Spejder - Risskov Kirke

risskovkirke.dk

Spejder - Risskov Kirke

Risskov Kirke

To Michelinstjerner

og en

masse gode grin.

Læs om Forum

for Singler.

s. 10-12

December – januar – februar – vinter 2012-2013

Fakkeltog, adventslys og salmesang

– pilgrimsgudstjeneste.

s. 9


Hjertets renhed er at ville ét

Søren Kierkegaard kan lære os

at se os selv i spejlet og tage os

tid til at tale med hinanden.

Det kræver et opgør med travlhedskulturen.

❚ Af Anna Christiane Bojsen-Møller

I 2013 er det 200 år siden, Søren

Kierkegaard blev født. Det vil give

anledning til mange foredragsaftener

og seminarer med ham som centrum

for samtalen. Jamen, er en forfatter,

der er født for 200 år siden, ikke forældet,

kunne man spørge? Nej, det er

forbavsende så moderne og vedkommende

Søren Kierkegaard er, når

man dykker ned i hans forfatterskab.

Der er meget i Søren Kierkegaards

skrifter, som jeg synes, er vanskeligt.

Mit begavede gudbarn, som beskæftiger

sig med ham på universitetsplan,

kom forleden med en bemærkning,

som jeg klynger mig til.

”Søren Kierkegaard er utrolig inspirerende

at læse,” siger hun og

fortsætter: ”Han er den eneste forfatter,

jeg kender, hvor det tager hele

dagen for mig at læse 10 sider af ham

og virkelig forstå dem!”

Men det er værd at prøve. Måske

er den del af hans forfatterskab, som

kaldes De opbyggelige Skrifter, lettest

at gå til, hvis man har lyst til at stifte

bekendtskab med ham.

Her skildrer han blandt andet

menneskers tvesindethed. Hermed

tænker han på vores travlhed, vores

splittethed, vores manglende evne til

at samle os om det væsentlige. Han

gør det på en måde, som rammer

plet i vores nutid.

2 RISSKOV KIRKE · vinter 2012-13

Stå stille og se dig i spejlet

I en tale med overskriften Hjertets

renhed er at ville ét skriver han:

I travlheden bor tvesindetheden;

som genlyden bor i skoven, som stilheden

bor i ørkenen, således bor tvesindetheden

i travlheden… I travlheden

er der hverken tid eller ro til at vinde

den gennemsigtighed, som er fornøden

for at forstå sig selv i sin uklarhed.

Nej, travlheden, hvor man bestandig

går videre og videre, og larmen, hvori

det sande går mere og mere i glemme,

og forholdenes mængde, tilskyndelsernes

og forhindringernes, gør det bestandig

umuligere for én at vinde noget

dybere kendskab til sig selv. Det er

sandhed, at et spejl har den egenskab,

at man i det kan se sit billede, men så

må man stå stille. Iler man hastigt

forbi, da får man intet at se; går man

måske med et spejl hos sig, som man

ikke fremtager, hvordan skulle man da

få sig selv at se? ...Det kommer aldrig

til forståelsen, ja det går ham vel snart

mere og mere i glemme, at han har

muligheden hos sig. Og dog tør man

næppe sige til det den travle, thi hvor

knap tid han ellers har, har han dog

god tid til en mangfoldighed af undskyldninger,

ved hvis brug det sidste

bliver værre end det første, undskyldninger,

hvis visdom omtrent er den

samme, som når den sejlende tror, at

det er havet, ikke skibet der bevæger

sig.

At se og møde hinanden

Vi lever i en kultur, hvor det giver

status at have meget travlt. Alle

løber, både i bogstavelig og overført

forstand. Vi aner, at travlhed udover

at lede til stress og depression også

medfører overfladiskhed, som Kierkegaard

skriver. Derfor er der også

en voksende længsel efter ro og fordybelse.

Mange søger kirken og dens

tidløse ro for at komme nærmere

det, som Kierkegaard kalder at ville

ét. Travlheden bevirker, at man er

ude af stand til at finde sit eget væsens

kerne, og samtidig, fortsætter

Søren Kirkegaard, bliver man overfladisk

over for andre. Der er ikke tid

eller ro til at følges med andre mennesker

og få den indre forståelse for

hinanden, som er en vigtig del af livet.

Vi har travlt, så travlt så vi ofte ikke

tænker på den anden. Et eksempel

fra vores egen tid: Tænk på, at vi på

mails underskriver os: Kh og så vores

navn. Vi har ikke engang tid til at

skrive ordene ud: Kærlig hilsen. Derfor

bliver hilsenen overfladisk, ikke

virkelig kærlig.

Et andet eksempel: Hvis man går tur

i landlige omgivelser, er det stadig

relativt almindeligt, at man nikker til

de mennesker, man møder undervejs.

Møder man derimod en motionsløber,

som er ude på sin daglige

løbetur, er det næsten sikkert, at vedkommende

ikke nikker til en. Det


har man simpelthen for travlt til.

Eller tænk på, hvor tit vi ser den

hjemløse ud af øjenkrogen på banegården

eller ved supermarkedet. Han

står der med sit blad med titlen Hus

Forbi, som han gerne vil sælge til os.

Samtidig vil han fortælle os om

hjemløses vilkår, hvis vi er interesseret

i at høre om det. Hvor mange af

os standser op og taler med ham? Vi

skynder os videre.

At tage sig tid

Søren Kierkegaard tog sig tid. Ja,

ganske vist, han havde ikke børn,

han havde ikke pengeproblemer;

men alligevel, hør bare et stykke af

hans beskrivelse af en tur i Københavns

gader fra en optegnelse i 1849:

Der sidder i buegangen en gammelagtig

amagerpige, som sælger frugt, hun

har en gammel mor, som jeg stundom

har gjort lidt for. Når jeg tager hende,

noget væsentligt har jeg ikke gjort –

men det fornøjede hende dog, det opmuntrede

hende, at der hver morgen

kom et menneske, som hun måtte anse

for at være lykkelig i livet, og at han

aldrig glemte at sige god dag, stundom

også at tale et par ord med hende…

Hvor opmuntrende på mange måder

for mennesker, der ellers må stå og

vente i forværelset og knap få lov at

sige et ord, at der er et menneske, som

de stadig ser på gaden, et menneske de

næsten uden videre kan gå hen og tale

til.

Vi træder snart ind i et nyt år, 2013.

