Med vores instruktionsvideo 37 ville vi beskrive bryggeprocessen på en sjov og interessant måde. Vi mener at

processen omkring brygningen er det essentielle i BrygSelv, så vi valgte at parodiere de gamle 8mm

instruktionsvideoer fra 40’erne og 50’erne, lidt i stil med Cimber Sterlings reklamer. 38 Det mener vi lykkes

med farverne, det slidte 8mm filter og musikken, som er meget typisk for gamle instruktionsvideoer fra

50’erne. 39 Vi mener at dette giver et hyggeligt og varmende billede af BrygSelv som ikke fremmedgør folk

inde eller ude for målgruppen.

Det blev udviklet ved hjælp af motion design. Det hele blev lavet i After Effects med tegningerne lavet i

Illustrator.

Prototype Video

36 Bilag 10: instruktionsvideoen storyboard

37 Bilag 10: instruktionsvideoen storyboard

38 http://www.youtube.com/watch?v=AqR229Fms70

39 http://www.youtube.com/watch?v=lo0NLKAvmDM&feature=related

11.06.2012 MMD Odense 22


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Fri fortælling for BrygSelv (2)

Koncept til Fri fortælling (iClone mocap video)

Vores idé med en iClone video var at lave en video som kunne ramme en anden målgruppe end vores andre

videoer. Vi tænkte at en iClone og mocap er et meget teknisk medie, som bedre vil kunne henvende sig til

den yngre del af målgruppen. Vi har igennem erfaring fundet ud af at det er svært at få nøjagtige bevægelser

og irrelevante detaljer, så som tekstur, fra mocap-optagelser, og derfor fandt vi frem til et visuelt udtryk som

fortæller vores historie bedre, end det ville kunne gøres på andre måder.

Vi lagde en grøn 2D baggrund ind i iClone så de animerede figurer fra mocap-optagelserne, er lettere at

key’e ud i After Effects. Efter at have fjernet den grønne baggrund i AE benyttede vi os af funktionen ”Stencil

Alpha” under Blending Options, som gør at figuren bliver gennemsigtig og en video vil blive vist inde i

figuren. Ideen var at ramme en effekt som kan ses i introerne til næsten enhver James Bond film.

Mål: Resultat:

Handlingen i vores video går på at man følger en person som er ’tom’. Han kommer gående og en øl falder

ned fra himlen. Kapslen ryger af og han bliver fyldt op med øl. Han begynder at danse og en masse dansere

kommer frem som også er fyldt med øl. Det er symbolsk på den måde at man kan sige at hans liv er tomt,

men BrygSelv fylder det tomrum, hvorefter han bliver en del af et fællesskab. Ny ’catchphrase’ kommer frem

”Bryg din egen fest”, reklame fordi du kan brygge så meget af din egen øl, at du har nok til en hel fest.

BrygSelv’s logo i 3D toner frem på skærmen, filmen slutter.

11.06.2012 MMD Odense 23


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

FLV og F4V

Til vores videoer har vi valgt at bruge FLV, da det generelt det accepteret online format. Vi valgte også FLV

frem for F4V, da F4V er nyere og der er færre ældre browsere der understøtter den, og derfor en chance for

at færre af vores ældre målgrupper som vil have mulighed for at se dem. Vi sørger også for at vores film er i

24 fps, da det er normalt for animationsfilm. Hvis det var til TV, ville vi have valgt 25 fps og PAL, som er

farvestanderen for TV og video i Europa.

Stil og funktionalitet til kampagne websitet

Vi har været igennem mange overvejelser da vi skulle finde frem til stilen på vores website. Det logiske var at

tage udgangspunkt i vores logo.

Så farverne var på plads. Men vi valgte ikke at bruge f.eks. den brune som baggrundsfarve da logoet helst

skulle poppe frem. Med en lysebrun baggrundsfarve lykkedes dette samtidigt med at vi fik lys, dog rolig

stemning, som vi føler appellerer til målgruppen. Ved vores første udkast prøvede vi at distancere os fra

sider som www.tuborg.dk. De fokuserer mere på at skabe et look, som symboliserer at de er en stor

virksomhed, som er moderne på en mere business egnet måde. Med f.eks. en hvid baggrundsfarve, som

giver dem et renere look. Vi vil stadig ikke give BrygSelv det look, men vi prøver nu at kombinere det. Det vil

sige at vi tager det rolige og billedet af en virksomhed, som er nede på jorden med det professionelle

”business-look”. Derved bliver det både tillokkende for private og virksomheder.

Designprincipperne nærhed og ensartethed, var vigtige for os. F.eks. indeholder vores header logo i den ene

side og faneknapper i den anden. Det giver brugeren en idé om at disse knapper er de overordnede genveje

til undersider på sitet. Knapperne er ligeledes designet ens, for at give brugeren en hurtig ide om at de

danner en menu. Logoet ligger i venstre side. Det gør det ligeledes på mange andre hjemmesider. Ved at

”kopiere” andre sites gør vi det lettere for brugeren. Man kan genkende opbygningen fra diverse andre sider

og derved hurtigt få overblik. (www.facebook.com, http://www.amazon.co.uk).

Nederst findes der 4 ”buckets”. Idéen er at de linker til 4 forskellige testimonials. Dem kan man altid finde i

bunden. Derfor fungerer de som en alternativ footer. Så ved at header’en og footer’en er på alle undersider

så giver man brugeren en form for tryghed på sitet. Han/hun kan nemmere finde rundt når ”content-området”

bliver pakket ind af footer’en og header’en. Hvis undersiderne ændrede sig fuldstændig hver eneste gang

bliver det hurtigt uoverskueligt, da brugeren hele tiden skal orientere sig efter de basale ting, som hvordan

man kommer tilbage til forsiden.

Det er utrolig vigtigt hele tiden at linke til de sociale medier, da folk tit kommenterer og giver deres mening til

kende via dem, i modsætning til at gøre det direkte på sitet. Derfor linkes der til de sociale medier via sitet.

11.06.2012 MMD Odense 24


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Vi overvejede at tilføje en masse flash elementer på siden for at give den nogle animationer osv., men vi

mener ikke at det ville passe til vores målgruppe, da vi gerne vil gøre siden nem at navigere igennem uden

at skabe forvirring eller ventetid.

Opsætning af streaming server.

De videoer der kan ses på vores brygselv hjemmeside. Har vi lagt op på en separet server (loke.ots.dk) via

FileZilla. På denne måde overbelaster vi ikke brygselv siden.

11.06.2012 MMD Odense 25


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Use Case diagram

I ovenstående Use Case diagram har vi ved hjælp af UML Unified Modeling Language vist hvad man som

bruger kan foretage sig på hjemmesiden. Man kan se der er mange muligheder lige fra at se billeder, læse

andre kunders erfaringer og til at se videoer. Administratoren kan se oplysninger om sine medlemmer og

sende nyhedsbreve til dem.

11.06.2012 MMD Odense 26


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

I det næste Use Case diagram har vi vist hvilken funktion php’en giver til vores hjemmeside. En kunde kan

oprette sig, som medlem, ved at oplyse navn, land og email. Desuden kan kunden også udmelde sig hvis

personen er medlem i forvejen. Administratoren kan se oplysninger om medlemmerne og sende mails til

dem.

