arken - Amager Ro- og Kajakklub

dev.amagerroogkajakklub.dk

arken - Amager Ro- og Kajakklub

ARKEN K L U B B L A D F O R A M A G E R R O - O G K A J A K K L U B JUNI 2008


Dette er sidste klumme fra mig i denne omgang, idet Signe Mjelva Østergaard

bliver redaktør sammen med Marten fra næste måned.

Signe er et helt nyt medlem i klubben, nyligt frigiven kajakkanin og hun har

allerede haft sin debut i handicap – respekt for det. Det kan jo godt tage lidt

tid at lære alle ARKs finurligheder, gode historie, fine jargon og des lige at

kende, så jeg håber I, gamle medlemmer, vil sørge for at sætte Signe godt ind i

sagerne, så vi alle kan få et sjovt og interessant klubblad bragt direkte ind i vores

mailboks ca. en gang om måneden.

Ellers må man jo sige at sæsonen er blevet sat i gang med de fine resultater Kim

lavede til EM i Milano, som sikrede OL-deltagelse i Kina. STORT TILLYKKE -

det bliver spændende at følge med i til august.

Der er også skabt andre flotte resultater i ARK – f.eks. vandt Søren og Asbjørn

sølv i årets Jysk Maraton, Jan, Michael og Thomas inkasserede en 3. plads ved

anden runde af DM – race, og Nicole kan endnu en gang få et tillykke med på

vejen her i klummen. Denne gang er det en 10. plads ved maraton world cup i

Brandenbrug i Tyskland. Nicole roede sammen med Solveig Smidt fra Odense

kajakklub, og det var makkerparrets første internationale løb sammen – godt

gået.

Vi skal dog ikke glemme klubbens nyeste medlemmer. Nu er de fleste af

dette års kaniner ved at komme gennem nåleøjet til frigivelse, og i dag har

kajakkaninerne bragt klubben ære med fine resultater ved kaninmesterskaberne

2008. Det tyder jo godt for ARKs fremtid.

Nu er sommerferien så småt ved at gå i gang, men det betyder ikke nedgang

i roaktiviteterne, så husk at se kalenderen og hjemmesiden for mulige løb,

hyggelig grill, fællesroning og hvad der eller måtte dukke op hen ad vejen.

Her fra redaktionen vil vi ønske jer alle sammen en dejlig Skt. Hans Aften.

AF CHARLOTTE

REDAKTØRENS KLUMME

ARKEN JUNI 2008

1


EM GULD & UDTAGET TIL OL

Kim Wraae er Europamester på 1000 meter

i K2, og dermed også udtaget til OL !

Stort tilykke til Kim med det flotte flotte

resultat.

Vi er stolte over at kunne prale af at have en

europamester blandt vores medlemmer, og

glæder os til at følge Kim og hans makker i

toeren René Poulsen fra Maribo til OL.

Det er fantastisk vigtigt for træningsmiljøet

i klubben at Kim vælger at blive ved med at

træne i ARK. Det giver forbilleder og stof

til drømme blandt vores ungdomsroere. Vi

er glade for at Kim bruger klubben i sin

daglige træning, og for at Anne og Lukas

også kan lide at komme her.

ARK holdt reception efter EM-sejren,

onsdag aften i klubben: Ca. 50 mennesker

var med til at ønske Kim tillykke; flest

arkere, men også repræsentanter fra DKF,

Team Copenhagen, Landstræneren og

Kims venner og familie.

PBV NINA

ARKEN JUNI 2008

2


KORT NYT FRA BESTYRELSEN

BØRNEAFDELINGEN

Bestyrelsen har med glæde erfaret, at Jannik

Kappel har indvilliget i at være den nye

Børnetrænerkoordinator. Jannik har gennem

længere tid assisteret Astrid med børnetræningen

og det er herligt, at han vil fortsætte. For en

yderligere præsentation af Jannik – se andetsteds

i bladet.

UNGDOMSAFDELINGEN

Vi må trods løfter på vores hjemmeside om at

optage alle unge konstatere, at vi ikke har en

reel ungdomsafdeling for hverken kajak, inrigger

eller sculler. Vi har stort set ingen ansøgere i den

aldersklasse, hvilket til dels er heldigt, da vi heller

ikke som sådan har nogen til at træne med dem!

