Nr. 4-2009 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

Nr. 4-2009 - Konservative Folkeparti

Det Grønne Blad

Vi vil mere

November 2009 • 16. årgang • nummer 4


Konservative i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal,

5000 Odense C

Tlf. 66 11 09 09

Åbningstider:

Tirsdag: 17.00 - 19.00

Torsdag: 14.00 - 16.00

E-mail: odense@konservative.dk

Web: konservative.dk/odense

Forretningsudvalg

Formand: John Wozny, tlf. 66 18 23 90 / 29

43 81 39, e-mail wozny@nal-net.dk

Næstformand: Preben Petersen,

tlf. 40 37 23 22, e-mail ppodense@mail.dk

Sekretær: Rune Kallager, tlf. 24 96 24 90,

e-mail rune@kallager.dk

Christian Hejlesen, tlf. 22 43 33 39,

e-mail christian.hejlesen@gmail.com

Helge Pasfall, tlf. 66 10 96 70,

e-mail helgepasfall@odense.dk

Louis D. Jensen, tlf. 61 67 22 75,

e-mail ldj@depping.dk

Anders Kr. Andersen Orris, tlf. 30356090

e-mail. beosystem@gmail.com

Christian Ranvig-Christensen, tlf. 22353337

e-mail. chrrc@hotmail.com

Steen Møller, tlf. 51 48 19 20,

e-mail sm@odense.dk

Udpeget af Forretningsudvalget:

Kasserer: Arne Israelsen, tlf. 66 17 13 19 /

40 37 02 01, e-mail aris@dsa-net.dk

Webmaster: Christian Hejlesen, 22 43 33 39,

e-mail christian.hejlesen@nal-net.dk

Lokalforeninger

Fjordager-Odense Øst

Helge Pasfall, tlf. 66 10 96 70,

e-mail helgepasfall@odense.dk

Odense Centrum Vest

Preben Petersen, tlf. 40 37 23 22,

e-mail ppodense@mail.dk

Paarup

Rune Kallager, tlf. 24 96 24 90,

e-mail rune@kallager.dk

Odense N

Jørgen Fossar Madsen, tlf. 66 18 87 08,

e-mail jfm@os.dk

Korup-Ubberud

Peter Wich, tlf. 65 96 76 18,

e-mail prima@primalift.dk.

Odense Syd

Erling Hansen, tlf. 66 17 53 51,

e-mail jeh@dsa-net.dk

Stenløse-Fangel

Suzanne Gersbo-Møller, tlf. 65 96 22 14,

e-mail suzanne@gersbo.dk

Brændekilde-Bellinge

Kjeld Houmøller, tlf. 21627741

e.mail kjeld@houmoeller.net

Det Grønne Blad

E-mail dgb@odensekonservative.dk

Byrådsmedlemmer

Borgmester Jan Boye, tlf. 66 15 27 00 /

20 40 29 12, e-mail janboye@odense.dk

Gruppeformand Steen Møller, tlf. 51 48 19 20,

e-mail sm@odense.dk

Politisk ordfører Mai Henriksen, tlf. 65 90 35 95

mobil 20 61 45 95, e-mail mai@odense.dk

Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund, tlf.

66 19 06 65 / 20 66 27 10, fax 66 13 19 52,

e-mail havelund@odense.dk

Rådmand Erik Simonsen, tlf. 65 95 96 05 / 28

94 11 09, e-mail eas@odense.dk

Jenan Bozo, tlf. 65 93 22 79 / 27 36 54 25,

e-mail jenanbozo@odense.dk

Børge Wagner, tlf. 65 96 07 45,

e-mail wagner@odense.dk

Helge Pasfall, tlf. 66 10 96 70,

e-mail helgepasfall@odense.dk

Karsten Kjærby, tlf. 65 90 41 25

mobil 29 23 08 01, e-mail kkc@odense.dk

Merete Østerbye, tlf. 65 96 32 25 / 24 81 79

23 fax 63 96 00 80, e-mail mgo@odense.dk

Poul W. Falck, tlf. 65 94 33 16

mobil 22 40 25 00, e-mail pwf@odense.dk

Vivi Kier, tlf. 66 17 65 32 / 20 68 45 09,

fax 66 17 65 52, vk@odense.dk

Folketingskandidater

Syd kredsen: Vakant

Vest kredsen Søren Salling, tlf. 66 15 46 72 / 25

39 99 69, soeren.salling@regionsyddanmark.dk

Øst kredsen: Vakant

Konservativ Ungdom i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C, tlf/fax

66 14 59 95, info@odenseku.dk. www.odenseku.

dk. Formand: Anders Kr. Andersen Orris, tlf.

30356090, e-mail. beosystem@gmail.com

Konservative Studerende i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C, tlf/fax

66 14 59 95, e-mail odense@dks.dk.

www.dks.dk/odense. Formand: Christian Ranvig-

Christensen, tlf. 22353337,

e-mail chrrc@hotmail.com

Æresmedlemmer i Odense

N. C. Larsen, tlf. 66 17 29 10, ncl@privat.tele.dk

Søren Møller, tlf. 65 96 22 14, sm@gersbo.dk

Partiets hovedbestyrelse

John Wozny - valgt af storkredsforsamlingen på Fyn

Fyns Storkreds

Storkredsformand Søren Chr. Bonde, tlf. 64 72

11 14, e-mail: thujagaard@privat.dk

Hovedkontoret

Det Konservative Folkeparti, Nyhavn 4,

1051 København K, Tlf. 33 13 41 40,

fax 33 93 37 73, e-mail info@konservative.dk,

www.konservative.dk

Udgives af: Konservative i Odense, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C.

Tlf/fax 66110909. www.konservative.dk/odense

Økonomi: Rune Kallager, tlf. 24962490 / Arne Israelsen, tlf. 66171319

Fotos: Skovdal og Skovdal og Johnny Blaabjerg (hvor intet andet er angivet)

Forsidebilledet: Skovdal og Skovdal

Næste nummer forventes udgivet i januar og deadline hertil er 21. december.

Artikler mv. til Det Grønne Blad kan sendes på e-mail dgb@odensekonservative.dk

eller til Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indsendte artikler.