11.06.2012 MMD Odense 27


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Det sidste Use Case viser hvordan Call to Action bliver aktiveret, når en person ser reklamen, og ser tlf.nr. til

sidst og derfor ringer til BrygSelv for at bestille en tid til brygning.

11.06.2012 MMD Odense 28


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Avanceret Kodeeksempel

11.06.2012 MMD Odense 29


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

11.06.2012 MMD Odense 30


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Validering af kampagnewebsite

Det er altid irriterende hvis en hjemmeside vises dårligt eller slet ikke kan vises. Et godt trick er at bruge

http://validator.w3.org/ til at tjekke syntaksen af sine HTML-dokumenter.

For dem der vil til at lære at lave hjemmesider, er en validator en fortrinligt værktøj, især fordi den udpeger

enhver fejl og henviser til dokumentation hvor man kan læse mere om hvordan fejlen kan undgåes. Denne

dokumentation er selve standarden i dens nyeste version. Der findes næppe bedre muligheder for

selvstudium end at bruge netop denne validator og ovenikøbet får man hjemmesider af højest mulig kvalitet.

På denne måde kan man lave hjemmesider der følger de samme standarder som browserne laves efter.

Da vi validerede vores kampagnewebsite viste den nogle fejl, som heldigvis ikke gav de store

vanskeligheder. Det viste sig at være de noter, som af ordensmæssige årsager blev placeret i dokumentet.

De blev slettet og siden blev så valideret.

Designprincipperne

Da vi udviklede vores design gik vi ud fra designprincipperne (CRAP). CRAP står for Contrast, Repetition,

Allignment og Proximity.

Contrast handler om at udnytte farver, former osv. til at vække opsigt på din hjemmeside el.lign. F.eks. vil lilla

tekst på gul baggrund "poppe op" da de to farver komplimenterer hinanden.

På vores hjemmeside kan man f.eks. se eksempler på udnyttelsen af ”Contrast” ved vores brug af farver

som har taget udgangspunkt i vores logo.

11.06.2012 MMD Odense 31


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Repetition drejer sig om at skabe en helhed. Med helhed dannes også orden. Gentagelse af design, som

f.eks. ens overskrifter, og gennemgående menulinje giver brugeren overblik over hjemmesiden og kan være

med til at gøre oplevelsen mere brugervenlig. F.eks. kan ens knapper blinke på samme måde, når brugeren

trykker på dem. Det giver brugeren en hurtig forståelse af hjemmesiden.

Vi har gengivet vores design i vores forskellige platforme. Det kan man f.eks. se ved at vi bruger logoet som

”hovedpunkt” i vores design, for hele tiden at ”holde stilen”.

Allignment, altså opstilling handler om at systematisere sit design. F.eks. kan centreret tekst blive mindre

letlæseligt da teksten kommer til at mangle bagkant, og den virker tilfældigt placeret. Intet må virke tilfældigt

placeret. Det vil give uro på siden, og det ender ofte med at brugeren ikke læser teksten.

I BrygSelv´s logo er alt centreret. Selv om man ofte siger at man ikke må centrere noget så har vi her gjort

en undtagelse. Logoet skal forestille en etiket, og på en etiket ”skal” det være centreret, da der naturligt nok

ikke er en bagkant på noget, som er rundt (flaske). Men vi har dog valgt at placer logoet på hjemmesiden i

venstre hjørne af headeren, da vores side er meget lige opbygget og derfor vil det være naturligt for læserne

at begynde at ”læse” hjemmesiden fra venstre mod højre. På den måde sikrer man at logoet er det første

man ser. Vi har sat de tre knapper Home, galleri og medlem i højre side af headeren for at sikre balancen.

Proximity. Nærhed, handler om at gruppere sit design. Hvis man har noget info, som er relateret til hinanden

kan man med fordel placere dem i nærheden af hinanden. Dette giver orden på hjemmesiden. F.eks. kan

man placere alle hovedemnerne samlet. Så danner man sig en hovedmenu og på den måde undgår mange

separate enkeltdele, der kan virke uoverskueligt for brugeren.

Igen kan vi relatere til hjemmesiden. Det var f.eks. ikke et tilfælde at vi placerede menuen for sig og

kontaktoplysninger for sig. Det ville forvirre brugeren hvis alt var placeret tilfældigt.

11.06.2012 MMD Odense 32


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Kampagne website i form af en ‘Applikation’ (udkast)

Udover kampagne websitet vil BrygSeiv endvidere have gode muligheder i at udvide deres kundebase

gennem en ‘app’ til smart phones. De vil på den måde hoppe med på den moderne bølge af den

teknologiske udvikling og have mulighed for at opnå større popularitet. App’en skal fungere som en miniature

udgave af kampagne websitet.

Forside

Denne side vises når applikationen åbnes.

(Logoet er en simpel udgave. Det vil indeholde BiygSelv’s navn). Baggrunden

er et animeret ølglas, hvor bobler vil piple frem fra bunden.

Startside

Her vil fem faner være tilgængelige. Hus (hjem/home) “nyheder”, “øl”, “info” og

“kontakt”.

Hus — Her bliver man introduceret til BiygSelv gennem en video. Man er ikke

tvunget til at se den hvis man allerede er bekendt med bryggeriet.

Nyheder — Denne side vil blive opdateret hver gang den tilføjer nye øl,

kommer med nye tilbud, osv.

Øl — Her vil man blive præsenteret for BrygSelv’s udvalg. Detaljeret

beskrivelse nedenfor.

Info — Nyttige informationer som eksempelvis åbningstider, findes under

denne fane.

Kontakt — Oplysninger såsom adresse, telefonnummer osv., findes her.

øl-fanen

Eksempel på hvordan fanernes indhold vil kunne bygges op. Til højre vil man

kunne ‘swipe’ gennem udvalget af øl. På venstre side vil information omkring

de øl som er i fokus vises. En søgefunktion er tilgængelig øverst til højre på

fanebladet. Her vil der være mulighed for al søge efter en bestemt øl, eller en

‘filter funktion’, hvor man kan udfylde forskellige kriterier, så der eksempelvis

kun vil blive vist stærke al, lyse øl, osv. På den måde vil man have mulighed

for at ‘opdage’ nye produkter, indenfor ens egne smagskriterier. Yderligere

funktioner kunne være en knap ud fra hver øl der er i fokus, hvor man vil

kunne finde lignende øl, ud fra den valgte.

11.06.2012 MMD Odense 33


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Logo Design

Her ses det logo vi i fællesskab er kommet frem til:

Vi har valgt dette logo fordi vi synes det passer til vores målgruppe og

de sender det signal vi har ledt efter. Der er noget nostalgisk og

samtidig enkelt over det. Det nostalgiske signalerer kvalitet og godt

håndværk. Farverne er lys- og mørkebrun som symboliserer øllet som

kan være både mørkt og lyst. Se også design manual. 40

Checkpoints by logo design

1. Størrelse: Logoet fungerer til en vis grad når det bliver

minimeret. Den øverste tekst bliver lidt utydelig.