Søren Kierkegaards ord minder os

om at vi skal samle os om, at hjertets

renhed er at ville ét, ikke alt muligt

på én gang. Samtidig skal vi tage os

tid til hinanden. ❚

Menighedsrådsvalg i Risskov Sogn

I henhold til lov om valg til menighedsråd

§16 bekendtgøres det herved, at der i forbindelse

med valget tirsdag den 13. november

2012 kun er indleveret én gyldig kandidatliste.

Derfor aflyses afstemningen.

Fra den 30. november 2012 er følgende

medlemmer af menighedsrådet:

Anne-Grete Holm Jensen

Rie Bangsgaard Vestergaard

Trine Bach Skovsen

Johnny Rosendal Møller Jensen

Hanne Rask Larsen

Mikkel Michelsen

Poul Wandahl

Bjarne Haubo Christensen

Ole Bjerre Horsholt

Anne-Marie Skovgaard Frederiksen

Jane Illemann

Valgbestyrelsen for Risskov Sogn

Hanne Rask Larsen, formand ❚

”Når blodet flyder”

Sogneaften onsdag d. 30. januar kl. 19.30

foredragsaften v. sognepræst

Esben Thusgård

Så længe blodet banker og flyder, er der liv.

Der er masser af blod og liv i kirken.

Men hvordan kan det blive til liv og glæde

for andre, at en anden dør, og blodet flyder?

Blodet kræver en forklaring! ❚

Højskoleeftermiddage – forår 2013

Fredag d. 4. januar kl. 14.30

Ved sognepræst Kåre Egholm Pedersen

Flyverpræsten fra Vejlby

I foråret 2012 blev Kåre Egholm Pedersen

ansat som sognepræst ved Vejlby Kirke. I

sit foredrag vil han fortælle lidt om sin

vej til præstegerningen og ikke mindst

om sit engagement ved Flyvevåbnet, hvor

han siden 2006 har været flyverpræst

med udsendelser til bl.a. Afghanistan og

Libanon. ❚

Torsdag d. 31. januar kl. 14.30

Ved Jørgen Carlsen, Højskoleforstander

Testrup Højskole

Er der liv i Folkekirken?

(Kierkegaard, Grundtvig og højskolen) ❚

Torsdag d. 28. februar kl. 14.30

Ved Hans Jørgen Bonnichsen,

pensioneret chefkriminalinspektør

Frygt og fornuft – i terrorens tidsalder

Skal vi danskere frygte terror? Eller skal vi

forholde os fornuftigt til terrorismens

uvæsen, som vi forholder os til en lang

række af ’moderne svøber’ som forurening,

livsstilssygdomme og klimapåvirkninger?

Tidligere PET-chef og terrorekspert

Hans Jørgen Bonnichsen fortæller

om sine erfaringer med terrorismens

væsen, belyst fra sit professionelle virke i

efterretningsvæsenet - fra arbejdet i marken

og til chefstillingen. Bonnichsen

beretter, hvordan man med fornuften i

behold håndterer en terrortrussel. Hvad

gør politiet og efterretningsfolkene? ❚

Torsdag d. 14. marts kl. 14.30

Ved Christiane Bayer Hvas

På livets vej med kærlighed og frygt

Christiane Bayer Hvas vil på en levende

og berigende måde belyse kærlighedens

mange facetter. Med bl.a. sange af Vera

Lynn og digte af Margareta Melin og

Benny Andersen. ❚

Højskoleeftermiddagene foregår i

Risskov Sognegård fra kl. 14.30 til

ca. 16.15.

Der er gratis adgang. Kaffe/te med

brød koster 20 kr.

RISSKOV KIRKE · vinter 2012-13

3


Spejder for livet

En gang spejder, altid spejder.

Sådan går det let, hvis man snuser

til spejderlivet og kan lide

duften i spejderflokken. For De

Grønne Pigespejdere i Risskov

er natløb, grineflip og nye venner

en del af spejderlivet. Læs

her, hvordan spejderlivet ser ud,

når spejderne selv skal sige det.

❚ Tekst og foto: Bente Caton

Fra bar mark til boogie-woogie

35.000 spejdere fra 40 lande samlet

på en mark i ti dage. Det måtte jeg

opleve. Jeg var selv Grøn Pigespejder

i Risskov i over 13 år. Så da

både min søn og datter skulle med

på lejr, og jeg fik tilbuddet om at

komme med Risskov-pigerne,

sprang jeg til

Spejdernes lejr 2012, som var

den første store fælles lejr for alle

fem danske spejderkorps nogensinde,

var simpelthen en af de mest

fantastiske spejderoplevelser nogensinde.

Tænk sig: 35.000 glade og

oplevelsessultne spejdere og frivillige

fra 40 forskellige lande samlet

på en mark uden for Holstebro i 10

dage. Ja, det var en cocktail, som

kun kunne blive vellykket. 26 friske

Grønne Pigespejdere fra Risskov

kunne heller ikke modstå chancen.

Kirke, moske og regnbue

Da vi ankom til lejren kl. 9 om

morgenen, var der ikke meget andet

end en bar græsmark. Så gik vi

i gang med at rejse telte og bygge

spise- og køkkenbord af rafter og

tovværk, grave bålsted og spildevandshul…

Og sikke et syn efter 24

4 RISSKOV KIRKE · vinter 2012-13

timer, hvor alle spejdere var ankommet

og havde bygget lejr:

Nogle havde bygget Storbæltsbroen,

andre Aros med regnbuen,

og der var torve med butikker,

caféer, proviantering, bibliotek,

kulturcenter, kirke, moské og lejrens

egen avis og radio. Og selvfølgelig

den vigtigste ingrediens for, at

lejren kunne blive en succes: masser

af glade og entusiastiske spejdere,

som lavede mad over bål, sov

i telt og lærte hinanden at kende på

tværs af korps, alder, nationalitet,

sprog og kultur.

Tørklædebytteri

Når spejderne efter en travl dag på

aktiviteter sammen med tusinde

andre havde fået lavet mad over bål

(med masser af dejlige og meget

specielle spejderkrydderier!) og

provianteret i supermarkedet, var

der masser af tid til at komme ud

og stifte nye venskaber og mødes

med gamle. Der gik hurtigt sport i,

hvem man kunne bytte sit spejdertørklæde

med… Hvem mon var

heldig at få et tørklæde fra Eng-

land, eller skulle det være med en

fra nabogruppen?