Det Grønne Blad udsendes til alle medlemmer af Konservative i Odense,

Odense KU og Odense KS, samt en række andre konservative.

Christian Hejlesen

christian.hejlesen@gmail.com

John Wozny

wozny@nal-net.dk

Johnny Blaabjerg Dyg

johnny@glenten.dk

Lars Christensen

lc261070@hotmail.com

Ansvarshavende

Redaktør

Preben Petersen

ppodense@mail.dk

Tlf. 40 37 23 22

Lars Havelund

havelund@indbakke.dk

Det er nu, det gælder: din indsats tæller

Redaktion

Opsætning

og layout

Rune Kallager

rune@kallager.dk

Tlf. 24 96 24 90

Merete Østerbye

mgo@odense.dk

Af

Preben Petersen

Valgkampen er gået ind i den

sidste fase, og nu er det vigtigt,

at alle gode konservative gør

alt, hvad vi kan, for at vinde

valget og genvinde det konservativ-liberale

flertal og dermed

borgmesterposten.

Fundamentet er i orden. For

godt og vel fire år siden udarbejdede

det daværende konservative

kandidathold en række

visioner for et konservativt ledet

Odense.

Efterfølgende sagde vælgerne

ja-tak til et systemskifte, til visionerne

og til et stærkt konservativt

hold med borgmester Jan

Boye i spidsen.

Fra visioner til flotte konservative

resultater

I de forløbne fire år er utroligt

mange af visionerne blevet

omsat til gode resultater for

Odense og byens borgere og

virksomheder. Den fornemme

Lasse Rasmussen

lasse@normik.dk

Tlf. 40 61 24 12

Steen Møller

sm@odense.dk

status kan læses andre steder i

dette blad.

Men ét resultat overskygger

efter min mening alle andre:

Indtil for fire år siden var en

af de mest brugte talemåder i

og om Odense, at ”nu gik der

Odense i det igen”.

Den talemåde hører vi aldrig

mere, for der går ikke Odense

i det mere. Jan Boye arbejder

som borgmester og med god

opbakning fra hele byrådsgruppen

konstruktivt og målrettet

frem mod gode resultater, der

oftest samler bred opbakning i

byrådet og blandt byens borgere.

Anker Boye, Socialdemokratiet,

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

prøver ganske vist

ind imellem at komme tilbage

til gamle dage ved at undsige

egne beslutninger, men heldigvis

- og selvfølgelig - holder

borgmesteren og det borgerlige

flertal fast.

Nye konservative mål

Nu nærmer vi os så en ny valgdag,

og mens LO mod kontant

betaling har kunnet diktere venstrefløjens

valgprogram, så har

det konservative hold af garvede

byrådsmedlemmer og nye

engagerede kandidater gennem

de seneste måneder udarbejdet

et nyt spændende og ambitiøst

program for fremtidens Odense.

Derfor er det - endnu engang

- vigtigt, at alle gode konservative

de næste dage frem til

den 17. november gør alt, hvad

vi kan, for at vinde valget og

genvinde det konservativ-liberale

flertal og dermed borgmesterposten.

Tilbyd din hjælp

til at bemande valgbutikken,

gennemføre aktioner og dele

materialer ud, deltag aktivt i

vælgermøder og debatter.

Og måske vigtigst af alt: Opfordre

familie, kollegaer og venner

til at stemme konservativt på

valgdagen!

Valgfest

På valgaftenen tirsdag den 17. november er

der traditionen tro konservativ valgfest.

Den afholdes i år på Heidis Bierbar i

Brandts Passage - Vestergade 73.

Festen starter kl. 21.

Alle medlemmer er velkomne.

Mere information på odense@konservative.dk

eller tlf. 66 11 09 09.

3


Jan Boye vil meget mere

Efter sine første fire år som borgmester

i Odense ser Jan Boye tegn

på, at Odense er ved at få stoltheden

tilbage. Han glæder sig til

at tage mindst fire år til som borgmester

i den by, som han har boet

i gennem flere end 25 år, og som

han holder så meget af.

Jan Boye har det som en motionsløber,

der kun lige er blevet varmet

godt op efter nogle få kilometer på

ruten, men som allerede kan mærke,

at han har rigtigt gode ben.

- Jeg drømmer om at stå i spidsen

for Odense de næste mange år

og for alvor se byen forvandle sig

til grøn og moderne by, siger Jan

Boye, som fornemmer, at byen er

ved at ranke ryggen.

- Odense er ved at få modet tilbage,

og jeg drømmer om, at vi en

dag tør prale med, at vi bor i Odense,

siger den 47-årige borgmester,

som flyttede fra barndomsbyen Århus

til Odense i begyndelsen af

1980’erne.

- Jeg tror faktisk, at vi odenseanere

nok er glade og stolte, men at vi

bare ikke tør tale om det. Mange

socialdemokrater har stadig travlt

med at rakke byen ned og tale

grimt om den. Det forstår jeg simpelthen

ikke, siger Jan Boye.

Årets iværksætterby

Han er blandt andet stolt over, at

Odense for nylig blev kåret som

Årets Iværksætterby af blandt andre

Dansk Industri og Danmarks

Erhvervsfremme, som ledsagede

kåringen med ordene:

”I Odense vil man iværksætteri.

Det er et prioriteret område, og

man går til opgaven med en intensitet

og en målrettethed, som

mange andre kommuner i Danmark

vil kunne lære af”.

Jan Boye synes, at Odense trods finanskrisen

er godt i gang med at

udvikle sig fra at være en gammeldags

arbejderby til at blive en moderne

og dynamisk storby med den

lille bys kvaliteter.

- Det er min vision at være med til

at gøre Odense kendt i hele Nordeuropa

som en by, som man enten

skal bo i eller i det mindste besøge

en gang imellem, siger han.

- Tidligere sagde folk selv her i byen,

at der ’var gået Odense i den’,

men det er de fleste heldigvis holdt

op med de senere år, siger Jan

Boye, der også er glad for, at byen

de seneste fire år har fået 500 nye

børnehave- og vuggestuepladser.

