pilte og væbnere - Leder - FDF

leder.fdf.dk

pilte og væbnere - Leder - FDF

Dette hætet har modtaget

støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk FDF.dk/zambia

Aktiviteter for:

Pilte og

væbnere

FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Alle har ret til mad


Kolofon

Udgiver:

FDF

Rysensteensgade 3

1564 København V

FDF@FDF.dk

Skribenter:

Lars Jensen

larsjensen@fdf.dk

Mette Nielsen

metteniller@gmail.com

Sara Fyhn

sara_fyhn@fdf.dk

2

Fotografer

Dennis Skærup Højlund Andersen

dennis@dennisandersen.dk

3

Petrine Ellegaard (billede af Nshima)

Tegner

Heidi Heinsen Andersen

heinsen_90@hotmail.com

Logo og maskot

Claus Krogh Madsen

Layout

Per Lund Weisbjerg

per77@mail.dk

ZAMBIA

– alle har ret til mad

Aktiviteter for pilte og væbnere

I dette hæfte finder du gode ideer og inspiration til at arbejde

med ZAMBIA på et par klassemøder. For at du kan svare på

alle de spørgsmål, som helt sikkert dukker op, når I går i gang

med aktiviteterne, finder du i introduktionen en masse fakta

om projektet. Vi håber, at du vil finde både aktiviteterne og

informationerne spændende – og ikke mindst brugbare.

Husk at bestille ZAMBIA-mærket hos 55 Nord til din klasse,

når I har arbejdet med ZAMBIA-materialet. På den måde støtter

I projektet.

Rigtig god fornøjelse,

Kampagnegruppen

Indhold

Side

1 ZAMBIA: FDFs missionsprojekt i 2010 og 2011

- En introduktion til lederen

8 Første møde: Smagen af Zambia

10 Andet møde: Vand skal der til

12 Tredjemøde: Bytte, bytte købmand

ZAMBIA:

FDFs missionsprojekt i 2010 og 2011

FDFs missionsprojekt i 2010 og 2011 hedder ZAMBIA og

handler om menneskers ret til mad.

Adgang til mad er afgørende for, at mennesker kan leve et godt

liv. Alligevel er der mange mennesker, som ikke går mætte i

seng hver dag. I Zambia er manglen på mad et stort problem,

og det betyder, at en stor del af befolkningen er underernæret.

Derfor handler FDFs missionsprojekt om retten til mad.

ZAMBIA laves i et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælp,

Silkeborg Højskole og FDF.

Folkekirkens Nødhjælp formidler kontakt til deres partnerorganisationer

i Zambia, som arbejder med retten til mad.

Derudover er Folkekirkens Nødhjælp ansvarlig for at fordele de

indsamlede midler til projekter i Zambia.

Silkeborg Højskole tilbyder et højskoleophold med en studietur

til Folkekirkens Nødhjælps projekter i Zambia i efteråret

2010. Højskoleeleverne vil indgå som en aktiv del af FDFs missionsprojekt,

når de kommer hjem i foråret 2011. De deltager

desuden i Folkekirkens Nødhjælps sultkaravane op til sogneindsamlingen

i 2011.

Majs er livsnerven

I Zambia er den vigtigste næringskilde majs. Bønderne i de små

landsbyer dyrker majs på deres marker. Majsen males til mel,

som koges til den populære majsgrød ”nshima”. Det spises til

alle måltider i Zambia, og mange familier spiser stort set ikke

andet. Derfor er logoet for projektet landenavnet Zambia med

en majskolbe i midten. Nogle gange er der også en stor rød sol

på logoet. Den viser, at det ofte er tørt i Zambia, fordi solen i

store dele af året skinner fra morgen til aften, så der ikke kommer

noget regn. Majs er ikke en afgrøde, der naturligt findes i

Zambia. Majsen er importeret, og den behøver mere vand, end

der kommer i den tørre periode af året i Zambia. Der er derfor

kun én dyrkningssæson i Zambia – nemlig i regntiden, som varer

fra december til april, og hvor 90 procent af årets regn falder.

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med flere zambiske

organisationer om at sikre retten til mad for alle i Zambia. De

zambiske organisationer har forskellige måder at arbejde på:

Nogle har en kirkelig tilknytning, nogle dækker flere lande, nogle

arbejder med forskellige tilgange til at sikre retten til mad, mens

andre fokuserer på et bestemt aspekt. Selvom de zambiske

organisationer arbejder på forskellig vis, så har de det til fælles,

at de alle beskæftiger sig med fire vigtige udfordringer, som

knytter sig til bekæmpelse af sult: Landbrugsudvikling, hiv/aids,

forældreløse børn og adgang til vand. Uden at disse relaterede

problemer løses, kan sult ikke bekæmpes i Zambia.


Landbrugsudvikling

Hiv/aids

organisation Churches Health Association of Zambia, CHAZ.

I Zambia lever 70 procent af befolkningen af landbrug. Land-

I Zambia er hver femte voksen smittet med hiv. Den forvent- CHAZ står for en stor del af sundhedsvæsnet på landet i Zambruget

trues af klimaforandringer i form af både tørke og

ede levealder er nede på 37,6 år som et direkte resultat af bia, og som en vigtig del af denne funktion tager organisationen

oversvømmelser, der kan få høsten til at slå fejl. For at klare de

epidemien. Hiv-smitten er særlig udbredt i fattige landområder, rundt med mobile klinikker og tester mænd og kvinder for hiv.

nye udfordringer er der brug for nye landbrugsmetoder, nye

da befolkningen her er uvidende om smitteveje og forebyg- CHAZ sørger også for, at der uddeles medicin i landsbyerne,

afgrøder og nye husdyr.

gelse. Kvinder er på grund af traditionelle skikke og dårligere og hjælper familier med hiv-smittede til at dyrke nogle afgrøder,

Klimaforandringer er et stort problem i Zambia. På landet

økonomisk og uddannelsesmæssig status mere udsatte for hiv- der kan give de smittede den rette kost. CHAZ arbejder gen-

tales der om, at årstiderne har ændret sig, så man ikke længere

smitte end mænd. Tre ud af fire nysmittede i Afrika er kvinder. nem teams, som oprettes i landsbyerne. Disse teams sørger

kan være sikker på, at der kommer masser af regn i regntiden.