Boogie-woogie i røg og damp

Sikke en oplevelse det var at gå

rundt i lejren om aftenen. Røgen,

som steg op fra lejrbålene. Sang og

musik på alle mulige sprog. Leg og

glæde og plads til alle, som ville

være med til at danse boogie-woogie

gennem hovedtorvet. Hele lejren

og aftenen sydede af højt humør,

spænding og venskaber, mens

røgen sted op og lagde sig som et

tykt tæppe over området.

Det var en eventyrlig oplevelse –

jeg kan stadigvæk blive helt euforisk

bare ved at tænke på lejren og

det fantastiske sammenhold, som

spejderbevægelsen tilbyder.

Helena, 9 år, siger om lejren:

Det bedste ved lejren var åbningsceremonien,

at lave mad over bål,

sove i telt og den store markedsplads

med butikker. Det var hyggeligt, for

der var rigtig mange lande med, og

det var en stor lejr, hvor man kunne

se alle de forskellig slags telte. ❚


Spejder med liv i

Jo, spejdere binder knob og

lærer førstehjælp. Men morgengymnastik

er der ikke så meget

af, og det vigtigste er ikke,

at rækkerne er lige, men at alle

er med i fællesskabet.

❚ Tekst: Ditte Madsen, leder for de

store spejdere (10 år +)

Der findes mange opfattelser af,

hvad en spejder er, hvad vi laver, og

hvad vi kan. Meget af det er rigtigt.

Vi sover i telte, laver bål, er på løb

og følger gamle damer over vejen,

når vi kan komme til det. Men

spejder er også mere og andet end

det. Vi er en moderne børne- og

ungdomsorganisation for moderne

unge.

Hver onsdag mødes vi i lokalerne

under Risskov Kirke. Her laver

vi meget forskellige aktiviteter

med mange forskellige udfordringer.

Det kan være klassiske spejderaktiviteter:

Vi lærer om naturen,

om stjerner og om førstehjælp. Vi

lærer at binde knob og løse koder.

Vi laver kreative ting og praktiske

ting. Men resultaterne og færdighederne

er ikke målet i sig selv.

Vi kæmper for noget

Til spejder kæmper vi sjældent mod

noget eller nogen. Tit kæmper vi for

noget. For at løse opgaven. Målet er,

at vi alle – både spejdere og ledere –

udvikler os, tager ansvar og forpligter

os på hinanden i fællesskabet.

Aktiviteternes indhold er ikke

det, der gør vores møder hver onsdag

til spejderarbejde. Det er måden,

vi gør det på, og fællesskabet, vi

gør det i, der gør spejderarbejde til

spejderarbejde.

Derfor står vi ikke længere på helt

så lige rækker, som vores bed-stemor

gjorde, da hun var spejder. Vores gryder

skinner nok heller ikke så blankt

længere, og morgengymnastikken er

afløst af lidt længere natløb. Men vi

er stadig spejdere, for vi har spejderånd

– kom bare selv forbi og se.

Kom og vær med!

Det er altid skønt, når der begynder

nye spejdere! Vi har det sjovt, og vi

vil gerne være flere – både piger og

ledere. Så kom og vær med! Vi mødes

hver onsdag aften i kælderen i

Risskov Kirke.

Flere oplysninger: se vores hjemmeside:

pigespejder.dk/risskov ❚

Hvad er det fedeste ved

at være spejder… hvis man

spørger spejderpigerne

selv?

”At vi altid flækker af grin. Der går

ikke ét møde, uden at vi alle sammen

har grinet mindst én gang.”

”Den fedeste spejderoplevelse er: dem

alle! Fx lejren i Holstebro i sommer.

Her lavede vi en masse fede ting, som

vi ikke plejer at lave. Samtidig fik vi

en masse nye venner.”

”Kanoturen i Sverige var spændende

og hyggelig. Vi byggede ny lejrplads

op hver dag. Det var udfordrende,

men sjovt.”

”Sidste år i Sverige var det fedeste.

Selvom vi var trætte, havde vi energi

til at grine og hygge sammen.”

”Det fedeste var, da gruppen var i

Sverige på kanotur. Jeg elsker fællesskabet

og grineflippene.

Alle mine venner er her. Der sker altid

noget, og man er ikke alene. ’En

anden spejder er bare en ven, man

endnu ikke har mødt’.”

”Vi er fælles om det, vi laver, og vi

kan være kreative på nye måder. Man

møder piger i forskellige aldre og bliver

venner med dem… Og så hygger

vi med kage og kakao.”

RISSKOV KIRKE · vinter 2012-13

5


Forfatterprædikener

Hvad sker der, når forfattere

og musikere med meget forskelligt

formsprog prøver

kræfter med gudstjenestens

drama? Ved en række forfatter-

og musikgudstjenester i

løbet af 2013 kan du opleve,

hvordan musik og litteratur

kan gøre evangeliet nærværende

❚ Af Hanne Marie Houkjær

Kan litteraturen og forfatterne

hjælpe os med at tyde tilværelsen?

Vi forstår litteratur og fortællinger

med vores eget liv, fordi vi kan

genkende os selv i menneskelige

skildringer. Men spørgsmålet er,

om vi ikke også bedre forstår vores

eget liv, når vi går til litteraturen.

Litteraturen beskriver og analyserer

vores eksistens, så vi genkender den

på en måde, vi ikke har set før. Jeg

hørte engang en sige, at vi kan

sammenligne det med en handske.

Man kan se og beskrive en handske

udefra. Men man kan også trænge

ind i handsken. Herinde får man

en følelse af handsken. På samme

måde med litteraturen. Den kan

man smutte ind i. Det er skønt.

Ord og musik på det ordløse

I Risskov Kirke har vi inviteret forfattere

og musikere til at medvirke

ved en række gudstjenester. Vi har

talt meget om nødvendigheden af,

at kirken skal være åben og synlig.

Det kan også formuleres sådan, at

kirken må ud i det åbne land, eller

at vi må invitere åbenheden indenfor.

Menneskelige følelser må i spil.

6 RISSKOV KIRKE · vinter 2012-13

Vi har en tro på, at en række forfatter-

og musikgudstjenester med

dygtige danske forfattere og musikere

fra forskellige lande og med

forskellige musikalske udtryk kan

bidrage til at gøre evangeliet nærværende.

Ligesom vi også tror, at

gudstjenestens drama, hvor det

menneskelige og det hellige mødes,

vil udfordre forfatterne og musikerne

til netop at forsøge at sætte

ord og musik på det ordløse.

