Termo-Service.dk - Bygning

termo.service.dk

Termo-Service.dk - Bygning

Indvendig analyseret termografisk

gennemgang

xxxx

7/11-2010


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Skunk i lille rum

IR000293.IS2

Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed

(træfugtighed) på 21 % på spærene.

Plan: 1. Sal

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Skunk

IR000295.IS2

Bemærk her at isoleringen ikke ligger ordentligt til skunkvæggen.

Dette er generelt så langt der kan ses i skunken.

Det er denne kontakt der ses til højre for skunklemmen på billede IR000311.is2

Plan: 1. Sal

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Stue

IR000297.IS2

Graf over kuldeindtræk I hjørne, og variationen I væggens isoleringsværdi

Plan: 1. Sal

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, og med en meget

svingende isoleringsværdi.

Loft: Ses uden kuldeindtræk.

Skråvæg Ses uden Kuldeindtræk

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Soveværelse

IR000299.IS2

Her er der formodentlig direkte træk ind, da temperaturen er meget lavere end den gennemsnitlige

vægtemperatur.

Plan: 1. Sal

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Ved fodliste ses større kuldeindtræk.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Køkken

IR000304.IS2

Plan: 1. Sal

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Vindue/Vinduer: Ses med væsentligt kuldeindtræk. Det bør

kontrolleres om tætningslisternes funktion er

fyldestgørende.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Køkken

IR000305.IS2

Graf over kuldeindtræk ved skunklem

Plan: 1. Sal

Skunklem Der ses kuldeindtræk fra skunklemmen.

Lemmen er uisoleret på bagsiden. Da der er

isoleret op af skunkvæg, og IKKE op under tag,

er der her en direkte kuldebro. Der ses kondens

når lågen åbnes, og der bør som minimum

monteres en tætningsliste

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Dugpunktsmåling

IR000307.IS2

Dugpunktet ligger på 12,1 grader

celsius i soveværelset. Flere

steder måles der temperaturer

der ligger meget tæt på denne.

Disse reference billeder viser

ikke særlig tydeligt omfanget

af jordslåetheden, og der bør

inspiceres visuelt af

ansvarshavende.

Der blev foretaget en dugpunktsmåling og luftfugtighedsmåling på 1. salen i både nr. 5 og nr. 18,

da der i nr. 18 i soveværelset blev observeret store zoner på ydervæggene der var jordslåede

og med mulig grobund for svamp og råd. I hjørner og kanter sad tapetet løst, og der bør her kontrolleres

nærmere om området er angrebet af evt. skimmelsvamp.

Plan: 1. Sal

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Soveværelse

IR000309.IS2

Plan: 1. Sal

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Bemærk temperaturforskellen på yder og inder

væg.

Loft: Ses uden kuldeindtræk.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Lille værelse

IR000311.IS2

Det er bl.a. ved denne kontakt, at isoleringen ikke ligger tæt i skunken.

På bagsiden af skunklågen sad der dråber af kondens, og tæppet foran skunklemmen var ligeledes

fugtigt. Bemærk også her, at den målte temperatur er under dugpunktstemperatur.

Der bør her tages handling, for at hindre yderligere angreb af råd og svamp.

Plan: 1. Sal

Skunklem Der ses kuldeindtræk fra skunklemmen.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Brusekabine ved gulv

IR000314.IS2

Her ses et temperaturfald på ca. 3 grader, i knækket mellem gulv og væg i brusekabinen.

Plan: Stue

Væg/Vægge: Ved fodliste ses større kuldeindtræk.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Køkken

IR000315.IS2

Plan: Stue

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Hjørne ses med større kuldeindtræk.

Bemærk at overliggeren i murværket, er varmere

end det øvrige murværk. Overliggeren er

formodentlig lavet i nogle leca-blokke eller

gasbeton, som har en bedre

varmeisoleringsevne end alm.mursten. At disse

ses varmere, tyder derfor på at isoleringsværdien

i hulmuren er lav.

Loft: Ses uden kuldeindtræk.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Køkken

IR000316.IS2

Graf over kuldeindtræk ved fodpanel

Plan: Stue

Væg/Vægge: Hjørne ses med større kuldeindtræk.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Køkken

IR000317.IS2

Der ses stort kuldeindtræk i hele området under emfanget. Det bør kontrollere om der er kontraventil

monteret i udblæsningsrøret på emfanget, og om denne i så fald er funktionsdygtig.

Plan: Stue

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Stue

IR000318.IS2

Plan: Stue

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Hjørne ses med større kuldeindtræk.

Loft: Ses uden kuldeindtræk.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Stue

IR000319.IS2

Plan: Stue

Dør/Døre: Ses med mindre kuldeindtræk i selve

dørkonstruktion.

Ses med utætte tætningslister. Disse bør

udskiftes for at nedsætte det direkte

kuldeindtræk.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Soveværelse

IR000322.IS2

Plan: Stue

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Bemærk at overliggeren i murværket, er varmere

end det øvrige murværk. Overliggeren er

formodentlig lavet i nogle leca-blokke eller

gasbeton, som har en bedre

varmeisoleringsevne end alm.mursten. At disse

ses varmere, tyder derfor på at isoleringsværdien

i hulmuren er lav.

