Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Hosting by Talk Active

Mellemzone Foto 17

Visualisering af nye vindmøller ved Kappel. Afstand til

nærmeste mølle er godt 11,7 km. Vindmøllerne er markant

højere end de øvrige elementer på fjordens sydside. Da

man ser mod syd, vil de oftest være i modlys og stå uskarpt

i modsætning til denne visualisering. Betragtningsafstand

uden fortegning er 40 cm.

45

More magazines by this user
Similar magazines