Et brætspil der opstiller rammerne for og vejleder to ... - ADEO

adeo.dk

Et brætspil der opstiller rammerne for og vejleder to ... - ADEO

Et brætspil der opstiller rammerne for og vejleder

to personer let gennem en coachingsamtale


Udbyttet af at anvende Coaching Interweave er, at det:

• gør coaching let at gå til samt er trygt og sjovt for alle

parter.

• sikrer, at coachen overholder reglerne for coaching.

• lærer deltagerne at skelne mellem, hvad der er

coaching, og hvad der ikke er.

• gør coaching til noget fysisk, visuelt og håndterbart og

dermed let at forstå.

• gør springet fra undervisning i coachingen til coaching

i praksis meget let at tage.

• sikrer, at coachingen altid munder ud i en klar

handlingsplan.

Coaching Interweave kan bruges igen og igen og hver

gang løfte deltagernes indsigt i coaching.

Coaching – savner du en værktøjskasse?

Udfordringen for mange virksomheder i

dag er at skabe en kultur, hvor coaching er

en naturlig del af hverdagen. Men hvordan

skabes en sådan coachingkultur, når

træning af coachingkompetencer ofte er en

både tidskrævende og omkostningsfuld

affære?

ADEO tilbyder et værktøj, der i en travl

hverdag gør det let for både ledere og medarbejdere

at udvikle deres coachingkompetencer.

Med dette værktøj bliver uddannelsen

i coaching en del af det daglige arbejde.

Værktøjet hedder Coaching Interweave.

Coaching Interweave er et effektivt og

brugervenligt værktøj, der forstærker

refleksionen og fokuseringen – og dermed

det samlede udbytte – i coachingsamtaler.

Samtidig udvikler det brugernes coachingforståelse

og deres kompetencer til at

coache på en anerkendende, struktureret

og fremadrettet facon.

Ud over coachingsamtaler kan værktøjet

benyttes til at styrke forløbet og udbyttet af

mentor- og medarbejderudviklingssamtaler

samt supervision.

Coaching forløser uudnyttede potentialer

Coaching er en metode, der uanset emnet

giver optimale muligheder for at skabe

en øjenåbnende og udforskende samtale

imellem to personer. Og det er ikke ved et

tilfælde som i den almindelige samtale,

men som følge af at parterne i samtalen går

frem efter en struktur og nogle principper,

der gør samtalen langt mere fokuseret og

fremadrettet – og derfor også langt mere

produktiv.

Anvendelse

Coaching er en højt specialiseret form for

samtale, der i sagens natur tager lang tid at

lære. Dette ikke mindst fordi metoden stiller

store krav til coachens spørgetekniske kunnen

samt evne til at strukturere og fokusere.

Det er derfor, ADEO har udviklet Coaching

Interweave, som er et coachingværktøj,

der fungerer på flere niveauer. Værktøjet

kan være guide til konkrete coachingsamtaler,

så de bliver så konstruktive og givende

som overhovedet muligt. Samtidig er det

også et værktøj, som kan bruges til at lære

at coache med.

”Coaching Interweave gør på det på en elegant måde

let for coachen at holde sig til at stille gode og relevante

spørgsmål.”

Rudolf Kjeldsen, Koncern HR,TDC A/S

ADEO har udviklet en unik dialogmetode kaldet

Interweave. Denne teknik skaber en særlig form for

serielle interview, der væves sammen til en metodisk

samtale. Deltagernes idéer og synspunkter bliver således

flettet sammen til et struktureret og dynamisk hele.

Med Interweave spil er det muligt at igangsætte og

fuldende mange af de typer processer, man normalt

tænker, kræver en længere uddannelse.

Interweave er engelsk og betyder ”at væve sammen”

eller ”at flette sammen”.

Spillets design og forløb

Coaching Interweave er designet som et

brætspil for to personer.Til spillet medfølger

forskellige former for kort. Nogle kort er

spørgsmålskort, mens andre er beregnet til

at udfylde med nøgleord fra den coachedes

forskellige svar. Efterhånden som samtalen

skrider frem, og kortene kommer ned på

spillepladen, begynder de at danne en slags

landkort, der gør det enkelt for coachen og

den coachede at overskue og konkludere på

coachingsamtalens forskellige faser – og til

sidst at samle det hele i en handlingsplan.

Spillet tager ca. 1 time og kræver ingen

spilstyrer.

Coaching Interweave kan bruges mange

gange af samme person med stort udbytte

hver gang.


I samarbejdet med

KOLLEGER

værdsætter jeg, at

Dele viden og

erfaringer

2004 ADEO ApS VAL 01 016

2

KAN Trin 13

Er der nogen af dine

Muligheder, der kræver

mere mod at udføre

end andre?

(Spørg efter der er svaret:)

Hvad kunne give dig

det mod?

2005 ADEO ApS CNG 02 013

VED KAN

VED

GØR VIL

ADEO designer nye værktøjer til en ny tids

organisatoriske udfordringer

Coaching Interweave er udviklet af spildesignvirksomheden

ADEO, der er til for at

give moderne virksomheder succes med deres

organisatoriske udvikling. Det gør ADEO

ved at udvikle og forsyne virksomheder med

konkrete og let anvendelige værktøjer i form

af spil. Disse spil udvikler deltagernes kompetencer

forskellige områder af afgørende

betydning for moderne organisationer.

Fælles for alle ADEO’s spil er deres gedigne

design, deres høje grad af brugervenlighed,

og at de alle er udviklet på grundlag af et

indgående kendskab til erhvervslivets

organisatoriske udfordringer – og grundige

test i – en erhvervsmæssig sammenhæng.

Coaching Interweave, Interweave og Coachingspillet er trademarks,

der ejes af Adeo ApS

BESLUTNING

VED Trin 11

VED Trin 17

Hvordan ville du vide det,

Hvad

hvis du

har

fik

du

det

gjort

ud

op

af

til

i

coachingen,

dag, der har

som

bragt

du

dig

nærmere

søger?

dit Mål?

2005 ADEO ApS CNG 01 011

2005 ADEO ApS CNG 01 017

I samarbejdet med

ADEO as

Forskerparken Scion

Følge

Bøge

sagerne

Allé 5

2970 til Hørsholm

dørs

KUNDER

bør vi fremme, at

2004 ADEO ApS VAL 01 027

3

VED Trin 9

Af alt det, som vi nu har

talt om, hvad mener du så

er vigtigst at fokusere på?

Vis det evt. ved at

organisere eller sortere

i Faktorkortene

2005 ADEO ApS

Det betyder, at alle ADEO’s spil skærer ind til

benet på en række højst relevante og meget

konkrete organisatoriske udfordringer, som

spillene hjælper deltagerne til at møde

åbent og konstruktivt.

Kontakt

Yderligere oplysninger om ADEO finder

man på vores hjemmeside www.adeo.dk

eller ved direkte henvendelse til:

Hvem synes du er

god til at ...?

Forklar, hvad det er,

personen gør godt

2004 ADEO ApS VAL 02 035

CNG 01 009

Telefon: 7026 0082

Fax: 7026 0083

E-mail: info@adeo.dk

Similar magazines