Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Hosting by Talk Active

36

Foto 13 Mellemzone

Eksisterende forhold fotograferet fra Rudbjergvej ved

Munkeby. Afstand til Kappelmøllerne er knap 5,2 km. Nogle

af dem kan ses mellem gårdene. Terræn stiger mod venstre,

op mod det tolv meter høje Sølbjerg. Betragtningsafstand

uden fortegning er 45 cm.

13

Eksisterende Kappelmøller