astma-allergi foreningen for odense & omegn - astma-fyn.dk

astma.fyn.dk

astma-allergi foreningen for odense & omegn - astma-fyn.dk

ASTMA-ALLERGI FORENINGEN

FOR ODENSE & OMEGN

AKTIVITETSBLAD • MAJ 2013

2


www.hanegal.dk


Dette nummer..........

Indhold

Nyt fra bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Det' for børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Luftballonen: Sommerlejr 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Luft til børn med astma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Det' for alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Aktiviteter for KOL hold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Aktiviteter og frivillige søges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Det' for alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Generalforsamlinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Gåaktiviteter i uge 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Tilmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Astma-Allergi Foreningen for Odense & omegn

Dalumvej 75 • 5250 Odense SV

Telefon 6617 9429 / 6617 4429

info@astma-fyn.dk • www.astma-fyn.dk

Åbningstid:

Mandag til torsdag fra kl. 10.00 – 12.00 og 13.00 - 14.00

Fredag lukket.

3


3.450

403

Balleby Jensen ApS • Lundagervej 25J • 8722 Hedensted • Tlf. 6441 6429


ASTMA-ALLERGI FORENINGEN • Maj 2013

Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer

Efter en meget lang og kold vinter er foråret

nu endelig kommet, og dermed er tiden

igen kommet til de mange forberedelser

til årets sommerlejr for børn og unge med

astma, allergi og eksem under Luftballonen.

I år afholdes der igen 3 aldersopdelte lejre:

for 10–12 årige, for 13-15 årige - og for de

15-17 årige, og det er nu 15. gang vi afholder

Luftballonen.

Det går godt med tilmeldingerne til alle 3

lejre. Der er endnu plads til flere, og vent

ikke for længe med at søge optagelse.

Vi har ligeledes modtaget ansøgninger fra

mange kvalificerede frivillige. Hvis du har

overskud, tid og lyst til at hjælpe, så giv os

venligst besked. Der skal bruges megen

frivillig arbejdskraft til de praktiske opgaver

i køkkenet og i lejrene.

I Aktivitetshuset på Dalumvej er der fuldt af

liv og aktiviteter hele dagen.

Om formiddagen har vi i ugens 4 første

dage børn tilknyttet pasningstilbuddene.

Om eftermiddagen mødes M/K med KOL

til træning ved fysioterapeut. Tiden før og

efter træningen bruges til socialt samvær

og erfaringsudveksling.

Svømmehallen i Højme har igen været benyttet

af mange familier hver søndag, hvor

der fra januar har været 5 hold, der besøgte

hallen.

Den sidste søndag for familiesvømning er

den 12. maj. Derefter holder vi sommerpause,

og efter sommerferien kontakter vi

igen de deltagende familier med henblik

på at være med igen fra det tidlige efterår.

Foreningens ordinære generalforsamling

finder sted i slutningen af maj.

Bestyrelsen arbejder fortsat på at bibeholde

samme aktivitetsniveau som vi har i dag.

Med venlige forårshilsener

P.b.v., Ine Møller Hansen, Formand

Af hensyn til de personer som har problemer med dufte,

er der krav til de besøgende om ikke at bruge parfumerede

produkter ved deltagelse i foreningens møder og udflugter.

Selvfølgelig er alle vores arrangementer røgfri.

5


AKTIVITETSKALENDER

...det’ for børn

6

Pasning af børn ml. 2-5 år

Man-tor. kl. 8.30-14.00

Dalumvej 75, 5250 Odense SV

Foreningen, som har til huse lige op ad

de fantastiske grønne områder ved Engen

i Fruens Bøge, tilbyder at passe børn

i alderen 2-5 år i tidsrummet 8.30-14.00.

Vi lægger vægt på nærvær, tryghed og

tid til det enkelte barn.

Vores kompetente personale skaber rammerne

for leg, spil, hygge og går tur i

området, på biblioteket og i teateret.