Loft: Ses uden kuldeindtræk.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 18. Soveværelse

IR000323.IS2

Graf over temperaturdifferens på ydervæg og loft

Loft: Ses uden kuldeindtræk.

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Hjørne ses med større kuldeindtræk.

Vindue/Vinduer: Ses uden væsentligt kuldindtræk

Plan: Stue

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5. Stue

IR000326.IS2

Graf over temperaturfald ved tætningsliste

Dør/Døre: Ses med utætte tætningslister. Disse bør

udskiftes for at nedsætte det direkte

kuldeindtræk.

Plan: Stue

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5. Stue

IR000327.IS2

Bemærk her temperaturforskellen på de to vægge. Væggen til venstre i billedet har haft morgensolen

stående på i kort tid. Dette resulterede hurtigt i en indvendig opvarmning af væggen.

Dette tyder på at varmeisoleringsforholdene i væggene er dårlige.

Graf over forskel i overfladetemperatur på de to ydervægge

Vindue/Vinduer: Ses uden væsentligt kuldindtræk

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Loft: Ses uden kuldeindtræk.

Plan: Stue

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5. Køkken

IR000328.IS2

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Hjørne ses med større kuldeindtræk.

Vindue/Vinduer: Tætningslister bør kontrolleres

Plan: Stue

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5. Køkken

IR000329.IS2

Bemærk at der her måles helt ned til 12,7 graders kuldeindtræk. Her nærmer vi os

dugpunktstemperatur, hvorved der opstår grobund for råd og svamp.

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Ved fodliste ses større kuldeindtræk.

Plan: Stue

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5. Brusekabine

IR000330.IS2

Der ses et temperaturfald på ca. 3 grader, i knækket mellem gulv og væg i brusekabinen.

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Plan: Stue

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5, Gangværelse

IR000332.IS2

Graf over temperaturdifferens på loft og ydervægshjørne

Loft: Ses uden kuldeindtræk.

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Plan: Stue

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5. Skunk i køkken

IR000333.IS2

Her i nr 5 har beboeren valgt at få sine skunke bygget op med indvendig træbeklædning, således der

er mulighed for opmagasinering her. Dette gør en stor forskel på overfladetemperaturen på

skunklemmen.

Det har her ikke været muligt at inspicere trækonstruktionens beskaffenhed.

Plan: 1. Sal

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5. Lille rum

IR000334.IS2

Her i nr. 5 har beboeren valgt at få sine skunke bygget op med indvendig træbeklædning, således der

er mulighed for opmagasinering her. Dette gør en stor forskel på overfladetemperaturen på

skunklemmen.

Plan: 1. Sal

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5. Lille rum

IR000335.IS2

Plan: 1. Sal

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Hjørne ses med større kuldeindtræk.

Ses mangelfuldt isoleret, og med en meget

svingende isoleringsværdi.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5. Køkken

IR000338.IS2

Plan: 1. Sal

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Ved fodliste ses større kuldeindtræk.

Vindue/Vinduer: Ses med væsentligt kuldeindtræk. Det bør

kontrolleres om tætningslisternes funktion er

fyldestgørende.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5. Køkken

IR000339.IS2

Her i nr. 5 har beboeren valgt at få sine skunke bygget op med indvendig træbeklædning, således der

er mulighed for opmagasinering her. Dette gør en stor forskel på overfladetemperaturen på

skunklemmen. Dog ses der stadig kuldeindtræk under, og til højre for skunklemmen.

Graf over kuldeindtræk fra skunk

Plan: 1. Sal

Væg/Vægge: Ved fodliste ses større kuldeindtræk.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5. Loftlem i gang

IR000341.IS2

Graf over temperaturfald pga. utæthed ved loftlem

Plan: 1. Sal

Loftlem Ses med kuldeindtræk pga. manglende

tætningsliste.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5. Soveværelse

IR000342.IS2

Graf over kuldeindtræk i hjørne

Plan: 1. Sal

Væg/Vægge: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk

Hjørne ses med større kuldeindtræk.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5. Soveværelse

IR000343.IS2

Her i nr. 5 har beboeren valgt at få sine skunke bygget op med indvendig træbeklædning, således der

er mulighed for opmagasinering her. Dette gør en stor forskel på overfladetemperaturen på

skunklemmen. Dog ses der stadig kuldeindtræk under skunklemmen.

Plan: 1. Sal

Væg/Vægge: Ved fodliste ses større kuldeindtræk.

Hjørne ses med større kuldeindtræk.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description FLK-LENS/WIDE1

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Nr 5. Dugpunktsmåling

IR000344.IS2

Der blev foretaget en dugpunktsmåling og luftfugtighedsmåling på 1. salen i både nr. 5 og nr. 18,

da der i nr. 18 i soveværelset blev observeret store zoner på ydervæggene der var jordslåede

og med mulig grobund for svamp og råd.

