Korrosion i skroggennemføringer og søventiler

sejlsport.dk

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler

Korrosion i skroggennemf¯ringer og s¯ventiler

Af Piet Jansen

FORCE Technology

Piet Jansen 2004 -- Kopiering og eftertryk tilladt med kildeangivelse


Korrosion i skroggennemf¯ringer og s¯ventiler

Sejlads i hÂrdt vejr er noget enhver sejler er forberedt p og er bÂden og navigationen i orden,

er det noget man tÊnker p som en udfordring, nÂr man siden sidder i kahytten, vel

ankommet i havn igen.

Vand i kahytten med stigende vandstand er derimod enhver sejlers skrÊkscenarium. Hvor

kommer det fra og hvor kommer det ind? Hvis jeg ikke finder og stopper lÊkagen, synker

bÂden og hvad sker der sÂ?

SÂ galt gik det dog ikke for Poul Kjeldahl, ejer af en Najad. Tre gange har Poul Kjeldahl pr¯vet

at st med en knÊkket studs p en s¯forbindelse til motork¯levandet i hÂnden. Hver gang

skete det heldigvis i havn, og medens han var i bÂden. Men tÊnk hvis Ö, siger Poul.

Poul henvender sig med delene fra det sidste uheld til Piet Jansen, FORCE Technology, der selv

er sejler og ekspert i materialer og korrosion i lystbÂde.

En hurtig unders¯gelse viser, at de knÊkkede dele er angrebet af korrosion i form af afzinkning,

muligvis kombineret med spÊndingskorrosion. Farven p metallet afsl¯rer for en fagmand

umiddelbart, at der er tale om messing og ikke det korrosionsbestandige r¯dgods eller

bronzemateriale. En analyse af materialet viser, at der er tale om en automatmessing type

CuZn40Pb2. Dette bekrÊftes i ¯vrigt af byggevÊrftet, som oplyser, at delene blev k¯bt hos en

italiensk fabrikant som saltvandsbestandige. Om dette materiale gÊlder kun, at det er billigt

og let at bearbejde, men til gengÊld ikke sÊrlig korrosionsbestandigt og slet ikke i saltvand.

Der er sÂledes tale om et uegnet materiale til brug i saltvand, oplyser Piet Jansen.

Til skroggennemf¯ringer, fittings og s¯ventiler skal der, i henhold til DS/ISO standard 9093-1

îS¯ventiler og skroggennemf¯ringerî anvendes korrosionsbestandige materialer. Herved forstÂs

primÊrt bronze eller r¯dgods, der er kobberlegeringer med tin, foruden sm mÊngder zink og

bly. Mest anvendt er RG5, som i dag med den nye europÊiske standard DS/EN 1982 betegnes

med CC491 eller CuSn5Zn5Pb5. Til saltvand findes der ogs specielle typer messing, som

indeholder maks. 35-36% zink og er arsenlegeret mod afzinkning.

Disse messingtyper anvendes dog mest til spindler og andre drejede dele i ventiler. Korroderede

og knÊkkede s¯ventiler er desvÊrre ikke noget enestÂende, oplyser Piet Jansen, selvom

vi p FORCE Technology nok kun ser en lille del af de faktisk forekommende tilfÊlde.

Poul Kjeldahl og andres besvÊrligheder med dÂrlige materialekvaliteter stopper ikke blot med

beslutningen om at udskifte med de rigtige bronzedele. En rundsp¯rge i 2004 til bÂde

bÂdudstyrsleverand¯rer og grossister i 2004 viste, at man alle steder kun kunne tilbyde de

samme dÂrlige italienske messingdele og ventiler. Bronze og r¯dgods er dyrere og dermed

svÊrere at sÊlge og derfor ikke lÊngere lagervare. Som alternativ tilb¯d man mange steder

skroggennemf¯ringer i rustfrit stÂl.

