180. 0706-0_k_herlevkollegiet.pdf - KAB

kab.bolig.dk

180. 0706-0_k_herlevkollegiet.pdf - KAB

Herlevkollegiet

Stationsalléen 46 - 2730 Herlev 2012

Kollegiet har 139 enkeltværelser på ca. 28 m² (selve værelset er på

ca. 12 m²) med bad, telefon, entre med indbygget skab og adgang til

fælleskøkken pr. 14 værelser samt adgang til fællesvaskeri.

Værelserne er ikke møbleret, så derfor medbringes egne møbler.

Værelserne må kun bebos af én person, og der er ikke mulighed for

husdyr.

Huslejen andrager pr. den 1. januar 2012 2.224 kr. Desuden må der

påregnes et kontingent til kollegianerforeningen og køkken- og

vaskekassen på ca. 100 kr. Opkrævningen sker sammen med huslejeopkrævningen.

Ved indfl ytning skal der stilles et deposirum på

3 måneders husleje samt betales 1 måneds husleje forud.

Ansøgningen kan tidligst indsendes 3 måneder før forventet påbegyndelse

af uddannelse og ønskede indfl ytningsdato.

De indkomne ansøgninger behandles jævnligt, men for at sikre

rett idig behandling, bør ansøgningen være Indstillingsudvalget i

hænde senest 6 uger før den ønskede indfl ytningsdato. Imødekommes

ansøgningen ikke umiddelbart, vil den indgå i de kommende

måneders behandling.

Optagelsesberett igede er alle unge under uddannelse med mindst

6 måneder tilbage af denne. Som tommelfi ngerregel gælder, at SUberett

igede uddannelser er adgangsgivende.


Er du optaget, skal der vedlægges dokumentation for uddannelsesforholdet.

Dokumentationen skal være udfærdiget af uddannelsesstedet.

Såfremt dokumentationen vedlægges i form af en kopi, skal

denne være att esteret.

Det understreges, at alle punkter i ansøgningsskemaet skal udfyldes,

og al påkrævet dokumentation skal vedlægges. I modsat fald

vil din ansøgning blive afvist.

Ansøgningsskemaet (inkl. vedlagt dokumentation) sendes til følgende

adresse:

Herlevkollegiet

Indstillingsudvalget

Stationsalleen 46

2730 Herlev

Har du spørgsmål vedrørende udfyldning af ansøgningsskemaet

eller om kollegiet i øvrigt, er du velkommen til at kontakte

Indstillingsudvalget på tlf. 44 94 26 80

mandag mellem kl. 20.00 - 21.00.

Eller se vores hjemmeside www.herlevkollegiet.dk

eller kontakte Indstillingsudvalget via e-mail

indstillingen@herlevkollegiet.dk

KAB

Vester Voldgade 17

1552 København V

T 33 63 10 00

F 33 63 10 01

kab@kab-bolig.dk

www.kab-bolig.dk

Beboerserviceområdet:

T 33 63 12 40

udlejningen@kab-bolig.dk

Åbningstider:

Man - ons kl. 10.00-14.30

Torsdag kl. 10.00-18.00

Fredag kl. 10.00-12.00

Fredag er kun åben for

personlig henvendelse

Januar 2012


Form nr. 3500-002 12/2011

Herlevkollegiet

Indstillingsudvalget

Stationsalléen 46

2730 Herlev

Vester Voldgade 17 1552 København V

T 33 63 10 00 F 33 63 10 03 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Ansøgning om værelse på Herlevkollegiet

Navn

Adresse

evt. c/o-adresse

Postnr. og by

Fødselsdato Telefonnummer

Nuværende eller kommende uddannelsesforhold

(hvis du har mindre end 6 måneder tilbage)

Uddannelsens art og retning

Uddannelsessted

Adresse

Postnr. og by

Telefonnummer

Uddannelsen påbegyndt Uddannelsen afsluttes

Hvor mange undervisningstimer er der om ugen

Ansøgningen skal vedlægges dokumentation fra det pågældende uddannelsessted og uddannelsesforholdet

samt eventuel kopi af optagelsesbrev.

Forbeholdt Indstillingsudvalget

Beh. Ind.

Udløb Vær.

Vend


Tidligere uddannelse, afbrudt eller afsluttet

Skoletrin (eksamen) Skole, by År

Eventuelle yderligere oplysninger om dit uddannelsesforløb

Økonomiske forhold Sidste år Dette år

Indtægt i forbindelse med uddannelsen kr. kr.

SU kr. kr.

Banklån kr. kr.

Erhvervsarbejde uden for uddannelsen kr. kr.

Andet kr. kr.

Hvornår ønsker du tidligst at fl ytte ind (dato)?

Ønsker du optagelse på en eventuel venteliste?

Søger du samtidig om optagelse på andre kollegier?

Har du tidligere boet på kollegium?

Hvis ja, bedes du skrive hvor

Er du hjemmeboende?

Dato Underskrift

Ansøgningen bedes udfyldt omhyggelige på computeren eller med blokbogstaver.

Indstillingsudvalget forbeholder sig ret til at kontrollere samtlige oplysninger og til at indhente yderligere

oplysninger, eventuelt ved direkte henvendelse til uddannelsesstedet m.v.

Mangelfulde eller urigtige oplysninger medfører, at ansøgningen ikke kan imødekommes.

More magazines by this user
Similar magazines