Rosen Juni 2012 Læs i dette nr. - Skødstrup Skole

skoedstrup.skole.skoleintra.dk

Rosen Juni 2012 Læs i dette nr. - Skødstrup Skole

Rosen

Juni 2012

Læs i dette nr.:

God sommerferie

8. årgang blev i februar til 3 klasser.

Nye innovative valgfag på ældste

trin: Store nørd og Blog

Run Read Relax: Update

Forårskoncert

Afgangsprøven i sløjd

Børns vilkår

Mere ”Alice”

Den eventyrlystne tur til solskins

øen

8. klasses sammenlægning

Glimt fra uge 25

Vild med kunst

Farvel til Rosa og Kresten


God sommerferie

Af: Anne Littauer, skoleleder

Uge 25- boldspil

Vi er tæt på skoleårets afslutning. I denne

uge drejer det sig om at afslutte i de forskellige

fag, temaer og projekter, der er i gang på

skolen. 9. klasserne havde mandag og tirsdag

deres sidste mundtlige prøver, hvorefter der

er dimission for dem onsdag aften.

På torsdag er der oprydningsdag en del af

dagen, og fredag slutter vi med det traditionelle

marked. Alle klasser stiller boder op og

tjener lidt ind til klassekassen, hvis de er opfindsomme

og heldige. Der bliver optræden

fra scenen foran musiklokalet, og markedet

slutter med ”sommerferiesangen”. I er velkomne

til at deltage, hvis I har tid og lyst.

Så er endnu et skoleår gået på Skødstrup

Skole. Her hvor skoleåret slutter, har vi 880

elever på skolen, når vi begynder næste skoleår

er vi ca. 950. Det er 35 elever flere end

prognoserne udarbejdet i 2011 sagde. Mange

forældre har spurgt, om der er risiko for at

nogle af Skødstrups børn, vil blive flyttet til

andre skoler, når der engang bliver plads-

mangel her på Skødstrup Skole. Jeg kan fortælle,

at de tanker ikke på nogen måde er på

tapetet i Århus Kommune. Skødstrup Skole

skal kunne rumme alle byens børn nu og i

fremtiden – og mon ikke også at vi på et tidspunkt

er nødt til at bygge til?

Når man står ved afslutningen af et skoleår,

giver det altid anledning til at tænke på de

forandringer, der er sket i løbet af året.

Nogle af begivenhederne er beskrevet inde i

bladet. En af de store er, at vi i løbet af dette

skoleår, hver dag har fulgt byggeriet af den

nye hal. Snart står den færdig og er klar til

brug. Det glæder vi os alle til.

I ønskes en rigtig god sommerferie. Vi glæder

mig til at se alle elever igen mandag den 13.

august kl. 8.00 til et nyt skoleår.

Venlig hilsen Anne Littauer og hele skolens

personale.

Uge 25- bowling


8. årgang blev i februar

til 3 klasser.

Af: Anette Røge, pædagogisk leder

Nu er det 14 uger siden 8. klasserne blev slået

sammen. Derfor har vi nu besluttet på

ældste trin, at vi vil afslutte dette forløb, så i

klasserne i kommende skoleår starter som 9.

årgang og ikke som ”de nye 8. Klasser”.

Alle klasser har nu haft skole/hjem samtaler,

hvor vi generelt fik et meget positivt indtryk

af elevernes trivsel i deres nye klasser. Alle

klasser har været på en overnatning, for at

styrke fællesskabet i klassen, hvilket er lykkes

med 3 meget forskellige former for ture.

Mini trivselsundersøgelse

Jeg har som afdelingsleder lige været i alle

klasser for at lave en mini trivselsundersøgelse,

for at se, om vores billede af klasserne

lever op til elevernes egen virkelighed. På

trivselsbarometeret (fra 1-10), for den generelle

trivsel i klassen, er hovedparten af eleverne

i kategori 8 og 9.