Mht. kajak ser Krintel intet problem i at indlemme

nye unge medlemmer i elitetræningen – så længe

de blot ér frigivne. Hvilket dog stadig ikke levner

plads til unge ”hyggeroere”.

Unge inrigger-interesserede må altså pt. henvises

til den almindelige optagelse.

På sigt: i udtænkningen af en strategi for

hvervning af unge, bør der også laves en plan

for, hvad vi rent faktisk kan/vil tilbyde unge af

instruktion mv.

FIRMAARRANGEMENTER OG ANSVARSFRASKRIVELSE

DKF’s jurist, Flemming kan berolige os med, at

det er folks egen ansvarsforsikring, der dækker,

hvad end de ødelægger materiel eller sig selv, når

vi har folk ude til Firmaarrangementer.

Vi synes dog alligevel, at det vil være fint at

have en form for standardskrivelse, som folk

kan underskrive, hvilket måske vil øge deres

bevidsthed om, hvad de foretager sig på vandet

(man kan da håbe). En sådan standard vil blive

udfærdiget og lagt ud under klubdokumenter.

Ved Firmaarrangementer trækker klubben

atter på de velvillige kræfter. Det kan virke en

kende træls af og til, men det ér altså gode

”lommepenge” til klubbens økonomi, så vi håber,

at folk til stadighed vil lade sig ”trækkes”

Resume fra bestyrelsesmøde den 3. juni

DISPENSATION TIL KAJAKPLADS

Bestyrelsen har besluttet at bevillige Anders

Larsen en dispenseret kajakplads, om end det

strider mod de gældende regler for tildeling.

Dette sker bl.a. ud fra devisen; at han er et ”godt

kajakmedlem”, hvilket blandt andet vil sige, at

han deltager aktivt i træningen (Hanne synes

dog godt, at han også kunne være mere aktiv ved

f.eks. arbejdsweekender). Ydermere skønnes det,

at hans båd ikke vil optage plads for et af ARKs

medaljepotentialer.

Bestyrelsen er klar over, at der uden tvivl vil opstå

nogen snak og evt. mukkeri pga. dispensationen.

Bestyrelsen vil derfor gerne kraftigt understrege

dels over for Anders Larsen og dels over for

klubben 1) at det ér en dispensation og derfor

også med stående mulighed for tilbagetrækning.

2) at det ikke åbner for præcedens.

ARKEN JUNI 2008

3


YDERLIGERE KAJAKBØVL

Skafte har i år opstillet for hhv. Dansprint og

ARK, hvilket strider imod DKF’s regler – og bør

forhindre ham i at opstille yderligere for ARK i

år.

Da DKF dog ikke selv har gjort bemærkninger,

og Skafte ikke forventes at opstille i flere løb i år,

lader Bestyrelsen sagen hvile for nu.

Alle kajakroere – unge som gamle garvede må

dog atter venligt, men bestemt påmindes DKF

& ARK’s regler for løbsdeltagelse, da dette og

påvirker retten til privat bådplads!

PORT, VARME MM.

Indtil videre virker kajakporten, men alle ved

vist, at det er en stakket frist. Vi krydser fingrer

og håber.

Mht. varmen har der været tilfælde af, at

radiatorerne og dermed også fyret har været

tændt i juni måned, mens det var fuld sol og

25 grader. Det er simpelthen for åndssvagt! Der

skal etableres termostatlåse, men vi må altså

også endnu en gang henstille folk til at bruge

sin sunde fornuft!

Muligvis en dryppende vandvarmer: uvished,

hvorvidt vandvarmeren drypper eller det skyldes

ophængning af meget våde trøjer. Alle og især

dem med skab i hjørnet, må gerne lige hjælpe

til med at holde øje.

Der er blevet indkøbt brandalarmer og en

papirdispenser. Disse vil blive opsat snarest…

KANINDÅB OG ÅRSFESTSDATO

Enighed om at afholde dåb og årsfest samtidig.

Datoen er i skrivende stund fastsat til den 23.

aug. Der vil komme yderligere information.

Vi skal alle tage en tørn med festerne, så

Festudvalget ikke ”går død”.

