Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Hosting by Talk Active

Fjernzone Foto 19

Visualisering fra diget ved Hummingen. Afstand til

nærmeste nye mølle ved Kappel er cirka 14 km.

De nye Kappelmøller vil være et tydeligt kendemærke over

skovene længere fremme på kysten. Betragtningsafstand

uden fortegning er 80 cm.

49