Mange steder i Zambia er der adgang til gratis medicin, men både for, at der kommer nogen rundt til de syge, at der uddeles

Det gør det svært for bønderne at blive ved med at dyrke

sammensætningen af kosten er afgørende for, om medicinen skoleuniformer og bøger til forældreløse børn, og at der i

jorden på traditionel vis, fordi det bliver umuligt at planlægge,

virker. Kosten er derfor vigtig for, at hiv-smittede fortsat kan landsbyen startes indkomstskabende aktiviteter, så man har råd

hvornår der skal sås og høstes. Pludseligt kan der kommer en

uventet våd eller tør periode, som ødelægger høsten.

arbejde og dermed forsørge deres familier.

til at hjælpe dem, der ikke kan klare sig selv.

For at sikre de små landbrug mod klima-forandringerne er det

nødvendigt at finde nye dyrkningsmetoder og afgrøder. Det

Aids er et stort problem i Zambia, fordi epidemien betyder, at

en stor del af den voksne befolkning dør, og at en masse børn

Faktaboks:

kan fx være bedre adgang til vanding af marker eller indførelsen

af afgrøder, som ikke behøver så meget vand.

efterlades forældreløse.

• 20 procent af den voksne

Som beskrevet dyrker de fleste familier majs i Zambia. Men

befolkning er smittet med

4

majs er importeret til området, og kræver mere vand, end

mange af de planter, som oprindeligt hører til. Derfor vil

hiv

5

det være en fordel for mange bønder at dyrke nogle af de

• Den forventede levetid er

oprindelige afgrøder, som fx bønner og svampe. Men det

kræver en ændring i madvanerne hos befolkningen, for ellers

nede på 37 år pga. hiv/aids

er det vanskeligt at sælge overskudsproduktion. Der er derfor

• 80 procent smittes via

ingen lette løsninger.

seksuelt samvær

Hvad kan der gøres?

De zambiske organisationer, som vi sam-arbejder med,

beskæftiger sig alle med at forbedre vilkårene for landbruget.

Nogle gør det ved at uddele såsæd til familier, som har haft en

dårlig høst sidste år, og som derfor ikke har haft mulighed for

at lægge såsæd til side til den kommende sæson. Andre gør det

ved at give familierne på landet en ko eller nogle geder, der kan

producere gødning til markerne, og som kan give familien mælk

til at sælge eller drikke. Dyrene udgør også en handelsværdi,

som fam-ilierne kan realisere, hvis de kommer i vanskeligheder.

Atter andre hjælper familierne med at starte dyrkning af køkkenhaver,

hvor der kan dyrkes tomater, løg, bønner, og andre

grønsager hele året ved hjælp af et vandingssystem. Grønsagerne

kan så sælges på det lokale marked og på den måde

give familierne en indkomst i den tørre del af året.

Hvad kan der gøres?

Der kan gøres meget for at stoppe spredningen af hiv i Zambia.

Mange zambiske udviklingsorganisationer arbejder med forebyggelse

og/eller behandling af hiv/aids. Det skyldes, at epidemien

ødelægger familier og lokalsamfund. Gøres der ikke noget

for at stoppe spredningen, giver det ikke mening, at arbejde

med udvikling på andre fronter. Der er forskellige tilgange til

forebyggelsen af hiv/aids. Da kvinder og piger er særligt udsatte,

har de fleste organisationer målrettet deres kampagner mod

kvinderne i landet. De holder workshops, hvor de fortæller

piger og kvinder om, hvordan de undgår hiv-smitten, og de

opfordrer kvinderne til at lade sig teste, så de kan få medicin,

hvis de er smittede.

Nogle organisationer er også begyndt at holde workshops for

mænd, da de anerkender, at smitten er et fælles ansvar, og at

det er lige så vigtigt, at mændene ved, hvordan de undgår hivsmitte.

80 procent smittes via seksuel kontakt, mens de sidste

20 procent smittes fra mor til barn.

Kirkerne i Zambia = sundhedssektoren på landet

Et eksempel på en organisation der arbejder intensivt med

både forebyggelse og behandling af hiv/aids er den tværkirkelige

Forældreløse børn

I Zambia har over 1 mio. børn mistet en eller begge deres

forældre – mange på grund af hiv/aids. Når vi i Danmark

hører om forældreløse børn, tænker vi ofte på børn, der bor

alene på gaden og overlever ved at tigge eller sælge sig selv.

De findes også i Zambia, men situationen for langt de fleste

forældreløse børn er, at de bor hos slægtninge. Det kan være

bedsteforældrene, som tager børnene ind i familien, hvis forældrene

er døde af hiv, eller det kan være en onkel eller tante.

Problemet for børnene er, at deres slægtninge ofte ikke har råd

til at give dem mad, tøj og skolebøger. Manglen på mad betyder,

at børnene bliver underernærede og dermed nemme ofre for

sygdom. De forældreløse børn bliver ofte sat til at arbejde i

marken, så de kan være med til at skaffe mad til familien. Det

betyder, at de ikke kommer i skole, og dermed ser fremtiden

dyster ud.

Der er også mange andre problemer for de forældreløse børn.

Nogle piger bliver gift væk meget tidligt, fordi familien ikke kan

forsørge dem. Nogle børn udsættes for vold i det nye hjem.

Nogle børn gives væk til prostitution.

Hvad kan der gøres?

• 20 procent smittes fra

mor til barn

De organisationer vi arbejder med støtter de forældreløse

børn på forskellig vis. Ved fx at give dem skolegang har de mulighed

for at få en uddannelse senere i livet. Ved at gøre børnene

og deres familier opmærksomme på børns rettigheder er

det muligt at dæmme op for udnyttelsen af børnene.


