KLIK HER - European Herning

european.herning.dk

KLIK HER - European Herning

Sydsudan – verdens nyeste land

Den 9. januar 2011 blev der afholdt folkeafstemning i Sudan. Der blev

stemt om, hvorvidt Sydsudan skulle være selvstændigt.

Et stort flertal stemte ja og Sydsudan løsrev sig fra Sudan d. 9. juli

2011.

Nu skal Sydsudans befolkning til at opbygge landet og skabe sig en

fremtid.

Men behovet for hjælp og udvikling er

stort i Sydsudan og der er ca. 2 mio.

internt fordrevne flygtninge i landet.


Miner er en barriere for udvikling

Kun en lille del af landet er ryddet

for miner, men frygten for

minerelaterede ulykker betyder,

at skolebyggeri og landbrug bliver

sat på standby.

Før Sydsudan for alvor kan

gennemgå udvikling og vækst, er

der behov for mineundervisning,

minerydning og fjernelse af

ueksploderet ammunition.


Der er ofte børnene der rammes..

I Sydsudan er der en stor risiko forbundet med leg og bevægelse for børn.

Mange steder er jorden forurenet med miner og ueksploderet ammunition.

Der er ofte børn der rammes af

miner, når de bevæger sig

rundt i naturen og leger.

Det kan få fatale konsekvenser for

det barn og den familie, der

rammes af en mineulykke.

Derfor er det vigtigt at børn

undervises i, hvordan de kan

genkende ueksploderet

ammunition og ved hvem de skal

informere.


Mine risk education

Her undervises en landsbys beboere i, hvordan de skal reagere, hvis de finder

ueksploderet ammunition i naturen. Dansk Flygtningehjælps medarbejder viser

dem, hvordan de skal afmærke ammunitionen med to krydsede pinde indtil den

bliver fjernet.


Dansk Flygtningehjælps indsats i Sydsudan

Dansk Flygtningehjælp har været tilstede

i Sydsudan siden 2006, hvor arbejdet

hovedsaligt har været rettet imod mine

risk education og fjernelse af ueksploderet

ammunition.

Dansk Flygtningehjælps drøm er, at styrke

selve minerydningsindsatsen ved at rense

jorden for miner og på den måde forebygge,

at mennesker mister livet eller invalideres.

En større minerydningsindsats vil også

resultere i, at forældre trygt kan sende deres

børn i skole uden at skulle frygte mineulykker

og at hjemvendte flygtninge kan dyrke jorden.


Det nordlige Sydsudan

Midlerne fra projektet ”EM Mod Miner” bliver brugt i de nordlige

distrikter i Sydsudan. I dette område afhænger fremtiden i stor grad af,

at jorden bliver ryddet for miner, så infrastrukturen kan opbygges og

udviklingen kan igangsættes.

Beskæftigelse og vækst i området er samtidig vigtigt, fordi det mindsker

risikoen for at unge mennesker lader sig hverve til rebelgrupper blot for

at få mad på bordet

Det nordlige Sydsudan er et område,

som er udfordrende at få internationale

donorer til at støtte og derfor vil det

være en drøm for Dansk Flygtningehjælp,

at kunne styrke indsatsen i denne del af

landet i samarbejde med ECCO FEI

EM 2013.

More magazines by this user
Similar magazines