Kirkeblad nr. 80 - Advent 2012 - Billum

billum.dk

Kirkeblad nr. 80 - Advent 2012 - Billum

Janderup og Billum Sogne

Janderup og Billum Sogne

KirKeblad nr. 80 advent 2012

Til samtlige husstande

Den nye præst

præsenterer sig

”Det er så dejligt, at der igen er lys i præstegårdens vinduer”. Ordene kom fra

Edith og Poul Moesgaard. De var de første naboer, som kom forbi og ønskede os

velkommen til Alslev, da vi var i gang med indflytningen midt i august. Indsættelsen

i Alslev, Janderup og Billum kirker fulgte først d. 9. september. Men den

nye præstefamilie har 3 skolebørn, så det var vigtigt at komme på plads ved

skoleårets begyndelse.

Hvem er vi så - den nye præstefamilie?

Anne Mette Wind Gundesen er født i

1963 i Kjelst i Billum sogn. Her er jeg

døbt og konfirmeret og boede mine

første 20 år. Så selvom jeg er den nye

præst i pastoratet, er jeg en gammel

kending på egnen. Jeg er gift med

Hans, som er organist. Vores ældste,

Thea, på 18 er på højskole, Thue på

15 er på Skovlund efterskole og Sune

går i 5. klasse på Alslev skole.

Og hvad har jeg så foretaget mig i de

30 år jeg har været væk fra egnen?

Efter studentereksamen fra Varde

gymnasium i 1982 gik vejen videre

til et højskoleophold på Uldum Folkehøjskole,

hvor beslutningen om at

læse teologi modnede sig. Jeg studerede

ved universitetet i Århus i mange

år, alt hvad der interesserede mig,

bl.a. også kunsthistorie. Hans og jeg

nød studenterlivet og tog sammen

på en stor dannelsesrejse til Nord- og

Sydamerika. Thea blev født i oktober

1994 - samme dag, som jeg afleverede

det afsluttende speciale i teologi.

Nu kunne vi flytte i præstegård som

præstefamilie. Det skete året efter

i Agerskov i Sønderjylland. Ordinationen

stod i Ribe domkirke i januar

1996, og vi kom til at bo i en idyllisk,

tre-længet, stor gammel stråtækt

præstegård fra 1750. Møblerne fra

studenterhyblen i Århus fyldte ikke

meget. Men det fik vi gjort noget ved

i de næsten 17 år vi fik i Agerskov.

Hans uddannede sig ved Kirkemusikskolen

i Løgumkloster og fik organistembede

i et par nabosogne.

Familien voksede, drengene kom til,

og årene gik med masser af travle

og spændende aktiviteter i kirkeliv


og fritidsliv. Som præstepar er

Hans og jeg et godt team. Vi

inspirerer og bakker hinanden

op, selvom det ikke er så tit, vi

har mulighed for at følges ad

til kirke. Vi kunne egentlig ikke

forestille os bedre sted at være

end i Agerskov. Men i 2006 kom

en chance, som vi ikke kunne

lade være med at gribe: 2 år

som præstefamilie i Los Angeles.

Jeg blev kaldet som dansk

præst for Den danske lutherske

kirke i Sydcalifornien. Vi fik

begge orlov fra Folkekirken, og

hele familien pakkede sammen

og tog på eventyr. Vi oplevede

det amerikanske samfund indefra

og blev berigede med erfaringer

om en anderledes og

meget engageret måde at være

kirke på.

Hvorfor kom vi hjem

til Agerskov igen?

Det er vi ofte blevet spurgt om.