En ildsjæl i slummen – beretning fra kampagnegruppens

Hvad samler vi ind til?

Bank-koen Berta

studietur i Zambia

En vigtig del af ZAMBIA er indsamling. Vi samler ind til For at gøre indsamlingen lidt sjovere, samler vi i FDF ind sam-

Vi bliver lukket ind ad en stor låge, mens et mylder af børn på

Folkekirkens Nødhjælps arbejde med retten til mad i Zambia. men med Bank-koen Berta. Berta er en rigtig sød ko, og det

bare fødder forsøger at følge efter bilen. Den er et særsyn på

En stor del af den zambiske befolkning er underernæret, fordi er ikke tilfældigt, at indsamlingsmaskotten er en ko. Kvæg er

disse kanter. Vi er kørt med Folkekirkens Nødhjælps udsendte

de ikke får mad nok. Sult er et stort problem i landet, og ud- nemlig meget værdifuldt for en familie på landet i Zambia. Kvæg

medarbejder Uffe Gjerding ud til et slumkvarter i udkanten

viklingen er de seneste år gået den forkerte vej. Ved at arbejde bruges til transport af mennesker og materiel og giver mælk

af Lusaka, Zambias hovedstad. Gruppen består af tre frivillige

for at sikre retten til mad for befolkningen i Zambia, kan vi til familien. Hvis høsten slår fejl, har familien stadig kvæget som

FDFere, Uffe, og mig selv – projektleder for missionsprojekt

være med til at lægge grunden for landets videre udvikling på økonomisk sikkerhed - dermed fungerer koen som en slags

ZAMBIA. Uffe har taget os med ud i slumbyen for at besøge

en række andre områder. Mad er et basalt behov, som men- bank. Der er tradition for at give en brudepris forud for et

to børnehjem drevet af en helt utrolig kvinde ved navn Angela.

nesker skal have opfyldt, før de kan begynde at bruge energi på bryllup til brudens familie, og det er ofte en ko, hvis familien

Det ene hjem hedder Kondwe, som betyder glæde. Her tager

personalet sig af forældreløse børn, som er for unge til at gå

andre vigtige ting som fx uddannelse.

har råd.

i skole. De er typisk mellem 3 og 6 år. Børnene kommer på

I FDF har vi givet Folkekirkens Nødhjælp ansvaret for, at de Som en indsamlingsidé, der kan bruges i kredsen, har vi udviklet

hjemmet om formiddagen, men bor hos plejefamilier. Mange af

indsamlede penge bruges på den bedst mulige måde til at sikre kreds-bank-ko-spillet. Vi håber, I vil tage godt imod konceptet,

dem får ikke noget mad derhjemme, så Angela sørger for, at de

retten til mad for den zambiske befolkning – det er de nemlig og bruge lidt tid på at fortælle jeres børn og unge om Bank-

får to måltider, mens de er på hjemmet, og hendes optegnelser

eksperter i. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med retten til koen Berta og indsamlingen til ZAMBIA.

viser, at alle børnene har taget væsentligt på, i den tid de er Historien er et eksempel på, hvordan forældreløse børn i

mad og bekæmpelse af sult gennem støtte til en række zam-

kommet på hjemmet.

Zambia kan få hjælp til et bedre liv.

biske partnerorganisationer – hvoraf nogle er nævnt i teksten

6

Da vi kommer frem, er børnene samlet for at vise os, hvor Adgang til vand

ovenfor. Partnerorganisationerne arbejder med retten til mad

på forskellig vis, og vi samler derfor ikke ind til ét konkret tiltag,

7

dygtige de er. De opfører små teaterstykker, om hvordan det I Zambia har mange familier ikke adgang til rindende vand. Det

men til at kunne støtte en masse forskellige tiltag, der alle vil

er at være forældreløs – og det er barske sager! De synger gør det vanskeligt at dyrke jorden og at lave mad af afgrøderne.

bidrage til at sikre retten til mad i Zambia. Nedenfor kan du

også sange for os og reciterer digte – nogle endda på engelsk, De familier som ikke har en vandpumpe, må ofte hente vand

læse eksempler på, hvem Folkekirkens Nødhjælps partneror-

som er deres andetsprog. Bagefter bliver vi inviteret til at lære fra søer i nærheden, og efterhånden som det bliver mere og

ganisationer er, og hvordan de arbejder.

dem en sang. Det bliver til ”Jeg kører i min lille bil” og især mere tørt, er der længere og længere at gå for at finde vand.

fagterne bringer stor glæde. Klokken nærmer sig 14, hvor de Det er hårdt arbejde at bære vand hjem. Det er for det meste

Law and Development Assosciation, LADA

skal hjem til deres plejefamilier. Nogle bliver lidt på legepladsen, en kvindeopgave, og kvinderne bærer vandet i store krukker

LADA arbejder primært med brud på menneskerettighed-

mens vi bliver vist rundt på hjemmet .

på hovedet. (Lad eventuelt børnene til FDF prøve hvordan det

erne i Zambia. LADA anerkender, at mad er en forudsætning

er at gå med en spand vand på hovedet – det er hverken nemt

for, at menneskerettighederne overholdes. Samtidig er mad i

eller særligt behageligt!)

sig selv en vigtig rettighed. Organisationen har derfor startet

Der er også andre problemer ved at drikke vand fra en sø.

fattigdomsbekæmpende aktiviteter i form af uddeling af såsæd

Søvandet bruges til mange ting: nogle vasker tøj i det, andre

og husdyr til fattige familier. Et eksempel på hvordan mad og

bader, nogle tager deres køer med derned, så de kan få noget

menneskerettigheder hænger sammen er, at kvinder oftere ud-

at drikke. Det giver masser af bakterier i vandet, som ikke er

sættes for overgreb af deres mand, når han ikke kan forsørge

gode at få ind i kroppen. Mange oplever derfor at få diaré eller

andre sygdomme, som de risikerer at dø af, fordi der er langt

til en klinik, hvor de kan få behandling.

familien. I LADA siger man: ”A hungry man is an angry man”.