2. Stilart: A descriptive logo (Retro)

3. Medier: Logoet er nemt at arbejde med fordi det ikke består af så mange

farver. Da teksten er hvid på en mørk baggrund er den altid synlig selv ved

sort/hvid print

4. Identitet: Der er noget nostalgisk i logoet som passer godt til

bryggeriet som består af bryggere der kan deres håndværk og

som brænder for deres erhverv.

5. Enkelhed: Logoet er meget enkelt da det kun består af en flaske i

en ramme. Det er på den måde meget nemt at huske

6. Enestående: Logoet er ikke unikt da formen er set ved mange

andre ølmærker, men det er også meningen at ramme noget folk

kender, da man kan brygge alle slags øl. Det er dog vigtigt at

logoet ikke bliver intetsigende.

40 Bilag 11: Design Manual

11.06.2012 MMD Odense 34


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

I vores diskussion om logoet var vi inde på flere versioner.

Logoet med humle planten i midten er en af de fravalgte fordi Bryg Selv også fremstiller Øl helt uden humle.

Af Casper Mortensen Af Alexander Milo Nielsen

Af Daniel Tangå Larsen Af Mads Snedevind Nielsen Af Palle Frøhlich Hansen

Her ses et par udkast til et BrygSelv logo. I vores søgen efter et velfungerende logo kunne vi hurtigt

udelukke et par, da de ikke alle sender et tydeligt signal om hvilket produkt der er tale om. Der er blevet

eksperimenteret med lidt forskellige former, der ikke nødvendigvis associeres med øl eller brygning. Vi har

taget udgangspunkt i farver som brun, orange og gul, som er de gennemgående farver i vores koncept.

Valget er faldet på disse farver da de ofte bliver associeret med øl.

Logoet fra Alexander, slår hårdt på navnet, men det appeller ikke rigtig til vores målgruppe. Logoerne af

Palle og Daniel er begge meget abstrakte, og derfor kan gøre forbrugeren i tvivl om hvilken slags

virksomhed der er tale om. Der er gode muligheder med Mads’ logo, da det er et interessant design, men

udtrykker ikke nok om hvad BrygSelv egentlig går ud på. Casper’s logo rammer vores koncept på den bedst

mulige måde, ved at der er taget udgangspunkt i gamle, klassiske etiketter. Logoet er til den endelige

11.06.2012 MMD Odense 35


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

version blevet redigeret således at vores valgte farver går igen gennem en flaske i midten i stedet for

humleplanten. Planten blev erstattet med flasken da den muligvis ikke vil sende det rette signal, da man ikke

kun har mulighed for at brygge med humle hos BrygSelv. Derudover passer den grønne farve ikke ind i

vores design.

Style guide for design pakke

(Style guide)

Farvepalette:

Fonts:

# 41261E

# C97B14

FrankRuehl Regular (lower third, Bumper 1 og Bumper 2)

Cooper Black

Brannboll (motion graphics)

Effekter:

Motion Graphics video: Kamera 3D effect, Particle , Grain, Fade in og fade out

Bumper: Light Sweep, Gaussian blur, Opacity

11.06.2012 MMD Odense 36


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Title Design Bumper 1

Bumper 2 Lower Third

11.06.2012 MMD Odense 37


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Koncept beskrivelse

Beskrivelse af web koncepts centrale elementer

Vores mål med vores udkast til et kampagnesite for BrygSelv, er at fokusere på stemningen hos bryggeriet.

Det vil vi gøre ved til dels at have fokus på 'resultatet' fremfor processen, forstået på den måde at vi igennem

vores site vil vise, hvad du får ud af bryggeriet efter øllet er brygget. Vi vil gøre sitet interessant og

imødekommende for bryggeriets målgruppe, ved at gøre hjemmesiden enkel og brugervenlig, så forbrugerne

hurtigt kan få de oplysninger og informationer de har brug for.

Vi vil igennem vores websitekoncept holde en fast simplificeret stil. En stil hvor målet er at enhver indenfor

bryggeriets målgruppe, kan finde rundt. Sitet vil have struktur og en ’rød tråd’ gennemgående ved hver side,

igen for at bibeholde en simpel og forståelig opbygning. Vi vil øverst på både kampagnesitet og

applikationen have en fanelinje, hvor der skal være let adgang til hver side.

Applikations-koncept

Udover kampagnesitet har vi også udarbejdet et koncept til en smartphone applikation (kaldet en ’app’).

BrygSelv kan ved hjælp af en gratis applikation på Android- og iOS-enheder ramme en langt større

målgruppe end tidligere, samt skabe mere omtale om BrygSelv. Applikationen skal fungere som en miniature

udgave af kampagnesitet 41 , enkelt opbygget med menuer som bringer dig hurtigt rundt på kun de mest

relevante områder. Kontaktoplysninger med et link direkte til en navigeringsapplikation, vil kunne guide

potentielle kunder direkte til bryghuset. App'en kan ydermere sættes op med en påmindelses-funktion, som

kan informere brugerne om nyheder og tilbud. På den måde kan dem som måske har mistet interessen for

BrygSelv, blive ”fanget” igen.

Vi fik idéen til app’en fra bryggeriet Carlsbergs egen kampagne app. Den er simpelt opbygget og giver med

et moderne intuitivt design, folk lyst til at opsøge mere viden om Carlsbergs produkter. 42

Igennem app’en og sitet kan man også lave en personlig bruger. Som eksempelvis på IMDb’s hjemmeside 43 ,

skal man som bruger kunne have mulighed for at skrive anmeldelser og dele meninger og oplevelser.

BrygSelv kan med samme metode giver kunderne mulighed for at læse andres meninger og dele erfaringer.

Potentialet er at listen af øl man kan brygge hos BrygSelv, kan blive længere og længere dag for dag.

Applikationen bør være gratis, så flest mulige installerer den på sin smartphone, dermed vil der ikke være

nogen folk der først skal overveje om de gider bruge penge på at købe selve app’en.

41 Bilag 12: kampagnesite

42 www.carlsberg.com

43 www.imdb.com

11.06.2012 MMD Odense 38


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Test af og evt. justering af website og video trailers

Test af web og app koncept, på baggrund af ’Think-A-Loud’-metoden 44

Vi testede vores koncept på tre mænd, henholdsvis 34, 49 og 50 år gamle. De bliver holdt anonyme da det

eneste som er relevant at vide, er at de alle er inden for vores målgruppe.

Alle deltagerne gennemgik en test. Testen skulle vise brugervenligheden på vores kampagnewebsite,

desuden tester vi også vores applikations-koncept. Det gør vi ved hjælp af ’paper prototyping’, hvilket vil sige

en skitse/koncepttegninger over hvordan sitets layout og visuelle udtryk vil se ud. Målet er at de tre

testdeltagere skal let kunne bruge begge medier, uden problemer og helst med en positiv oplevelse.