ARKEN

Alle (og især Bestyrelsen) må være trætte af,

at det stort set kun er Bestyrelsen, der skriver

indlæg til dette fantastiske blad. Alle slags

indlæg er velkomne; korte, lange, seriøse og

sjove. Fortæl om et løb, en fest, en grill-aften

eller gør status over klubånden…

GRØN POLITIK

Bestyrelsen har på opfordring diskuteret

muligheden for at have en autoriseret

miljøpolitik. Overordnet var der enighed om, at

det er en vældig fin idé, men ligeledes at vi ikke

ønsker eller orker for mange regler. Regler skal

håndhæves og Bestyrelsen synes, det kniber nok

i forvejen ;-)

Dermed ikke sagt, at vi ikke vil være miljøvenlige.

Bestyrelsen tilstræber at foretage visse

miljøvenlige tiltag og hensyn - uden at skulle slå

sig på brystet af det.

Men atter: medlemmerne skal også gerne selv

udvise initiativ og sund fornuft.

EVENTUELT/ORIENTERING

Kajakchefen er i stadig kontakt med Københavns

Havn ang. de manglende og/eller dårligt

vedligeholdte stiger. Han er også i kontakt med

politiet ang. problemerne med sikkerheden/

motorbådene i havnen.

Noté og rapporter gerne til Kajakchefen, ifald

du har negative oplevelse i havnen.

Arbejdsweekenden er sat til d. 20.-21.sept. - så

sæt endelig kryds. Yderligere info følger…

MVH BESTYRELSEN

ARKEN JUNI 2008

4


EN ÆGTE ARK-ER

Der findes dem der bare er medlem af ARK sådan lidt for sjov, og

så er der dem der virkelig mener det. ARKENs udsendte fandt en af

sidstnævnte i forbindelse med Maribo Maraton.

Skulle der sidde et enkelt medlem der ikke er klar over hvem den

afbillede person er kan vi her fra redaktionen afsløre at det er Jesper

Storgaard, som udover denne fantastike klubpatriotriske tatovering,

også står for udlevering af bestilt klubtøj.

ARKEN JUNI 2008

5


TOUR DE PØLSEHORN

EN BERETNING FRA ÅRETS MARIBO MARATON

Heysan

Jeg hedder René Skafte Schmidt. Jeg ror kajak.

For tid til anden deltager jeg også i kajakløb

for klubben. Når det sker, deltager jeg i det,

der hedder turbåd. Man kan sammenligne

det med at ro løb i inrigger, en hel del sværere

teknisk og balancemæssigt men anyway. Skal

man være med, hvor det sner, kræver det et til

to hårde træningspas om dagen. Klubben har

faktiske de sidste 10-12 år haft stolte traditioner

i denne bådtybe. Søren Petersen, Per Hørl,

René Skafte Schmidt, Michael Cederquist og

Jesper Mikkelsen er alle blevet Danmarksmestre

og undskyld mig, hvis jeg har glemt nogle.

Det skal lige understreges, at der er tale om

disciplinen Maraton, og turroerne ror præcis de

samme maratonløb som kaproerne og samme

distancer.

Udover DM byder sæsonen på en række

traditionsbundne løb, hvor man kan samle

point til den eftertragtede DANSPRINT CUP

pokal (tidligere da Danmarkspokalen, men der

er jo gået sponsor i alt).

Her en lille beretning fra et af disse løb,

Den 24/5 tog Søren P, Kirce, T Honoré, Marten,

Nicole, Store Jesper, Lars H.P., undertegnede og

fordame Nina af sted til Maribo, for at deltage

i Maribo Marathon. Løbet var annonceret

som sæsonens letteste (kun 20km), og derfor

et oplagt løb at starte sin løbskarriere i. Den

hoppede Nina og Jesper på, så 2 debutanter er

med. Nina har smugtrænet overbæringer, som

er en del af maratondisciplinen. Jesper, manden

der i ekstrem kærlighed til sin klub, har fået

tatoveret Arks logo på højre underben, er med

på en Impulsiv.

Den med det lette løb blev hurtigt gjort til

skamme. Der står en stiv kuling i en helt forkert

retning, hvilket giver nogle grumme sidebølger

de første 10km af løbet en gedigen modvind i

5km.