Legestue for børn med lavt immunforsvar

Man. og ons. kl. 14.15 - 17.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Dalumvej 75, 5250 Odense SV

Vi har den nødvendige viden og de nødvendige

ressourcer, der skal til for at skabe

trygge rammer for børn med lavt immunforsvar

pga. leukæmi eller lign.

Kontakt os, hvis du har et barn, som kunne

få glade af at mødes med ligestillede i

Legestuen “Pusterummet”

Tidspunkt efter aftale • Dalumvej 75, 5250 Odense SV

ASTMA-ALLERGI FORENINGEN • Maj 2013

Pusterummet tilbyder også legestue for børn under 2 år ifølge med en voksen.

Tilmelding nødvendig – kontakt foreningen.

Desuden har vi vores egen lille legeplads,

som benyttes flittigt hver eneste dag.

Tag kontakt for nærmere information.

Kommunerne yder tilskud til pasning.

trygge omgivelser. Vi kan evt. formidle

kontakt til forældre, der har været tilknyttet

denne gruppe.

Kravet for at deltage i denne gruppe er,

at børnene har haft skoldkopper samt har

modtaget MRF-vaccine.


ASTMA-ALLERGI FORENINGEN • Maj 2013

Luftballonen: Sommerlejren 2013

Du:

- er mellem 10 og 17 år og har

astma, allergi eller eksem?

- kan glæde dig til 14 dage, fyldt

med idræt og fysisk aktivitet.

- lærer at mestre din astma i alle

situationer.

Vi:

- tilbyder dig en kanon friluftslejr med aktivt samvær med 70-80 andre piger/

drenge som dig selv og med 25-30 voksne frivillige ledere.

- tilbyder dig vejledning og støtte i medicinindtagelse og vejrtræknings-

øvelser ved astmasygeplejerske og fysioterapeut.

- tilbyder dig en velfungerende lejr med faste rammer og tryghed døgnet

rundt og under alle aktiviteter.

Afslappende og samtidig lærerigt

Under sommerkurset modtager du praktisk

undervisning på en meget utvungen måde.

Vi lægger stor vægt på at du lærer den rigtige

vejrtrækningsteknik, og at omgås medicinen

på en ansvarlig måde.

Vi lærer dig alt om eksem og behandling.

Vi går målrettet efter en lunge- og konditionsforbedring.

Du er her sammen med ligestillede på din

egen alder, der også lærer at beherske deres

astma. Målet er at du kommer hjem - rig på

oplevelser, erfaringer og gode venner.

Veluddannede voksne arbejder som frivillige,

under ansvar af en specielt uddannet lejrledelse.

Og der er hjælp fra professionelle kræfter:

astmasygeplejerske, fysioterapeut, idrætspædagog,

kok, og mange sjove ledere der arbejder

tæt sammen med lejrledelsen.

Aldersopdelte lejre:

10 t.o.m. 12 år - uge 30 og 31

13 t.o.m. 15 år - uge 30 og 31

15 t.o.m. 17 år - uge 30 og 31

En anderledes ferie? Søg med som leder!

Luftballonen

Fædresmindevej 4

5250 Odense SV

Tlf.: 6617 4429/4063 3552

Fax: 6617 2510

Mobil: 4063 3552

info@luftballonen.dk

www.luftballonen.dk

7


8

ASTMA-ALLERGI FORENINGEN • Maj 2013

Luft til børn med astma

Luftballonens børn har brug for din hjælp

GIV LUFT TIL BØRN MED ASTMA!

Ved at donere minimum kr. 50,-

til Astma-Allergi Foreningen

Indsættes på konto: Danske Bank: 0914-0004210441

Alle donationer går ubeskåret til Luftballonen og til arbejdet

med at hjælpe børn og unge med astma, allergi eller eksem.

Beløbet er fradragsberettiget.

Donationen mærkes ”LUFT” samt dit navn og adresse,

hvorefter vi kontakter dig om du ønsker at bruge fradraget.

Gælder også for virksomheder!


