Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Hosting by Talk Active

Nærzone Foto 11

Visualisering fra diget ved Fuglsang. Afstand til nærmeste

mølle er knap 2,4 km. Opstillingen er mindre harmonisk end

ved de eksisterende vindmøller, men kystforløbet kan

stadig opleves. Sommerhusområdet nord for diget er ret

lukket, men fra flere af de vestlige sommerhuse vil man

kunne se møllerne fra haven over en mere eller mindre tæt

bevoksning. Betragtningsafstand uden fortegning er 40 cm.

33

More magazines by this user
Similar magazines