Guidelines til ESCO - Energiforum Danmark

energiforumdanmark.dk

Guidelines til ESCO - Energiforum Danmark

Foreningen for Energi & Miljø

ESCO for praktikere

12. november 2008

Guidelines til ESCO-kontrakter

Ulf Christensen


Dagsorden

• Elsparefonden

ESCO før og nu

D

• Udfordringer for offentlige

bygningsejere

ESCO i faser

• Aftaler i ESCO

2


Om Elsparefonden

• Under Klima- og Energiministeriet

• Lov fra 1996 – i funktion fra juni 1997

• Uafhængig fond med egen bestyrelse

• Målgruppe Offentlig sektor og private husholdninger

• Skaffede elbesparelser for ca. 115 millioner kr. i 2007

• Finansiering: 0,6 øre/kWh i offentlig sektor og private

husholdninger

• Arbejder tæt med andre aktører

• Bearbejder markedsbarrierer

Elsparefonden tager udgangspunkt i, at det skal være

enkelt, sikkert og billigt at spare el

3


Verdens første ESCO ES

• Edisons opfandt glødepære i 1879.

• Edisons ide var en fuldstændig energitjenste

• Han ville sælge TimerLys

• Glødepæren var altså blot et lille element af

en stor vision,

• - visionen holdt desværre ikke i længden

• Specialisering vandt frem og blev til en

forsyningskæde

4


Hvad er ESCO så blevet? ES

”Ejeren” af

rentable energieffektiviseringer

En samarbejdsmodel

En virksomhed, hvis

forretningsmæssige

grundlag er

identificering,

realisering og

fastholdelse af

energieffektiviseringer

5


ESCO kan antage mange ES former under

følgende overskrifter:

• Et partnerskab, der sikre leverancen af en

energitjeneste til den økonomisk mest fordelagtige

vilkår

• Garanti for opnåelse af energibesparelser

• Projektgennemførelse med energifokus

• Fokuseret indsats fra parterne

• Finansiering

• Driftsoptimering

• Deling af overskydende besparelser

6


Økonomi i ESCO

ES

7


Hvilke udfordringer står det offentlige

overfor ift. bygningsadministration?

• Funktion

• Komfort og indeklima

• Økonomi og investeringer

Dertil kommer:

• Krav om energimærkning af bygninger hvert 5. år

• Krav til realisering af energibesparelser (TBT op

til 5 år)

• Effektiv Drift & vedligehold

• Energistyring og Energiøkonomi

8


ESCO kan matche nogen ES af

udfordringerne

Barrierer

Begrænset tid og

ressourcer

Økonomi/investering

Kompetence ift.

Realisering af

Energibesparelser

Lille fokus på

energibesparelser

Manglende garanti

over politikere

ESCO - udbyder

Tid og ressourcer

Finansiering af

energibesparelser

Kompetencer indenfor

energibesparelser

Fokus på

energibesparelser

Energibesparelser som

forrentningsområde

Garanti for

energibesparelser –giver

politisk tryghed

9


Faserne i et ESCO-forløb ES

Strategifase

•Vision og mål

•Organisering

•Bygningsdrift

•Nøgletal

•Screening

•Besparelsespotentiale•Forbedringsforslag

Pubertet

Fase 0

Udbudsfase

•Udbuds

strategi

•Udbudsmateriale

•Garanti og

risiko

•Ydelsesbe

skrivelse

•Tildelings

kriterier

Markeds

afsøgning

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Projektudviklingsfase

•Grundig analyse

af bygninger

•Dataindsamling

•Energianalyse

•(EMO)

•Besparelsespotentiale

•Finansiering

•Projektforslag

Parforhold

Bryllup

Udførelsesfase

•Projektering

•Implementering

af investeringsprojekter

• Idriftsættelse

•Trimning af

anlæg

•Træning af

personale

ESCO

Etablering

af familie

Driftsfase

• Evaluering

•Energiteknisk

drift

•Energistyring

•Måling

•Rapportering

• Verifikation

• Træning af

personale

•Beregning

gevinst/bod

Ægteskab

10


Aftalerne i et ESCO-forløb ES

Fase 0

Strategifase

•Vision og mål

•Organisering

•Bygningsdrift

•Nøgletal

•Screening

•Besparelsespotentiale•Forbedringsforslag

Udbudsfase

•Udbuds

strategi

•Udbudsmateriale

•Garanti og

risiko

•Ydelsesbe

skrivelse

•Tildelings

kriterier

Elsparefonden tilbyder:

Eksempel på

Standarddokumenter

for udbud af

energitjenester

11


Aftalerne i et ESCO-forløb ES

Elsparefonden

tilbyder:

Eksempel på

Standardaftaler

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Projektudviklingsfase

•Grundig analyse

af bygninger

•Dataindsamling

•Energianalyse

•(EMO)

•Besparelsespotentiale

•Finansiering

•Projektforslag

Energitjenesteaftale

Udførelsesfase

•Projektering

•Implementering

af investeringsprojekter

• Idriftsættelse

•Trimning af

anlæg

•Træning af

personale

ESCO

Driftsfase

• Evaluering

•Energiteknisk

drift

•Energistyring

•Måling

•Rapportering

• Verifikation

• Træning af

personale

•Beregning

gevinst/bod

12


Paraplyaftalen – Energitjenesteaftalen j

1

– Målet for energitjensten

– Samarbejdsmodel

– Organisering

– Kommunikation

– Konfliktløsningsmodel

– Garanti og garantimodel

– Baseline

– Finansiering

– Opsigelse og ophævelse

– Overordnet tidsplan

13


Paraplyaftalen – Energitjenesteaftalen j

2

– Rammer for Honorering og

betalingsbetingelser

– Sikkerhedsstillelse

– Forsikringer

– Energitjenesteselskabets økonomistyring

– Ejendomsret til projektet

– Myndighedsforhold

– Andre arbejder (optioner)

– Retten til indberetning af

energibesparelser

14


Fase 1 aftalen – Typisk j baseret på ABR

– Ydelsesbeskrivelse -Kvalitet og omfang af:

• Energianalyse

• Energimærkning

• Projektudvikling

– Priser og honorering

– Bygherrens forpligtigelser

– Tidsplan

– Bygherrens indflydelse på projektudviklingen

– Kommunikation herunder krav til præsentation af

det udviklede projekt

– Betaling ved afbrydelse efter fase 1

15


Fase 2 aftalen – Typisk j baseret på

AB92 eller ABT

– Ydelsesbeskrivelse – Kvalitet, funktion og omfang

af:

• Renovering

• Udskiftning

• Ny- Anlæg

– Entreprise sum og regulering heraf

– Bygherrens forpligtigelser

– Tidsplan

– Idriftsætning

– Endelig garanti for besparelser.

– Endelig baseline, måling og verifikation

– Optioner

16


Fase 3 aftalen – Typisk j baseret på ABservice

– Ydelsesbeskrivelse -Kvalitet og omfang af:

• Energistyring

• Energieffektiv drift

• Uddannelse og træning

• Vedligehold

– Priser og betaling

– Optioner

– Tidsplan

– Bygherrens involvering og forpligtigelser

– Kommunikation herunder rapportering og

opgørelse af besparelser

– Deling ved overperfomance

17


Værktøjer til ESCO

18


Kontakt:

Elsparefondens Kunderådgivning

Amagerfælledvej 56

2300 Københavns S

Tlf.: 70 26 90 09

@: sparel@sparel.dk

web: www.elsparefonden.dk

More magazines by this user
Similar magazines