ASTMA-ALLERGI FORENINGEN • Maj 2013

AKTIVITETSKALENDER

...det’ for alle

Familiesvømning

Søndag ml. kl. 17.00-20.00 • Højme Svømmehal

Familiesvømning er et tilbud for familier,

der har lyst til at lave noget aktivt og

sjovt sammen med børnene - eller måske

bare har lyst til en svømmetur selv.

Deltagerne er delt op i hold, hvor der er

adgang til det kolde bassin i en hel time,

samt en halv time i varmtvandsbassinet.

Babysvømning

Fredag kl. 12.00-12.30 • Højme Svømmehal

Babysvømning handler ikke om at lære

barnet at svømme, men handler først

og fremmest om nærvær og bevægelse

med dit barn.

(Medlemskab af Astma-Allergi Foreningen

er et krav for at deltage.)

Vi starter op igen i august.

Tilmelding nødvendig!

Motion i varmtvand

Onsdag kl. 11.00 - 11.45 • kl. 11.45 - 12.30 • Kl. 20.00 - 21.00

Fredag kl. 12.30 - 13.15 • kl. 13.15 - 14.00

Højme Svømmehal

Dette er holdet for dem, der gerne vil

have motion, men hvor kroppen har

brug for at blive skånet for voldsomme

belastninger.

Holdets fysioterapeut gennemfører en

skånsom træning i varmtvandsbassinet,

Desuden styrker det barnets motorik og

velvære, at få rørt sig i vandet.

med gode øvelser tilpasset deltagerne

og som giver et bedre velvære.

Skånsom motion i varmtvandsbassinet

er utrolig populært.

9


Refsvindinge

Bryggeri & Malteri ApS

v/ John Juul Rasmussen

Nyborgvej 80 • 5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 10 40

Fax 65 33 10 29

www.bryggerietrefsvindinge.dk

refsvindingebryg@hotmail.com

Dørsalg hverdage incl lørdag

fra 8.00 til 18.00.

Og søn- og helligdage fra 10.00 til 16.00

Dyrlæge

H. Wadstrøm

Skolevej 23

5874 Hesselager

Tlf. 62 25 25 20

Psykologisk konsultation

og behandling

Per Wermuth

Filosofgangen 21, 1. sal,

5000 Odense

Tlf. 66 19 31 44


ASTMA-ALLERGI FORENINGEN • Maj 2013

AKTIVITETSKALENDER

...Aktiviteter FOR KOL HOLD

Motion for M/K med kronisk lungebesvær (KOL)

Mandag 12.30 - 13.40

14.45 - 15.55

15.15 - 16.25

Tirsdag 13.30 - 14.40

14.45 - 16.00

15.00 - 16.10

Onsdag 14.30 - 15.40

15.50 - 17.00

Torsdag 13.30 - 14.40

15.00 - 16.10

Fredag 11.00 - 12.10

12.15 - 13.25

NU OGSÅ I

MIDDELFART

Har du ”KOL” også kaldet ”rygerlunger” eller en

anden sygdom, der giver dig kronisk lungebesvær,

kan du selv gøre meget for at gøre livet

lettere.

Kodeordet er motion og viden om din sygdom

og medicin. Desuden skal man ikke undervurdere

værdien af, at have kontakt med andre i

samme situation.

Undervisningen bliver varetaget af fysioterapeuter

og aktiviteterne er tilrettelagt specielt til

jeres behov. Deltagelsen foregår på eget ansvar.

Tag kontakt og hør nærmere om, hvilket hold,

der passer til dig.

Vi afholder debatmøder om:

• KOL og kost

• KOL og hjemmetræning

• KOL og lungefunktion

• KOL og vejrtrækning, PEP fløjte

og anvendelse af denne

• Vejrtrækningsteknik og sang

Overnævnte møder vil blive afholdt

ved et tilstrækkeligt antal interesserede.

NYT – NYT – NYT

Vi tilbyder nu også KOL-hold i Middelfart.