Spørgsmålene og svar

”I relationen til lærerne” svarer 95 % i alle tre

klasser, at de har det ”godt” eller ”meget

godt”. Det samme svarer de på: ”trivsel i frikvartererne”,

”relationerne til klassekammeraterne”

og ”trivslen i timerne”. Det eneste

sted, hvor vi kan spore et område, hvor vi kan

udvikle os er ”den enkeltes motivation til at

lære noget”. Dér svarer 10 %, at den er ”dårlig”

eller ”mindre god”. Dette er et problem,

som vi generelt arbejder med på ældste trin,

ligegyldigt om det er i klasser, der er blevet

slået sammen eller ej.

Positiv indstilling hos alle

Vi er glade for, at sammenlægningen har fået

så positivt et udfald. Det skyldes forældrenes

opbakning og elevernes indstilling og gode

sociale kompetencer, men mest af alt lærernes

store arbejde omkring opbygning af gode

klasse- og læringsmiljøer i alle klasser. Vi ser

alle frem til, at skulle arbejde med klasserne i

kommende skoleår på 9. årgang.

På lærernes og egne vegne.

Nye innovative valgfag

på ældste trin

Af: Anette Røge, pædagogisk leder

I år har vi haft to nye valgfag på ældste trin.

Vi har ønsket at udvide med valgfag, hvor der

arbejdes mere projektorienteret. Begge fag

har vi oprettet ud fra ideen om, hvordan vi

kan udvide elevernes mod på at lave et kreativt

produkt til den afsluttende projektopgave.

I faget ”unge og IT”, hvor de har lært at

lave en blog, snakket om etikken omkring

brug af sociale medier m. m. har der kun været

piger på holdet. På Store Nørd, hvor eleverne

har arbejdet med egne ideer og eksperimenter,

har der været stor tilslutning af

drenge. Begge hold har været med til at skabe

iderige unge mennesker på Skødstrup Skole.

Læs mere i følgende artikler:


Valgfaget: ”Store Nørd”

Faget Nørd var et nyt valgfag på Skødstrup

Skole, der blev modtaget rigtig godt af eleverne.

I uge 11 startede holdet op, som et

rent drengehold. Faget Nørd handler om at få

ideer til at skabe og udvikle produkter. Eleverne

skulle ud fra egne interesser vælge et

projekt, og herefter finde ud af, hvilke materialer

de skulle bruge til at skabe produktet.

Eleverne var rigtig gode til at komme med

kreative ideer, og der er blevet lavet mange

spændende produkter. Alexander Carlsen fra

8. X skriver følgende om faget. - ” Jeg valgte

Nørdværkstedet fordi jeg tit ser det på TV.

Det har været lærerigt, lige fra da vi begyndte,

og jeg har selv været med til at bestemme,

hvad jeg ville lave. Igennem forløbet har vi

lavet en vandraket, små elbiler og en hovercraft

(luftbåd). Jeg håber, at det kommer

næste år igen”. Drengene har bygget en luftbåd

der kan løfte dem selv.

Valgfaget: ”Unge og IT”

Mette Meyer 7.x blog - I Århus med skolen,

mandag d. 23. april 2012

- ”Var inde i Århus sammen med mit valgfag

hold, hvor vi troede, vi kom for sent ned til

bussen, fordi vi skulle se noget teater i timen

før vi skulle derned, men heldigvis kom vi da

til tiden. Da vi kom derind fik vi så en soft ice -

jeg fik en med nødder på, fordi det er det jeg

bedst kan lide, men jeg kunne kun spise halvdelen

af den, det var lidt vammelt. Jeg fik

købt noget fransk nougat inde i Frellsen, en

pose med omkring 11-12 stykker i til 25 kr.

Jeg fik spist det hele, hvilket så også gav mig

en virkeligt vammel fornemmelse.”

- ”Jeg fik også købt en ring, med en stor hvid

blomst på inde fra Glitter til 80 kr. Jeg havde

set på den før, men så fik jeg den jo også købt

i dag. Jeg havde egentligt også min nye jakke

på i dag, men det regnede noget af tiden desværre.”

- ”Well og da vi så skulle hjem, så ved jeg

seriøst ikke hvor mange busser der kørte

forbi - som vi sagtens kunne have været

taget med, men vi valgte at vente på toget

i en halv time, mens det regnede.”


