Motorvejen Kliplev-Sønderborg - KMG

kmgroup.dk

Motorvejen Kliplev-Sønderborg - KMG

VEJDIREKTORATET OVERDRAGER

MOTORVEJEN TIL KMG

Vejdirektoratet overdrager nu motorvejen mellem Kliplev og

Sønderborg til Kliplev Motorway Group (KMG). Onsdag den

17. februar skriver parterne under på kontrakten, der er sidste

skridt, inden byggeriet af Danmarks første OPP-motorvej

kan gå i gang.

Med kontrakten overtager KMG ansvaret for, at motorvejen

mellem Kliplev og Sønderborg står færdig senest i år 2013.

VEJDIREKTORATETS ROLLE

Når kontrakten er indgået, vil Vejdirektoratet fremover blot

holde øje med, at kontraktens bestemmelser overholdes.

Vejdirektoratet vil derfor føre overordnet tilsyn med byggeriet

og driften af vejen. Den daglige kontakt med lodsejere og

naboer til vejen er overladt til KMG som en del af aftalen.

Anlæggelsen af motorvejen

mellem Kliplev og Sønderborg

KMG ER DIN KONTAKT

står foran sin begyndelse, og i

om, forbindelse hvad vejbyggeriet hermed betyder for dig. modtager

De information omkring OPPprojektets

videre fremfærd.

Hvis du er lodsejer eller nær nabo til vejen, vil du derfor snart

blive kontaktet direkte af KMG, der løbende vil fortælle dig

På næste side kan du møde KMG. De vil gerne fortælle dig

om, hvem de er, og hvad du som berørt af vejen kan forvente

det næste stykke tid. Det er nemlig KMG, der nu skal svare

på dine spørgsmål om vejbyggeriet, og på næste side kan du

finde de nødvendige kontaktoplysninger.

I forbindelse med anlægsfasens

begyndelse overgår alt kontakt

Fra Vejdirektoratets side vil jeg sige mange tak for den

til omverdenen, vedr.

TAK FOR ET KONSTRUKTIVT OG GODT FORLØB

imødekommenhed, vi er blevet mødt med fra alle parter

undervejs i forløbet. Det er mit håb og min overbevisning,

at I også vil tage godt imod KMG.

Med venlig hilsen

Mike Boesen, Projektleder, Vejdirektoratet.

VEJDIREKTORATETS

RESTERENDE OPGAVER

Efter KMG overtager motorvejsbyggeriet, vil

Vejdirektoratet stadig stå for enkelte opgaver

i området.

Kliplev Motorway Group

overtager nu det videre arbejde

med motorvejen mellem

Kliplev og Sønderborg fra

Vejdirektoratet. Det betyder,

at KMG’s maskiner snart går i

gang med anlægsarbejdet.”

MIKE BOESEN

Projektleder, Vejdirektoratet.

OPP – Offentligt Privat Partnerskab

Offentlig-Privat Partnerskab, forkortet OPP, er

en model for offentlig-privat samarbejde, hvor

private firmaer står for projektering, anlæg, drift

og finansiering af offentlige opgaver.

En OPP-kontrakt strækker sig typisk over 30 år.

Den offentlige part definerer ydelsen, og den

private part leverer den. Det hele til en aftalt pris.

Det offentlige køber altså en samlet pakke af en

privat leverandør – ikke bare et fysisk anlæg.

Kliplev-Sønderborg motorvejen blev

projektet udbudt, efter vejens linjeføring

var fastlagt, og ekspropriationerne til vejen

var gennemført. Betalingen for vejanlægget

begynder først, når vejen åbner, og sker i aftalte

rater i driftsperioden. Denne betalingsform

giver Vejdirektoratet mulighed for at regulere

betalingerne, hvis vejen ikke lever op til de krav,

der er fastsat i kontrakten.

NU OVERTAGER KMG MOTORVEJEN

KMGKliplev Motorway Group

Kliplev Motorway Group (KMG) overtager ansvaret for

Firmaerne motorvejen STRABAG mellem Kliplev SE, og Villach, Sønderborg Østrig fra Vejdirektoratet. og Züblin

Scandinavia Snart begynder A/S, vi også Trige, vores Danmark, direkte kontakt dannede med dig i 2008 som

lodsejer eller nabo til vejen. Vi glæder os meget til at komme

konsortiumet i dialog med dig og KMG i gang – med Kliplev selve Motorway vejbyggeriet, som Group,

med begynder det her formål i februar. at Men kvalificere vi synes, at sig det er til på afgivelse sin plads

at fortælle dig lidt om os selv og vores planer først.

af bud på OPP-projektet ”Motorvejen Kliplev-

Sønderborg”, som blev udbudt af Vejdirektoratet.