Mulighedernes by

- Odense er mulighedernes by for

alle. Vi skal være sundere, grønnere

og mere bæredygtige, samtidig

med at vi bliver stadig mere attraktive

for erhvervslivet. Hvis virksomhederne

har det godt og er i vækst,

skaber det flere arbejdspladser,

som både giver livskvalitet for den

enkelte og skatteindtægter til byen,

så vi kan føre vores visioner ud livet,

siger Jan Boye.

Han peger på, at byen i dag har

Fyns laveste skatteprocent og alligevel

har været i stand til at øge

kassebeholdningen med en halv

milliard kroner over de seneste fire

år fra 1,6 milliard kroner til 2,1

milliard kroner.

Medvirkende årsag er byens første

erhvervs- og vækstpolitik nogensinde,

som allerede blev vedtaget

samme år, som Jan Boye indtog

borgmesterkontoret.

- Vi har blandt andet gjort det lettere

for erhvervslivet at samarbejde

med kommunen og andre relevante

myndigheder ved at skabe én

fælles indgang. Hvis en virksomhed

vil etablere sig i Odense, kan

den nøjes med at henvende sig til

Erhvervskontakten, hvilket har givet

genlyd i hele landet, siger Jan

Boye.

De kommende år glæder han sig

til at få lukket Thomas B. Thriges

Gade for gennemkørende tra-

fik, se kanalforbindelsen blive bygget

og deltage i projekteringen af

den kommende letbane fra centrum

til SDU og det fremtidige supersygehus.

Børnenes og de unges by

Men mursten, gravkøer og fortovsfliser

bliver aldrig vigtigere for Jan

Boye end mennesker, deres trivsel,

deres sundhed og deres muligheder

for at lære noget og udvikle sig.

- Rammerne er vigtige, men levende

mennesker er vigtigst. Derfor

har vi fokus på at skaffe optimale

forhold for vores helt små børn i

daginstitutionerne, som blandt andet

skal til at have økologisk mad,

siger han og nævner skolerne, som

også er et fokuspunkt.

- Vi har været med til at sætte

gang i en meget tiltrængt bølge af

renoveringer af byens skoler. Sideløbende

skal indholdet gøres bedre

og undervisningen mere stimulerende,

siger Jan Boye og håber,

Odense også på det punkt bliver

foregangsby.

- Jeg håber, at andre byer med tiden

vil lade sig inspirere af og måske

efterligne den moderne folkeskolekultur,

som vi er i gang med

at bygge op, siger borgmesteren,

som heller ikke er bange for at have

et konkret mål på området:

4 5

- Vi skal leve op til regeringens mål

om, at 95 procent af en ungdomsårgang

kommer videre og begynder

på en ungdomsuddannelse, siger Jan

Boye, der i sit første år som borgmester

også satte gang i udviklingen

af en vision og et slogan til byen,

som blev til ’At lege er at leve’.

- Jeg synes, at det er en utrolig god

vision og et modigt slogan. I en tid,

hvor mange byer vælger mere eller

mindre tandløse visioner og slogans,

så viser ’At lege er at leve’,

at vi tror på os selv igen, siger Jan

Boye.


Fra snak med Anker til handling med Jan

Af Steen Møller, gruppeformand

Hvis man bygger sine informationer

på de lokale medier alene, kan

man let få det indtryk, at det politiske

arbejde i Odense Kommune

kun er kævl og ballade. De seneste

snart fire år har nemlig været én

lang valgkamp fra Socialdemokraternes

side, og ingen sag har været

for lille. De ville ikke spise sammen

efter byrådsmøderne eller synge

sammen forud for byrådsmøderne,

for blot at nævne to af de mest obskure

benspænd.

Odense har en robust økonomi

I sensommeren benyttede de ligeledes

enhver lejlighed til at informere

medierne, hver gang en 25

øre flyttede sig i kommunens budgetforudsætninger.

Specielt Ældre-

og Handicaprådmand Peter

Rahbæk Juel ringede til Fyens

Stiftstidende, når der var noget,

han ikke helt forstod i budgettallene

– i stedet for at spørge kommunens

embedsmænd.

Ærgrelsen var da også til at tage og

føle på, da Socialdemokraternes

projekt ikke lykkedes. For Odense

Kommune har på trods af den barske

situation, som finanskrisen har

sat os i, en ganske robust økonomi.

Og det var det fundament, der

gjorde, at vi i midten af september

kunne indgå det fjerde brede budgetforlig

ud af fire mulige. Og ikke

et hvilket som helst budgetforlig!

Den tavse Anker

Der var nemlig ingen penge at gøre

godt med, så alle udbygningsfor-

slag skulle følges op af tilsvarende

finansieringsforslag. Og derfor håbede

Socialdemokraterne - og ikke

mindst Anker Boye, der holdt

sig fuldstændig tavs under budgetbehandlingen

i byrådet, at der ikke

kunne blive mulighed for at gennemføre

blot en brøkdel af de ting,

som byrådet var enige om, skulle

prioriteres.

Men det lykkedes at få afsat penge

til flere timer i folkeskolen, det

lykkedes at flytte penge fra administration

til varme hænder i ældreplejen,

det lykkedes at få afsat

penge til at flytte natvarmestuen,

det lykkedes at få afsat penge til

et seniorhus, det lykkedes at få afsat

de nødvendige penge og endda

en udviklingspulje til den kollektive

trafik – og meget meget mere.

Et budgetforlig, hvor vi skar på den

centrale administration og udvidede

på de borgernære områder. Kort

fortalt flyttede vi pengene tættere

på borgerne; mere velfærd for de

samme penge.

Jan samler brede forlig

Og det var et budgetforlig, som de

forskellige partier i byrådet kunne

se sig selv i. Selv Enhedslisten

har efterfølgende fremhævet deres

fingeraftryk på budgetforliget,

selv om de valgte at stå udenfor.

Det står i skærende kontrast til den

måde, som den nuværende borgmesters

forgænger valgte at indgå

forlig på. Så snart, der var 15

mandater hjemme bag budgettet,

så var de resterende medlemmer

af byrådet ligegyldige. De kunne

tilslutte sig eller lade være.

