Kystlivreddernes kompetencer - Forum for Samfundets Beredskab

samfundetsberedskab.dk

Kystlivreddernes kompetencer - Forum for Samfundets Beredskab

Kystlivreddernes kompetencer

- udfordringer og muligheder


Dagsorden

Kystlivreddernes kompetancer

Teknologi

Teleinformation

Kystlivredderen i det præhospitale beredskab


Hvad kan en kystlivredder?

Uddannelsesniveau som 'first responder'

Gode fysiske færdigheder

For de fleste er det et sommerjob

Udstyr: Båd, Bil, AED, Ilt, Tlf, Radio mv.


Primært: badeområdet

Responsområde

Sekundert: området lokalt ved kystlivredderposten

Tertiært: alamering fra 112 om ulykke i nærheden


Forskning i DK

DNK, Team Bade (Kbh og Aalborg), Læge og

Ph.d. Bo Løfgren (AU) og Kystlivredderne.dk

Hvad er mest effektivt som iltningsmetode –

udgivet i Resuscitation

LMA (Laryngeal Mask Airway) kan teknikken

udbredes til kystlivredderne – under udarbejdelse


Hvor passer kystlivredderen ind i det præhospitale

beredskab?


To udfordringer i kystlivredning

Lokalisering af nødstedte

Finde en forsvunden person i et havnebad


Problem: lokalisering af nødstedte

Svar: GPS Plotter og afstandsmåler i samme

enhed


Havnebade


Et eksempel


Pontoner

Havnebad udfordringer

Nem adgang for alle, - også ikke-svømmere

18 m


Strøm

Er net løsningen?

Badene er ikke bygget til det

Tidevand/vandets bevægelser

Omkostninger

Risiko for at hænge fast i net


Ekkold i havnebad?


Billeder


Hvad er teleinformation

Teleinformation = Telemedicin, men

kystlivredderen bruger ikke medicin kun den

ekstra information denne får


Fordel:

Teleinformation fra KLR?

Hurtig kontakt til læger og ambulancer samt

kvalificeret rådgivning af KLR i nødssituationer

Indsatsen kan tilrettelægges før ambulancen

ankommer


Hvad er muligt i dag

Billeder/video af tilskadekommen

Lyd

Simpel EKG (fra AED'en)

Puls

Iltniveau i blodet

Blodsukker

Blodtryk

Temperatur

GPS


En styrkelse af det præhospitale beredskab?

More magazines by this user
Similar magazines