Run Read Relax: Update

Af Tenna Bangsgaard, lærer

Run Read Relax er i fuld gang i klynge 400.

Nogle friske børn danner dagligt fortrop på

dagens løbetur, andre bruger morgens løbetur

til at vågne op og få rystet søvnen ud af

øjnene.

Run…

Det virker godt på børnene at få brændt det

værste krudt af og få sludret lidt med klassekammeraterne

inden læsningen venter i klasserne.

Løbeturen afsluttes med at man smider

ligeså mange mælkelåg i cylinderen, der

står placeret i klyngen, svarende til antal runder

man har løbet. På den måde tæller vi

sammen, hvor mange km vi har løbet tilsammen.

Læsningen kan enten foregå siddende

ved egen plads, nogle ligger måske på

en madras mens andre bedst kan koncentrere

sig, hvis de har deres drikkeflaske i hånden.

Hver dag skriver børnene op, hvor mange

sider de har læst. Løb og læsning regnes

sammen og status på, hvor mange km vi har

løbet og sider vi har læst føres ind i løbe- og

læsebarometeret som er synligt i klyngen.

Afslapningsdelen bruges især på massage.

Det er dejligt at observere, hvor meget børnene

nyder at modtage massage, men også

hvor meget energi de lægger i at give en god

massage.

Vi knokler på til og med uge 23 og er spændt

på om vi når helt ned i Afrika, når vores kmantal

er talt op? Om vi har læst bøger nok til,

at vi kan nå højere op end Eiffeltårnet, hvis

de blev lagt ovenpå hinanden eller om vi

rækker endnu højere?

Afslappende massage


Forårskoncert

Af Tenna Bangsgaard, lærer

Torsdag d. 24. maj inviterede hele klynge 400

forældre, søskende og bedsteforældre til

forårskoncert. Børnene var spændte på dagen

og alle klasserne skulle hver præsentere

en sang.

Der var stor afveksling i sangene og deres

måde at fremføres på. Bl.a. sang 0.b. klassikeren

"Jeg ved en lærkerede" med yndige

lyse sangstemmer. 2.b. fremførte en drømmerejse-sang

med tilhørende tegninger. 3.b

sluttede hele forestillingen af med 2 fede

stomp-numre relateret til skoledagens afslutning,

hvor man både kunne se/høre driblende

bolde, raslende mælkekartoner og fejende

koste som lydeffekter.

Eftermiddagen afsluttedes i skolegården,

hvor alle børnene åbnede små boder med

salg af forskellige lækkerier og legetøj, bamser

med mere. Det var en dejlig dag i solen

med skøn musik og glade børn.

Boder med legetøj og kager

Afgangsprøven i sløjd -

en anderledes måde at

blive ”prøvet” på

Af: Ole S. Hansen, lærer

Fire drenge fra 9. x og 9. y gennemførte fredag

den 15. juni afgangsprøven i sløjd. Det

var kulminationen på et langt forløb og mange

gode timer i sløjdlokalet. Prøven afvikledes

som en praktisk/mundtlig prøve, og prøveoplægget

var, at eleverne skulle designe og

lave en ”holder” af en art.

Afgangsprøve i sløjd

Forud havde eleverne brugt 3 x 2 undervisningstimer

til opstart og forberedelse af forløbet.

Efter en intens idéfase med tegning og

afprøvning af ideer og valg af materialer var

alle parate til selve eksaminationen, der foregik

over fire klokketimer. Projekterne spændte

vidt: en værktøjsvogn, et skab til arbejdstøj,

en Ipad-holder til brug i en traktor og en

holder til nøgler og overtøj. Som formiddagen

skred frem forsvandt nervøsiteten, og eksaminationen

kom næsten til at ligne en normal

hyggelig dag i sløjdlokalet.


Dagen kulminerede med en række flotte produkter,

fire lettede drenge, en imponeret

censor og en stolt lærer. I evalueringen af

forløbet beskrev drengene oplevelsen med at

gå til prøve på denne måde således: ”Meget

mere afslappet”, ”Man bliver ikke så stresset”,

og ”Det var lettere at få en dialog med

censor”.