Her er vores nuværende borgmester,

Jan Boye, samleren, der har

formået at samle brede forlig bag

fire budgetter. Ja faktisk om de vigtigste

retninger for byens udvikling.

Om Kanalforbindelsen, lukningen

af Thomas B. Thrigesgade og etableringen

af en letbane var der nemlig

fuldstændig enighed i byrådet.

Socialdemokrater i indre splid

Så hvis det ikke var for Socialdemokraternes

spørgsmålstegn ved

de beslutninger, som de selv har

været med til at træffe, så var byrådsarbejdet

i Odense idel idyl.

Men med Anker Boye og hans tro

væbnere, Thomas Funding og Peter

Rahbæk Juel, i spidsen skabes

der usikkerhed om den overordnede

retning, byen skal gå i, herunder

de nævnte store og vigtige beslutninger.

Kanalforbindelsen har de haft

svært ved at skabe usikkerhed om,

for pengene er sat af, og arbejdet

er gået i gang - og Anker Boye

klumrede selv så meget, at arbejdet

blev halvandet år forsinket.

Knapt havde borgmester Jan Boye

præsenteret sit forslag om at lukke

Thomas B. Thrigesgade, før Anker

Boye var i TV2/FYN, hvor han

forsøgte at tage æren. ”Det var

mit forslag”, sagde han, inden han

mindre end 14 dage senere skiftede

mening, eller måske bare taktik.

Nu var han ikke så sikker på,

at den beslutning, som han havde

været med til at træffe, var den

rigtige. Mindst ét byrådsmedlem

har meldt offentligt ud, at hun er

imod beslutningen, selv om hun

stemte for i byrådssalen. Flere socialdemokratiske

kandidater går til

valg på at bevare Thrigesgade som

en motorgade midt gennem bymidten,

og sandelig om ikke Socialdemokraternes

nye bedste venner,

de Radikale, også er imod at

genskabe bymidten.

Straks, da Jan Boye havde foreslået,

at Odense skal have en letbane,

var Socialdemokraterne ude

med hånlige bemærkninger. For

blot tre uger senere at være fuldstændig

enige i, at Odense skal

have en letbane, som lignende byer

rundt i Europa har det. Nu har

byrådet besluttet, at det er målet,

at vi skal have letbanen, og alligevel

virker det som om, at Socialdemokraterne

modarbejder den

beslutning. Der tegner sig et billede

af, at Socialdemokraterne har

det meget svært med beslutninger,

som borgmester Jan Boye er ophavsmand

til.

Speeder eller bremse

Også derfor er det vigtigt, at odenseanerne

gør sig klart, at det ikke

er ligegyldigt, hvem der skal føre

beslutningerne ud i livet. Der

må ikke gå Odense i det, som

der gjorde så mange gange i Anker

Boyes tid som borgmester. Vi

skal ikke igen have et bystyre, der

træder på bremsen i stedet for på

speederen.

Og speederen har været helt i

bund i de seneste fire år. Resultaterne

formelig står i kø på stort set

alle områder.

I top fem

Det første, vi gjorde, var at sikre

fundamentet ved at udarbejde en

ambitiøs Erhvervs- og Vækstpolitik

for Odense. Vi vil fra den nuværende

14. plads op i top fem

blandt Danmarks erhvervsregioner.

Vækst og arbejdspladser er nemlig

hele fundamentet for fremtidens

velfærd. At vi er på rette vej med

Udviklingsforum, der blev det første

konkrete resultat af byens første

vækst- og erhvervspolitik, blev

synligt, da Odense tidligere på året

blev kåret som Danmarks Iværksætterby

2009. Vi har også som

lovet etableret én indgang for erhvervslivet.

Men vi vil mere.

Løft til unge, børn og ældre

Folkeskolerne har fået et løft i de

seneste fire år - med fokus på IT.

Interaktive tavler, LEGO Educational

Center, som er et redskab, der

styrker kombinationen af leg og

læring - og bærbare PC’er til alle

lærere er eksempler, der sammen

med flere hundrede millioner til renovering

er med til at løfte Odenses

folkeskoler op i superligaen. Vi

vil nemlig mere.

Inden udgangen af indeværende

år vil der være etableret flere end

500 nye vuggestue- og børnehavepladser,

der fordeler sig både på

eksisterende og nye institutioner.

Desuden vil der i de kommende år

blive etableret yderligere 300 nye

pladser. Samtidig er åbningstiderne

blevet forlænget med to timer,

ligesom de løsrevne lukkedage i

dagsinstitutionerne er afskaffet. Og

vi vil mere.

Vi har bevilget mere omsorg i ældreplejen,

tilfredsheden blandt ældre

med den kommunale service er

i top, vi er i gang med at renovere

Skt. Klemens Plejecenter, og dermed

er boligerne i alle byens plejecentre

nu tidssvarende. Der er nu

ventetidsgaranti for genoptræning,

og vi er ved at etablere et seniorhus.

Derudover er der afsat penge

til ekstra aktiviteter på plejecentrene.

Men vi vil mere.

Mere for pengene

Vi har taget fat på problemerne for

vores socialt udsatte, blandt andet

ved at nedsætte det første Råd for

Socialt Udsatte, vi har gennemført

en fattigdomsundersøgelse og vi

har sat penge af til at flytte natvarmestuen.

På integrationsområdet

er vi kommet så langt, at Odense

nu bliver fremhævet i en lang

række sammenhænge og hjemtager

masser af priser til kommunen.

Men vi vil mere.

Vi har vedtaget kommunens første

miljøpolitik, tilsluttet os internationale

bæredygtighedsaftaler og sat

penge af til at kunne gøre en forskel

for naturen og miljøet. 50 millioner

kroner skal sørge for, at miljøpolitikken

ikke bare er ord på et

stykke papir. Og vi vil mere.

6 7

Bymidten bliver genskabt (billedet), Kanalforbindelsen bygges netop nu og mere

end 200 mio. til skolerenoveringer - tre konkrete eksempler på handling!

Den tidligere borgmester fokuserede

på bymidten og på prestigeprojekter.

Vi siger nej til begge dele!

