Design Manual

finalbrygselv.mmd.eal.dk

Design Manual

Gruppe 4 Palle F. Hansen

Daniel T. Larsen

Mads S. Nielsen

Casper Mortensen

Alexander M. Nielsen

Lyddesign

Kommunikationsstrategi

Målgruppeanalyse

Målgruppestrategi

De 7 Pér bliver brugt til serviceprodukter, og består af de 4 p’er med 3 service parametre, som physical

evidence, process og people.

Den kvantitative metode vil vi bruge til f.eks. at undersøge statistikker. F.eks. fra www.statistikbanken.dk og

Gallup. Den kvantitative metode er god til at finde kolde facts, f.eks. folks ølforbrug.

Den kvalitative metode var god at bruge da vi besøgte BrygSelv og stillede spørgsmål. Vi kunne have brugt

den kvantitative igen ved at lave et spørgeskema, men et interview gav os mulighed for at gå dybere og

forstå BrygSelv’s koncept.

SWOT-analysen vil vi bruge til at undersøge og analysere BrygSelv’s stærke sider, svage sider,

Muligheder og trusler.

TOWS-analysen vil vi bruge til at sætte BrygSelv’s stærke og svage sider op i mod deres muligheder og

trusler, og derved komme med de bedste løsninger.

PEST-analysen bruger vi til at undersøge BrygSelv’s makromiljø.

Porters analyse bruger vi til at analysere markedets konkurrencesituation på mikromiljøet.

Segmentering har vi brugt til at finde frem til målgruppen, som BrygSelv skal markedsføre sig til, vi har også

anvendt www.conzoom.dk.

’Mediaflowchart’ er en model, som viser alle de medier man vil anvende i sin markedsføring og hvornår de

forskellige medier skal anvendes.

Gallup Kompas blev brugt til at finde målgruppens kulturelle referencer og hvilken segment type de tilhører.

Udviklingsmetode: ’Prototyping’, er en metode, der viser hvordan vi har arbejdet med projektet. Prototyping

er en udviklingsmetode hvor vi gennemgår de samme faser i projektet flere gange.

Udviklingsmetode bliver brugt til at vise hvordan man arbejder i et projekt, f.eks. vandfaldsmetoden, hvro

man laver en fase ad gangen og derefter ikke kan gå tilbage, eller prototyping hvor man arbejder i en spiral

proces og gennemgår de samme processer flere gange.

11.06.2012 MMD Odense 5

More magazines by this user
Similar magazines