Vi fulgte ’Think-A-Loud’-metoden. Det vil sige at under testen forholder vi os passive imens vi observerer

testdeltagerne. Vi beder dem kun om at tænke højt imens de bliver testet. Formålet er at undersøge deres

reaktioner på sitet/app’en og de tanker de gør sig, imens de gennemgår dem. Vi er ikke interesseret i at høre

deres meninger. De skal ikke tolke sitet/app’en, for det gør den almindelige bruger heller ikke når han/hun

besøger en hjemmeside.

Det er utroligt vigtigt at vi som testledere forholder os neutrale og objektive imens deltagerne bliver testet. Vi

må ikke påvirke dem ved at kritisere eller forsvare vores koncept. Der er også en risiko for at vi underbevidst

påvirker dem med at finde knapper osv. Det ville gøre testen ubrugelig da deltagerne ikke viser deres

”ærlige” reaktioner.

Delkonklusion

Vores testdeltagere kunne færdes både i app’en og på kampagnesitet uden de store problemer. Det er i sig

selv en stor succes, men små problemer opstod, som vi skal være opmærksomme på.

Det skal selvfølgelig siges at vores paper prototyping var i sort/hvid så det var ikke en stor overraskelse da

alle tre deltagere, pga. manglende farver havde svært ved at finde knapper og generelt hovedpunkterne ved

app’en. Det beviser dog bare hvor vigtig farver er når man vil fremme brugervenligheden.

Generelt var det let for dem at bevæge sig rundt på sitet. Og vi fik indtrykket af at de fik en bedre oplevelse

end med vores tidligere layout.

44 Bilag 13: Think-A-Loud test

11.06.2012 MMD Odense 39


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Evaluering af eksamensprojekt

Da vi startede eksamensprojektet, arbejdede vi videre med vores to tidligere projekter om brygselv. Vi har

indarbejdet den kritik vi fik tidligere. Det vil sige at vi har arbejdet med den samme rapport hele semesteret.

Det har betydet at vi har haft et godt overblik over hele projektet gennem hele semesteret. Vi har fordelt

arbejdsopgaverne mellem os sat lagt deadlines. På den måde har vi hver især haft frie tøjler med vores

individuelle opgaver. Løbende har vi haft møder hvor vi har diskuteret hvad der er lavet, og hvad der skal

laves.

Hvis vi skal finde steder hvor vores gruppearbejdet halter lidt, er det nok at vi engang imellem har haft nogle

overspringshandlinger. Derudover har vi alle været enige om stil og koncepterne inden for projektet.

Konklusion

Efter analyser og undersøgelser har vi fundet BrygSelv's målgruppe. Det er primært mænd fra 30-70, som

ofte betegnes som livsnyder og socialt anlagt.

Brygselv skal promovere sig på, at de sælger en oplevelse og ikke kun et produkt. Derudover kan de fremme

deres salg, ved at gøre opmærksom på at deres produkt generelt er billigere end andre bryggeriers special

øl (i store mængder). Ved hjælp af en applikation til smartphone kan de nå ud til et bredere "publikum", da

mange i dag har smartphones og det er en teknologisk trend, som stadig er i fremgang.

Et design, som er nostalgisk og minimalistisk, kan tale til en bred målgruppe. Farverne skal være rolige for at

afbillede BrygSelvs afslappede stil og identitet. Det er også utrolig vigtigt at holde en rød tråd, imellem

hjemmesiden og resten af vores produkter for BrygSelv. Det giver en genkendelighed for kunderne og bedre

brugervenlighed.

Vi skal formå at brande BrygSelv som værende et hyggeligt minde, som taler mest til den ældre del af

målgruppen. Det gør vi fordi at reklamevideoen umiddelbart skal vises på regionalprogrammer, såsom på

TV2 Fyn. Det er mest den ældre del af målgruppen, som ser disse programmer så derfor er det vigtigt at vi

rammer dem med denne video.

Dog skal den yngre generation også tiltrækkes og det gør vi med vores "bryg din egen fest"-kampagne. Her

benytter vi os af 'motion capture'-teknikken og 3D, som primært skal tale til den yngre del af målgruppen. Her

spiller vi på ungdommeligt musik og design, for at sikre at BrygSelv ikke bliver set som udelukkende tiltænkt

de ældre.

Nu hvor vi har en video til to forskellige "grupper" i vores målgruppe, har vi brug for en introduktionsvideo,

som forbinder begge "grupper" sammen. Introduktionsvideoen er lavet med motion graphics og vi prøver at

lave en nostalgisk, men samtidigt med et moderne look. På den måde kan vi ramme den brede målgruppe vi

går efter.

11.06.2012 MMD Odense 40


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Litteraturliste

Bøger:

Florio, Chris (2010)” Actionscript for Adobe Flash Professional CS5 Classroom in a Book.” Adobe

Press.

Rolighed Andersen, F., Warming Jensen, B., Jepsen, K., Schmalz, P. og Kjær Sørensen, J.

(2009)”lnternational Markedsføring.” 3. udgave Trojka.

Ashley Friedlein “Web Project Management: delivering succesfull commercial websites”. Morgan

Kaufman Publishers 2001. ISBN 1-55860-678-5 Udvalgt til dette kompendium: (Fra Preface) s. xiii —

xvii — (Fra Kapitel 1) s. 3 — 11 ÷ s. 31 (Fra Kapitel 2) s. 35 —40 (Fra Kapitel 3: s. 41 — 47)

Kjær, Skriver & Staunstrup “Organisation”. 4. Udgave.Trojka 2007.ISBN 978-87-92098-3 Udvalgt til

dette kompendium: (Fra kapitel 13 “Projektledelse og projekstyring”) s. 411 — 426 og s. 433 — 436

og s. 437 — 452

Eiberg, Karsholt og Torp (red.) “Integreret markedskommunikation”. Samfundslitteratur 2007. ISBN

978-87-593-1240-7 Udvalgt til dette kompendium: (Fra kapitel 4.4 “Projektledelse, økonomi og

performanceaftaler”) s. 339—345

Kjær, Skriver & Staunstrup “Organisation”. 4. Udgave. Trojka 2007.ISBN 978-87-92098-3 Udvalgt til

dette kompendium : (Fra kapitel 12 “Innovation og forandringsprocesser”) s. 360—362

Knudsbo & Marthinus “Innovation”. 2. udgave. Systime 2007. ISBN 978-87-616-2016-13 Udvalgt til

dette kompendium: (Fra kapitel 0”Innovation”)s. 13—19 + s.27 (Fra kapitel 1 “Idéen”) s. 30 — 37 + s.

39 + s. 63 — 70

Social media segmentering og kommunikation: “Groundswell” af Bernoff og Li. Kapitel uddrag Ch.2 +

Ch 3 + Ch. 4

“exploring STORYBOARD” af Wendy Tumminello, Thomson, Delmar Learning, ISBN-13: 978-1 -

4018-2715-1. Kapitler: 3 og 4s. 33-74

Fortælleteori — Musikvideo og reklamefllm: Lennart Højbjerg, Forlaget Samfundslitteratur(2008)

ISBN:978-87-593-1405-0. Musikvideo s. 11-57 & Reklamefilm s. 59-107

Adobe Creative Team (201 0)’Adobe Premiere Pro CS5 Classroom in a Book.” Adobe Press.