Svaret ligger vel gemt i ordet

”hjem”. Det er en stor værdi at

have rod et sted og at føle, at

man hører til. Vores børn skulle

have lov at have resten af deres

barndom i Danmark, hvor de

hører til. Og det er også svaret

på, hvorfor vi søgte til Alslev. For

det er ”hjem” til det, som betyder

noget for os: familien og

rødderne, den vestjyske natur

ved hav og fjord og det lokale

kultur- og teaterliv. Jeg havde

Efterårsmøde 2012

torsdag den 15. november 2012 kl. 19.00

Foredragsholderen er Nils Villemoes, tidl. Lektor ved Handelshøjskolen

i Århus. Nils Villemoes vil holde et foredrag med titlen:

Om kunsten at arbejde sammen - også i hverdagen

Døbte Døbte

5. august, Billum Kirke

JulIE KJær

Ho Bugt Vej 57, Billum

(Karina & Søren Kjær)

12. august, Janderup Kirke

KAyA MEnsEl

Engtoften 14, Janderup

(Sisse & Brian Mensel)

19. august, Janderup Kirke

ClArA BAltsEr sKOvfOgED

Nymindegabvej 9, Grydvad,

Janderup

(Inge & Knud Jakob Baltser

Skovfoged Jensen)

19. august, Janderup Kirke

JEPPE nørgAArD nIElsEn

Bymarken 10, Janderup

(Sanne & Morten Nørgaard

Nielsen)

2

en længsel efter at få et samarbejde

med en præstekollega

og ville gerne indgå i et team

med dedikerede medarbejdere.

Alt det er gået i opfyldelse! Vi

glæder os til at bidrage til kirkelivet

og kulturlivet med de

alsidige erfaringer vi har med i

bagagen og komme til at kende

endnu flere i Alslev, Janderup

og Billum.

Der er igen lys i vinduerne i

præstegården i Alslev. Og der

er hjerterum og virkelyst hos

præstefamilien, som gerne vil

kvittere for en varm og venlig

velkomst med et stort TAK!

Anne Mette, Hans,

Thea, Thue og Sune

Når Nils Villemoes indtager scenen er det ikke blot belærende og sjovt.

Det er et foredrag, der er lige til at gå til og hylende morsomt,

så kom til foredraget og få lattermusklerne rørt.

Entre 100 kr. inkl. kaffe/brød. Janderup Skole, Billum Husholdningsforening,

Folk og Kultur Billum og Janderup Menighedsråd

16. september, Janderup Kirke

CHArlOttE JulE sAnDMAnn

Lervadvej 43, Horne

(Ulrike & Holger Sandmann)

7. oktober, Billum Kirke

sunE PEDEr HyKKElBJErg

Lundvej 101, Varde

(Annemette & Michael Peder

Hykkelbjerg)


Årsberetning fra menighedsrådene

Janderup Menighedsråd

I løbet af 2012 er meget forandret

samtidig med, at tilbuddene

fra kirken stadig er mangfoldige.

PErsOnAlE

Først på året overtog PO-organist

Connie Rønne Jørgensen

opgaverne med at være organist

i Alslev, Billum og Janderup.

Udover de traditionelle or-

ganistopgaver er Connie involveret

i mange af aktiviteterne

med børn, incl. aktiviteter på

Janderup Skole.

Sognemedhjælper Mette Tarbensen

har orlov i en længere

periode i forbindelse med adoption.

Som vikar har vi ansat Tove

Madsen. De mange aktiviteter,

som den musikalske sognemed-

hjælper står for eller er involveret

i, viderefører Tove på en god

måde.

I 2012 skete der også det sjældne,

at vi fik en ny sognepræst,

Anne Mette Gundesen. Det var

heldigvis ikke til erstatning for

Lise Hindsholm, men som en

ekstra sognepræst i et nyoprettet

pastorat: Alslev-Janderup-

Billum Pastorat. Anne Mette

bor i Præsteboligen i Alslev. Lise

Billum Menighedsråd

En stor del af det, der har optaget

Billum Menighedsråd i

årets løb er allerede beskrevet

i årsberetningen fra Janderup.

Derudover har menighedsrådet

haft meget at gøre med projekter,

som vedrører kirken og dens

omgivelser.

KIrKEn

En del loftsbrædder i kirken var

i meget dårlig stand og er nu

og Anne Mette skal dele opgaverne

mellem sig i de tre sogne.