Bagefter kører vi over på det andet hjem. Det hedder Seko,

som betyder latter, og er et hjem for skolepiger, hvor de bor.

Mange af dem har mistet deres forældre til hiv/aids, og er

enten blevet behandlet dårligt af deres plejefamilie, eller har

ikke haft noget sted at tage hen. Angela har intet overblik over,

hvor mange af pigerne, der er smittet med hiv – det kræver

nemlig, at pigernes slægtninge giver lov til at lade dem teste.

Det vil mange familier ikke, da de er bange for den stigmatisering,

der følger de hiv-smittede. Pigerne fortæller os om deres

liv på skolen og i hjemmet. De er glade for at bo der. Angela

fortæller bagefter om, hvordan hun finder pigerne ved hjælp af

henvendelser fra naboer eller familier. Vi har taget lommelygter

med til pigerne, som kan lades op, ved at man ryster dem.

Pigerne finder hurtigt ud af hvordan de virker, og glæder sig

til det bliver mørkt ca. kl. 18 – det gør det hver dag hele året

rundt i Zambia.

Hvad kan der gøres?

Det er muligt at give mange familier adgang til rent vand ved at

etablere en vandpumpe, men det er ofte for dyrt for familierne.

Organisationen Women for Change er et eksempel på

en organisation, der arbejder med at hjælpe lokalsamfund til

at etablere pumper, som hele landsbyen kan hente vand ved.

Aftalen er, at landsbyen skal lægge alle arbejdstimerne i projektet,

og så finansierer Women for Change materialerne til

pumpen. På den måde kan en pumpe etableres billigere til gavn

for en stor gruppe mennesker.

Churches Health Association of Zambia, CHAZ

CHAZ er en tværkirkelig udviklingsorganisation, der repræsenterer

16 forskellige kirkelige retninger. CHAZ står for 30 procent

af sundhedssektoren i Zambia, fordi regeringen ikke har

kapacitet til at levere sundhedsydelser til de fjerneste lokalsamfund

i landet. CHAZ har oprettet en række klinikker, hvor

man forebygger og behandler alvorlige sygdomme som malaria

og hiv/aids. CHAZ har et omfattende hiv/aids program, ”CHAZ

AIDS Care and Prevention Programme”, hvor der arbejdes

med forebyggelse af hiv, hjælp til forældreløse børn, mobile

hiv-test klinikker, uddeling af medicin og støtte til hiv-smittedes

landbrug.

Monze Dioceses, MD

Monze Dioceses er en afdeling af den katolske hjælpeorganisation

Caritas, som dækker 21 sogne i den sydlige del af Zambia.

Organisationen arbejder bredt med udvikling indenfor landbrug,

sundhed, uddannelse, og meget andet. Indenfor landbrugsudvikling

arbejdes med at forbedre dyrkningsmetoder ved fx

at indføre simple vandingsanlæg. MD uddeler også kvæg og

andre husdyr, og uddanner bønderne i, hvordan husdyrene skal

passes, for at de kan overleve i det tørre klima.

Du kan læse mere om ZAMBIA og

indsamlingen på FDF.dk/zambia


Første møde

Første møde: Smagen af Zambia

På dette møde skal I lave mad, som man gør i Zambia og

derefter spise et måltid sammen. Det er en god ide på forhånd

at give børnene besked om, at I spiser aftensmad til FDF denne

dag, så de ikke allerede har spist, når de kommer.

Start mødet med at hilse på hinanden, som man gør i Zambia

Nr. 1 Nr. 2

Nr. 3

Grydestegt kylling til 4-6 pers:

Ingredienser:

1 hel fersk kylling

Persille

Salt og peber

Vand

Margarine/olie til stegning

Sådan gør du:

Kyllingen krydres med salt og peber og brunes i olien i en

gryde på alle sider. Tilsæt vand til kyllingen er 1/3 eller 1/4 dækket.

Kom en passende mængde persille i vandet og tilsæt salt

efter smag. Lad kyllingen grydestege i ca. 60 min, eller til den er

helt gennemstegt (alt efter hvor stor kyllingen er). Når kyllingen

er gennemstegt tages den op af stegeskyen. Den er nu klar

til servering.

Rigtig god appetit!

* Majsgryn kan købes i helseforretninger,

og er mere groftmalet majs end majsmel.

Andagt:

Når mad er et lille mirakel

Sang:

Menneske din egen magt, March & Lejr nr. 25

Genfortælling af bibeltekst, Joh 21

Vi skal høre om, hvordan Jesus viste sig for sine disciple, for

tredje gang efter at han var død og genopstået fra graven:

Det var en sen forårsaften i Galilæa. Det var et stykke tid siden,

det havde været påske, hvor Jesus var blevet korsfæstet, og disciplene

var nu alene. De var nu ikke kede af det, for de havde

mødt Jesus igen flere gange, selv om han var død! De vidste

godt, at Jesus virkelig var stået op af graven igen påskemorgen,

efter at han var blevet korsfæstet.

Refleksion

I kender sikkert alle fornemmelsen af at være rigtig

sulten - så meget, at man næsten kommer helt i dårligt

humør - og så lettelsen og glæden, når mor eller far siger

“værs’go”, og man samles om bordet. Det er sjældent, vi her i

Danmark skal arbejde rigtig hårdt for at skaffe råvarerne til et

måltid - men sådan er det ikke i Zambia.

Mange familier har ikke råd til at købe mad i Zambia, men må

selv dyrke afgrøderne på deres marker. De dyrker majs, som

de laver til majsgrød - ligesom det I har fået at spise i dag. Det

er hårdt arbejde at holde en stor familie mæt, og ofte må både

børn og voksne hjælpe til i marken.

Både i Zambia og i Danmark glæder vi os over den mad, vi får.