Jesus brugte lignelser

Også Jesus brugte ved sine lignelser

fortællinger til at trænge dybere

ind i eksistensen og gøre Gudsriget

nærværende. Når Jesus stod over

for mennesker, som ikke forstod

Guds ord eller ikke kunne finde ud

af, hvem de selv var, så gav han

dem en fortælling. Om en mand,

der havde to sønner. Om en

købmand, der søgte efter en kostbar

perle. Eller om en mand, der

stod i gæld. Fortællingerne gav tilhørerne

et alternativ til deres egen

forståelse og erkendelse. Vi kan i

mange tilfælde se os selv og vores

forhold klarere, når vi genkender

vores væren i en større fortælling.

Ved forfattergudstjenesterne vil

forfatterne udlægge evangelieteksten

til almindelig opbyggelse, ligesom

han/hun vælger salmer ud fra

teksten og gudstjenestens tema.

Ved disse forfattergudstjenester er

musikken traditionel kirkemusik,

og instrumentet er orgelet. Forfatterne

er: Erik Valeur, Torben Steno,

Kristian Ditlev Jensen, Jens Blendstrup

og Rune Lykkeberg.

Ved musikgudstjenesterne vil

musikerne fortolke tekster og eksistentielle

temaer. Ved disse

gudstjenester vil Risskov kirkes

præster prædike. Den musikalske

ledsagelse til gudstjenesterne,

som vil omfatte nye former for

bl.a. præludiet, salmeledsagelse

og postludiet, kommer til at

spænde endog meget vidt. Der

lægges ud med elektronika-musikeren

Søren Lyngsø aka Vektral,

som arbejder stemningsfuldt med

både lyd og visuals. Herefter er

det den herboende palæstinensiske

oud-spiller Bilal Irshed med

hans egen trio. Og foråret rundes

af med Jens Viggo Fjord på flamencoguitar

+ sangerinde og

danser – en klassisk flamencotrio.

I efteråret vil en af Danmarks

allerbedste freestyle-rappere arbejde

spontant med sproget ud

fra dagens tekst, hvorefter den

store afrikanske tromme- og dansegruppe

African Footprint International

bidrager med en stor visuel

og lydlig oplevelse. Året rundes

af med den kommende generation

af kirkemusikere fra Det

Jyske Musikkonservatoriums nye

uddannelse til Rytmisk Kirkemusiker.

Saxofonist og komponist

Jens Christian ’Chappe’ Jensen vil

stå for den overordnede musikalske

tilrettelæggelse.

Gudstjenesterne vil være en forkortet

gudstjeneste, helt genkendelig

i forhold til den liturgi, som har

udviklet sig gennem århundreder

frem til at være den gudstjenesteform,

vi kender i kirken i dag. ❚


og musikalske rejser

I foråret prædiker: Erik Valeur,

Louise Øhrstrøm og Torben Steno.

Navnene på efterårets forfattere

vil blive offentliggjort til sommer.

Søndag den 13. januar kl. 16.00

Erik Valeur

Søndag den 27. januar kl. 16.00

Vektral (elektronika og visuals)

Søndag den 10. februar kl. 16.00

Louise Øhrstrøm

Søndag den 24. februar kl. 16.00

Bilal Irshed trio (arabiske toner)

Søndag den 10. marts kl. 16.00

Torben Steno

Søndag den 24. marts kl. 16.00

Jens Viggo Fjord Flamenco trio

RISSKOV KIRKE · vinter 2012-13

7


Gudstje

December

Søndag den 2. december

1. søndag i advent: Matt. 21,1-9

Kl. 9.40 Skriftemål

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Esben Thusgård

Søndag den 9. december

2. søndag i advent: Luk. 21,25-36

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Susanne Kramer Madsen

Tirsdag den 11. december

Kl. 15.00 Gudstjeneste Jasminvej

v. Hanne Marie Houkjær

Tirsdag den 11. december

Kl. 19.00 Adventsgudstjeneste

v. Esben Thusgård

Søndag den 16. december

3. søndag i advent: Matt. 11,2-10

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Hanne Marie Houkjær

Kl. 17-20 Pilgrimsgudstjeneste m.

måltid og samtale v. Elisabeth Lidell

Tirsdag den 18. december

Kl. 15.00 Gudstjeneste på Hørgården

v. Esben Thusgård

Torsdag den 20. december

kl. 19.00 Gudstjeneste i Hospitalskirken

v. Anna Bojsen-Møller

Søndag den 23. december

4. søndag i advent: Johs. 1,19-28

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Susanne Kramer Madsen

8 RISSKOV KIRKE · vinter 2012-13

Mandag den 24. december

Juleaften: Luk. 2,1-14

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste

v. Hanne Marie Houkjær

Kl. 13.30 Gudstjeneste

v. Hanne Marie Houkjær

Kl. 14.45 Gudstjeneste

v. Esben Thusgård

Kl. 15.00 Julegudstjeneste i Hospitalskirken

v. Kirsten Stoklund

Kl. 16.00 Gudstjeneste

v. Esben Thusgård

Tirsdag den 25. december

Juledag: Luk. 2,1-14

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Hanne Marie Houkjær

Onsdag den 26. december

2. juledag: Matt. 23,34-39

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Susanne Kramer Madsen

Fredag den 28. december

Kl. 15.00 Gudstjeneste på Hørgården

v. Hanne Marie Houkjær

Søndag den 30. december

Julesøndag: Luk. 2,25-40

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Hanne Marie Houkjær

Januar

Tirsdag den 1. januar

Nytårsdag

Kl. 16.00 Gudstjeneste

v. Susanne Kramer Madsen

Søndag den 6. januar

Hellig 3 kongers søndag: Matt. 2,1-12

Kl. 9.40 Skriftemål

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Hanne Marie Houkjær

Torsdag den 10. januar

kl. 19.00 Gudstjeneste i Hospitalskirken

v. Anna Bojsen-Møller

Søndag den 13. januar

1. s. e. Hellig 3 konger: Luk. 2,41-52

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Esben Thusgård

Kl. 16.00 Forfattergudstjeneste.