Anne Mette har en fuldtidsstilling

til rådighed, mens Lise

Hindsholm bruger halvdelen af

sin tid på provsteopgaver. Lises

tid til præsteopgaver vil overvejende

blive brugt i Janderup og

Billum Sogne.

ArrAngEMEntEr

Udover vores normale aktiviteter

forsøgte vi i 2012 at arrangere

en 3-dages sognetur

til Limfjordsområdet, med særlig

fokus på Limfjordsdigterne.

Dette var der ikke opbakning til,

men derimod god opbakning til

en 1-dags tur. En vellykket tur

med en oplagt forfatter Knud

Sørensen som kyndig guide

hele dagen i Limfjordsområdet.

KIrKEgårD Og PræstEgårD

Østdiget på kirkegården var

udskiftet. Som mange sikkert

har bemærket har vi foretaget

en prøveopsætning af en nyere

altertavle, malet af Poul Steffensen

i 1905. Det ser ud til, at

det falder i god jord, så vi vil

søge om at bibeholde denne

opsætning.

KIrKEgårDEn

Vi fortsætter arbejdet med projektet

for kirkegårdens fremti-

3

Fra sogneturen: Knud Sørensen fortæller om

forfatteren Johan Skjoldborg

mere eller mindre faldet sammen.

Vi har fået omsat diget, så

det igen er stabilt og ser pænt

ud. I den forbindelse er birketræerne

udenfor diget blevet

fjernet, idet rødderne ødelagde

diget. Til erstatning for birketræerne

bliver der plantet enkelte

rønnetræer inde på kirkegården.

Kirkegårdspersonalet har udover

at holde kirkegårdene i

meget fin stand også været i

gang med at tynde ud i beplantningen

omkring Præstegården.

Dette arbejde fortsætter i vinter.

Dermed vil omgivelserne

ved den nye garage og de nye

parkeringspladser gennemgå

en forandring.

Peder Chr. Thomsen, formand

for Janderup Menighedsråd

dige udseende i det omfang, vi

har økonomiske midler dertil.

Rønnetræerne, der blev plantet

sidste år, skulle gerne vise deres

gyldne løvfaldsfarve her i efteråret.

Udskiftning af belægning

og undergrund på gangstien fra

kirkehuset op til kirkedøren er

afsluttet og lamperne er opsat.

(fortsættes side 6)


Gudstjenester november 2012 - marts 2013

Nov.

Dec.

Jan.

Søndag 11.

Markus 12,38-44

Søndag 18.

Johannes 5,17-29

Søndag 25.

Matt. 11,25-30

23. søndag e. trin. Alslev 9

Janderup 10.30

24. søndag e. trin. Billum 10.30

Janderup 16

Sidste søndag

i kirkeåret

Billum 9

Alslev 10.30

4

AMG

AMG

LH

LH Musikgudstjeneste

AMG

AMG

Torsdag d. 29. Alslev skole 19 AMG Adventsgudstjeneste

og kaffebord

Søndag d. 2.

Matt. 21,1-9

1. søndag i advent Janderup 10.30

Billum 16

AMG

AMG

Kirkebil

Familiegudstjeneste

Torsdag d. 6. Billum 19 LH Adventsmusikgudstj. der-

efter kaffe i forsamlingshus

Søndag d. 9.

Lukas 21,25-36

2. søndag i advent Alslev 9

Billum 10.30

LH

LH Kirkebil

Torsdag d. 13. Janderup 19 AMG Adventsmusikgudstj. der-

efter kaffe på Eventyrgården

Søndag d. 16.

Matt. 11,2-10

3. søndag i advent Janderup 9

Alslev 10.30

Fredag 21. Juleafslutninger: Alslev 8.15, 9.15

+ 10.15

Billum 8 + 10

Søndag 23.

Johannes 1,19-28

Mandag 24.

Lukas 2,1-14

Tirsdag 25.

Lukas 2,1-14

Onsdag 26.