Vi glæder os også over det fællesskab, vi har med hinanden, når

vi spiser. Mor, far, måske vores søskende eller vores venner -

det er dejligt at mødes, spise sammen og have tid til hinanden.

Måske er aftensmaden det eneste tidspunkt, hvor man har tid

til at samles i familien.

Fremstilling af mad fra Zambia

Tomatsovs til 6 pers:

På denne lune forårsaften tog otte af disciplene ud for at fiske

Glæden over at spise sammen oplevede disciplene også, da Jesus

mødte dem ved Tiberias Sø. Jesus sørgede for, at disciplene

pludselig havde deres net fyldt med fisk, til det var lige ved

8

Nu skal der laves mad fra Zambia. Der er flere måder at gribe

madlavningen an på. I Zambia laves alt mad udendørs på bål, så

Ingredienser:

1 ds. hakkede tomater

på Tiberias Sø. De lå ude på søen og fiskede hele natten, men

da det blev lyst, sejlede de skuffede ind mod land igen; de havde

at sprænges. De havde slet ikke drømt om så stor en fangst.

Bagefter tændte han bål for dem og tilberedte maden.

9

en mulighed er at gøre det samme til FDF-mødet. Er det ikke 1 løg

ikke fanget noget som helst.

lige sæson for bålmad, kan I sagtens lave maden indenfor på 1 fed hvidløg

Fortællingen er også et billede på den opgave, vi som kristne

komfuret.

Salt og peber

Den morgen stod der en mand på strandbredden, da de nær- har. Vi skal være gode ved vores medmennesker ligesom Jesus,

Menuen står på majsgrød med kylling, tomatsovs og spinat. Det Olie

mede sig land. Det var Jesus, men det kunne disciplene ikke se. der giver disciplene fisk i nettet. Det er ikke altid lige nemt,

er et sandt festmåltid i Zambia. Majsgrøden er den mest tra-

Han sagde: “Har I fanget noget? Har I noget at spise?” “Nej”, men når vi samler ind til bekæmpelse af sult i Zambia, er vi

ditionelle spise, og for mange fattige familier, er det det eneste Sådan gør du:

råbte de tilbage ude fra båden. Han sagde: “Så kast jeres net med til at gøre noget for vores medmennesker på den anden

man spiser til alle måltider - hver dag i ugen. Majsgrøden kaldes Hak løg og hvidløg og svits dem i olien. Tilsæt tomaterne og salt

ud igen - på højre side af båden. Prøv at gøre det. Så skal I få side af kloden. Når det virker uoverskueligt at hjælpe andre,

i Zambia for ”nshima”.

og peber og lad det koge ind.

fangst”. Disciplene troede ikke så meget på, at det råd skulle fordi deres problemer måske er større end vi kan klare, så er

I kan også lave en lille snack ved at riste nogle hele jordnød-

hjælpe. De var inde på lavt vand, hvor fiskene ikke plejede det godt at huske på, hvordan Jesus hjalp disciplene ved Tibeder

i olie og tilsætte lidt fint salt til sidst. Mange af bønderne Spinat til 6 personer:

at være. Hvordan skulle de dog kunne fange noget der? De rias Sø. I vores liv hjælper Gud også os med at hjælpe andre.

på landet dyrker jordnødder og sælger dem på markedet. Hele Ingredienser:

grinede lidt, men gjorde så alligevel, som manden sagde. Gud giver os kraft til at gøre de ting, der ellers synes umulige.

jordnødder kan købes med skal, så de først skal pilles. Det giver 500 g frisk eller frossen spinat

Men hvad var nu det? Fisk! Fisk! Rigtig mange fisk! Det var

børnene en ide om, hvordan jordnødderne ser ud i Zambia. 1 tomat (eller en klat tomat fra dåsen fra forrige opskrift)

svært at få hevet nettet ind, så tungt var det.

Bøn

2 fed hvidløg

“Det er Jesus”, råbte en af disciplene. Simon Peter, en anden Kære Gud

Opskrifter

2 spsk. olie

discipel, hørte det og bandt sit tøj op omkring sig, sprang i Vi takker dig for det måltid, vi har spist sammen i dag

Nshima til 6 personer:

Salt og peber

vandet og begyndte begejstret at kæmpe sig gennem vandet Vi takker dig også for, at vi hver dag går mætte i seng

Ingredienser:

ind til land. Det var hårdt at forsøge at løbe i vandet, og han Vi beder for, at du må hjælpe bønderne i Zambia,

700 g majsgryn*

Sådan gør du:

var helt forpustet, da han nåede strandkanten. Han måtte bare så høsten vil blive god, og de har mad nok til deres familier

2 liter vand

Skyl spinaten grundigt. Svits tomatbåde og knust hvidløg i olien

ind til Jesus så hurtigt som muligt, så stor var hans glæde over Fadervor...

Lidt salt

i en stor gryde. Tilsæt spinatblade, læg låg på og lad det stege

at se ham igen.

videre i 15 min. over lav varme. Tilsæt salt og peber, fjern låget

De andre disciple blev i båden, sejlede lidt længere ind og trak Sang:

Sådan gør du:

og lad det stege videre i 5-10 min. under jævnlig omrøring.

båden med det tunge net på land.

Nu går solen sin vej, nr. 16 i March & Lejr.

