Gør det lettere at skabe grøn vækst og jobs! - Økologisk Landsforening

okologi.dk

Gør det lettere at skabe grøn vækst og jobs! - Økologisk Landsforening

PRESSEMEDDELELSE

23.08.2012

NYT VÆKSTTEAM FOR FØDEVARER

Gør det lettere at skabe grøn vækst og jobs!

Økologisk Landsforening hilser regeringens nye Vækstteam for fødevarer velkommen og har fem forslag

til ny politik på fødevareområdet. De fem forslag skal sikre vækst i fødevaresektoren ved at sætte

Danmark i front med produktion af fødevarer, der er både bæredygtig og af høj kvalitet. Her er økologi et

stærkt kort for DK.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, fødevareminister Mette Gjerskov og uddannelsesminister Morten

Østergaard nedsætter i dag et vækstteam, der skal komme med anbefalinger til styrket vækst og

jobskabelse i fødevaresektoren. Økologisk Landsforening, Danmarks forening af økologiske virksomheder,

landmænd og forbrugere, roser regeringens ønske om at forene den grønne dagsorden med vækst i

fødevaresektoren.

- Det er godt set. Danmark har unikke muligheder for at skabe vækst og jobs i fødevareproduktion, som

kombinerer bæredygtighed og fødevarehåndværk. Her er økologi et af de områder, hvor Danmark i

forvejen er i front, siger Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening, der deltager i

dialogdet med Vækstteamet og de tre ministre i dag.

Markedet for økologisk fødevarer er nu vokset til over 350 mia. kr. årligt. Økologisk salg har været i vækst

under krisen og forventes af fordobles de næste 10 år. Hvis danske virksomheder kaprer bare to pct. af den

omsætning, er der tale om et salg på 14 mia. kr. årligt.

- Potentialet for, at fødevareproduktion – herunder økologiske produktion – kan skabe vækst og jobs, er

meget stort. Det gælder både i de større fødevarevirksomheder og hos mikro-producenter. Også i

landområder, hvor vi er flere landmænd, der arbejder med eller ønsker at starte en forarbejdning af vores

råvarer, og hvor opstart af højkvalitetsproduktioner har vist sig at kunne skabe ny økonomisk aktivitet og

arbejdspladser, siger Evald Vestergaard.

Han kvitterer samtidig for en god sammensætning af teamet, der består af erhvervsfolk fra både

store og mindre virksomheder. Flere af dem med stor erfaring og succes inden for økologi.

Bureaukrati er en barriere for innovation hos iværksættere

- Vi håber på, at Vækstteamet på nogle områder visker tavlen ren og udfordrer den nuværende politik. Der

er behov for helt konkrete handlinger, der styrker håndværket på fødevareområdet, og som gør det lettere

at starte og drive innovative fødevarevirksomheder.

- Det samlede tryk fra statsinitieret kontrol, regulering og afgifter er nærmest uoverstigelig for

iværksættere og mindre virksomheder. Det fjerner lyst, energi og ressourcer fra det reelle arbejde med at

skabe nye produkter, nye markeder og nye jobs, siger Evald Vestergaard.

Økologernes fem forslag

Økologisk Landsforening anbefaler bl.a., at Vækstteamet kommer med anbefalinger som:

Håndværk styrkes: Branchen mangler mejerister, slagtere og bagere og et løft i udfoldelsen af

håndværket. Forbrugerkendskab, produktudvikling og økologi skal gøres til kompetencemål i alle

fødevareuddannelser.

Produktinnovation fremmes: En ny innovationslov på fødevareområdet skal fremme samarbejde

mellem landmænd, virksomheder, forskere og gastronomer om nye produkter i balance med

naturgrundlaget på den lokalitet, hvor de produceres. Succes med produktudviklingsrejsehold på

økologiområdet udbygges.


PRESSEMEDDELELSE

23.08.2012

Gør det lettere at drive virksomhed: De voldsomt tids- og ressourcekrævende afgifter (sukker og

fedt) fjernes, og kontrollen forenkles og tilpasses mindre virksomheder.

Offentlige indkøb som drivkraft: kvalitet og bæredygtighed kræves i offentlige udbud og

indkøbsaftaler. Offentlige indkøb skal ikke presse kvalitet i bund, men blive en drivkraft for

udvikling og vækst i virksomheder, der kan levere kvalitet til storkøkkener i hele Nordeuropa.

Forbrugerne involveres: Styrk befolkningens interesse og engagement i fødevarer, så der er

grundlag for højkvalitetsvarer, som danske producenter kan leve af at producere, også på en

miljømæssigt bæredygtig måde.

Yderligere info

Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening, 20 10 26 21

Paul Holmbeck, direktør, Økologisk Landsforening, 28 19 19 62

Joachim Plaetner Kjeldsen, pressemedarbejder, Økologisk Landsforening, 87 32 27 07

More magazines by this user
Similar magazines