Adobe Creative Team (201 0)”Adobe After Effects CS5 Classroom in a Book.” Adobe Press.

Tumminello, Wendy (2004)”Exploring Storyboarding.” Delmar Cengage Learning.

Krasner, Jon (2008)”Motion Graphic Design.” Focal Press. Kap. 1-3, 5-8 og 11-12 Kompendium.

Beauchamp, Robin(2005)”Designing Sound for Animation.” Focal Press. Kap. 3-5 Kompendium.

Højbjerg, Lennard(2008)”Fortælleteori — Musikvideo og reklamefilm.” Akademisk forlag. Side 59 -

106.

Sullivan, Karen(2008)”Ideas for the Animated Short.” Focal Press. Kap. 2+4-5.

Robertson, Ian “Principles of Motion Graphics.” Side 1-6. Kompendium.

11.06.2012 MMD Odense 41


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Krasner, Jon(2008)’Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics.” Focal Press.

Kompendium.

Bojen, Lars (2010) “Motion design Compendium” kap. 1 — 8 + 11-12”

Christiansen, Mark (2008) “Adobe After Effects CS4 Professional Studio Techniques” kap 5.

Birkholm, Rene (2001)”Design 2011.” Kap. 2+4. Kompendium.

Beighley, Lynn & Morrison, Michael (2008)”Head First: PHP & MySQL.” O’Reilly Media. Kap. 1-3.

M.D. McCaIIum (2011)”iClone 4.31 — 3D Animation, Beginner’s Guide” Packt publishing

“Start p PHP” (Hæftet) af Thomas G. Kristensen

Hansen, Kristian (2002) “Xhtml bogen”, Ingeniørens forlag

Foundation ActionScript 3.0 with Flash and Flex Steve Webster, Todd Yard, Sean McSharry, Kap.

1+2+3+4 + 7 By FriendsOfED ISBN-10: 1-59059-815-6 ISBN-13: 978-1-59059-815 - 3

http://w3schools.com/css/css intro.asp

Maya 2008 Character Modeling And Animation. PrincipIes and Practices By Tereza Flazman

Publisher: Thomson Course Technology PTR and Charles River Media ISBN-10: 1-58450-556-7

ISBN-13: 978-1-58450-556-3 eIler den nyere udgave:

Learning Maya 2009: Foundation Publisher: Sybex; Pap/DVD edition (November 17, 2008) ISBN-10:

1897177518 ISBN-13: 978-1897177518 De anvendte kapitler indgår i den Ebook som ligger i:

R:\GroupFolders\afdelinger\MM D\opgaver\3D-materiale\LMO9_Foundation

Learning Autodesk Maya 2008, (Official Autodesk Training Guide, includes DVD): The Modeling &

Animation handbook.

The Art of Maya: An Introduction to 3D Computer Graphics. Publisher: Sybex; 4 edition (April 30,

Internet:

2007)

http://www.gallup.dk/vores-markedsfokus/medier/printmedier/gallupkompas/kompas-segmenter.aspx

08.03.12

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrug/forbrug-og-salg-af-alkohol-og-tobak.aspx?tab=nog

08.03.12

http://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2005/2005-04-12-Fremgang-for-udenlandsk-ol.aspx 08.03.12

http://www.freesfx.co.uk/ 31.05.12

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR290_1.pdf 08.03.12

http://www.bryggeriforeningen.dk/default.asp?pid=364 12.03.12

http://www.youtube.com/watch?v=AqR229Fms70 31.05.12

http://www.youtube.com/watch?v=lo0NLKAvmDM&feature=related 31.05.12

http://www.skm.dk/tal_statistik/satser_og_beloeb/245.html 12.03.12

11.06.2012 MMD Odense 42


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

http://politiken.dk/tjek/ECE1413176/mikrobryggerier-frygter-regeringens-nye-oelafgift/ 12.03.12

http://www.japanfs.org/en/pages/028653.html 12.03.12

http://www.information.dk/telegram/295168 12.03.12

http://brvgselv.dk/ 11.03.12

http://politiken.dk/tjek/tjekmad/tjekmadartikler/ECE1285074/danskerne-vil-drikke-den-lokale-bryg/

11.03.12

http://www.wrangler-europe.com/ 13.03.12

www.conzoom.dk 13.03.12

http://www.fyens.dk/article/1125949:Odense--Bryg-din-egen-oel 29.05.12

http://www.fyens.dk/article/1125990:Indland-Fyn--Byg-en-fadbamse 29.05.12

http://www.betabox.dk/marketingmix-7p.html 28.05.12

http://www.facebook.com/groups/33957003855/ 12.03.12

www.facebook.com 28.05.12

http://www.amazon.co.uk 28.05.12

http://www.imdb.com/ 14.03.12

http://www.androidzoom.com/android_applications/lifestyle/carlsberg-unbottle-yourself_vyds.html

12.03.12

www.tuborg.dk 13.03.12

http://ekstrabladet.dk/kup/madogdrikke/article1077677.ece 01.06.12

Analysemodel, tv reklamer og musikvideoer: http://www.e-kjaer.dkllaerer/a tv-reklame.htm

ldéudviklingsmetodik: De seks tænkehatte (v.Erik)

http://www.fm.dkIFM/GamlePub/effektivearbejdsprocesser tools99/kap05 5.htm

W3schools.com

http://validator.w3.org/ 07.06.12

Learn XHTML: http://w3schools.com/xhtml/default.asp

Learn CSS: http://w3schools.com/css/default.asp

11.06.2012 MMD Odense 43


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Bilag

Bilag 1: Field research

Field research (Primære datakilder) – kvalitative datakilder – fokusgrupper

Dette er et udsnit af vores Field research, vi har filmet interviewene med direktøren Steen Jensen, og taget

de relevante spørgsmål og svar med i bilaget.

Den 14. februar var vi ude og besøge Brygselv. Direktøren Steen Jensen fortalte først om firmaet og derefter

havde vi et fokusgruppe interview med Steen.

Interview

Spørgsmål: beskriv BrygSelv?

Direktør: BrygSelv er et canadisk koncept som er dannet for ca. 27 år siden. Konceptet går ud på at brygge

øl uden at betale afgift til staten. Det er kunderne der brygger øllet, og BrygSelv som udlejer lokaler, gryder

og sørger for ingredienser.

Spørgsmål: hvem benytter sig af BrygSelv?

Direktør: Det er for det meste mænd der benytter sig af ”bryggeriet”, de udgør ca. 85% af kunderne. Men vi

prøver at gøre det hyggeligt så kvinderne også kan være med. Derudover har vi også firmaer. Derudover har

vi haft kunder helt fra Norge.

Spørgsmål: hvad kendetegner BrygSelv.

Direktør:

1. Et godt produkt.

2. det skal være hyggeligt for alle

3. en social oplevelse

Afsluttende bemærkninger:

Direktør: Det er et unikt koncept, vi er faktisk de eneste i hele Europa der tilbyder at folk kan brygge deres

egen øl.