Matt. 23,34-39

AMG

AMG

AMG

4. søndag i advent Vidagerhus 16 LH Juleaftensgudstjeneste

- alle er velkomne!

Juleaften Billum 14.30

Alslev 14.40

Janderup 16

Alslev 16.00

Juledag Janderup 9

Billum 10.30

2. juledag Billum 9

Janderup 10.30

LH

LH

AMG

LH

AMG

AMG

AMG

LH

LH

Søndag 30. Julesøndag Janderup 10.30 AMG

Tirsdag 1.

Lukas 2,21

Søndag 6.

Matt. 2,1-12

Søndag 13.

Lukas 2,41-52

Søndag d. 20.

Johannes 2,1-11

Fælles gudstjenesteliste Alslev-Billum-Janderup

Nytårsdag Billum 14

Janderup 16

Helligtrekongers

søndag

1. søndag efter

Helligtrekonger

Sidste søndag

efter H3k

Billum 10.30

Alslev konfirmandstue

19

Billum 9.00

Janderup 10.30

Janderup 9

Billum 10.30

LH

LH

AMG

AMG

AMG

AMG

Kirkebil

Kirkebil

Kirkebil

Kirkebil

Kirkebil

Kirkebil

LH

LH Kirkebil


Feb.

Marts

Søndag d. 27.

Matt. 20,1-16

Septuagesima

søndag

LH = Lise Hindsholm · AMG = Anne Mette Gundesen

KirKebilen er for alle.

Vil man med, ringer man til vognmand Bjarne O. Hansen, tlf. 75 25 83 86, senest 1 time før

gudstjenestens begyndelse. Så vil man blive hentet af kirkebilen og siden kørt hjem igen.

Familiegudstjeneste

2. december, 1. søndag i advent:

Billum Kirke kl. 16

Efter gudstjenesten skal julemanden vækkes,

og bagefter er der juletræ og fællesspisning

i forsamlingshuset.

Alle er velkomne – store som små

Juleafslutning

21. december i Billum kirke:

kl. 8 for skolens elever

kl. 10 for dagplejen og børnehaven.

Janderup 9

Alslav 10.30

5

AMG

AMG

Onsdag d. 30. Janderup 17 LH Konfirmandgudstjeneste

Søndag 3.

Markus 4,1-20

Seksagesima

søndag

Billum 9

Janderup 10.30

LH

LH

Kirkebil, kirkekaffe

Onsdag 6. Alslev 17 AMG Kyndelmissandagt

Søndag 10.

Matt. 3,13-17

Søndag 17.

Matt. 4,1-11

Søndag 24.

Matt. 15,21-28

Fastelavn Billum 14 AMG Familiegudstjeneste

1. søndag i fasten Janderup 9

Alslev 10.30

2. søndag i fasten Billum 10.30

Janderup 16

LH

LH

LH

LH

Kirkebil

Lørdag 2. Billum 9 Sognedag - se omtale

Søndag 3.

Lukas 11,14-28

3. søndag i fasten Alslev 9

Janderup 10.30

Julegudstjeneste på Vidagerhus

23. december kl. 16.00:

Gudstjeneste med juleprædiken, julesalmer og

nadver. Alle er velkomne, særligt familie og venner

til beboere på Vidagerhus.

AMG

AMG Kirkebil

Julekoret

og årets adventsmusikgudstjenester

Connie Rønne Jørgensen har videreført traditionen

med ”julekoret”. Der er god tilslutning,

og koret er godt i gang med at øve til

adventsmusikgudstjenesterne:

29. november på Alslev Skoles fællesrum

sammen med Alslev Kirkes børnekor;

6. december i Billum kirke sammen med Billum

skolekor. Efterfølgende er der kaffebord

i Forsamlingshuset, hvor vi synger flere julesalmer;

13. december i Janderup Kirke sammen med

Janderup skolekor, med efterfølgende kaffebord

på Eventyrgården, hvor der også bliver

lejlighed til at synge sammen.