Bemærk at luftfugtigheden i nr. 5 er ca. 10 % lavere end i nr. 18.

Beboerne i nr. 5 fortalte at de hyppigt luftede ud, og derved sænker den indendørs luftfugtighed. På

denne årstid ligger den udendørs relative luftfugtighed på ca. 45%. Dette forklarer hvorfor der sås

problemer med jordslåning i nr. 18, og ikke i nr. 5.

Background temperature 19.1°C

Emissivity 0.95

Camera Model Fluke Ti32

Camera serial number Fluke Ti32-10020417

Lens description Standard

Calibration Range -10.0°C to 80.0°C


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Konklusion på den indendørs termografiske gennemgang af Løkkebovej

og Fruens løkke

Efter indvendig termografisk gennemgang af de to boliger, kan der konkluderes store uregelmæssigheder

i boligernes varmeisolering.

Boligerne er opført i 1952, og der var dengang meget lave krav til isoleringsforhold og luftskifte.

Dette betyder, at det som udgangspunkt ikke kan forventes at boligerne lever op til de

varmeisoleringskrav der stilles til nybyggerier i dag.

Boligerne er senere blevet efterisoleret i hulmure med formaldehydskum, og der er ligeledes er der blevet

monteret nye vinduer og døre, inden for det seneste årti, for at nedsætte varmetabet.

Vægge:

Alle ydervæggene ses med varmetab. Dette varmetab skyldes manglende/utilstrækkelig hulmursisolering.

Det er ofte set at formaldehydskum-isolering bliver porøs og falder sammen med tiden. Dette er

formodentlig også tilfældet her. Væggenes overfladetemperatur er meget svingende, i flere hjørner og

kanter ses temperaturerne meget lave. Hvis der skal efterisoleres i disse hulmure, skal det nuværende

skum først fjernes mekanisk med f.eks. trykluft (flere isoleringsfirmaer har kendskab til dette), får der kan

indblæses nyt isoleringsgranulat.

Alternativt kan der facadeisoleres udvendigt, eller opbygges isolerede letvægge indvendigt.

Ydervæggene i disse boliger bærer skylden for en stor del af det samlede varmetab, samt dårlige

indeklima.

I samlingerne mellem gavlmure og indvendige skråvægge, ses det at tapetet har løsnet og sat sig.

Dette skyldes at de mangelfuldt isolerede murede gavle og de isolerede skråvægges overflader arbejder

meget forskelligt under temperaturpåvirkninger.

Døre:

Dørene i boligerne ses generelt med en tilfredsstillende isoleringsværdi.

Der ses dog enkelte steder utætte tætningslister, og disse bør udskiftes, eller døren justeres.

Vinduer:

Vinduerne i boligerne ses generelt med en tilfredsstillende isoleringsværdi.

Der ses dog enkelte steder utætte tætningslister, og disse bør udskiftes.

Dette gælder dog ikke vinduer i kælderniveau.

Diverse:

I Nr.18 sås der et stort kuldenedfald indvendigt fra emhætten. Det bør her kontrolleres om der er monteret

spærreventil, således at det ikke er muligt for kold udendørs luft, at trække direkte ind i boligen.


Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Skunk:

I skunkene er der isoleret op ad skunkvæg med ca. 100 mm isoleringsbats, og ved den visuelle

inspektion af skunkene, sås det at de flere steder ikke ligger tæt til skunkvæggen.

Da der er isoleret op ad skunkvæg, og ikke op under tag, er det af stor vigtighed at disse ligger tæt, da

der ellers her, vil være en direkte kuldebro.

Hvis det kommer til realitet, at der skal efterisoleres i hulmure, bør skunkene tages med i samme

omgang.

Specielt skunklemmen er udsat, da der på bagsiden af denne ikke er nogen form for isolering, og der sås

kondens på bagsiden af denne. Her kunne der som en nødløsning, monteres en f.eks. 50 mm polystyren

plade på bagsiden af skunklemmen, og monteres tætningslister i lukningen.

På trækonstruktionen i skunkene (bag de omtalte skunklemme) blev der målt et fugtindhold i træet på

21%. Der blev ligeledes enkelte steder konstateret hvid tømmersvamp, på spærkonstruktionen. Der vil

her, på længere sigt, være risiko for råd i træværket, hvis fugtniveauet ikke nedsættes.

Kælder:

Alle kældrene i boligerne virkede fugtige. Flere af stederne var vinduer afmonteret, formodentlig fordi

disse rum bliver brugt til tøj tørring.

Der ses flere steder varmetab/spild fra kældrene, da der her er ført varmerør som afgiver varme.

Hvis kælderene forsat skal bruges som åbne tørre-rum, bør disse rør isoleres meget grundigt, for at

nedsætte varmetabet fra disse.

Alternativt kan der monteres nye vinduer og døre, og foretages en sokkelisolering, for at nedsætte

fugtniveauet i kældrene.

More magazines by this user
Similar magazines