Vi har etableret en forstadspulje,

der de seneste år har sendt millioner

ud at arbejde i forstæderne.

Den pulje skal være endnu større,

så vi kan hjælpe de store kultur-

og idrætsprojekter på vej. Vi sagde

nej til Vandkulturhuset og har i stedet

anvendt pengene på nødvendige

renoveringer af kommunens

svømmehaller, nye legepladser og

den nye Byens Ø på Havnen. Utroligt

hvad man kan få i stedet for en

rund svømmehal! Og vi vil fortsætte

ad den vej.

Vi vil mere

Vi vil i de kommende år sætte fokus

på vækst og arbejdspladser,

på bæredygtighed, på kommunens

centrale velfærdsydelser til børn,

unge og ældre og på en sikker trafikafvikling.

Og vælgerne kan være

sikre på, at vi leverer varen. Præcis

på samme måde som vi har indfriet

løfterne om ny energi og handling

frem for snak. Vi er på vej til at

flytte Odense, og vi påstår på ingen

måde, at vi er færdige. Vi vil

mere.

Der skal mere end fire år til at få

byen op i gear efter 68 år med Socialdemokratisk

styre, heraf 12 år

med Anker Boye. Det er også derfor,

at vi har valgt, at sidste valgkamps

slogan Ny energi følges op

af det nye Vi vil mere.


Vi vil mere

Af Mai Henriksen, politisk ordfører

Sidste valgperiode var præget af

store besparelser og nedskæringer,

som var hårde ved Odense. Da

Jan blev borgmester fik vi ryddet

op, og de sidste 4 år har vi sat en

ny kurs for Odense. Væk er store

nedskæringsrunder og dårlig økonomistyring,

væk er store prestigeprojekter

som vandkulturhuset.

I den kommende valgperiode vil

vi fortsatte den kurs, og derfor ser

jeg i særlig grad 5 områder som vi

vil fokusere på:

Bedre børnepasning

Det er konservativt hjerteblod

at give vores børn en tryg,

sund og udviklende opvækst.

Vi ønsker at Odense skal være

endnu mere attraktiv for børnefamilierne.

Ét af midlerne er at

tilbyde en vifte af gode fleksi-

ble pasningstilbud, som er tæt

på dagligdagen, så den enkelte

familie kan indrette sin hverdag,

som det bedst passer for

at få arbejdsliv og privatliv til at

harmonere.

Vi ønsker mere tid til børnepasning.

Tiden skal bruges på

børnene. Vi vil have overflødige

skemaer og rapporteringer

fjernet fra pasningsområdet. Vi

vil fjerne unødigt bureaukrati

og mindske kontrol – det vil give

mere tid til børnene i hverdagen.

Tiden skal bruges på børnene i

dagpasningen

Vi ønsker individuel efteruddannelse

af pædagoger og

dagplejere. Vi ønsker at øremærke

midler til efteruddannelse.

Vi vil sikre os, at de faglige

standarder hele tiden er

høje. Mange daginstitutioner

har gode intentioner om at

sende pædagogerne på efteruddannelse,

men de kan være

svære at undvære i det daglige.

Ved at efteruddanne personalet

skaber vi en attraktiv

arbejdsplads med dygtige og

motiverede medarbejdere.

Styrkelse af fagligheden i

folkeskolen

I denne byrådsperiode har vi

afsat 200 mio. kr. til renovering

af folkeskoler så de fysiske

rammer bliver bedre. Vi har allerede

givet PC’ere til alle lærere,

flere skoler har fået interaktive

tavler, og vi har etableret

lektieværksteder på en række

af skolerne. Det er blevet tid

til, at fokusere på indholdet i

skolen.

Vi vil fortsat investere i nye og

tidssvarende materialer. Vi ønsker

at give børnene de bedste

forudsætninger for at lære.

Vi ønsker både at investere i

de traditionelle bøger, men også

udviklende læresæt som fx

LEGO Educational Lærecenter,

som vi allerede har bredt ud til

alle skoler.

Med nye og tidssvarende materialer

ønsker vi samtidig at

fokusere på nye læringsformer,

fordi det skaber bedre pædagogiske

og faglige resultater.

Børn er forskellige og lærer

på forskellig vis. Vi vil gøre

op med den traditionelle tavleundervisning

og skræddersy

undervisningen så den passer

til eleverne. Nye læringsformer

og utraditionel undervisning

kommer ikke af sig selv. Det

kræver uddannelse, og derfor

vil vi have mere efteruddannelse

til lærerne.

Ældre og livskvalitet

Vi vil sikre mere livskvalitet for

ældre. Vi har behov hele livet,

og derfor er livskvalitet vigtigt

hele livet. Selvom man bliver

ældre mister man ikke lysten til

at opleve og have noget at se

frem til.

Vi vil fortsætte vores fokus på

at sikre mere omsorg og nærvær

for vores ældre om aftenen

og i weekenderne. Vi vil

særligt fokusere på ensomme

ældre, og vi ønsker at vores

plejepersonale skal have tid til

at give den ekstra omsorg og

opmærksomhed, der er nødvendig.

Det kan være at holde

lidt i hånd – eller at have én at

spise med om aftenen.

Vi er glade for at seniorhuset er

en realitet, men vi vil fastholde

et fokus på at de gode aktiviteter

på plejecentrene fastholdes.

Derfor fokuserer vi på

øget aktivitet for byens ældre

- også de svage og ensomme.

Vi har allerede lavet en pulje til

ældreaktiviteter på plejecentre,

men vi ønsker at aktiviteterne

også i højere grad skal omfatte

ensomme og svage ældre.

Den grønne og sunde by

Vi ønsker en grøn by hvor udledningen

af CO2 reduceres

markant, og hvor borgerne er

sunde. Derfor ønsker vi at investere

i initiativer der skaber et

bedre klima og en bedre sundhed.

Vi vil reducere udledningen

af CO2.

Det er vigtigt at Odense Kommune

selv går forrest, og derfor

ønsker vi at Odense udskifter

kommunens bilpark til

elbiler. En investering vil virkelig

gøre en forskel i Odense

Kommunes CO2-regnskab, da

CO2-udledningen fra bilflåden

vil falde markant med elbiler.