Prædikant: Erik Valeur

Søndag den 20. januar

Sidste s. e. Hellig 3 konger: Matt. 17,1-9

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Susanne Kramer Madsen

Torsdag den 24. januar

kl. 19.00 Gudstjeneste i Hospitalskirken

v. Anna Bojsen-Møller

Søndag den 27. januar

Septuagesima: Matt. 20,1-16

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Hanne Marie Houkjær

Kl. 16.00 Musikgudstjeneste

Tirsdag den 29. januar

Kl. 15.00 Gudstjeneste på Hørgården

v. Hanne Marie Houkjær

Februar

Lørdag den 2. februar

Kl. 17.00 Kyndelmissegudstjeneste

v. Hanne Marie Houkjær

Søndag den 3. februar

Seksagesima: Mark. 4,1-20

Kl. 9.40 Skriftemål

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Susanne Kramer Madsen

Torsdag den 7. februar

kl. 19.00 Kyndelmisse gudstjeneste i

Hospitalskirken

v. Anna Bojsen-Møller


Lørdag d. 9. februar

Kl. 11.00 Familie og fastelavnsgudstjeneste

v. Susanne Kramer Madsen

Søndag den 10. februar

Fastelavn: Matt. 3,13-17

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Esben Thusgård

Kl. 16.00 Forfattergudstjeneste.

Prædikant: Louise Øhrstrøm

Søndag den 17. februar

1. s. i fasten: Matt. 4,1-11

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Susanne Kramer Madsen

Torsdag den 21. februar

kl. 19.00 Gudstjeneste i Hospitalskirken

v. Anna Bojsen-Møller

Søndag den 24. februar

2. s. i fasten: Matt. 15,21-28

Kl. 10.00 Gudstjeneste

v. Hanne Marie Houkjær

Kl. 16.00 Musikgudstjeneste

Tirsdag d. 26. februar

Kl. 15.00 Gudstjeneste på Hørgården

v. Susanne Kramer Madsen

ester

Kirkebil:

Til gudstjenester og arrangementer, som

Menighedsrådet står for, kan man blive

befordret til og fra kirke.

Bestilling på alle hverdage til kirkekontoret.

Tlf. 86 17 99 33.

På lørdage eller tidlig søndag morgen

kan bestilling ske til Aarhus Taxa,

Tlf. 89 48 48 48

Børnekirke:

I forbindelse med søndagsgudstjenesterne

er der børnekirke for de mindre børn i tidsrummet

fra efter dåben i kirken og frem til

nadveren.

Pilgrimsgudstjeneste

med efterfølgende måltid og samtale

Og lad os gå med stille sind

som hyrderne til barnet ind

3. søndag i advent,

16. december kl. 17.00-20.00

Vi mødes foran Risskov Kirke i

mørkningen, tænder faklerne og har

en kort meditativ vandring på kirkegården,

inden vi bevæger os ind i

kirken. Her er det tredje lys i adventskransen

tændt, og vi synger

gamle og nye adventssalmer, mens vi

forbereder os på julens mysterium.

Efter således at have vendt blikket

mod stjernen og Betlehem, fortsætter

vi samværet i Sognegården, hvor vi

spiser sammen. I forlængelse af måltidet

har vi en samtale omkring

..."for jeg har taget maske på

- ka’ du gætte, hvem jeg er...?"

Fastelavnsog

familiegudstjeneste

I år holder vi fastelavnsgudstjenste

lørdag den 9. februar kl. 11.00

(ikke søndag eftermiddag som tidligere

annonceret!)

Vi mødes i kirken til en gudstjeneste,

hvor der også er mulighed for

Kyndelmissegudstjeneste

Lørdag den 2.februar kl. 17.00

Her midt i vinterens mørke tænder

vi levende lys i kirken og synger

lyset ind i vore sind.

emnet: Min bedste kirkegang/pilgrimsvandring,

ligesom forskellige pilgrimstilbud

for 2013 vil blive præsenteret.

Indbetaling til måltidet, som koster

50 kr., på konto 1535 - 4180 833 218

- senest 10.12. sammen med en mail

til Elisabeth Lidell:

lidell@webspeed.dk ❚

barnedåb.

Duo Gaia med Max og Caroline

Bering deltager med spil og sang.

Bagefter går vi udenfor og slår katten

af tønden - og der er tønder til både

store og små. Når årets dronninger og

konger er kåret, samles vi i sognegården

til fastelavnsboller, kakao og kaffe.

Alle er velkomne til at være med

- kom gerne udklædte! ❚

Gudstjenesten vil være en kort liturgisk

gudstjeneste, hvor der veksles

mellem musik, sang, læsninger,

poesi og bøn.

RISSKOV KIRKE · vinter 2012-13

9


To Michelin-stjerner ...

Vi gør det sammen, som det

er svært at tage sig sammen

til at gøre alene. Sådan

beskriver Forum for Singler

deres fælleskab. Både mænd

og kvinder er velkomne til

sammenskuds-frokost,

teaterture og meget mere.

Men man skal ikke komme

for at finde en kæreste!

❚ Tekst: Malene Fenger-Grøndahl

Foto: Niels Åge Skovbo

”Arj, alle mænd er da ikke så

dovne. Der er da nogle, som godt

kan lokkes med til den slags”. Latteren

bølger frem og tilbage over

bordet, hvor knap 10 kvinder er

samlet denne lørdag. Klokken er

omtrent 12, og kvinderne sidder

omkring en fælles frokost i konfirmandlokalet

på 1. sal i Risskov

Kirke. På væggen hænger collager

lavet af det nye konfirmandhold,

og på bordet står små vaser med

10 RISSKOV KIRKE · vinter 2012-13

georginer i lysende farver. Kvindernes

øjne og smil lyser lige så stærkt,

mens snakken går, og der grines

med jævne mellemrum. Højt og

hjerteligt.

Bemærkningen om de dovne

mænd faldt under en snak om en

forestående højskoleweekend med

menigheden, som 5-6 af kvinderne

har tilmeldt sig. De diskuterer, om

man får rabat, hvis man vælger

dobbeltværelse i stedet for enkeltværelse.

”Det skulle da ikke genere

mig at dele værelse med en af jer,”

siger en af kvinderne. De kender

alle til at være alene og har ikke behov

for at søge mere ensomhed.

Tværtimod. Det er derfor, de er

med her, når Forum for Singler

mødes den første lørdag i hver

måned til sammenskuds-frokost og

hyggeligt samvær.

Et af bordene i det lyse lokale er

dækket med de retter, som kvinderne

har haft med hjemmefra, og

et andet af bordene er dækket med

tallerkener, glas, bestik og medbragte

drikkevarer: Royal Classic,

hvidvin og flasker med vand. Buffeten

ligner næsten noget fra Noma

eller en af de andre berømmede

danske gourmet-restauranter, og

ved synet af laks, lasagne, blandet

salat, spinattærte, æbleflæsk, skinkeruller

med peberrod, rugbrød og

lyst brød og meget andet godt udbryder

fotografen da også: ”I må

kandidere til mindst to Michelinstjerner”.