Den 7. maj starter et eftermiddagshold i Middelfart.

Kontakt os, hvis det har din interesse.

11


12

ASTMA-ALLERGI FORENINGEN • Maj 2013

AKTIVITETSKALENDER

...aktiviteter og frivillige søges...

Astma ingen hindring – kom i form

Tid, sted og starttidspunkt: Efter aftale

Man kan også løbetræne selvom man har astma.

Inden længe opretter vi en lille løbegruppe for medlemmer med astma, der gerne vil

løbetræne og det tilbud vil vi gerne starte med i maj måned.

Holdet er åben for alle aldersgrupper og deltagerne vil få viden om vejrtrækningsteknikker

og orientering om brug af medicin i forbindelse

Frivillige søges til at deltage:

1. - transport i egen bil af de voksne deltagere på vores lungehold

i eftermiddagstimerne.

Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler for kørsel.

2. - i afløsning i Legestuen

Kontakt foreningen hvis dette har din interesse.

Vi tilbyder ligeledes Jobtræning og Virksomhedspraktik!

Ideer til nye aktiviteter og debatmøder

Vi vil meget gerne oprette nye hold og aktiviteter,

som vores medlemmer efterspørger,

Har du en idé til en aktivitet, du kunne

tænke dig, så tag kontakt til foreningen.

Vi kan finde lokaler, undervisere, foredragsholdere

og andet.

Vi har tidligere taget initiativ til at oprette

hold med f.eks. blokfløjtespil, sangundervisning

og Zumba. Desuden har vi også

mulighed for at afholde debatmøder om

MCS, Astma, Allergi og Indeklima.

Tag kontakt, hvis det kunne have din interesse.


ASTMA-ALLERGI FORENINGEN • Maj 2013

AKTIVITETSKALENDER

...det’ for alle

Sang og vejrtrækningsteknik

Skal du have glæde af at synge, er det vigtigt,

at du har en god vejrtrækningsteknik.

Det er godt for alle, men personer med

astma vil have særlig glæde af undervisningen.

Har du MCS, og lyst til at møde ligestillede?

MCS Gruppen afholder sammenkomst - erfaringsudveksling

- oplæg til idéforslag

- drøftelse af fremtidige arrangementer

Der tages individuelle hensyn, idet undervisningen

foregår på små hold. Hold

oprettes når der er et tilstrækkeligt antal

deltagere, hvorefter der aftales ugedag

og tidspunkt for undervisningen.

Den første gang vil vi drøfte emner som f. eks.:

Eksempel 1: Mulighed for oprettelse af små motionshold.

Eksempel 2: Gåture i det fri.

Eksempel 3: Sammenkomst af social karakter.

Eksempel 4: Debatmøder om relevante emner efter deltagernes ønske

Eksempel 5: Udveksle erfaringer og give hinanden input og ideer til det daglige liv.

Møderne er kun åbne for deltagere,

der ubetinget kan og vil møde duftneutrale.

Interesserede kan henvende sig til Ine Møller Hansen, tlf. 6617 4429.

Tidspunkt og sted aftales, når vi kender antallet af interesserede

13


GENERALFORSAMLINGER

ASTMA- ALLERGI FORENINGENS GENERALFORSAMLING

Torsdag den 30. maj, kl. 17.00 på Dalumvej 75, 5250 Odense SV.

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab

4. Fastsættelse af årskontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Forslag til arbejdsopgaver og/eller andre forslag

8. Eventuelt

Ad. Punkt 5: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Vibeke Jørgensen

Charlotte Hansen

14

ASTMA-ALLERGI FORENINGEN • Maj 2013

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter samt forslag til vedtægtsændringer

kan hentes i foreningen. Andre forslag, som ønskes til afstemning på generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

ASTMA-ALLERGI FORENINGENS OPLYSNINGSKREDS GENERALFORSAMLING

Torsdag den 30. maj, kl. 17.45 på Dalumvej 75, 5250 Odense SV.

