Dette nyhedsbrev - Beierholm

beierholm.dk

Dette nyhedsbrev - Beierholm

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere

Værdifuld viden om skat og moms

Vækstplan DK - punktafgifter m.v.

Indsats mod grænsehandel, emballageafgift og skadesgrænse for biler

Folketinget har den 27. juni 2013 vedtaget fire lovforslag,

som udgør vækstpakken.

Dette nyhedsbrev beskriver ændringerne for følgende

områder:

1. Tiltag mod grænsehandel

• Sodavandsafgift

• Ølafgift

• Godtgørelse

2. Emballageafgift

3. Forhøjelse af reparationsgrænsen for skadede biler.

1. Tiltag mod grænsehandel

Sodavandsafgift

Som indsats mod grænsehandlen bortfalder sodavandsafgiften

gradvist.

Fra 1. juli 2013 nedsættes sodavandsafgiften med 50%.

Afgiftsnedsættelsen for almindelige sodavand udgør DKK

0,82 pr liter.

Fra 1. januar 2014 bortfalder sodavandsafgiften helt.

Ølafgift

Som yderligere indsats mod grænsehandlen reduceres

ølafgiften.

Fra 1. juli 2013 nedsættes afgiften med 15%.

Afgiftsnedsættelsen for øl nedsættes med DKK 9,89 pr.

liter 100% alkohol, svarende til ca. 45 øre pr. liter almindelig

øl.

Derudover afskaffes indekseringen af afgiften.

Godtgørelse

Virksomheder, der har sodavand og øl på lager den 1. juli

2013, kan anmode SKAT om godtgørelse af den for meget

betalte afgift.

Juli 2013-24

Moms- & afgiftsrådgiver Lone Ravnholt Jensen, lrj@beierholm.dk

Muligheden for godtgørelse gælder for alle virksomheder,

som har sodavand og øl på lager – herunder restauranter,

cafeterier, hoteller, supermarkeder, købmænd, tankstationer,

kiosker og kantiner.

Det er en betingelse, at lageret tælles op pr. 30. juni 2013,

og at der udfærdiges en lageropgørelse. Ansøgningen

skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse

og CVR-nr.

Ansøgningen skal være SKAT i hænde senest den 10. juli

2013.

Ved bortfaldet af sodavandsafgiften 1. januar 2014 kan

der igen indsendes ansøgning om godtgørelse. Denne ansøgning

skal være SKAT i hænde senest den 14. januar

2014.

2. Emballageafgift

Den vægtbaserede emballageafgift ophæves med virkning

fra 1. januar 2015.

Emballageafgiften består i dag dels af vægtbaseret emballageafgift

på en række varegrupper, en volumenbaseret

afgift på vin, øl, sodavand samt emballageafgift på

plasticposer.

Den vægtbaserede emballageafgift bortfalder således på

sæbe, rengøringsmidler, parfume, visse mælke- og mejeriprodukter,

sennep, saucer m.v.

Emballageafgift på sodavand, vand, limonader, iste og lignende

drikkevarer samt på plasticposer fastholdes. Emballageafgiften

for drikkevarer kan nedsættes med 50%,

hvis mindst 50% af emballagen er lavet af sekundært

plastmateriale (dog ikke eps og pvc), og emballagen indgår

i pant- og retursystemet.


3. Forhøjelse af reparationsgrænsen

for skadede biler

I 2014 og 2015 forhøjes reparationsgrænsen fra 65% til

75% for skadede biler uden betaling af registreringsafgift.

Forhøjelsen af grænsen indsættes midlertidig i 2014 og

2015 for at øge beskæftigelsen inden for autoreparation.

Afsluttende bemærkninger

Har du spørgsmål til de nye regler eller andre spørgsmål,

er du velkommen til at kontakte skatteafdelingen eller din

daglige revisor.

STATSAUTORISERET

REVISIONSPARTNERSELSKAB

BEIERHOLM – medlem af HLB International

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2

More magazines by this user
Similar magazines