Den vurdering tager kvinderne

godt imod, ligesom fotografen bliver

budt hjerteligt velkommen, selv

om han er eneste hane i dagens

frokostkurv. ”Vi er ikke noget lukket

fællesskab for kvinder. Vi er

åbne for alle singler, også mænd.

På et tidspunkt havde vi faktisk tre

mænd med i vores gruppe. Men to

af dem fandt kæreste, og en blev

dement, og så var vi kun os kvinder

tilbage,” siger Jean A. Donner,

som tog initiativ til gruppen tilbage

i februar 2009. Det skete som reak-


og en masse gode grin

tion på, at hun efter sin mands død

savnede andre i samme situation at

mødes med – både for at tale om

sorgen, men i lige så høj grad for at

dele alle de gode og glade ting i livet:

måltiderne både her i konfirmandstuen

eller på restauranter og

cafeer, anemonetur, modeopvisning,

museumsbesøg og revy- og

teaterture.

Mens kvinderne er samlet denne

lørdag, går samtalen både om en

kommende tur i Aarhus Teater for

at se en forestilling med Ghita

Nørby på rollelisten, en tur til Aarhus

Tekniske Skole, hvor kokkeeleverne

på udvalgte dage serverer

prøver på deres kunnen til lave priser

og højskoleweekend med menigheden.

”Vi gør de ting sammen,

som man ikke tager sig sammen til

at gøre alene,” forklarer Jean.

”Og så finder vi hele tiden på nye

ting, som bliver til traditioner efterhånden,”

tilføjer Inge Margrethe,

som har været med næsten fra begyndelsen.

”Vi mødes til Skt. Hans

og nytårsaften, hvor vi køber mad

udefra og samles hjemme hos en af

os. Og vi er for resten også begyndt

at samles for at spise Mortens-and

sammen.”

”Måske skulle vi omdøbe vores

gruppe til Gourmetklubben,” lyder

det hen over bordet. ”Ja, vi taler meget

om mad. Og nyder den. Vi skal

også spise på Sct. Olufs, når vi skal i

teateret på onsdag,” siger Inge Margrethe.

”Jamen, mad er der også noget

af det, det er kedeligt at nyde alene,

og her ved vi, at vi har andre at

nyde det sammen med,” siger Jytte,

som har været med i fællesskabet

helt fra begyndelsen, da Jean indkaldte

til møde på plejehjemmet

Fortegården. Herefter mødtes den

voksende gruppe privat hos nogle af

medlemmerne, men efterhånden

som medlemstallet voksede, blev

det for besværligt at mødes privat,

og Jean kontaktede daværende sognepræst

Lars Mandrup og spurgte

ham, om singlerne måtte mødes i

sognegården. Mandrup var med på

ideen med det samme, og han greb

ideen ved at nævne forummet for

de enker og enkemænd, han havde

samtaler med i forbindelse med bisættelser.

De nuværende sognepræster

gør det samme, og en del af

de nu omkring 20 medlemmer af

forummet har netop fået kendskab

til det på den måde.

Det gælder fx Beryll, der blev enke

for to år siden. Da Lars Mandrup

kom på besøg hos hende efter bisættelsen,

nævnte han singleforummet

for hende, og da hun kort

efter så en notits i kirkebladet, ringede

hun til Jean for at høre nærmere.

”Det er det bedste, jeg har

gjort, siden min mand døde. Vores

fællesskab er noget helt særligt. Vi

er meget forskellige, men har det

meget godt sammen. Nogle af os

mødes også privat. Vi ringer til

hinanden og følger med i hinandens

liv… Ja, der er mange ting i

det. Jeg låner også Jeans hund af og

til,” siger Beryll med et smil. ”Så

det handler om mange ting, men vi

RISSKOV KIRKE · vinter 2012-13

11


helin-stjerner ... og en ma

kommer her ikke for at score, og

det skulle vi måske gøre opmærksom

på, for jeg tror, at nogle af de

mænd, der kom her nogle få gange,

troede, at det var en datingklub,”

griner hun.

”Arj, det ved jeg nu ikke,” protesterer

Jytte. ”Vi fik da også noget godt

ud af at have mændene med. Kan I

huske, da den ene af dem inviterede

os op i sit sommerhus. Vi plukkede

jordbær i hans have, og han lavede

mad på sin kæmpe grill.”

”Vi er stadig åbne for mænd. Det

er for alle singler,” understreger

Jean, og Ingrid tilføjer: ”Jeg er ikke

enke, men har været fraskilt i

mange år, og jeg kunne egentlig

godt have brugt sådan et fællesskab,

da jeg lige var flyttet her til

efter min skilsmisse. Jeg nyder meget,

at vi er så forskellige og alligevel

finder ud af, at vi har en masse

tilfælles. Beryll og jeg har fx begge

to adoptivbørn fra Korea, og det

kan vi så dele,” siger hun.

12 RISSKOV KIRKE · vinter 2012-13

De fleste af kvinderne kommer af

og til i kirken både til gudstjenester,

koncerter og andre arrangementer.

Men flere har ikke hørt om

single-fællesskabet ved kontakten

med kirken. Det er i stedet sket af

omveje og tilfældigheder, når de er

faldet i snak med andre ved et busstoppested

eller på færgen til Sjælland.

”Det var tilfældigt, at jeg

hørte om det, og jeg kunne godt

ønske, at nogen havde fortalt mig

om det før. Min mand døde for fire

år siden, og det har været en svær

tid. Men det har hjulpet så meget

at komme med her. Jeg har dårligt

knæ og har svært ved at komme så

meget ud selv, men her er altid nogen,

der vil tage mig med i bilen,”

siger hun.

Helle, som er kommet med i gruppen

for nylig, nikker: ”Det var min

redning at komme med her. Mine

børn bor langt væk, så jeg har ikke

dem i dagligdagen. Men her kan

jeg komme og være mig selv. Det er

o.k. at være ked af det, for alle for-

står det og ved, hvordan det er at

være lidt nede.”

Jean nikker. Det var akkurat det,

hun drømte om, da hun - inspireret

af en mandlig ven, der var

medlem af en singleklub i Nordsjælland

– indkaldte til det første

møde for snart fire år siden. Nu

er hun selv på vej til at flytte til

København, hvor hendes sønner

bor. Men hun er ikke bekymret

for, om singleforummet i Risskov

overlever. Og hendes kontakt til

Risskov forsvinder heller ikke,

bedyrer kvinderne omkring bordet,

som nu er gået over til kaffe

og snak om sneskovling, børnebørn

og fælles bekendte. ”Jeg

kommer og besøger dig, når jeg

skal besøge min datter,” siger

Helle.

