Klik her for at åbne specialet. - Dorthe Liv

dortheliv.cyberweb.dk

Klik her for at åbne specialet. - Dorthe Liv

Holstebro Pædagogseminarium Når Gulddrengene samles Specialegruppe 38 - Juni 2001

Indholdsfortegnelse

1. Indledning og problemformulering ................................................................ 4

2. Afgrænsning ................................................................................................. 6

3. Metoder ........................................................................................................ 7

3.1 Det at arbejde ..................................................................................... 7

3.2 Det at læse .......................................................................................... 7

3.3 Det at interviewe ................................................................................. 8

4. Teorier .......................................................................................................... 9

4.1 Postmoderniteten - Samfundsudviklingen ............................................ 9

4.2 Social Arv ........................................................................................... 10

4.3 Tidlig frustration ................................................................................. 13

4.4 Forord til ”Myten om børns Opdragelse” ............................................. 14

4.4.1 Judith Rich Harris – ”Myten om børns opdragelse” ................... 15

4.4.2 Når forældre er så dårlige at de påvirker .................................. 17

4.4.3 Kammeratskabsgruppen – Gruppesocialisationsteorien ........... 18

4.5 Refleksioner over de valgte teorier .................................................... 22

5. Pædagogens Træ: Privat, personlig og professionel .................................. 24

5.1 Planteskolen ..................................................................................... 24

5.2 Rødderne .......................................................................................... 25

5.3 Stammen ........................................................................................... 25

5.4 Kronen .............................................................................................. 26

6. Gulddrengens situation .............................................................................. 28

7. Gruppens betydning for den unge .............................................................. 29

7.1 Gruppen ............................................................................................. 29

7.2 Sociale færdigheder ........................................................................... 30

Side 2

Similar magazines