Afgangsprøve i sløjd

Børns Vilkår på besøg i

8. Klasserne

Af: Rikke Lyngfeldt Mielke, lærer

I maj havde alle 8. klasserne besøg af Børns

Vilkår, der fortale om børn og unges digitale

liv. I den digitale verden skaber og styrker

børn og unge venskaber, men nogle gange

gør de også det modsatte. Oplægsholderen

fra Børns Vilkår gik i dialog med børnene og

talte med dem om, hvad digital mobning og

krænkelse er, og hvordan man sammen kan

finde ud af, hvordan man kan bruge mobilen

og agere på internettet på en god og konstruktiv

måde. Der blev taget afsæt i cases fra

BørneTelefonen og ud fra det begyndte en

samtale, hvor de unge fortalte om deres gode

og dårlige oplevelser med de digitale medier.

Alle klasser tog meget positivt imod oplægget

og meget af det, der blevet fortalt, har skabt

grobund for mange samtaler og eftertænksomhed

i klasserne. Vi håber at oplægget har

og kan være et godt afsæt for de unge til, i

fællesskab i klasserne, at skabe en god mobil-

og internetkultur med hinanden. Ud over

unges digitale liv, blev der også fortalt om

BørneTelefonen, Børnechatten og Børne-

BrevKassen og der blev inddraget relevante

cases herfra. Det var fortællinger fra det virkelige

liv, og det gjorde, at eleverne kunne

identificere sig med historierne, og at alle

kunne tage del i debatten.

Mere ”Alice”

Af: Cecilie Oldhøj Bech Jensen 5.c

Vi har spurgt 9 personer fra 5.c om, hvad de

syntes om skuespillet fra en skala fra 1-10.

Der er forskellige meninger.

1. Sofie: 9.

2. Amanda: 2.

3. Mikkel: 7.

4. Jakob: 2,5.

5. Helene: 5.

6. Maria: 6.

7. Jeppe: 10.

8. Anna: 7.

9. Cecilie: 10.

Fakta om Alice i Eventyrland:

Øvet?

- Ca. 8 uger

Hvor mange elever er med?

- Ca. 100

Hvem har hjulpet os?

- Jonas, Jeppe og Marius


Af: Natashia Adams 7.z og Marie Dahl 7.z

5. klasserne har i de sidste mange måneder,

arbejdet på skuespillet ”Alice i Eventyrland”.

Skolen har søgt penge hos en masse fonde, til

at lave det store stykke. Det har resulteret i

tre professionelle instruktører: en professionel

designer, en instruktørassistent og skuespilleren

Jonas Littauer. De har knoklet hårdt

for at lave kostumer bl.a. skakbrikker til at

Vi har været ude og spørge nogle af

skuespillerne, hvad de syntes var det

bedste, og det mindre gode:

”Det bedste var at stå på scenen,

og det værste var ventetiden.”

Alice (Paula 5.d)

”Det bedste var at det var sjovt at

spille skuespil, og det værste var at

jeg glemte en replik.” Grif (Jeppe 5.c)

”Det bedste var at spille skrap

og sur, og det værste var at en

dreng skulle holde om mig.”

Den røde dronning (Cecilie 5.c)

”Det bedste var at det var sjovt,

det værste var ventetiden.” Skildpadde

(Nikolai 5.c)

”Det bedste var at opføre det i

Aarhus, og det værste var, at der

var en skrap moster.” Syvsover og

bøddel (Anna 5.c)

tage på hovedet, kanin kostumer, larvekostume,

skildpaddekostumer m.m. Der er heller

ikke blevet sparet på kulisserne.

Der er blevet bygget meterstore blade, et

stort skakbrat, en mega lagkage og et langt

tebord. Der blev sågar bygget et ”lille” teater

i den store hal, med siddepladser til omkring

500 gæster. D. 20. og 21. juni blev stykket

også fremvist på Godsbanen i Aarhus. Det har

uden tvivl været en kæmpe oplevelse at være

skuespiller i et så stort stykke.