Direktør: Vores øl er billigere end den øl man kan købe i supermarkederne.

Direktør: Vi ligger jo på Fyn, men vi har stadig kunder fra både Jylland og Sjælland, selvom det er lidt af en

køretur for dem at kommer herhen til os.

11.06.2012 MMD Odense 44


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Direktør: Vi har haft en reklame hos TV2 Fyn, men det er ret dyrt, selvom vi godt kunne mærke at slaget steg

i en periode.

Direktør: Vi har ikke så meget forstand på det med sociale medier, men vi ved at det er meget fremme i tiden

og vi har også en lokal pige, der tager sig af vores facebook side.

Spørgsmål: Hvad er BrygSelv fremtids planer?

Direktør: Måske at udvide firmaet til hovedstadsområdet. Eller Tyskland.

11.06.2012 MMD Odense 45


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Bilag 2: SWOT

11.06.2012 MMD Odense 46


Gruppe 4

Bilag 3: øl beregninger

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

BrygSelv

50 liter

No. 67 - Tokyo Gold

Medium bitter, gylden farve med let krop. Smager meget som Kirin

Humlesmag: lav

Humlearoma: lav

Alkohol: 4,3 %

Prisgruppe: 1

Priseksempel:

Øl prisgruppe 1 995,-

½ l. flasker 295,-

Etiketter 100,-

I alt 1390,-

1390 kr./50 liter= 27,8 kr. pr. liter

27,8 kr.*50= 1390 kr. pr. 50 liter

Supermarkeder eller andre steder der forhandler øl

En lignende øl til Tokyo Gold, er en Kirin 45 .

En Kirin Ichiban på 33 cl. kan fås for 17,75 kr. i special forretninger,

17,75 kr.*3= 53,25 kr. pr. liter

Og 53,25 kr.*50= 2662,5 kr. pr. 50 liter

45 http://ekstrabladet.dk/kup/madogdrikke/article1077677.ece

11.06.2012 MMD Odense 47


Gruppe 4

Bilag 4: TOWS

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

11.06.2012 MMD Odense 48


Gruppe 4

Bilag 5: conzoom gruppe og typer

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Conzoom gruppe:

E Fællesskab

E Fællesskab

Fællesskab udgøres af forskellige boliggrupper i både parcelhuse, lejligheder og række- og kædehuse og

befinder sig geografisk såvel i byområder i hovedstadsområdet som i provinsen. Offentlig leje er typisk, men

også andelsboliger, ejerboliger og privat leje er en mulighed i dette segment. Fælles for hele gruppen er, at

man søger fællesskabet med andre og er bosat på et mindre areal, og ofte er man mere blandet socialt end

andre grupper.

Nok omfatter Fællesskab ikke landets rigeste husstande, men man nyder i høj grad godt af nærvær og

sammenhold i beboelserne, og man har overskud til andet end arbejde. Af fritidsaktiviteter for medlemmerne

i Fællesskab er det ikke sport, der fylder mest. Derimod tager man med glæde på højskolekurser henover

sommeren og nyder den danske sommersol i selskab med god musik på en af landets mange festivaler.

Kombinationen af socialt samvær, interesser og god underholdning er netop, hvad der tiltaler Fællesskab.

I hverdagen kan man blandt andet finde denne gruppe i diverse folkekøkkener, hvor den rolige stemning og

muligheden for at udveksle mere end blot et "goddag" og "farvel" er i centrum.

Kommunikér med E Fællesskab

Fællesskab søger at møde verden med et smil, hvilket bestemt ikke foregår på en blåøjet måde, eftersom

dette segment i særdeleshed har øje og intelligens for det sociale. Derfor er det også karakteristisk, at man

har en stor vennekreds, hvor eksistenser interagerer med hinanden på tværs af kultur, nationalitet og

seksuel orientering. I kommunikationen med Fællesskab kan det vise sig relevant at fokusere på de

mærkesager, som optager de enkelte typer. Fællesskab er generelt mere digitale end andre og ser typisk

11.06.2012 MMD Odense 49


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

mere tv end landsgennemsnittet. De ser på og lytter til de kommercielle kanaler og er på og tilstedeværende

i det offentlige rum, hvor de gerne skimmer en gratisavis i bussen. Til gengæld læses de store aviser, såsom

Berlingske, Jyllands-Posten, Politiken eller Kristeligt Dagblad, ikke - ej heller regionalaviser.

Conzoom typer:

E1

Bingo og bytes

37% dyrker aerobics eller styrketræning

Geodemografi

Bingo og bytes udgøres af en bred aldersprofil; både unge i 20'erne og lidt ældre i 50'erne.

Hvor Bingo og bytes tidligere bestod af lige dele unge og ældre, har typen over de seneste par år ændret

sig, i takt med at flere og flere unge overtager lejlighederne.

Det ses typisk, at de fleste i dette segment bor som singler eller enlige. De unge har endnu ikke stiftet egen

familie og ej heller fået børn, og de ældre har sagt farvel til deres børn, som de fik i en tidlig alder, eller de

har aldrig fået børn.

Segmentets bolig er en lejlighed på mellem 60 og 85 m2, der er opført før 1960 i et større boligkompleks.

De ældste i dette segment forlod typisk uddannelsessystemet efter grundskolen, hvorimod de unge i højere

grad er optaget på en form for uddannelse og er på vej. Indkomstmønsteret er derfor generelt lavt og under

middel. Ydermere er det karakteristisk, at for en stor andel i Bingo og bytes er det at arbejde ikke det, der

fylder mest i hverdagen. Den andel, der arbejder, er ofte beskæftiget på lavere niveau og bredt indenfor

dansk erhvervsliv – andre modtager en form for overførselsindkomst.

Bingo og bytes finder man i metropolen og sjældent andre steder. Mest repræsenteret er derfor naturligt

København, Århus og Aalborg.

11.06.2012 MMD Odense 50


Gruppe 4

Adfærd og holdninger

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Man er netop kommet hjem fra Netto, hvor man faldt over en ny færdigret, man aldrig har prøvet før.

Færdigretten smækkes ind i mikroovnen, og fem minutter efter nyder man den foran fjernsynet, hvor man

ikke helt kan beslutte sig for, om man skal se kærlighedsdramaet på TV3 eller actionfilmen på TV3+.

Bingo og bytes er et sammensat segment, hvor de unge og ældre har hver deres fortrukne radio- og tv-

kanaler. Det er dog de unges vaner, der trænger mest igennem, hvor radioen typisk kører på Radio 100.

Denne forskel ses særligt på de unge og ældres læsevaner, hvor de ældre primært læser Ekstra Bladet, og

de unge hygger sig med Chili, GAFFA og M! Den nye færdigret var faktisk okay og efter at have slumret lidt

foran fjernsynet, bliver computeren tændt. De unge spiller gerne computerspil, mens de ældre skriver med

børn og børnebørn via Facebook eller deltager i konkurrencer.

De unge går ofte i byen og det er langt de fleste, der tager på diskotek flere gange månedligt - mange også

ugentligt.