Vi investerer i miljø og bæredygtighed,

og vi ønsker at

fremme grønne åndehuller som

skove, overdrev og enge. Enhver

odenseaner skal kunne

nå et grønt åndehul indenfor 1

km. Vi har udarbejdet en ambitiøs

miljøpolitik og afsat 50

mio. kr.

8 9

Vi vil skifte fokus i sundhedspolitikken

fra de usunde voksne

til at forbedre sundheden

hos børnene. Sundhedsindsatsen

skal i højere grad rette sig

mod de mindste. Børn og unge

er den gruppe man lettest

kan motivere til at få/beholde

gode vaner.

Fortsat fokus på jobskabelse

Det er helt afgørende at Odense

på bedst mulig vis ledes

gennem den globale finanskrise,

som har ramt hele verden.

Vi vil arbejde målrettet på at

afbøde krisens virkninger og

vi agter at fortsætte arbejdet

med at skabe flere arbejdspladser

og få flere højtuddannede

til byen.

Vi vil fortsat skabe flere arbejdspladser.

De seneste 4

år er det gået den rigtige vej

med jobskabelsen, og vi agter

at holde kursen. Vi vil også

i fremtiden sikre en høj beskæftigelse

i Odense. Og så vil

vi fastholde de kompetencer

som byen uddanner ved at skabe

flere arbejdspladser til højtuddannede.

Vi vil komme helskindet ud af

finanskrisen. Vi har allerede taget

en række initiativer der

skal afbøde finanskrisens virkninger,

og vi vil også de næste

år arbejde målrettet på, at finanskrisen

ikke rammer Odense

hårdt.


Konservative i regionen er helt fremme i (løbe)skoene

Af Lasse Krull, spids- og formandskandidat,

Region Syddanmark

(K)

Det er ingen tvivl om, at regionsvalget

ikke har den højeste

prioritet hos vælgerne og medierne.

Interessen samler sig naturligt

for valgkampene i kommunerne

– og derfor kræver det

en ekstraordinær indsats af os

– at gøre opmærksom på vores

politik og vores kandidater. Region

Syddanmark er et stort geografisk

område og med godt 1,2

mio. indbyggere og der er mange

forskellige problemstillinger,

der gør sig gældende.

Det er således en stor opgave,

alle vi regionskandidater står

overfor. Det er ikke nemt at skabe

en interesse, men det er et

meget vigtigt valg – tænk bare

på de tungeste af regioner-

nes opgaver: Sundhedsvæsenet,

psykiatrien, regional udvikling og

de specialiserede sociale opgaver.

Behov for bedre ledelse

Det er nogle opgaver, som de

fleste finder vigtige og interessante,

og der er afgørende udfordringer

at tage fat på. Her er

en af de mest påtrængende: En

undersøgelse fra FTF i starten af

september viste, at 37 % af lederne

i regionerne – fx afdelingssygeplejersker

og andre mellemledere

– slet ikke eller i meget

ringe grad føler opbakning til deres

arbejde fra den politiske ledelse.

Det skal der laves om på!

Forestil jer bare, hvis 4 ud af 10

ledere i kommunerne ikke følte,

at de havde opbakning til deres

arbejde. Det ville skabe unødig

uro og stress! I Region Syddanmark

skal vi have øje for den-

ne problemstilling, og det nye

Regionsråd bør tage denne udfordring

særdeles seriøst. Hvordan

kan man som mellemleder

udføre sit arbejde med succes –

hvis man ikke føler, at man har

en grundliggende tillid og opbakning

fra de 41 politikere i Regionsrådet?

Meget gøres ganske givet allerede

– men vi har behov for, at regionspolitikerne

på tværs af partierne

for alvor kommer ”frem i

skoene” og sætter fokus på bedre

ledelse – en ledelsesform, der

er delegerende. Ledelsen skal

bakke op og være lydhør over for

de mange gode idéer, der kommer

fra medarbejderne. Samtidig

må de heller ikke være bange

for at drøfte de mange svære

og besværlige problemstillinger,

der dagligt møder dem i arbejdet.

Valgkampen startede i oktober

For at komme så bredt rundt

som muligt startede vi allerede

valgkampen i midten af oktober

– vi har en ambition om at besøge

30 byer i regionen og ikke

mindst komme i direkte kontakt

med minimum 20.000 vælgere.

Det sker på alle de måder

vi kender fra andre valgkampe,

men vi vil også tage de mere

utraditionelle metoder i brug,

som fx at stemme dørklokker.

Vi er ude på gader og stræder

og have den personlige kontakt

– for selvom interessen for selve

regionsvalget måske er lille

– er interessen for selve de områder

som regionen beskæftiger

sig med: sygehusvæsen, psykiatri

og regional udvikling på ingen

måde lille.

GALLERI5000

www.galleri5000.dk

Filosofgangen 3, 1.tv · DK-5000 Odense C · Tlf. 6612 7172

Og vi har gode forudsætninger

når vi skal gøre opmærksomme

Konservative i regionen.

Som et af de eneste

partier har vi en fuld regionsliste

med 45 veloplagte

kandidater som dækker

alle byer og områder i regionen.

Erfaringer fra forrige,

og første, regionsvalg viser,

at vælgerne ønsker de lokale

stemmer. De 45 kandidater

er både jævnt fordelt

over hele regionen, og

er ligeså bredt fordelt hvad

angår alder og erhverv. Jeg

er stolt over at stå i spidsen

for et hold der dækker

så bredt. Listen signaliserer,

at vi går efter maksi-

10 11

mal indflydelse i region Syddanmark.

Til at gøre opmærksomme på

vores hold og politik kommer

vi til at køre en kampagne med

fart på. Vi har produceret valgaviser,

vi uddeler kildevand og inviterer

borgerne med til motion

og sund madlavning. Vi satser

både på internettet – og på at

møde borgerne ansigt til ansigt

for at lytte til deres bekymringer.

Vi har alle forudsætningerne for

et godt valg til regionsrådet – og

jeg vil gøre mit til, at vi med et

godt valgresultat har baggrunden

for betydelige konservative

resultater i den kommende valgperiode.