Den eventyrlystne tur til

solskinsøen

Af: Natashia Adams 7.z og Marie Dahl 7.z

Så er 7. klasses turen til Bornholm overstået,

desværre. Det var en tur, vi havde glædet os

til, i mange år og den overgik bestemt vores

forventninger. Med alt fra guides klædt ud i

tøj fra middelalderen, til svedende cykelture

op og ned ad stejle klipper, har vi haft en meget

lærerig tur. Med ca. 10 lange transporttimer,

hver vej, nåede vi frem til solskinsøen,

og den levede i den grad op til navnet. Efter

10 minutter på øen, havde de 77 elever tjekkede

ind i deres hytter.

Opalsøen med Hammershus i baggrunden


Nu havde vi 4 fantastiske dage i sigte, med

høj sol og badning i poolen. 4 dage hvor der

bl.a. på skemaet stod: Helligdomsklipperne

med Danmark største edderkopper, Hammershus

gammel fæstning, Østerlars rundkirke,

Opalsøen og lange cykel og gå ture osv.

Turen har givet os et meget tættere forhold

til hinanden både i klasserne og bestemt også

på hele årgangen, på kryds og tværs. Det har

været en uforglemmelig tur, som alle de

kommende 7. klasser, helt klart skal glæde sig

til.

8. klasses sammenlægning

Af: Anton Levesen og Valdemar Lausen 8.x

Det startede noget tid før vinterferien, hvor

vi en dag fik af vide, at vi skulle splittes op i 3

klasser i stedet for 4, da det var billigere og vi

kun var 17 i nogle af klasserne. Meningen

med det var at spare penge på lærere osv.

Vi fik af vide, at vi skulle splittes, så vi blev ca.

28 i hver klasse, og at vi fik 3 ønsker om hvem

vi helst ville i klasse med. Man fik i hvert fald

1-2 af sine ønsker opfyldt. Rigtig mange (specielt

piger) begyndte at græde, og det var en

sørgelig dag for os alle. Mange mente, at det

var dumt, pga. at de ikke snakkede med særlig

mange fra de andre klasser, og de var allerede

så glade for deres klasser. Men hvis vi

ser tilbage på det nu, kan vi godt se det var

dumt. Vi er meget glade for vores nye klasser

og vi snakker i dag meget mere med alle fra

overgangen.

Vi fik godt 2 uger senere, at vide hvem vi

skulle gå i klasse med. Men spændingen der

op til var helt ulidelig. Mange gik og spekulerede

over, hvem de skulle gå i klasse med, og

fordomme blandt elever og lærere, var der

meget af. Mange gik og tænkte og håbede på

hvem de skulle i klasse med, indtil vi så fik

vores klasser og fik en time til at møde og se

vores nye klasse. Det hjalp ikke specielt.

Mange klagede over deres klasser, og alle vil

bare være i deres gamle klasser. De sidste

dage blev brugt sammen i små klasseture

eller ophold, hvor vi sagde farvel.

Dagene i de nye klasser

Vi synes personligt at lærerne godt kunne

have ofret en dag på, at komme til at kende

eleverne og omvendt. Vi fik kun en halv time

- en time til at lære alle eleverne at kende. Og

med alle fordommene og tankerne var der

ingen der snakkede sammen. Hvis vi for eksempel

fik én dag sammen, med normale

timer, havde vi lært hinanden lidt bedre at

kende. Allerede efter første dag i vores nye

klasser, havde vi set hinanden fra en anden

vinkel. Alle fordommene var godt og vel væk.

Introtur

Vi fik introturen relativt lang tid efter, at vi

blev rystet sammen, Vi kunne godt have ønsket,

at Introturen kom noget før end den

gjorde. Men ellers var det en rigtig god og

sjov tur med masser af skæg. Vi fik overnatning.

Jeg ville gerne have haft noget længere

tid. De forskellige klasser fik forskellige slags

ture, men her vil vi skrive om 8.x tur. Vi tog af

sted ind til Aarhus Idrætshøjskole, som ligger

i Skovbakken. Efter vi var ankommet, skulle vi

i Springhallen. Det var det sjoveste på hele

turen. Det er også noget, jeg synes kunne

være godt, hvis man måske kunne få en tur

ud til et sted og lave idræt fx. en tur i


Springhallen. Vi havde hver fået en opgave.