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Ad. Punkt 7: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Ine Møller Hansen

Vibeke Jørgensen

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer

Tilmelding til begge generalforsamlinger kan ske på tilmeldingsskemaet,

sidst i dette blad eller ved at sende en mail til info@astma-fyn.dk.


ASTMA-ALLERGI FORENINGEN • Maj 2013

Gåaktiviteter i uge 23

Har du lyst til at finde ud af, hvor let, sjovt og socialt det kan være at gå mere?

Så vær med, når Odense Kommune og en række frivillige foreninger arrangerer gåaktiviteter

i uge 23. Der vil være gåaktiviteter for enhver smag og udholdenhed og det vil

foregå over hele Odense.

Du kan eksempelvis:

• Opleve kommunen ud i det grønne

• Møde ligesindede på tur med patientforeninger

• Få pulsen op med stavgang

• Blive klogere på et område på en guidet tur

• Møde den lokale gåklub

• Deltage i motionsaktiviteter

I uge 20 kan du få programmet på bibliotekerne, Seniorhus Odense og hos Borgerservice.

Du kan også se programmet på Odense Kommunes hjemmeside fra uge 20 hvor turene

er opdelt i de forskellige områder. Her kan ud se, hvor meget det gavner.

Henvendelse eller spørgsmål:

Elsebeth Lind Mikkelsen

Ældre - og Handicapforvaltningen

E-mail: elm@odense.dk

Tlf. 21 49 38 77

Vi markerer ugen med 2 eftermiddage med gåture i det grønne ved Engen

- efterfulgt af et mindre traktement.

Tilmelding nødvendig på 6617 9429 eller 6617 4429

15


GULV MESTEREN

Ellesø Gade 10 Ellesø

5592 Ejby

Tlf. 21 49 07 33

gulvmesteren.dk
Poul Andersens Eftf.

Segelckesvej 22 A, 5000 Odense C

Tlf. 66 11 78 50 • E-mail: grethemaler@nypost.dk

Complit ApS

Jens Benzons Gade 54 • 5000 Odense C

Telefon 70 22 40 42

www.complit.dk

AUTOVÆRKSTED

Åbent hverdage kl. 7-16.30 Weekend efter aftale

Alle bilmærker og varevogne repareres

v/ Hans Nielsen

Klaregade 6 - 5620 Glamsbjerg

Tlf. 29 60 25 86


ASTMA-ALLERGI FORENINGEN • Maj 2013

Tilmelding

Følgende aktivitet(er) har fanget min interesse – og jeg vil gerne kontaktes for at høre

nærmere……

Børnepasning i Pusterummet for 2 - 5 årige

Debatmøde, Emne:

Babysvømning

Familiesvømning

Motion i varmtvand

Astma ingen hindring - Kom i form

Motion for M/K med kronisk lungebesvær (KOL)

Generalforsamling i foreningen, den 30.05.2013 - kl. 17.00

Generalforsamling i Oplysn.kredsen, den 30.05.2013 - kl. 17.45

Gang i uge 23 Tirsdag Torsdag

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:......................................................................................................................................................

Postnr.:........................................ By:.........................................................................................................

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evt. e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medlem Ikke medlem Ønsker at blive medlem

Tilmelding sendes til:

Astma-Allergi Foreningen, Dalumvej 75, 5250 Odense SV.

..eller send os en mail på: info@astma-fyn.dk

17


Astma-Allergi Foreningen

Dalumvej 75, Gården

5250 Odense SV

Husk porto

Kr. 8.00


Sponsoreret


Astma-Allergi Foreningen for Odense & omegn, Dalumvej 75, 5250 Odense SV

Åbningstider:

Mandag - Fredag

8.00 / 9.00 til 16.00/17.00

Torsdag

10.00/11.00 til 18.00/19.00

Konsultation er kun efter aftale

Telefon

81 18 47 87

Petersmindevej 10 B • 5000 Odense C • www.odensefodterapi.dk

More magazines by this user
Similar magazines