Ogs inden for rustfrie stÂl er der flere kvaliteter. De bedste almindeligt anvendte er molybdÊnlegeret

syrefast rustfrit stÂl, ogs betegnet AISI 316. Rustfrit stÂl er desvÊrre kun delvist

korrosionsbestandigt i saltvand. Efter et par Âr i dette milj¯ vil der forekomme angreb af

spaltekorrosion, der kan ses som rustr¯de striber ud fra samlingen mellem studsen og glasfiberen.

Dette er tegn p aktiv korrosion inde i samlingen, som med tiden kan f¯re til en lÊkage,

om end i mindre omfang end med messinggennemf¯ringer.

Som beskrevet i starten af artiklen findes der en ISO standard som stiller krav til bÂde udformning

og materialevalg af s¯forbindelser og s¯ventiler. SÂ det burde egentligt vÊre let nok

at finde det rigtige.

Omfanget af problemet med dÂrlige materialekvaliteter i skroggennemf¯ringer, s¯ventiler og

fittings er vanskeligt at overskue. I de tilfÊlde, hvor fejlen opdages i tide, bliver de blot skiftet

uden nÊrmere overvejelser.

Piet Jansen 2004 2


Hvordan afg¯r man, om skroggennemf¯ringer og s¯ventiler er af messing eller bronze?

Dette er for et trÊnet ¯je forholdsvis enkelt at se, idet messing er tydeligt mere gult, som en

10-20 kr. m¯nt, end bronze, der har en mere r¯dlig farve. Det er her n¯dvendigt at slibe

overfladen blank og sammenligne med reference pr¯ver, hvis man er i tvivl.

Hvorvidt en messing er en dÂrlig messingtype eller en afzinkningsbestandig type kan ikke afg¯res

uden en analyse. Angreb af afzinkning kan i ¯vrigt ofte konstateres ved at skrabe i

overfladen af metallet inde i studsen p saltvandssiden. Er farven her mere r¯dlig end lÊngere

nede i materialet, eller er farven tydeligt mere r¯d, sammenlignet med en messingpr¯ve, er det

tegn p angreb af afzinkning og skroggennemf¯ringerne og ventilerne b¯r straks udskiftes.

Afzinkningskorrosion er imidlertid ikke det eneste problem, som g¯r messing uegnet, uanset

om der mÂtte vÊre tale om en afzinkningsbestandig messing. Revnedannelser og brud kan i

alle messingtyper opst som f¯lge af spÊndingskorrosion. SpÊndingskorrosion sker som en

revnedannelse opstÂet ved en kombineret mekanisk belastning og en pÂvirkning af fugt og

ammoniak. Et reng¯ringsmiddel med ammoniak som f.eks. Flydende Ajax kan vÊre tilstrÊkkeligt

til, at der opstÂr spÊndingskorrosion. Dette kan forekomme i alle messingtyper, der

udsÊttes for mekanisk belastning og ammoniak, selv i sm mÊngder. Ammoniakholdige reng¯ringsmidler

og andet er tilstrÊkkeligt. Derfor frarÂder vi helt generelt brugen af

messingskroggennemf¯ringer, oplyser Piet Jansen.

Et praktisk rÂd til forÂrsklarg¯ringen er at efterse, at alle s¯ventiler kan Âbnes og lukkes uden

problemer. Derved fÂr man en fornemmelse af, om de bevÊgelige dele fungerer. Derefter b¯r

man ruske hÂrdt og grundigt i ventiler og studse for at sikre, at de ikke er svÊkkede af

korrosion eller begyndende revnedannelser. "Hvis de ikke holder til dÈt, s dur de alligevel

heller ikke," mener Piet Jansen.

Heldigvis forholder det sig sÂdan, at mange af de Êldre bÂde p 20 Âr, eller mere, er udstyrede

med skroggennemf¯ringer og s¯ventilerne af r¯dgods/bronze.

Piet Jansen erkender, at det kan vÊre svÊrt for en ikke-fagmand at afg¯re, om der er anvendt

de rigtige materialer. Eneste sikre metode er en isotopbaseret PMI-test (Positiv Materiale

Identifikation), et udstyr, som blandt andre FORCE Technology har. Testen kan udf¯res pÂ

stedet uden at demontere delene, der skal unders¯ges. SlÂr et st¯rre antal bÂdejere sig

sammen p en havn, vil en sÂdan unders¯gelse kunne udf¯res for et forholdsvis beskedent

bel¯b.

