CO strategi hos Lundbeck – mere end gammel vin på nye flasker ...

energiforumdanmark.dk

CO strategi hos Lundbeck – mere end gammel vin på nye flasker ...

FFE&M september 2008

Minitema: Klimastrategi

Af Anja Trine Asgaard,

Lundbeck

Side 6

Lundbeck har i flere år arbejdet seriøst

med miljøområdet, og det har bevirket, at

virksomheden løbende har reduceret sine

virkninger af miljøet. Men der har stadig

været plads til forbedringer. Indførelsen af

et certificeret miljø- og arbejdsmiljøsystem

samt vedtagelsen af en CO2-strategi har

givet miljø- og energiarbejdet et yderligere

løft.

Leon Svendborg Poulsen fra Lundbecks

energioptimeringsgruppe fortæller, at CO 2

strategien er det helt overordnede mål for

det daglige arbejde med energioptimering.

Hvor vi før vidste, hvilken vej vi skulle

gå, ved vi nu, hvor hurtigt og hvor langt vi

minimum skal gå, siger han og tilføjer:

CO 2 -strategien er nedbrudt til mål i

energioptimeringsgruppen, hvor vi måler

effekten af vores indsats efter hvert månedsskift

og sammenligner med samme periode i

Lundbeck udvikler og producerer lægemidler baseret kemisk syntese. Lundbecks væsentligste

virkninger af mennesker og miljø knytter sig derfor til forbrug af råvarer og

energi samt affald og udledning af organiske opløsningsmidler. Lundbeck tager ansvar for

sine miljøvirkninger. For at sikre en målrettet indsats, har vi indført et certificeret miljø-

og arbejdsmiljøsystem i samtlige afdelinger med forskning, udvikling og produktion i

Europa. Vedtagelsen af en CO 2 -strategi i 2007 med det langsigtede mål at CO 2 -udledningen

i 2016 er 2006-niveau er et andet konkret eksempel , at Lundbeck lever op til sit miljøansvar.

Vue udover dele af Lundbecks

nye bygninger

CO 2 strategi hos Lundbeck

mere end gammel vin nye flasker

2006. Og indtil nu går det godt. På trods af

etableringen af en ny administrationsbygning

og et nyt sportscenter, har vi reduceret

energiforbruget.

Grunden til at Lundbeck har valgt så offensiv

en CO2-strategi er, at virksomheden

gerne vil reducere deres miljøbelastning.

Det er således mere et samfundshensyn end

en iskold økonomisk kalkule, der har ført til

strategien. I forhold til Lundbecks budget og

regnskab udgør energibesparelsen nemlig en

meget lille del.

En integreret del af hverdagen

Tilsammen er CO 2 -strategien og ledelsessystemet

vigtige værktøjer i styringen af

Lundbecks arbejde med energieffektivisering

og reduktion af Lundbecks CO 2 -udledning.

CO 2 -strategien udstikker rammerne for energiindsatsen,

mens miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

er med til at styre indsatsen

i det daglige miljø- og arbejdsmiljøarbejde.

Det daglige miljø- og arbejdsmiljøarbejde

er koordineret via

Lundbecks miljø- og arbejdsmiljøorganisation,

hvor der bl.a.

sættes årlige forbedringsmål

lokalt i organisationen, herunder

energimål. De lokale mål

varierer lige fra gennemførelse

af ”Sluk lyset”-kampagner til

evaluering af byggeprojekter

med henblik energirigtig

projektering.

CO 2 -strategien vil betyde, at Lundbeck får

mulighed for at fortsætte sin vækst uden, at

det medfører et stigende energiforbrug fra

virksomhedens side. Lundbecks konkrete

mål er, at CO 2 -udledningen i 2016 er

2006-niveau.

Indsatsen kan grupperes i følgende områder:
og ombygning


Indtil nu har Lundbeck fokuseret optimering

af driftsanlæg, energirigtig projektering

og adfærdsregulerende kampagner. I

2008 vil vi i dialog med interne og eksterne

interessenter udarbejde en mere omfattende

handlingsplan for indsatsen.

Foreløbige resultater

Samlet er energiforbruget faldet med godt 6


pct. fra 2006 til 2007 fordelt fjernvarme,


skyldes en mild vinter, mens 3pct. besparelse

elforbruget skyldes indsatsen

energiområdet.

Nedenfor er nogle af de konkrete resultater

med optimering af driftsanlæg beskrevet:

ratoriebygning,

som har resulteret i en

besparelse 22.000 kWh. Dette vil blive

videreført i flere laboratoriebygninger.


varmecentraler har nu en tilfredsstillende

afkøling, hvilket har resulteret i, at inci-


faldet ca. 350.000 kr. over 3 år.


give en besparelse ca. 332.000 kWh/år.


anvendes til affugtning af luften til laboratorierne

i sommerhalvåret. Tidligere

har kompressoren været i drift fra maj til

oktober og blot stået standby resten af

året. Nu bliver kompressoren slukket i oktober

og først tændt ca. 1 maj. Dette giver

en besparelse ca. 34.000 kWh/år.


hvor drifttiderne ventilationen bliver

tilpasset behovet. I en bygning har dette

reduceret el-forbruget med 13 pct.

I årene 2006-2007 er der sat energimålere

op i alle bygninger i Valby, hvor Lundbeck

har 50 pct. af sit energiforbrug og gennemført

en kampagne for at få alle til at slukke

unødige ”energislugere”. Dette har resulteret

i øget brug af strømskinner, opsætning

Endnu et eksempel et energispareprojekt

i Valby er udformningen

af køleanlægget til et nyt stort

rum til IT-servere. For at kunne

køre optimalt har IT-servere brug

for kølig luft. En standardløsning

ville betyde, at Lundbecks centrale

kølevandsanlæg i Valby skulle

stå for kølingen. Denne gang blev

kølingen projekteret energirigtigt,

og der spares årligt 160.000 kWh.

“Vi ønsker en gennemsnits-temperatur

i rummet 20 grader. De

50 dage om året, hvor temperaturen

uden for bygningen er under

otte grader, kan vi udnytte kulden

i luften til at hjælpe med at køle.

Når temperaturen er under en halv

grad, kan kulden i luften klare

kølingen alene, og så lukker systemet

automatisk for det centrale

kølevand,” fortæller sektionsleder

Ivan Sergei Anisimov. Den ekstra

investering til kølere taget,

rørføring og varmevekslere ventes

at tjene sig ind i løbet af to år.

af bevægelsesfølere og fastlæggelse af lokale

energimål i ca halvdelen af afdelingerne i

produktionen. Kampagnerne vil fortsætte

de næste år og blive mere målrettede, fordi

energimålerne kan give mere detaljerede

energidata, end vi har haft tidligere.

CO 2 -strategien har god synergi med Lundbecks

traditioner for forskning, udvikling og

optimering af processer, herunder Lund-

nere

spild og øge kvaliteten i produktionen.

Der er således mange initiativer, der støtter

Lundbeck i at nå det langsigtede CO 2 mål

for 2016.

FFE&M september 2008

Et af Lundbecks mange

ventilationsanlæg

Side 7

More magazines by this user
Similar magazines