Juleaftensgudstjenester

24. december:

Billum Kirke kl. 14.30

Janderup Kirke kl. 16.00

Det sker...


Sogneformiddag

fredag den 25. januar 2013 kl. 9.30

i Janderup Præstegård

Rakkerne - om ærlige og uærlige folk på de vestjyske

heder i slutningen af 1800-tallet.

Foredrag af museumsdirektør Kim Clausen,

Ringkøbing-Skjern Museum.

Rakkerne udførte renovationsarbejde, flåede

selvdøde dyr og bragte ådsler ud af byen til rakkerkulen

. Rakkerne var udstødt af samfundet og

levede isoleret.

I foredraget vil Kim Clausen forsøge at komme

bag om myterne om de vestjyske rakkere.

Sogneformiddagen starter med kaffe og rundstykker.

Menighedsrådene i Janderup og Billum

Kirkekaffe og

menighedsmøde

søndag den 3. februar efter gudstjenesten kl. 9 i

Billum Kirke

Ved kaffen vil menighedsrådet orientere om rådets

arbejde for sognets kirkeliv, økonomi og planer

for det kommende år.

Alle er velkomne

(fortsat fra side 3)

MAsKInHus Og AffAlDs-

PlADs Og BElægnIngEr

Som mange sikkert har bemærket,

er vores maskinhus nu

endelig færdigt. Det står flot

kalket hvidt med de markante

gule hjørner og røde teglsten

på taget.

Personalet har udført pigstensbelægning

omkring maskinhuset

og er i gang med forarbej-

det til bøgepurs beplantning

omkring affaldspladsen.

OMsætnIng Af

KIrKEgårDsDIgEr

Omsætning af kirkegårdsdigerne

er nu afsluttet, og vi har

holdt os indenfor de økonomiske

rammer, der var til rådighed

for projektet.

Som sidegevinst ved omlægnin-

gen fik vi i august måned et

meget flot blomsterbillede på

diget af kornblomster, valmuer

og mange andre flotte blomster,

idet frøene var blevet til-

6

sognedag

2. marts 2013

Sæt allerede nu et X i kalenderen lørdag

den 2. marts 2013, hvor der

er sognedag i Billum Kirke og Forsamlingshus.

Sognepræst Morten Thaysen og forfatter

Leif Hjernøe står for dagens indhold.

Nærmere omtale og program

bringes i det næste kirkeblad.

Nyt musik-tiltag

i Billum

Efter efterårsferien startede Billum

menighedsråd samarbejde med Billum

skole angående kor-arbejde.

Det er kirkens organist Connie Rønne

Jørgensen, der er korleder.

Hver uge tilbydes der kor på skolen for

elever i 3. - 6. klasse.

Koret medvirker bla ved adventsmusikgudstjenesten

d. 6. december i Billum

kirke sammen med “julekoret” og

ligeledes til familiegudstjenesten søn.

d. 2. december med efterfølgende fællesspisning

i Forsamlingshuset.

Connie

ført sammen med opfyldningsjorden

på digerne. Personalet

var knap så begejstret, idet de

frygtede, at frøene fra planterne

ville spredes over hele kirkegården.

Så derfor blev bræmmen

hurtigt slået af.

KIrKElIgE AKtIvItEtEr I 2012

Billum skole er stadig meget

begejstret for at benytte RAMStilbuddene.


Derudover har organist Connie

Jørgensen startet korundervisning

på skolen for 3. - 6. klasse.

I årets løb har der jævnligt været

kirkekaffe, og det er altid en

hyggelig stund i kirkehuset efter

gudstjenesten.

Vi fortsætter med babysalmesang,

musikalsk legestue for

dagplejebørnene og for børn

med forældre.

I november 2011 lagde Børne-

haven i Billum rammer til en

u-dendørs Alle Helgens Gudstjeneste.

Gudstjenesten blev

holdt i mørket ude på legepladsen,

kun med et bål til at lyse op.