Bingo og bytes har dog mere at samles om end bingo og bytes. Fælles for dem er, at de ofte besøger eller

får besøg af venner og familie, og hvis man spørger ind til deres værdier, vil man ofte få at vide, at de føler

det oplivende at tage en risiko, men at det er nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet som det danske.

Ydermere er det generelt, at man i dette segment godt kan undvære den daglige avis og generelt ikke læser

meget på tryk, udover gratisaviser.

Det er naturligvis karakteristisk, at Bingo og bytes, som bestående af unge og ældre, også på samme tid er

moderne og traditionelle personer - dog overrepræsenteret af de modernefællesskabsorienterede, da der er

flest unge i segmentet. Ikke alle stemmer, når der er valg, men når de gør, så går stemmerne gerne til

Socialistisk Folkeparti.

Selvom færdigretter ikke er den mest nærende kost, så går de unge gerne til styrketræning og fitness, og de

ældre ynder at tage på fisketur.

Ved computeren kigger man også hyppigt efter interrailbilletter eller billetter til Roskilde Festival, som de

unge virkelig nyder at bruge deres sommer på. De ældre sidder knap så længe ved computeren, og de

rejser også sjældent, men det bliver da til nogle enkelte kroferier eller busture.

E2 Sommerliv

11.06.2012 MMD Odense 51


Gruppe 4

45 % følger kampene i damehåndbold på TV

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Geodemografi

Sommerliv udgøres af familier i mange aldre. Disse familier kommer fra flere forskellige typer af

bopælsadresser, men fælles for dem er, at de tilbringer mest mulig tid i deres sommerbolig.

Det ses hyppigt, at et stort antal flytter bolig to gange årligt, hvor de over sommeren bor permanent i

sommerhuset, og derfor pakker lejligheden i storbyen sammen.

De yngre familier har typisk børn, men det kan være vanskeligt for familien at hive de større teenagebørn

med i sommerhuset, hvorfor det ofte kun bliver til enkelte weekender med børnene, eller også får de største

lov til at være alene hjemme i storbyen i weekenderne.

Indkomsten kan for de yngre familier betegnes som over middel, og for de ældre er det pensionen, der

forsøder tilværelsen.

Selvom mange i dette segment bor i lejebolig, ser man generelt en formue, der ligger omkring middel. Dette

skyldes, at formuen er placeret i sommerhuset fremfor lejligheden.

Uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt er typen bredt repræsenteret.

Sommerliv finder man bosiddende overalt i Danmark. Selve sommerhusene ligger ofte i kystnære

kommuner, mens kolonihaverne ligger i forstæderne til de større byer.

Adfærd og holdninger

Solen er ildrød i horisonten, bierne brummer og på grillen ligger der lækre bøffer og gør sig til.

Familien har været oppe i deres sommerhus næsten hver weekend siden det tidlige forår.

De har brugt tid på at pusle lidt om huset og samtidig foretaget nogle mindre reparationer, da huset var en

smule medtaget efter en hård vinter.

De nyder gerne et godt stykke kød på grillen, friske kartofler, salat og koldskål eller jordbær som en fin

afslutning. Dette står i stærk kontrast til de tunge retter, som de ynder at spise i vinterhalvåret, men uanset

hvad spiser de gerne økologisk og med kort vej fra jord til bord.

De handler, hvor det nu engang er mest bekvemt, fx på vej til eller fra arbejde eller i gårdbutikkerne og

købmanden ved sommerhuset.

Grundet familiens mange weekender i sommerhuset, besøger de sjældent venner og familie, eftersom livet i

friheden trækker mere. Til gengæld er de dog ganske aktive i kulturlivet, hvilket både gør sig gældende i

byen samt i og omkring sommerboligen.

En stor andel af Sommerliv går i hverdagene, og måske særligt om vinteren, på aftenskole eller

hobbykurser. Ydermere er de typisk samlere. Når der så er fyldt op i hjemmet med ting og sager, kommer

det i sommerhuset, og ellers samles der sammen til det årlige loppemarked.

Mens grillen gør sit arbejde, læser familien i lokalavisen eller i en af ugens mange dagblade, som de endnu

ikke har fået læst, men gemt til weekenden.

Man sidder gerne længe udenfor og nyder aftenvarmen, men senere er det hyggeligt at gå indendøre og

11.06.2012 MMD Odense 52


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

tænde for radioen, typisk P1, P2 og P4, hvor man helst vil finde noget jazz til at varme stuen op med. Det

sker også, at man læser i en af de mange skønlitterære bøger, som man efterhånden har et større lager af i

sommerhuset.

Familien bliver sent oppe og lader kroppen slappe af med lidt rødvin og klassiske drinks. Dette varer dog kun

lige til næste morgen, hvor man gerne tager en løbetur på stranden eller andre dejlige områder nær

sommerhuset.

Sommerliv kører typisk til og fra sommerhuset i bil, men man er opmærksom på at nedbringe CO2-

mængden i sit forbrug. Derudover køber de helst økologiske fødevarer og miljøvenlige produkter, hvis de

kan få det.

Man er særligt optaget af boligpolitik, men stemmer generelt særdeles bredt og er ligeledes en bredt

sammensat type. Dog ses en pæn overrepræsentation af stemmer til Enhedslisten og generelt færre

stemmer til Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.

Det er tydeligt, at man tilhører det fællesskabsorienterede segment og ikke er bange for at lære naboen at

kende og komme hinanden ved.

11.06.2012 MMD Odense 53


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Bilag 6: Gallup Kompas rose

11.06.2012 MMD Odense 54


Gruppe 4

Undersøgelse: Index DK/Gallup Marketing 1H 2005

Univers ('000): 4.598

Delunivers: Alle personer

Delunivers størrelse ('000): 4.598

Målgruppe: brygselv

Målgruppe størrelse ('000): 3.036 Stikprøve: 8.980

Procent: 66,0%

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Total brygselv

Total Opregnet000 3.036 3.036

Stikprøve 8.980 8.980

Lodret% 100 100

Gallup Kompas Moderne Opregnet000 347 347

Stikprøve 1.024 1.024

Lodret% 11,4 11,4

Moderne-individorienterede

Opregnet000 334 334

Stikprøve 956 956

Lodret% 11 11

Individorienterede Opregnet000 296 296

Stikprøve 790 790

Lodret% 9,7 9,7

Traditionelle-individorienterede

Opregnet000 325 325

Stikprøve 865 865

Lodret% 10,7 10,7

Traditionelle Opregnet000 308 308

Stikprøve 926 926

Lodret% 10,1 10,1

Traditionelle-fællesskabsorienterede

Opregnet000 283 283

Stikprøve 859 859

Lodret% 9,3 9,3

Fællesskabsorienterede

Opregnet000 419 419

Stikprøve 1.339 1.339

Lodret% 13,8 13,8

Moderne-fællesskabsorienterede

Opregnet000 414 414

Stikprøve 1.304 1.304

Lodret% 13,6 13,6

Centergruppe Opregnet000 310 310

Stikprøve 917 917

Lodret% 10,2 10,2

11.06.2012 MMD Odense 55


Gruppe 4

Bilag 7: Media Flowchart

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Off-Line On-Line

Tv

reklame

Maj

Stand i

Applikation til mobil

Ny internetside til Brygselv

Juni

Tv

reklame

November

Media Flowchart

11.06.2012 MMD Odense 56

Tid


Gruppe 4

Bilag 8: priser regional TV

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

TV 2 Østjylland og TV 2 Syd

11.06.2012 MMD Odense 57


Gruppe 4

TV 2 Fyn og TV 2 Lorry

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

11.06.2012 MMD Odense 58


Gruppe 4

TV 2 Øst og TV 2 Bornholm

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

11.06.2012 MMD Odense 59


Gruppe 4

Bilag 9: reklame storyboard

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Foto 1) På dette billede ses to små brødrene i det gammelt look

(sort/hvid).

