En længe ventet gæst …?”

psykiatribrugere.dk

En længe ventet gæst …?”

OPUS

Psykiatrisk Center København • Region Hovedstadens Psykiatri

5.2. Kontaktperson, bisidder og advokat .......................................................................... 62

5.3. Kommunikationen med jobcentret ............................................................................ 64

5.3.1. Hyppige sagsbehandlerskift hæmmer dialogen ........................................................ 64

5.3.2. Beskæftigelsessystemet er formelt enstrenget, men reelt flerstrenget ...................... 65

5.4. Relationen mellem jobcentret, OPUS og voksne unge med skizofrenilidelser........... 67

5.4.1. Jobcentrets kendskab til patienterne ........................................................................ 67

5.4.2. Den beskæftigelsesrettede indsats ........................................................................... 68

5.4.3. Patienternes behov for uddybende information ......................................................... 69

5.4.4. Stigma om skizofreni ................................................................................................ 70

5.4.5. Det ulige samarbejde ................................................................................................ 71

5.5. Kontaktpersonernes forslag til forbedring af beskæftigelsesindsatsen ...................... 72

Kapitel 6: Beskæftigelseskonsulenter i jobcentret

- Myndighedspersoner og formidlere .................................................................... 75

6.1. Organiseringen af borgerkontakten .......................................................................... 75

6.1.1. Titlens og strukturens betydning ............................................................................... 76

6.1.2. Jobcenter Rødovre og Jobcenter København Skelbækgade .................................... 78

6.2. Beskæftigelseskonsulenternes viden om psykiske lidelser ....................................... 79

6.3. Samarbejdet med og rundt om en borger med en psykisk lidelse ............................. 81

6.3.1. Procedure, tilbud og forsørgelsens varighed ............................................................ 81

6.3.2. Den tillidsskabende samtale ..................................................................................... 83

6.4. Samarbejdet mellem beskæftigelseskonsulent, borger og OPUS ............................. 85

6.5. Det arbejdsmarkedsrettede perspektiv ..................................................................... 88

Bilag

6

More magazines by this user
Similar magazines