Bagefter gik vi sammen over til

kirken og satte små lygter på de

gravsteder, som børnene hver

for sig har et særligt forhold til.

Et meget stemningsfuldt arrangement!

Juletræsarrangementet i forsamlingshuset

blev indledt

Minikonfirmandernes

pizzagudstjeneste

7

med en familiegudstjeneste i

kirken. Bagefter var der juletræ

og spisning i forsamlingshuset.

Vi er glade for dette samarbejde

med forsamlingshuset. Traditionen

videreføres: søndag den

2. december kl. 16 er der familiegudstjeneste

i kirken.

Minikonfirmanderne afsluttede

forløbet i vinter med en ’pizzagudstjeneste’,

der handlede om

dansen om guldkalven. Heldigvis

havde børnene mange

gode forslag til, hvad der kan

erstatte dansen om guldkalven

i vores liv med hinanden. Efter

gudstjenesten blev der serveret

pizza i kirkehuset. Der var

stuvende fuldt, og alligevel blev

alle mætte.

Jagtgudstjenesten forløb i år

lidt anderledes en sædvanligt,

da vi efter gudstjenesten sluttede

af i Kirkehuset med håndmadder

og livlig snak.

Også i år har hele personalegruppen

ydet en meget stor

indsats. Stor tak til alle!

Irene Kjær, formand for

Billum Menighedsråd


De nye menighedsråd

I dette efterår er der valgt nye menighedsråd over hele landet.

De nye menighedsråd tiltræder 1. december.

Billum Menighedsråd:

Irene Kjær,

Ho Bugt Vej 21

Vagn Metum

Andresen,

Billumgårdevej

29

Ivan Madsen,

Vesterhavsvej 74

Janderup Menighedsråd:

Peder Chr.

Thomsen,

Hebovej 63

Vera Madsen,

Solsortevej 10

John Lund

Andersen,

Spættevej 13

Per Vinter Knudsen,

Hannevangvej 7

Jytte Nielsen,

Tarpagevej 67

Egon Baun

Christensen,

Sneppevej 2 c

Gurli Baun Nielsen,

Ternevej 15

Kurt Petersen,

Sdr. Hebovej14

En stor tak til

Marie Gyrithe Skovgaard Nielsen og

Erik Lauridsen - begge træder ud af Billum

Menighedsråd, men har lovet fortsat at hjælpe til

med forskellige praktiske opgaver, bl.a. ved undervisningen

af minikonfirmander.

Og til

Kirsten Jensen, som træder ud af Janderup Menighedsråd,

men har lovet at ville hjælpe til bl.a. som

kirkesangervikar.

237

Adresser

Provst lise Hindsholm

Vesterled 45 · 6851 Janderup

tlf. 75 25 82 07 · lhi@km.dk

sognepræst

Anne Mette Wind gundesen

Kirkegade 21, Alslev · 6800 Varde

tlf. 75 26 90 38 · amwg@km.dk

Præstesekretær Pernille lyngbo

Vesterled 45 · 6851 Janderup

tlf. 75 25 82 07 · plr@km.dk

Organist Connie rønne Jørgensen

Lifstrup Hovedvej 54

6715 Esbjerg N

tlf. 75 16 92 46 · corj@km.dk

Musikalsk sognemedhjælper

Tove Agerskov Madsen

Debelmosevej 1, Borris

6900 Skjern

tlf.: 40 36 64 67 / 97 36 64 67

tove.madsen4@gmail.com

graver Anette fynbo

- kirkegården i Janderup:

Præstegårdvej 29 · 6851 Janderup

tlf. 75 25 89 16

- kirkegården i Billum:

Kildegårdvej 4 · 6852 Billum

tlf. 75 25 80 87

janderupkirke@gmail.com

Mandag er fridag for præster

og personale.

Kirkebladet udgives af menighedsrådene

og redigeres af provsten.

Layout & tryk:

Team Lynderup /

Videbæk Bogtrykkeri A·S

tlf. 97 17 34 08

More magazines by this user
Similar magazines