Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Hosting by Talk Active

6

omgivelserne, blive oplevet foran de nye møller. Det er

vist på visualisering nr 8 og 9.

Rekreative interesser

De rekreative interesser er koncentreret langs Østersødiget

med sommerhusområder ved Vesternæs, Ydø og

Fuglsang samt på Albuen og i Nakskov Fjord på Albuens

inderside. Der er visualiseret fra diget og ved sommerhusområderne

på visualisering nr 2, 3, 4, 5 og 11 i

nærzonen og 19 i fjernzonen.

Generelt er diget brugt som kystpromenade. Der er

praktisk taget altid folk, der benytter diget til traveture

eller cykelture. Endvidere bruges Albuen til naturture

og lystbådssejlads.

Skala

Landskabet på Sydvestlolland er åbent og med få bygninger

langs kysten og nord for Vesternæs og Rårup, hvor

de store inddæmmede arealer findes. I dette område er

landskabets skala relativt stor.

Kysten og de store åbne og ubebyggede arealer giver

gode vindforhold og den store skala medfører, at landskabet

er mindre følsomt for store tekniske anlæg.

Synlighed

I det flade landskab virker Nakskovs skyline markant. Det er industrianlæggene med sukkerfarikken til højre, der dominerer.

Det flade og relativt åbne landskab medfører, at høje elementer

ses over lange afstande, hvor der er en længere

åben flade foran betragteren. Hvor der er levende hegn

tæt på betragteren, kan det dække for vindmøllerne.

Vindmøller med en totalhøjde på 150 – 200 m vil kunne

ses på en afstand af 15 – 20 km. I mange tilfælde kan

man opleve både deres opstillingsmønster og placering

i landskabet samt deres samspil med andre vindmøller.

Vindmøllerne vil endvidere blive oplevet fra diget, der

løber langs sydkysten. Diget medfører endvidere, at man

selv tæt på kysten ikke ser havet og dermed ikke oplever,

at man er på en ø. Vindmøllernes præg på kysten opleves

således kun fra havsiden, luften, på diget og fra omgivende

tanger og øer, hvor man ser hen over vandfladen. Fra enkelte steder i Nakskov vil de nye møller kunne anes bag og nedenfor møllerne ved Savnsø.

De to møller, der kan ses på fotografiet, er møllerne ved Savnsø.

More magazines by this user
Similar magazines