Opstillingsmøde på Syddansk Erhvervsskole

Af Lars Christensen

Selvom man er i fuld gang

med en byrådsvalgkamp, skal

der også tænkes på Christiansborg.

Man ved jo aldrig, hvornår

Statsministeren finder på at udskrive

valg. Desuden skal folketingskandidaterne

også have

rimelig tid til at forberede sig

til valgkampen. For selvom folketingskandidaterne

altid ”skal

sove med støvlerne på”, som

Bendt Bendtsen plejer at sige,

skal man jo først lige være blevet

kandidat.

Derfor var der den 22. oktober

opstillingsmøde på Syddansk

Erhvervsskole til valg af kandidater

til to af de tre Odensekredse.

Den ene oven i købet

netop Bendt Bendtsens kreds,

den traditionsrige Sydkreds, efter

at han var blevet valgt til
Europaparlamentet. Og også

Østkredsen skulle have ny kandidat

efter Annemette Bang, en

kreds, som ofte er blevet brugt

som springbræt for nye kandidater

– blandt andre netop

Bendt Bendtsen.

En udvalg havde i en længere

periode arbejdet med at finde

egnede kandidater og var nået

frem til at indstille to, som de

fra begyndelsen af dette arbejde

havde haft i kikkerten, nemlig

Vivi Kier til Sydkredsen og

Anders Orris til Østkredsen.

Sydkredsen, eller 3. Kreds, har

tidligere haft opstillet og valgt

nogle af partiets absolutte spidser

som John Christmas Møller,

Poul Sørensen og Erik Ninn-

Hansen. Til gengæld har de ikke

været lokale folk. Det ændrede

sig med opstillingen af Niels Jørgen

Langkilde i 1993 og senere

med Bendt Bendtsen. På opstillingsmødet

blev der lagt vægt

på, at man gerne vil have en

kandidat, der ikke nødvendigvis

tilhører partiets top eller er minister

(endnu), men til gengæld

har en fynsk forankring.

Vivi Kier er uddannet sygeplejerske

og var fra 1983 til 1987

ansat på OUH. I 1987 blev hun

sammen med sin mand, Ernst,

som hun har to voksne børn

med, selvstændig erhvervsdrivende

for McDonald’s i Odense.

I år 2000 valgte hun imidlertid

at nu skulle der ske noget på

det politiske område, og alle-

rede året efter blev Vivi valgt til

byrådet i Odense og blev opstillet

til folketinget i Odense Vest

Kredsen. Hun blev genvalgt til

byrådet i 2005 og skiftede året

efter folketingskredsen ud med

Fåborg-Ærø Kredsen, hvor mulighederne

for valg er bedre.

Det viste sig at holde stik allerede

ved valget i 2007, hvor

hun blev valgt.

I Folketinget markerede Vivi

Kier sig hurtigt som en engageret

og flittig politiker og har fået

en række fremtrædende poster.

Blandt andet er hun social- og

sundhedsordfører og er senest

blevet medlem af den konservative

gruppebestyrelse. Hun

har desuden som mærkesager

uddannelses- og familiepolitik,

herunder ikke mindst skolepolitik.

Anders Orris er 25 år og læser

historie og litteraturvidenskab

på Syddansk Universitet. Han

blev dog allerede aktiv i politik


i Sønderborg, hvor han var formand

for KU, inden han i 2007

flyttede til Odense for at studere.

Her kom han hurtigt med

i Odense KUs bestyrelse som

politisk næstformand og arrangementsansvarlig

og fra januar

i år som formand.

12 13

Han betragter sig selv som

”klassisk konservativ”, hvor det

ikke er fy-ord at tale om Gud,

konge og fædreland. Danmark

er en suveræn nationalstat

med et monarki og et kristent

fundament, og der skal være

respekt for traditioner. En anden

mærkesag er en nedsættelse

af det samlede skatte-

og afgiftstryk, således at en

skattenedsættelse på ét område

ikke blot betyder øgede

afgifter på et andet. Desuden

mener han, at der skal sættes

grænser for det politiske virkefelt.

Politikerne skal ikke lovgive

og forbyde på alle mulige

områder, men det personlige

ansvar for sig selv og sin familie

skal i stedet sættes i centrum.

På mødet præsenterede de to

kandidater sig selv og deres

synspunkter, hvorefter der var

mulighed for at stille spørgsmål.

Der var dog ikke den store

spørgelyst, og de blev valgt

til hver sin kreds uden modkandidater.

Derefter redergjorde

Vivi Kier for den aktuelle

situation på Christiansborg og

gruppeformand Steen Møller

for situationen i Odense Byråd.

Dermed var alle klar til

byrådsvalgkamp samt – for

Vivi og Anders’ vedkommende

– også til folketingsvalg.

FOF ODENSE - ET RIGERE LIV

kurser, foredrag og debatter

tlf. 66 11 68 45 · www.fof-odense.dk


Lene Espersen i Odense

Partiformand Lene Espersen cyklede

sammen med borgmester Jan Boye,

Mai Henriksen og Steen Møller til

Vestre Skole, hvor de hørte om de

mange nye undervisningstiltag og den

omfattende renovering, skolen har

været igennem.

Steen Møller er frisk igen

Undervejs i besøget på Vestre Skole

besvimede gruppeformand Steen

Møller på grund af væskemangel.

Steen blev med ambulance kørt til

OUH, hvor han gennemgik et omfat-

tende helbredstjek, der heldigvis viste,

at han er fuldstændig sund og rask.

Efter et par dages ro oven på forskræk-

kelsen var Steen i gang med valgkam-

pen igen.

Jan og Roya ringede på

At ringe på hos borgerne og tilbyde

en snak om valgkampens væsentlige

temaer er en vigtig del af kampagnen.

Borgmester Jan Boye skød initiativet i

gang allerede i oktober sammen med

bl.a. Roya Moore i Seden. Alle steder

blev kandidaterne godt modtaget.

I biffen med Jan og Michael

I løbet af oktober har det odenseanske

biografpublikum kunnet stifte bekendt-

skab med såvel borgmester Jan Boye

som byrådskandidat Michael Nielsen

på det store lærred. På vælgerforenin-

gens hjemmeside kan du se filmene.