Under turen skulle vi præsentere en leg, som

vi havde lavet i små grupper hjemmefra. Det

var sjov nok.

Vores mening

Alt i alt har det været en god oplevelse. Der

var dog nogle ting, jeg synes man kunne have

gjort bedre,(men det står i teksten.)

WE GUSTA

Glimt fra uge 25 - en anderledes

uge i SFO

Af: Ditte Lyngby, afd. leder, klynge 400

I dette skoleår har vi startet arbejdet med

rammer for mål- og indhold i SFO – en kommunalt

bestemt indsats på SFO-området.

Uge 25 - Smedje

I samarbejde med forældreråd, skolebestyrelse

og personale har vi udvalgt 5 temaer,

som vi har ønsket at fordybe os i og arbejde

med.

I uge 25 blev projektet bragt i børnehøjde

med en uge på tværs, hvor der var aktiviteter

for alle med udgangspunkt i de 5 temaer. Der

var fokus på idræt og bevægelse, udeliv, leg

og læring, samarbejde og kreativitet. Vi har

haft bål, smedje, samarbejdsøvelser, maleprojekter,

boldspil, bowling, stjerneløb og

meget mere.

Ugen afsluttedes med børneafslutning med

fernisering og et besøg af Hjem-is bilen.

Vild kunst på Skødstrup

Skole

Af: Esther Hørby 6.b

Her på Skødstrup Skole har nogle af billedkunstholdene

lavet “Street art” – ”Gade

kunst”. Det handler om at lave eks. graffiti,

skulpturer, malerier eller andet, der på en

eller anden måde er enten provokerende,

sjovt, politisk, og måske endda får folk til at

tænke. Eksempelvis er der blevet sat arme og

øjne på skraldespande og lygtepæle, der er

lavet papfigurer af mennesker, der siger ordsprog

i en taleboble, Michael Jacksonhoveder

på Teletubbies-kroppe, Pacman klistret

fast til en mur og forskelligt graffiti på

træpladerne, der står foran vinduerne i

Himmelhuset. Street art er en videreudvikling

af den graffiti, der begyndte i USA omkring

slutningen af 60’erne og starten af 70’erne og

Street Art er her på det sidste blevet meget

udbredt over hele verden. I billedkunstlokalet

har der været gang i maling, gips, papmache,

limstifter og mere, så der er et bredt udvalg

af Street art her på skolen. Det har været en

spændende oplevelse for billedkunstholdene

at lave Street art, og det har været sjovt at se

forskellige kunstværker dukke op rundt omkring

på skolen.


Farvel Rosa og Kresten

Af: Anne Littauer, Skoleleder

Fredag d. 22. juni tog et mindre selskab afsked

med Rosa Hougesen. Rosa har været

ansat som rengøringsassistent på skolen i

over 28 år, men nu er rengøringen blevet

udliciteret.

-” Jeg har været glad for det sammenhold og

samarbejde jeg har haft med mine kollegaer,

lærere og øvrige personale. Og så de ting vi

har været fælles om, ex. ved begivenheder og

arrangementer”. Nu venter en god lang

sommerferie indtil august. Herfra tager hun

en dag adgangen med hensyn til nye jobmuligheder.

En anden vi må sige farvel til, er Kresten

Horn, der efter sommerferien starter som

lærer på Sølyst skolen. – ”Jeg kommer til at

savne kollegaerne, den kommende 8. X klasse

og den positive ånd og atmosfære, der er her

på skolen”. Det nye job på Sølyst skolen by-

der bl.a. på ny udfordringer. –”Jeg kommer til

at følge mine elever i et længere forløb fra 4.-

9.klasse.”

På hele skolens vegne, stor tak til Rosa og

Kresten for jeres indsats.

Kalender

Uge 27 Kontoret åben: kl. 8.00 -15.00

Uge 32 Kontoret åben: kl. 9.00-15.00

13.august 1. skoledag 1.-9.klasse kl. 8.00

15.august 1. skoledag 0.klasse kl. 9.00

More magazines by this user
Similar magazines