Er du interesseret i at høre

nærmere om Forum for

Singlers aktiviteter, kan du

kontakte Jean A. Donner på

tlf. 86 37 71 74. ❚


Koncert med advents- og julemusik

Tirsdag d. 4. december kl. 17.00

Der er mange måder, hvorpå man

kan forberede sig på julen. En af de

helt uomgængelige er at lytte til og

synge med på den musik, der hører

højtiden til.

Og denne tirsdag eftermiddag

inviterer vi til en sådan juleforbere-

Julekoncert i Hospitalskirken med

Cassiopeia Koret

Torsdag den 6.december kl. 19.00

Cassiopeia Koret består af ca. 20

medlemmer fordelt på de fire stemmegrupper,

og de synger en god

blanding af klassiske og rytmiske

satser.

Afsked med

Jørn Fredbøg

Pinsedag tog vi afsked med Jørn

Fredbøg, som har været bas i kirkens

kor i mere end 40 år.

Dagen blev festliggjort ved, at

pinsesolen skinnede, og højmessen

indledtes med morgensangen fra

N.W. Gades “Elverskud” opført af

17 sangere fra vore egne kor.

Efterfølgende var der reception

på pladsen foran kirken med taler,

talekor fra kollegaerne, fortjenstmedaljen

fra Dronningen og blomster

fra børnekoret, der også sørgede

for, at en masse sæbebobler

blev sendt mod den blå himmel! ❚

delse: Velkommen i kirken til en

lille times musik, som opføres af

kirkens kor, børne- og ungdomskoret

med Britt Trusbak og Erik

Haumann som korledere og henholdsvis

sopran- og orgelsolister.

På programmet står danske julesalmer,

en række udsættelser af

Ved koncerten er der også 2-3

fællessange, så publikum kan blive

en aktiv del af koncerten.

Læs evt. mere om koret på

www.cassiopeiakoret.dk ❚

“Fra himlen højt kom budskab

her”, som J.S. Bach har lavet, en

julesang af Lange-Müller samt en

fransk og en engelsk julesang i arrangementer

for alle medvirkende

– også eftermiddagens tilhørere,

der inviteres til at synge med undervejs.


RISSKOV KIRKE · vinter 2012-13

13


Kvindegruppen

Kvindegruppen mødes i Risskov sognegård

den sidste mandag i måneden fra

september til og med marts (Bemærk:

i marts mødes vi den 18. pga. påsken)

Kvindegruppen er åben for kvinder i

alle aldre.

Vi mødes kl. 18.30 til fælles spisning,

hvorefter der er foredrag eller lign.

Hvis man ikke ønsker at deltage i

spisningen, er man velkommen til at

deltage fra kl.19.30 til foredrag og kaffe.

Program for vinter og forår 2013

Mandag den 28. januar:

Tidl. lærer Edel Brus Mikkelsen:

En rejseberetning fra Ny Guinea

Mandag d. 25. februar:

Tidl. Overlæge Niels Hansen:

Lys og mørke i alderdommen

Mandag d. 18. marts 2013:

Stud. theol. Karen Frendø vil synge

nye og kendte sange sammen med os

Yderligere informationer hos

Inger Rasmussen, tlf. 86 17 30 42,

e-mail ingerra@mail.tele.dk ❚

Basarkredsen

holder møde følgende dage:

torsdag den 10. januar

torsdag den 24. januar

torsdag den 7. februar

torsdag 21. februar ❚

Julebabysalmesang

Torsdag den 6. december kl. 10.00

inviteres alle deltagere af årets hold med

babysalmesang til en formiddag med

julebabysalmesang. ❚

14 RISSKOV KIRKE · vinter 2012-13

Y’s Men’s-bevægelsen har planlagt

en særlig kampagne i uge 4-2013

I den anledning inviterer Y’s

Men’s Club Nordstjernen til kirkefrokost

søndag d. 27. januar

2013 efter højmessen.

Klubmedlem Karsten Mumm

Babysalmesang – nyt hold

Torsdag den 24.januar 2013 begynder

et nyt forløb med babysalmesang

v. musikpædagog

Ingrid Oberborbeck.

Forløbet strækker sig over 10

uger og er for forældre med

spædbørn mellem ca. 2 og 8

måneder. Det koster 200 kr. for

hele perioden.

Medbring dig selv, dit barn,

din sangstemme (som den er)

Juleafslutninger:

vil give en kort orientering om

Y’s Men, herunder betingelserne

for at blive klubmedlem.

Pris 25. kr. Drikkevarer kan

købes. ❚

og en dyne eller tæppe til dit barn.

Der er mulighed for at drikke

en kop kaffe eller te og for at

varme mad til børnene og give

dem en tør ble.

Alle er velkomne. Der er plads

til 12 babyer og deres voksne.

Tilmelding til kirkekontoret

senest mandag den 7. januar:

risskov.sogn@km.dk

eller tlf. 86 17 99 33 ❚

Tirsdag den 18. december kl. 10.00: Vuggestue- og dagplejebørn

Tirsdag den 18. december kl. 11.00: Børnehavebørn

Torsdag den 20. december: Risskov Skole

Fredag den 21. december: Strandskolen ❚


aldrig

Kirkekontor:

Solbakken 2, 8240 Risskov

tlf. 86 17 99 33

E-mail: risskov.sogn@km.dk

Åbningstid: mandag-fredag

kl. 9.30–12.30

Kirkegårdskontoret:

Kirkegårdsleder Bjørn Hessellund Dinesen,

Solbakken 2, 8240 Risskov, tlf. 86 17 99 34.

E-mail: bd@risskovkirke.dk

Åbningstid: mandag-torsdag

kl. 12.30–13.30, fredag kl. 11.30–12.30.

Kirkegårdslederen træffes i øvrigt på

kirkegården mandag–torsdag

kl. 7–15, fredag kl. 7–12.30

Organist:

Erik Haumann, tlf. kirken 86 17 99 37.

E-mail: britt.trusbak erik.haumann

@gmail.com

Kirketjener:

Jan Kvistgaard. tlf. kirken: 86 17 19 86.