For Poul Kjeldahls vedkommende blev alle skroggennemf¯ringer skiftet ud med nye i bronze.

Poul Kjeldahl fortalte, at under selve udskiftningen skiftede mont¯rernes ansigtsudtryk fra f¯rst

overbÊrende smil til dybe panderynker. De havde tydeligt lÊrt noget den dag.

B¯r man ubetinget udskifte sine skroggennemf¯ringer, hvis de er af messing?

Det afhÊnger vel af ens holdning til s¯sikkerhed. Hvis man imidlertid ikke har lyst til at tage

chancer, b¯r man ubetinget g¯re det, mener Piet Jansen Fra FORCE Technology, som i ¯vrigt

synes, at man burde g sammen med de seri¯se leverand¯rer, der trods alt er i bÂdbranchen

og finde frem til de leverand¯rer, som stadig fremstiller r¯dgodsskroggennemf¯ringer og ventiler

i de rigtige bronze- og r¯dgodslegeringer. SÂledes har en leverand¯r af bÂdudstyr i

efterÂret relanceret bronzegennemf¯ringer som en nyhed. En positiv udvikling synes sÂledes at

vÊre sat i gang.

Piet Jansen 2004 3


Oversigt over nogle anvendte materialer i skrogforbindelser og s¯ventiler

PopulÊrnavne DS/EN betegnelse SammensÊtning Egenskaber

R¯dgods 5 /Bronze CC 491 ñ

CuSn5Zn5Pb5

Ms58

S¯metal

Marinemessing

Afzinkingsbestandig

messing

Specialmessing

Rustfrit stÂl 18-8 ñ

AISI 304

Syrefast Rustfrit stÂl

AISI 316

H¯jtlegeret rustfrit

stÂl 254 SMO

CW 612N

CuZn39Pb2

CW 602N

CuZn36Pb2As

W.st. 1.4303

X5CrNi18-9

W.st. 1.4401

X5CrNiMo17-12-2

W.st. 1.4547

X5CrNiMo20-18-7

Piet Jansen 2004 4

85%Cu, 5%Sn,

5%Zn, 5%Pb

59%Cu, 39%Zn,

1-2%Pb

62%Cu, 36%Zn,

2%Pb, spor af AS

Korrosionsbestandigt

materiale til st¯bte dele

Ikke korrosionsbestandigt

i saltvand. Angribes

af afzinkning og er f¯lsomt

for spÊndingskorrosion

Rimeligt korrosionsbestandigt

i saltvand. Bestandigt

mod afzinkning.

F¯lsom overfor spÊndingskorrosion

18%Cr, 8%Ni Ikke korrosionsbestandigt

i saltvand. Angribes

af pitting og spaltekorrosion

17%Cr, 11%Ni,

2,5% Mo

20%Cr, 18%Ni,

7%Mo, 1-2%Cu

Bedre korrosionsbestandighed

i saltvand. Angribes

i l¯bet af 2-5 Âr af

pitting og spaltekorrosion.

God korrosionsbestandighed

i saltvand. Angribes

sjÊldent af pitting

og spaltekorrosion

Kostbar legering


Figur nr. 1 Skroggennemf¯ring til k¯levand af messing, knÊkket i gevindet inde i bÂden.

Figur nr. 2 Afzinket og knÊkket s¯ventil, samt revnet messingstuds (spÊndingskorrosion)

fra cockpitafl¯b.

Piet Jansen 2004 5


Figur nr. 3 S¯ventil af r¯dgods med afzinket og knÊkket spindel af messing

Figur nr. 4. Den knÊkkede spindel i skyderen. Farveforskellen imellem den

lysgule messing og den r¯dgule bronze er her tydelig.

Piet Jansen 2004 6

More magazines by this user
Similar magazines