Foto 2) brødrene er nu blevet lidt ældre og er iført

spejderuniform. Billedet har nu et sepia look.

Foto 3) brødrene er nu blevet studenter.

ØL) Kameraet stopper her, med en ølflaske bliver sat i højre

side. På øllen ses brødrene de er nu blevet voksne og hygger

sig på et værtshus eller lign. Begge med en øl hånden. På Øllen

står der Brødrene Hansens øl.

11.06.2012 MMD Odense 60


Gruppe 4

Bilag 10: instruktionsvideoen storyboard

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

11.06.2012 MMD Odense 61


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Bilag 11: Design Manual

Design Manual

Vi har valgt dette logo som Bryg Selvs nye firma logo, fordi vi synes det passer bedre til vores målgruppe.

Der er noget nostalgisk og samtidig enkelt over det. Det nostalgiske signalerer kvalitet og godt håndværk

hvor det enkelte signalerer ro og kontrol, stilen er lidt retro og traditionel. Vi har valgt formen af en traditionel

dansk ølflaske i midten af vores logo, da denne form straks associerer til øl. Logoet har en dobbelt effekt da

det også ville kunne fungere som øl etiket.

BrygSelv teksten i logoet er skrevet med skrifttypen: FrankRuehl Regular

Mens teksten DIT ENGT PERSONLIGE BRYGHUD er skrevet med: Cooper Black Regular

Fontende er tydelig og bogstaverne i logoet har fødder (Sans Serif)

Serifskrifter har den egenskab at serifferne danner usynlige vandrette læselinjer, som fastholder øjets fokus.

Samtidig gir det logoet et retro look.

Med de mørke toner der er i logoet vil man kunne lave en stemningsfuld BrygSelv web side.

Logoet er nemt at arbejde med fordi det ikke består af så mange farver. Da teksten er hvid på en mørk

baggrund er den altid synlig selv ved sort/hvid print.

11.06.2012 MMD Odense 62


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Bryg Selv logo består af brun og orange

Brun Orange

CMYK værdi: CMYK værdi:

C: 51% M: 73% Y: 71% K: 71% C: 20% M: 56% Y: 100% K: 4%

RGB/web RGB/web

R:65 G:38 B:30 R:201 G:123 B:20

# 41261E # C97B14

11.06.2012 MMD Odense 63


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

11.06.2012 MMD Odense 64


Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Bilag 12: Kampagnesite

Dette er forsiden til kampagnesiden for

BrygSelv.

Baggrunden forstiller skummende øl, hvor

små bobler vil piple frem fra bunden i en

animation.

Ved at trykke på logoet eller teksten bliver

man ’lukket ind’ på hjemmesiden. Dette sker i

en animation hvor man bliver sendt længere

‘ned i glasset’.

Første side man møder efter forsiden, er

’Nyheder’-siden.

Hjemmesiden er delt op i faneblade, hvor

der er adgang til alle relevante punkter for

den målgruppe vi mener BrygSelv bør

ramme.

Øverst på denne fane vil der være et

slideshow som gennemgår alle billederne

som enten er blevet lagt op af BrygSelv selv,

eller brugere på forummet. Til venstre på

fanen står nyheder og events. Til højre er

der en ’tilbudsboks’.

Til nederst under alle fanerne vil der være et

login-felt, ’ny?’ for nye brugere, og links til

sociale medier.

’Info’-siden indeholder alle relevante

informationer omkring BrygSelv, såsom

bryggeriets baggrund. Til højre er der et

kort over hvor bryggeriet ligger. Ovenover

kortet er der et link (’vis vej’) som åbner

Google Maps (eller et andet navigations

program).

11.06.2012 MMD Odense 65


Gruppe 4

Bilag 13: Think-A-Loud test

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Think-A-Loud test

Deltager: 28 år

Leder: Casper Mortensen

Dato: 3/14/2012

Kommentarer:

Interview:

Mads: Hvad mener du umiddelbart om app’en?

28: Simpelt, men på den gode måde. Kunne savne noget

anderledes.

Mads: Hvad mener du umiddelbart om kampagnesitet?

28: Det virkede godt. Jeg kan godt lide at man kan lave en bruger og

se anmeldelser og sådan.

Deltager: 49 år

Leder: Mads Snedevind Nielsen

Dato: 3/14/2012

Kommentarer:

Interview:

Mads: Hvad mener du umiddelbart om app’en?

Deltageren virker lidt forvirret over

app’en i begyndelsen, men forstår

grundelementerne efter noget tid

Ingen farver forvirrer ham

49: Fint nok, men jeg forstår ikke nødvendigheden af den, når hjemmesiden findes.

Mads: Hvad mener du umiddelbart om kampagnesitet?

Deltageren forstår hurtigt idéen med

app’en

Ingen farver forvirrer ham

Hurtigt videre til sitet

49: Det kunne jeg godt lide, men jeg opdagede først til sidst at det var meningen at man skal lave en bruger.

11.06.2012 MMD Odense 66


Gruppe 4

Bilag 14: Gantt kort

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

11.06.2012 MMD Odense 67


Gruppe 4

Bilag 15: Opgavedisposition

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Indledning

Problemstilling

Metodeafsnit

Udviklingsmetode

-Delkonklusion

Research

Field research

-Delkonklusion

Desk research

-Delkonklusion

Forretnings- og virksomhedsforståelse

-Delkonklusion

Målgruppeforståelse

-Delkonklusion

Kommunikationsstrategi

Konceptoplæg

Innovation

-Delkonklusion

Reklametrailer

-Delkonklusion

Fri fortælling (iClone)

-Delkonklusion

Kampagne website

-Delkonklusion

Research

Analyser strategi- og konceptoplæg

11.06.2012 MMD Odense 68


Gruppe 4

Produktbeskrivelser og forslag

Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Use Case diagram

-Delkonklusion

Avanceret kode eksempel med forklaring (1/2 side)

-Delkonklusion

Logo Design

-Delkonklusion

Stil og funktionalitet til websitet

-Delkonklusion

Designprincipper

-Delkonklusion

Think-A-Loud test

-Delkonklusion:

Ansvarsfordeling + Gantt Chart med milepæle

-Delkonklusion

Evaluering af arbejdsproces

-Delkonklusion

Konklusion

Litteraturliste

Bilag

Brugertest

Procesdokumentation

11.06.2012 MMD Odense 69

More magazines by this user
Similar magazines