E-mail: jk@risskovkirke.dk

Fridag: mandag

Børne- og ungdomskor

Korleder Britt Trusbak Haumann

Tlf. 86 17 73 01 og 22 89 46 13

britt.trusbak.erik.haumann@gmail.com

Menighedsrådets formand:

Hanne Rask Larsen, Skolevangs Allé 51,

8240 Risskov, tlf. 86 17 75 81.

E-mail: HanneRaskLarsen@gmail.com

Århus Y’s Men’s Club „Nordstjernen“:

Marinus Hansen, Krathusvej 18,

8240 Risskov, tlf. 86 17 85 08

De grønne pigespejdere:

www.pigespejdere.dk, Gruppeleder:

Desirée Nyborg, tlf. 86 26 29 02,

mobil: 24 44 54 02.

E-mail: desireenyborg@gmail.com

KONTAKT

Ellevang-Risskov FDF:

www.fdfellevang.dk. Kredsledelse:

Anders Dam. Mobil: 61 33 79 38

E-mail: Anders@RoadTour.dk

Besøgstjenesten:

Kontaktperson: Ellen Michelsen.

Tlf. 86 17 79 43 eller

Hanne Marie Houkjær. Tlf. 86 17 10 18

Babysalmesang:

Ved Ingrid Oberborbeck

Kontakt kirkekontoret eller præsterne

Sorggruppe for børn:

Sorggruppen for børn mellem 7–12 år

Sorggruppens ledere: Rie Vestergaard:

E-mail: vestergaard@events.dk

tlf. 21 63 53 83.

Eva Taps: E-mail: evalista@rm.dk

tlf. 86 22 14 41 / 28 45 79 40

Sorggruppe for voksne:

Sorggruppens ledere Inge Kvorning

E-mail: inge-kvorning@hotmail.com

tlf. 22 29 54 86 og Merete Sørensen:

E-mail: mhsoerensen@gmail.com

tlf. 28 29 64 60

Gospelkor:

Korleder Maj-Lis Johansen

E-mail: majlisjohansen@yahoo.com

Kvindegruppen:

Inger Rasmussen 86 17 30 42

Basarkredsen:

Else Pedersen tlf. 86 21 36 52

Forum for singler:

Jean A. Donner tlf. 86 37 71 74

www.risskovkirke.dk

Præster

Sognepræst

Hanne Marie Houkjær

Gyldenrisvej 7,

8240 Risskov

Tlf. 86 17 10 18

e-mail: hmho@km.dk

Mandag fri

Sognepræst og provst

Esben Thusgård

Skolevangs Allé 72,

8240 Risskov

Tlf: 86 17 95 31

e-mail: etk@km.dk

Mandag fri

Sognepræst

Susanne Kramer Madsen

Skovbakkevej 33,

8220 Brabrand

Tlf. 60 45 96 08

e-mail: skm@km.dk

Træffes efter aftale

Hospitalspræst

Anna Bojsen-Møller

Kærvej 19,

8660 Skanderborg

Tlf. 86 52 24 00

Mobil 51 15 60 80

e-mail: abm@km.dk

Træffes efter aftale.

Fredag fri.

Pilgrimspræst i Aarhus Stift

Elisabeth Lidell

Skovvejen 24, 1,

8000 Århus C

Tlf. 86 17 72 04

Mobil 22 37 19 50

lidell@webspeed.dk

www.elisabethlidell.dk

Næste blad

Deadline for stof til bladet: 1. februar 2013.

Sendes til Malene Fenger-Grøndahl: malene@fenger-grondahl.dk

Udgivelsesdato: 22. februar

Ansvarshavende:

Præsterne og Johnny Rosendal Møller Jensen samt Malene Fenger-Grøndahl.

Layout: Søren Kirkemann

Tryk: Chronografisk A/S

RISSKOV KIRKE · vinter 2012-13

15


”At være på vej”

Studiekreds om livsvandring

& pilgrimsliv ved pilgrimspræst

Elisabeth Lidell

Mange moderne mennesker oplever

en længsel efter at finde ro og fordybe

sig i de åndelige sider af tilværelsen.

I hverdagslivet kan der

være for meget stress og støj, der kan

medføre en spirende tomhedsfølelse

og måske tab af mening - eller frustration

og utilfredshed med den

måde, man lever sit liv på. Dette kan

være baggrunden for en stigende interesse

i at udforske emnet pilgrimsvandring.

Med denne studiekreds ønsker jeg

at skabe et forum, hvor jeg tematiserer

dette at drage på pilgrimsvandring

ud fra en eksistentiel forståelse.

At være pilgrim har dybe rødder i

den kristne kultur, og i vor tid er der

på ny mennesker, der føler en tilskyndelse

til at vandre. Vi vil reflektere

over, hvordan det kan være, at

dette behov opstår, og hvad pilgrimslivet

kan bidrage med i den moderne

tilværelse.

Samtidig vil studiekredsen være

en konkret forberedelse til vandringer

i ydre og indre landskaber.

De 7 pilgrimsnøgler: langsomhed,

stilhed, fællesskab, frihed, enkelhed,

bekymringsløshed og åndelig inspi-

Risskov Kirke

ration vil være udgangspunkt for oplæg

og enkle meditative øvelser.

Arbejdsformen vil være vekselvirkning

mellem oplæg og samtale

om relevante eksistentielle temaer,

der på én gang er almene og personlige.

Der vil være mulighed for at

dele og udtrykke egne erfaringer og

tale om dilemmaer, som opstår under

den livsvandring, vi hver især

gennemgår. At være sammen med

andre kan være hjælpsomt for at

kunne tage de nødvendige skridt og

finde håb og tro.

Med denne studiekreds håber jeg

at kunne skabe en ramme, hvor deltagerne

har frihed til at udtrykke sig

og erfare den mulighed for beskyttelse,

der opstår ved at blive lyttet til

og mødt af andre mennesker. Et inspirations-forum

og et pusterum i

hverdagslivet.

Praktiske oplysninger:

◗ Der er plads til 12 deltagere.

◗ Gruppen mødes 5 torsdage i

januar kl. 16-18 (den 3., 10., 17.,

24. og 31. januar)

◗ Studiekredsen bygger op til

pilgrimsvandringer i 2013.

◗ Det er gratis at deltage, men det

forudsættes, at man melder sig til

hele forløbet.

◗ Studiekredsen tager udgangspunkt

i bogen Pilgrimsliv (H.E. Lindström

& E. Lidell, Alfa, 2007).

◗ Mødested: hos pilgrimspræsten:

Skovvejen 24, 8000 Århus C.

Tilmelding: lidell@webspeed.dk ❚

More magazines by this user
Similar magazines