Hæld vand og majsgryn i en gryde og bring det i kog under om-

Da de havde trukket båden godt op på stranden, gik de op

røring. Lad det koge indtil vandet er væk, og grøden er blevet Så er der serveret

mod Jesus. Han havde allerede tændt bål, og på det lå der både

god tyk. Husk fortsat at røre, så det ikke brænder på. Tilsæt salt Når maden er klar, skal I selvfølgelig spise den på zambisk

fisk og brød og grillede. Jesus sagde til dem: “Kom med nogle af

inden grøden serveres.

manér. Det vil sige med fingrene! Men inden da er det vigtigt,

de fisk, I lige har fanget. Der kan godt være et par mere her på

at alle har vasket hænder. I Zambia gør man det på den måde,

bålet”. Simon Peter gik ned til båden igen, fik med besvær

at pigerne går rundt med et fad med vand og et håndklæde,

trukket det tunge net ud over kanten på båden og ind på

så drengene kan vaske hænder. Bagefter vasker pigerne selv

stranden. De skyndte sig at tælle deres fangst: 153 store

hænder. Det er en måde at byde sine gæster velkommen, samti-

og fede fisk! Det rene mysterium! Tænk at fange fisk på

dig med at gæsten viser respekt for værten og maden.

så lavt vand. “Utroligt, at nettet ikke er revnet”, tænkte

Fortæl gerne børnene om, at det er pigerne og kvinderne, som

Simon Peter. Ingen af disciplene kunne forklare det, der

står for alt det huslige arbejde inklusiv markarbejdet i Zambia,

var sket. Men nu behøvede de ikke spørge, hvem man-

og at det er derfor, pigerne skal vaske hænder på drengene.

den på stranden var, for de vidste, at kun Jesus kunne

I kan også vælge at lave hele mødet opdelt, så pigerne laver

få sådan noget til at ske. Jesus kaldte på dem: “Kom og

maden, mens drengene laver en anden aktivitet, men så er det

spis “. Han tog brødet og fiskene, der lå på bålet og

selvfølgelig endnu vigtigere, at de forstår hvorfor.

delte ud af det til de sultne disciple.

Første møde


Andet møde

Andet møde: Vand skal der til

Dette møde handler om vand! Vand er livsvigtigt, men det kan

også være farligt. Drikkevand skal være rent, ellers kan man

blive alvorligt syg af det. Har man ikke vand at drikke, bliver

man også dårlig. Vand får afgrøderne til at gro på marken, men

kommer der oversvømmelse, forsvinder det hele. Selvom vand

altså både kan være en god ting og en dårlig ting, så er det

uundværligt, når man som mange familier i Zambia lever af at

dyrke jorden.

Plant et frø og lav jeres eget vandingssystem

I Zambia dyrker de fleste familier majs, som de lever af. Men

nogle familier har også køkkenhaver, hvor de dyrker grønsager,

som de sælger på markedet. På den måde tjener de lidt penge

til skolebøger eller andre ting, de har brug for at købe. Køkkenhaverne

kan give grønsager både i den våde og den tørre

del af året, hvis man sørger for at vande dem. Grønsagerne

vokser bedre, hvis de bliver vandet, da der er meget varmt i

Zambia. Men det er besværligt at skulle gå og vande hele tiden

med en spand. Så kan man jo ikke lave andet, hvis man har en

stor køkkenhave. Derfor har en kvinde i Zambia opfundet et

vandingssystem, som I kan afprøve i kredshuset.

Materialer:

• En urtepotte eller et stort plastikkrus til hver deltager

• En ½ liters sodavandsflaske i plastik til hver deltager

• En pose pralbønner (købes i et havecenter)

• En syl eller et søm

• Pottemuld

Nr. 3

Nr. 2

Vandlabyrint

Har I lidt tid til overs efter plantningen, er her et forslag til en

sjov lille ”vandudfordring” for pilte og væbnere.

Som sagt er vanding hårdt arbejde i Zambia. I mange familier

foregår vandingen, ved at man bærer vandet i spande fra en

sø eller en brønd hen til køkkenhaven. Får familien adgang til

en pumpe, bliver arbejdet væsentligt nemmere, da de så kan

pumpe vand fra en brønd op i en tank, som står lidt højere

end haven. Herfra kan man få vandet til selv at løbe ud til

afgrøderne ved hjælp af vandslanger.

Andagt om liv

En andagt om liv, om at spire og om at det ikke er bonden

alene, der får planten til at gro.

Sang:

Alle gode gaver

de kommer oven ned,

så tak da Gud, ja, pris dog Gud,

for al hans kærlighed.

Genfortælling af bibeltekst, Matt 13, 4-9

Se, en bonde gik ud for at så. Og da han såede faldt noget korn

på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget andet korn faldt

på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom

straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord; men da solen kom

højt på himlen, blev det svedent, og det visnede, fordi det ikke

havde rod. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op

og kvalte det. Men noget faldt i god jord og gav udbytte, noget

hundrede, noget tres og noget tredive gange så meget, som han

havde sået.

Hvert barn får en urtepotte eller et stort plastikkrus og kom-

Refleksion

mer noget pottemuld i. Derefter plantes en pralbønne i potten.

For at give pilte og væbnere en lille ”vandudfordring”, får de Når man sår et lillebitte frø i jorden og vander og passer det,

Fordelen ved denne bønne er, at den vokser meget hurtigt.

her til opgave at få en spand vand fra a til b ved hjælp af en kommer der en plante op. Det vil vi se med de frø, vi har sået

Allerede ugen efter vil I kunne se, at de er spiret, og det er jo

vandlabyrint. Altså ved at sætte rør og skåle sammen, så van- i dag. Vi kan også se det, når vi kører forbi en mark med korn.

lidt sjovere end at skulle vente i lang tid.

det selv kan løbe fra a til b. I kan gøre det lettere eller sværere Landmanden sår hvert forår mange frø på sin mark, for at der

ved at justere på afstanden og de materialer, børnene får. kan vokse korn op – ligesom bonden i historien. Når

Det vandingssystem I skal lave består af en halvliters soda-

solen skinner og varmer kornet, og regnen ind

10

vandsflaske i plastik. Der prikkes huller i låget med en syl eller

et søm. Flasken fyldes 2/3 med vand og stikkes derefter ned i

Del gerne børnene op i to hold og lav aktiviteten som en lille

konkurrence om, hvem der kan få mest vand fra a til b ved

imellem vander kornets rødder, får det gode

betingelser for at vokse. Kornet vokser hele

11

pottemulden ved siden af bønnen med låget først. Den skal ca.

hjælp af vandlabyrinten.

sommeren og bliver til sidst gult og modent. Nu

stikkes så langt ned, at låget er dækket af jord, og det er vigtigt

kommer landmanden med sin mejetærsker og

at den er et lille stykke fra bønnen. Sæt eventuelt en pind i pot-

Materialerne kan fx være:

høster kornet.

ten, som flasken kan bindes fast til, så I ikke får vand ud over

• teltstænger

hele kredshuset.

