Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Hosting by Talk Active

Nærzone Foto 4

Visualisering fra Diget ved Ydø Strand, hvor der kommer

mange for at gå tur til Albuen eller på diget.

Afstand til nærmeste mølle er 3,1 km.

Proportionerne i den lange, regulerede kyst

og møllegruppen er i overensstemmelse.

Vindmøllerne og masterne bliver oplevet

som én lang række, der følger kysten.

19

More magazines by this user
Similar magazines