KLIPLEV MOTORWAY GROUP

Forud for tilbudsafgivelsen, i midten af

KMG er et konsortium - eller sammenslutning af flere

november, virksomheder blev - der er 4 gået dialogrunder sammen om at bygge gennemført og drive

motorvejen. Konsortiet består af flere store og meget erfarne

hvor spørgsmål og forslag til projektet blev

entreprenørvirksomheder, der har bygget motorveje og andre

gennemgået bygværker overalt og i Europa. diskuteret. Den 21. december

2009 udnævnte Vejdirektoratet sin foretrukne

tilbyder. VI ØNSKER Valget DIALOG faldt på Kliplev Motorway Group

der Det hermed er vor klare skal målsætning, projekter, at det anlægge, kommende vejbyggeri drive og

vil medføre så få gener som muligt for dig og andre beboere

finansiere motorvejen, over de næste 28 år.

nær vejen som muligt. Vi lytter derfor til alle spørgsmål eller

forslag, som måtte dukke op fra privatpersoner, virksomheder

og foreninger, så vi sammen kan få afklaret netop din eller

Firmaet STRABAG SE er Europas største

jeres situation.

entreprenør virksomhed med ca. 75.000 ansatte

og har ved adskillige lejligheder stået i spidsen

for udførelsen af større OPP-projekter andre

steder i verden. At blande stor OPP-erfaring med

omfattende KMG - TIDSPLAN lokal viden, er for KMG den eneste

rigtige måde at tackle et sådant projekt.

M51 – Kliplev Sønderborg Motorvejen

“Det er med stor glæde og for-

Projektet M51 – Kliplev ventning, Sønderborg at KMG nu overtager Motorvejen

– Er det første OPP-motorvejsprojekt motorvejen mellem Kliplev i Danmark og Sønderborg.

Vi går snart i gang med

og omfatter bl.a. arbejdet ca. 26 på strækningen, kilometer nybygget men først

4-sporet motorvej, kan ca. du 18 læse kilometer lidt om virksomheden, ombygning

finde vores kontaktoplysninger og

af skærende veje og 7 tilslutningsanlæg inklusiv

se den foreløbige tidsplan.”

tilslutning til E45.

ALLAN JOHANSEN

Ansvarlig for lodsejerkontakt, KMG.

Anlæggelsen af den nye motorvej vil tage sin

begyndelse i slutningen af februar 2010 og have

KOM OG MØD OS

sin afslutning samme tidspunkt 2 år senere.

Du er derfor meget velkommen til at besøge os på vores

byggekontor, Grøngrøft Slot, som ligger på Grøngrøftvej 16,

6200 Aabenraa. Kontoret har åbent mandag - fredag mellem

8.00 Når – den 16.00. nye motorvej står færdig, vil Kliplev

Motorway Group fortsætte sit samarbejde med

Med venlig hilsen

Allan Vejdirektoratet Johansen, og over de derefter kommende

Ansvarlig 26 år, stå for for lodsejerkontakt, driften og KMG. vedligeholdelsen af de

Tlf.: 4187 9615

godt 26 kilometer motorvej.

Kliplev Motorway Group Newsletter 1/2010

TAKSATIONSSAGER

Nogle enkelte ekspropriationserstatninger er

anket til Taksationskommissionen.

Vejdirektoratet vil føre disse sager til ende.

ERSTATNINGSNATUR

OG VANDHULLER

Arbejdet med at anlægge vandhuller og anden

erstatningsnatur uden for selve motorvejslinjen

vil stadig blive varetaget af Vejdirektoratet og

Vejdirektoratets konsulent i naturspørgsmål.

MOTORVEJSBROEN OVER

JERNBANEN VED AVNBØL

Vejdirektoratet vil også stå for anlægget af

motorvejsbroen over jernbanen sydvest for

Avnbøl. Dette skyldes, at Banedanmark i

perioden fra den 13. marts 2010 til den

4. juli 2010 lukker sporet mellem Tinglev

og Sønderborg på grund af sporarbejde.

Derfor er anlægget af motorvejsbroen

fremskyndet til at ske i denne periode,

så togdriften og dermed passagererne

ikke bliver yderligere generet. Arbejdet

vil blive udført af entreprenørfirmaet

Per Aarsleff A/S.

Her kan du se vores tidsplan for den næste periode.

17/2 - 2010 Kontraktunderskrivelse med Vejdirektoratet.

Marts 2010 De første ledningsomlægninger på vejstrækningen finder sted.

April 2010 Arbejdet med broerne begynder.

Maj 2010 Du modtager en brochure, som fortæller mere dybdegående om projektet.

More magazines by this user
Similar magazines