• sugerør

Det kan godt være, at vi tænker, at det

• skåle

er landmanden, der sørger for, at

Nu er det så meningen, at bønnen får vand fra flasken i løbet af

• si

der er korn til at bage brød af.

ugen, så I på næste møde kan se den første spire. Husk at fylde

• tragt

Det er også rigtigt, at han sår

mere vand i flasken, hvis den er ved at være tom. Lad gerne

• et stykke haveslange

og passer kornet. Men hvis ikke

børnene tage planten med hjem, hvis de vil fortsætte med at få

• køkkenrullerør

Gud gav kornet liv til at spire,

den til at vokse.

ville landmanden ikke kunne

dyrke kornet, og der ville ikke

være noget at bage brød af.

Vi synger derfor tak til

Gud for at ”alle gode

gaver de kommer

oven ned”, inden vi

Nr. 1

går i gang med at spise!

I Zambia er det ikke altid så nemt at

dyrke korn og majs på marken, da det er meget tørt en stor

del af året. Ligesom i historien er der en del af kornet, som slet

ikke kommer op, fordi det bliver kvalt af ukrudt eller af varmen.

Derfor er det vigtigt, at vi hjælper bønderne i Zambia med

at få vand til deres marker eller finde nogle planter, som ikke

behøver så meget vand for at gro.

Bøn

Kære Gud!

Tak for at du giver os

alt hvad vi har brug for

og mere endnu!

Tak for at du giver liv til kornet på marken,

så vi kan se det spire og gro.

Hjælp os med at hjælpe bønderne i Zambia,

Så de kan gå mætte i seng ligesom os.

Fadervor…

Sang:

Du som har tændt, nr. 44 i March & Lejr

Andet møde


Tredje møde

Tredje møde: Bytte, bytte købmand

Markedet er det sted, hvor zambierne sælger deres afgrøder

byboerne opmærksomme på markedsforholdene. Et eksempel

på det første er, at flere af Folkekirkens Nødhjælps partneror-

Andagt:

Hvad fatter gør er altid det rigtige

på at glæde mig«.

»Men gåsen byttede jeg bort for en høne«, sagde bonden.

og køber de ting, de mangler. Det kan være skoleuniformer, ganisationer hjælper bønderne med at installere vandpumper,

Sang:

»Det var et godt bytte«, sagde konen, »hønen lægger æg, vi

sæbe, salt, en høne, eller noget helt andet. På markedet kan så de kan vande deres køkkenhaver uden at skulle gå langt

Vi tror en kærlig Gud, nr. 6 i March & Lejr

ruger ud, vi får kyllinger, vi får en hønsegård, som jeg altid har

man købe alt hvad hjertet begærer og lidt til… Men mange efter vand. Der gives også støtte til, at bønderne får uddan-

ønsket mig«

bønder får ofte en dårlig pris for deres afgrøder på markedet, nelse i, hvordan de får mest muligt ud af deres køkkenhave.

Fortæl historien:

»Ja, men hønen byttede jeg for en pose rådne æbler«, sagde

fordi der er mange konkurrenter.

Endelig får bønderne oplysning om ulemperne ved at sælge

”Hvad fatter gør er altid det rigtige”

bonden.

grønsagerne til de forretningsmænd, der kommer ud til lands-

»Nu må jeg kysse dig«, sagde konen. »Tak, min egen mand.«

I dag er det tid til at prøve, hvordan det er at sælge sine afbyen i stedet for at tage den lange vej ind til markedet. Ofte

Der var engang en bondemand og en bondekone. De havde en Og så kyssede hun ham lige midt på munden. »Da du var

grøder på det lokale marked i Zambia. Selve markedet foregår kan familierne tjene flest penge ved at undgå mellemmændene.

eneste hest. Den gik og græssede ved landevejsgrøften, manden gået i morges, ville jeg låne lidt purløg til aftensmaden hos

som en købmandsleg, som lederen styrer. Men først skal I have FDFs missionsprojekt støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde

red på den til byen, og naboerne lånte den af og til. Bonden og skolelæreren. Ved du hvad, hun sagde: »Låne! Der gror ikke så

lavet varerne.

med at sikre retten til mad i Zambia.

hans kone bestemte, at de ville sælge hesten, eller bytte den meget som et råddent æble i vores have. Nu kan jeg låne hende

bort for noget, der var til større gavn. Men hvad skulle det en hel pose!«

Fælles forberedelse

være? »Det finder du bedst ud af«, sagde bondekonen til sin »Det kan vi li’« sagde englænderne. »Altid ned ad bakke, og

Børnene laver nogle grønsager, som de kan sælge på markedet.

mand. »Rid til marked i byen, få penge for hesten, eller gør et altid lige glad. Det er nok pengene værd.« Og så betalte de en

Hvert barn skal lave et kålhoved, en tomat, et løg, en aubergine

godt bytte. Det, som du gør, er altid det rigtige.«

spand guldpenge til bondemanden, som fik kys, og ikke knubs.

og en grøn bønne. Det er grønsager, som mange zambiere

Nu har du også hørt historien og ved, at »hvad fatter gør, er

dyrker i deres køkkenhaver. På markerne dyrker zambierne

På vejen til byen mødte manden én, der gik og drev en ko. altid det rigtige «.

