Civilingeniør i Sundhedsteknologi - Aalborg Universitet

smh.aau.dk

Civilingeniør i Sundhedsteknologi - Aalborg Universitet

Civilingeniør i

Sundhedsteknologi


Sundhedsteknologi

3-årig bachelor, 2-årig kandidat

(cand. polyt. i Sundhedsteknologi)

Sundhedsteknologi supplerer ingeniørens kompetencer med

viden inden for medicin og lægens arbejde. En civilingeniør

i Sundhedsteknologi kan derfor udvikle nye metoder og

produkter til diagnostisering og behandling.

Sundhedsteknologi

Sundhedsteknologi kombinerer ingeniørfag med viden om biologi

og medicin. Dette giver sundhedsteknologiingeniører en spændende

tværfaglig baggrund til at samarbejde med læger, indføre

og udvikle ny teknologi på sygehuse samt forske i nye metoder til

forbedring af diagnose og behandling.

Kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi foregår i et internationalt

miljø, hvor videnskabelig kommunikation og problembaseret

læring er i højsædet.

Halvdelen af studiet bliver brugt på projektarbejde, hvor viden

fra kurser integreres og benyttes til at løse relevante og aktuelle

problemstillinger. Projektarbejdet foregår i tæt samarbejde med

forskere, Aalborg Sygehus og relevante virksomheder.

Civilingeniører i Sundhedsteknologi tilegner sig viden inden for et

eller flere af de følgende områder:

• Kliniske informationssystemer

• Billedanalyse

• Sanse-Motorisk Interaktion og rehabiliteringssystemer

• Fysiologisk modellering

En civilingeniør i Sundhedsteknologi fra Aalborg Universitet er

kort sagt kendetegnet ved at tænke kreativt og kunne samarbejde

for at løse komplekse og uforudsigelige problemstillinger i et

tværfagligt miljø.

Projekter på Sundhedsteknologi

Hvad hjernen styrer - og ikke styrer

Strukturen af det neurale netværk involveret i koordinationen mellem

benene under gang er ukendt. Observationer antyder, at der er direkte

spinal forbindelse mellem musklerne på hvert ben. Ved hjælp af elektrisk

stimulering og Transcranial Magnetic Stimulation undersøges det

via EMG, om det neurale netværk går gennem rygsøjlen, eller hele

vejen gennem hjernen. Denne information kan bruges til nye rehabiliteringsmetoder

til folk med slagtilfælde eller skade på rygsøjlen.

Dataintegrering i Sundhedssektoren

Der bruges enorme mængde af tid på digital registrering i den danske

sundhedssektor, og som oftest bruges de digitale data ikke sekundært,

selvom dette kan give et hurtigere og langt større datagrundlag end

primær dataopsamling. I samarbejde med Region Nordjylland og Enversion

arbejdes der på at integrere patient administrative data med klinisk

data i et datavarehus, som herved kan klargøre data fra eksisterende

kilder til sekundærbrug.

Kvantificering af forstoppelse

Projektet udspringer fra en reel problemstilling ifm. et større ph.d.projekt

omhandlende opioiders indvirkning på mavetarmsystemet ved

smertebehandling. Projektet udføres derfor i tæt samarbejde med

Radiologisk Afdeling på Aalborg Sygehus. Da opioide behandling

ofte fører til forstoppelse, ønskes der, for at kunne vurdere effekten af

smertebehandlingen på mavetarmsystemet, en objektiv kvantificering af

indholdet i tyktarmen. Dette ønskes opnået ved at udvikle en algoritme

til effektivt og objektivt at bestemme tarmindholdet vha. billedanalyse på

3D MR-datasæt.

Fugtning af inspirationsluft hos nyfødte

Tilstrækkelig fugtning af inspirationsluften under intubation er et velkendt

problem. Ved intubation og respiratorbehandling af præmature

børn kræves en høj relativ luftfugtighed for ikke at udtørre og skade

luftvejsepitelet. Tør luft kan give skader i luftvejene og påvirke lungernes

dannelse af surfaktant. I samarbejde med Aalborg Sygehus udføres

projektet mhp. at forbedre fugtningen af inspirationsluften under

respiratorbehandling.


“Gennem projektarbejde på Sundhedsteknologi har jeg arbejdet

med mange udfordrende, alsidige og relevante projekter, bl.a.

falddetektor til ældre, kliniske beslutningsstøttesystemer samt

MR-billedanalyse. Problemorienteret projektarbejde på Aalborg

Universitet i tværfagligt samarbejde med virksomheder og Aalborg

Sygehus giver mig en unik erfaring i at arbejde i teams og

udfordrer mig til at tænke kreativt for at løse sundhedsteknologiske

problemstillinger.”

Thomas Holm Sandberg, stud. cand. polyt. i Sundhedsteknologi

“Jeg har under min studietid på Sundhedsteknologi gennem

projektarbejde og kurser, lært at arbejde med tværfaglige

problemstillinger i projektgrupper. Nogle projekter har været i

samarbejde med Aalborg Sygehus. Dette har udfordret mig til at

tænke kreativt og givet mig kompetencer man ikke kan læse sig

til, hvilket ruster mig til at arbejde med projekter i et kommende

arbejdsliv.”

Søren Sohrt-Petersen, stud. cand. polyt. i Sundhedsteknologi

“Igennem sundhedsteknologi studiet fik jeg en stor interesse

for at arbejde med software, og under de sidste måneder af

specialeskrivningen lykkedes det mig at få et arbejde som

systemkonsulent hos Novax. Ud over løbende at skulle forbedre

journalsystemet til sundhedsplejen, har jeg ansvaret for den

tilhørende analyseportal, der dækker fra databaseniveau til en

brugervenlig brugergrænseflade.”

Jens Henrik Rauff Hansen, færdiguddannet kandidat i 2012,

Systemkonsulent ved Novax A/S

“Som ingeniør på Neurodan A/S arbejder jeg på et projekt, hvor

vi er ved at udvikle et system, der kan hjælpe personer, der lider

af inkontinens. Arbejdet inkluderer både celletest og dyreforsøg,

således at systemet kan godkendes til brug i mennesker. Det

er utrolig spændende at arbejde på et projekt, der i fremtiden

kan være med til at øge livskvaliteten hos en rigtig stor patientgruppe.”

Carina Jensen, færdiguddannet kandidat i 2011, R&D Engineer

ved Neurodan A/S

Brochuren er udarbejdet af

Thomas Holm Sandberg og Søren Sohrt-Pedersen

More magazines by this user
Similar magazines