Instruks for Efterafgrøder og Randzoner

1.naturerhverv.fvm.dk

Instruks for Efterafgrøder og Randzoner

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .................................................................................... 3

1. Formål .................................................................................................... 5

1.1 Pligtige efterafgrøder ............................................................................................... 5

1.2 Randzoneordningen ................................................................................................. 5

2. Retsgrundlag ........................................................................................... 5

2.1 Love og bekendtgørelser .......................................................................................... 5

2.2 Ændringer ................................................................................................................ 6

3. Generelt .................................................................................................. 7

3.1 Hvem er omfattet af kravet om pligtige efterafgrøder? .......................................... 7

3.2 Hvem er fritaget for reglerne om plantedække? ..................................................... 7

3.3 Efterafgrødegrundarealet ............................................................................................. 8

3.4 Arealer med pligtige efterafgrøder .......................................................................... 8

3.2 Skal jordbruger udlægge 10 eller 14 % efterafgrøder? .......................................... 9

3.3 Udvælgelse af kontrolsteder ..................................................................................... 9

3.4 Tidsfrister for kontrollens gennemførelse ............................................................. 10

3.5 Sikkerhedsforskrifter for kontrollens gennemførelse ........................................... 10

4. Alternativer til efterafgrøder ................................................................. 10

4.1 Reduktion af virksomhedens kvælstofkvote .......................................................... 10

4.2 Udlægning af mellemafgrøder ............................................................................... 11

4.3 Udlægning af pligtige efterafgrøder hos anden virksomhed ................................. 11

4.4 Etablering af flerårige energiafgrøder .................................................................. 12

4.5 Separering og forbrænding af fiberfraktion af husdyrgødning ............................ 13

5. Efterafgrøder til forøgelse af kvælstofkvoten ....................................... 13

6. Opsparing af pligtige efterafgrøder ....................................................... 14

7. Randzoner ............................................................................................. 14

8. Dyrkningsmæssige tiltag ....................................................................... 15

9. Kontrollens gennemførelse ................................................................... 15

9.1 Virksomhedsoplysninger ........................................................................................ 15

9.2 Varsling .................................................................................................................. 17

10. Udfyldelse af faneblade i VAKS DCK ................................................ 17

11. Procedure og behandling af kontrolsager ............................................ 28

11.1 Udtag jordbruger til kontrol (oprettelse af KSK-lininer) ................................... 28

11.2 Kontrollørens sagsbehandling ............................................................................. 28

11.2.1 Sager uden overtrædelser .................................................................................... 28

11.2.2 Høring ................................................................................................................. 29

11.2.3 Sager der ikke kan afsluttes i afdelingerne .......................................................... 29

11.2.4 Notatpligt ............................................................................................................ 29

11.2.5 Afdelingernes registrering og ekspedition af kontrolsager ................................... 29

3

More magazines by this user
Similar magazines