Bendtsen uddelte blomster

Lars Havelund og Bendt Bendtsen gik

i starten af byrådsvalgkampen ud i

deres fælles lokalområde i det nordlige

Odense for at uddele blomster og valg-

materialer for Havelund. De to lokale

politikere har givetvis fået inspirationen

til blomsteruddelingen på gartneriet

PKM. Et par dage forinden havde

Havelund og Bendtsen nemlig talt om

henholdsvis lokalpolitik og EU-politik

på et særdeles velbesøgt arrangement

på PKM, der er Danmarks største gart-

neri.

Siden sidst... Siden sidst...

Karstens kampagnebil

Som et utraditionelt men effektfuldt

element i sin kampagne for at blive

genvalgt har Karsten Kjærbye fået pak-

ket sin bil ind med navn, billede og

webadresse. Karsten har flere gange

oplevet, at vælgere ligefrem har stillet

sig til at vente ved bilen for at få en

politisk snak.

Skeletter ud af skabet

Byrådskandidat Christian Hejlesen

havde taget både skab og skelet med

på Flakhaven, da han forsøgte at gøre

opmærksom på sit synspunkt om, at

Anker Boye stadig skylder Odense for

sin tidligere fejlslagne periode som

borgmester.

Utraditionel talergave

Da Steen Møller sammen med bl.a.

Anker Boye og Jane Jegind deltog i

borgermøde i Åløkkekvarteret var taler-

gaven udover det sædvanlige. Det var

nemlig en personlig karikaturtegning til

at tage med hjem.

Kandidaterne cykler rundt

I forbindelse med Lene Espersens

besøg blev de nye kampagnecykler

præsenteret og brugt første gang.

Kandidaterne bruger cyklerne i forbin-

delse med kampagnearrangementer og

vælgermøder, fordi det er praktisk, mil-

jørigtigt og for at promovere Odense

som cykelby,

Europas største voliere

Borgmester Jan Boye og Zoo’s formand

Steen Møller stod for indvielsen af

Odense Zoo’s nyeste tiltag, et fritflyv-

ningsvoliere for bl.a. flamingoer og

pelikaner, der sågar er det største i

Europa. Volieren blev åbnet umiddel-

bart før efterårsferien.

Havelund er gået til filmen

Lars Havelund har indspillet en hel

række film med forskellige politiske

amner, som forstæderne og kollektiv

trafik. Du kan finde alle filmene på

youtube og på Lars’ hjemmeside

www.konservative.dk/larshavelund.

Valgbutik i gågaden

Kongensgade 48 er adressen, hvis

du vil besøge den konservative

valgbutik,der har åbent hver dag frem

til valget. Borgmester Jan Boye åbnede

sammen med andre kandidater butik-

ken allerede 27. oktober. På hverdage

kan du besøge butikken mellem kl. 14

og 17.30 og i weekendene mellem

10 og 14. Du kan også i valgbutikken

hente materialer og hjælpe til i valg-

kampen.

Mai i kampagne på fuld tid

Mai Henriksen har ryddet arbejdska-

lenderen og taget ferie for at kæmpe

for sit eget genvalg og genvalget af

borgmester Jan Boye helt frem til valg-

dagen 17. november. Med rundt i byen

har hun en mobil bowlingbane, der

”tager kegler” når den sættes op.

14 15

Fire i fælles pjece

Konservative i Paarup

har hele fire kandidater

på byrådslisten, og har

derfor produceret en

fælles pjece for deres

lokale kandidater. Alle

medlemmer er invite-

ret til fælles uddeling

med efterfølgende fro-

kost hos formanden.

Connie i Odense

Klimaminister besøgte Odense i star-

ten af oktober på en inspirationstur

rundt i landet. Her havde hun lejlighed

til sammen med borgmester Jan Boye

at mødes med en 9. klasse for Højby

Skole og diskutere klimaudfordrin-

gerne.

4 stærke lokale

kandidater

Medlemsmøde på OUH

Der var mødt mange medlemmer

op, da byggeriet af et nyt Universitetshospital

blev præsenteret af

borgmester Jan Boye sammen med

regionsspids Lasse Krull og tidl. OUHdirektør

Jens Otto Jeppesen.

Konservative i P


Stemmesedlen

1 Jan Boye

2 Mai

Henriksen

3 Steen Møller

4 Christian

Hejlesen

5 Merete

Østerbye

6 Lars

Havelund

7 Michael

Nielsen

8 Børge

Wagner

9 Poul W. Falck

10 Mark

Grossmann

11 Karsten

Kjærbye

12 Erik

Simonsen

13 Ingrid

Kristensen

14 Thomas

Sejersen

15 Unni Heick

16 Roya Moore

17 Henning

Harder

18 Dorthe

Kallager

19 Henriette

Berwick

23 Michael

Offersen

24 Nana Rask

Nielsen

25 Nina

Villadsen

26 Dennis

Soleymani

27 Sheila Daisy

Inkoom Larsen

28 Gert Allan

Hansen

Vi er klar til 4 år mere!

29 Bente Skyt

Andersen

30 Julie Moreau

Vi har arbejdet for at skaffe gode resultater for Odense de sidste

4 år, og vi er klar til at tage en ny tørn.

Vi har et stærkt kandidathold, der brænder for Odense, og som

20 Torben M.

31 Peter Allesø

i fællesskab bakker op om Andersen borgmester Jan Boye, så Rasmussen

han fortsat

kan sætte retningen for vores by.

Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på vores hjemmeside

21 Rebecca

32 Kathrine

www.konservative.dk/odense Fretté og læse mere om Jan Sørensen Boye, vores

kandidathold, vores resultater og vores politik.

Du kan også blive medlem af Konservative i Odense. Det bliver

22 Jenan Jamil

du ved at ringe på 66 11 33 John Wozny

Bozo 09 09, sende en mail til odense@

konservative.dk eller klikke ind på nedenstående hjemmeside.

www.konservative.dk/odense

Husk også regionsvalget 17. november

More magazines by this user
Similar magazines