12

ofte kun majs, så køkkenhaverne er en god måde at sikre sig en

indkomst på, hvis majshøsten slår fejl. Du kan vælge at kopiere

»Den giver vidst dejlig mælk«, sagde manden til sig selv. »Ved

du hvad, du med koen, en hest koster mere end en ko, men

(genfortalt efter HC Andersen)

13

tegningerne her på siden og lade børnene klippe dem ud, eller

jeg ville have mere brug for en ko. Skal vi bytte?« »Ja!«, sagde

de kan selv tegne og klippe efter egen fantasi.

manden med koen, og så byttede de. Nu havde bondemanden

udrettet, hvad han ville, men han havde ikke lyst til at vende

Købmandsleg

om, han ville gerne se på markedet. Snart kom han til at gå

Hver deltager har nu fem forskellige afgrøder til at starte med.

ved siden af en mand med et får. »Det gad jeg godt eje«, sagde

Deltagerne får lov at se, hvor mange point forskellige kombi-

manden, »det ville ikke savne græsning på grøftekanten, og om

nationer af grønsager giver i 2 minutter. Skriv listen op på en

vinteren kunne vi tage det ind i stuen«. »Skal vi bytte«, sagde

tavle eller et stort stykke papir.

bonden. Og det gjorde de. Lidt senere mødte han en mand

med en stor gås under armen. »Det er en ordentlig gås, du har

der«, sagde bonden, »den har både fjer og fedt, og mor har

tit sagt, bare vi havde en gås. Skal vi bytte?«Og det gjorde de.

Bondemanden gav fåret for gåsen. Nærmere ved byen så bondemanden

en høne, der var tøjret. Den sagde »Kluk, kluk«, og

bondemanden tænkte »Det er den kønneste høne, jeg har set,

kønnere end præstens liggehøne, den gad jeg nok eje.« »Skal vi

bytte«, sagde bonden til hønens ejer. Og det gjorde de.

1 kål = 20 point

1 tomat = 30 point

1 løg = 40 point

1 aubergine = 30 point

1 grøn bønne = 20 point

4 kål = 90 point

4 tomater = 80 point

4 auberginer = 60 point

4 løg = 50 point

2 grønne bønner = 50 point

3 ens grønsager = 40 point

2 ens grønsager = 20 point

Efter de 2 minutter dækkes listen til, og legen går i gang. Deltagerne

har nu ca. 10 minutter til at handle i. Det foregår på

den måde, at alle tager den grønsag, de har til salg i højre hånd

(uden at vise de andre sedler til nogen). Hvis man beslutter sig

for at handle, bytter man blot de sedler, man har i den højre

hånd. De deltagere, der ikke ønsker at handle, lægger armene

over kors. Efter endt handel viser du deltagerne grønsagernes

værdi igen, og I tæller deltagernes point sammen. Prøv derefter

at lade priserne ændre sig, og tæl så sammen igen. På den

måde får børnene en ide om, hvad det betyder for den enkelte

familie, når priserne pludselig ændrer sig.

Hvis der er tid kan legen gentages, idet deltagerne i anden

runde vil have en bedre ide om, hvordan de handler strategisk.

Efter legen tages en snak om, hvordan tilfældigheder spiller

ind, når prisen på grønsagerne fastlægges, og hvilke alvorlige

konsekvenser det kan have for en familie, som er afhængig af

indkomsten fra grønsagerne.

Du kan bagefter fortælle om Folkekirkens Nødhjælps arbejde

med både at fremme brugen af køkkenhaver, og at gøre lands-

Det var en varm dag, og bonden var nu sulten og træt, og han

gik ind på kroen, for at få noget at spise. Lige i døren mødte

han krokarlen på vej ud med en pose fuld af noget. »Hvad har

du der«, spurgte bonden. »Rådne æbler«, sagde karlen. »Det

syn undte jeg mor« sagde bonden, » sidste år havde vi kun et

eneste æble, og det gemte vi, til det sprak.« »Ja, hvad giver I«,

sagde karlen. »Jeg giver min høne i bytte«, sagde bonden, og

byttede de. Inde i krostuen var der mange gæster, deriblandt

også to rige englændere. De fik hele bondemandens historie

om hesten, der var byttet til en ko, og så videre, til de rådne

æbler.

»Du får knubs af mutter, når du kommer hjem«, sagde de.

»Jeg får kys og ikke knubs«, sagde bonden, og hun vil sige:

»hvad fatter gør, er altid det rigtige«. »Skal vi vædde«, sagde

englænderne, og så væddede de en spandfuld guld.

Kromandens vogn kom frem, og englænderne, bonden og sækken

med rådne æbler kom op i vognen. Så kom de til bondens

hus. »God aften, Far, har du gjort et godt bytte?«

»Jeg har byttet hesten bort for en ko.«

»Det var et dejligt bytte, nu får vi mælk og smør og ost«, sagde

konen.

»Jeg har byttet koen for et får«, sagde manden

»Det var også bedre, sagde konen, » nu får vi fåremælk og ost

og uldne strømper, du er så betænksom«.

»Men jeg har byttet fåret for en gås«, sagde bonden.

»Skal vi virkelig have Mortensgås i år, lille fatter. Du tænker altid

Refleksion

I har i dag prøvet, hvordan det er at bytte

varer med hinanden, og hvor svært det

kan være at regne ud, om man har gjort en

god handel. På samme måde bytter manden i

historien sig til en pose rådne æbler på markedet, og det virker

på os som en ret dårlig handel. Men alligevel får han ros af sin

kone, da han kommer hjem, fordi hun har tillid til ham, og til at

han gør det rigtige. På samme måde har Gud en uforbeholden

tillid til os, når vi handler i vores liv. Han stoler på os og regner

med os.

Bøn

Kære Gud.

Tak fordi du regner med os.

Tak for livet. Hjælp os til altid at kunne se, at det er herligt at

leve.

Vi tænker meget på os selv, og på vores egen lykke.

Hjælp os til også at tænke på andre.

Fadervor...

Sang:

Kære Linedanser, nr. 55 i March og Lejr

Tredje møde


Egne notater: Husk:

14 15

Indkøb:

More magazines by this user
Similar magazines