Alle kommer dog fint fra start. Kapbådene

starter et minut før turbådene, hvilket Jesper,

der ror turbåd ikke har opdaget, så han napper

sig lige en tyvstart, som ingen ser. Han påstår

selv, at han sætter det hele til i overbæringen,

som han jo ikke har øvet, og det er grunden til

at Marten og jeg henter ham.

ARKEN JUNI 2008

6


Sidebølgerne viser sig at give stort mandefald.

Den før omtalte balance og teknik er afgørende

for udfaldet af løbet. Nicole, Nina og Søren P,

må desværre udgå. Resten kæmper sig igennem

med en følelse af, at have roet 35km.

Og var der så nogle top 3 placeringer? Yes! Under

tegnede roede sin andenplads nummer 2 i hus

i denne sæson. Forøgede sin præmiepengepulje

med 300kr, så den nu er oppe på 500kr, hvilket

betyder, at jeg efter Kim er den roer, der har fået

flest præmiepenge i kassen i denne sæson.

Og hvorfor nu denne overdrevne selvros?

Der er løbende updates fra diverse inriggerløb

på klubbens hjemmeside. Men klubben har

også, ikke landholdsaktuelle kajakroere, der

ror løb og opnår fine resultater. Skal de ikke

nævnes? Absolut og aldeles skal de så.

Alle resultater tæller, når vi skal vise omverdenen,

at vi er en løbsaktiv klub. Og husk Eliten kommer

fra bredden.

Nok om det. Det var en rigtig fed tur sydpå,

hvor vi efter løbet fortærede Ninas medbragte

pølsehorn. Det burde vi gøre noget oftere. Altså

arrangere nogle fællesture ?.

MED VENLIGE KLUBHILSNER FRA RENÉ SKAFTE

ARKEN JUNI 2008

7


JULI-TILBUD

VÆR MED I KAJAKLØBET

AMAGER STRANDPARK RUNDT

I ÅR LAVER VI EN FÆLLES KLUBTUR HVOR

KLUBBEN BETALER DELTAGELSEN.

LØBET FOREGÅR LØRDAG DEN 26. JULI

ALLE FRIGIVNE KAN DELTAGE. TIMELD DIG PÅ

WWW.AROK.DK UNDER PUNKTET

»TILMELDNING TIL KAJAKLØB«

ARKEN JUNI 2008

8


GRILL & VÆR’ GLAD

ROSEMARIN MARINADE

Man tager en ordentligt håndfuld frisk

rosemarin, fjerner bladene og hakker disse

fint. Herefter tager man et fed hvidløg eller to

og presser det ned sammen med rosemarinen.

Det tilføjes lidt peber og der hældes lidt oliven

olie i.

Blanding kommes i en morter eller evt. en

blender og køres godt igennem. Ror man kajak

og bruger morter er det noget med 1 minutters

T3. Er man inrigger roer skal man nok regne

med at bruge lidt længere tid.

Tilsidst blandes et par dl olivenolie i og

marinaden er klar. Den kan bruges til det meste

kød, som man med fordel kan lade ligge i

marinaden et døgns tid.

Skulle man have lyst til at bruge andre

kryderurter fungere det sikkert også fint.

SALAT MED RIS, AGURK OG APPELSIN

Tilberedningstid: 60 min.

Antal: 6 personer

250 g. vilde ris

71⁄2 dl vand

1 rød peberfrugt

1⁄2 agurk

1 appelsin

1 lille rødløg

2 håndfulde bredbladet persille

Dressing

1 fed hvidløg

11⁄2 spsk vin eddike

6 spsk olivenolie

Grønsagerne Du skærer peberfrugten,

hvor man har fjernet kernerne, i små tern.

Agurken skrældes og skæres i tynde skiver.

Appelsinen skrældes og de hvide hinder

mellem bådene fjernes. Appelsinkødet

skæres i tynde skiver med en skarp kniv.

Rødløget hakkes i små stykker, ligesom

persille også hakkes.

Dressing Hvidløg presses og røres godt

sammen med eddike og olie. Dressingen

smages til med salt og peber.

Ris Imens du har ordnet grønsagerne har

risen kogt i 40-45 minutter. Dressingen

hældes over risene når de er færdige,

men stadig varme. Når de er kølet af

blandes grønsagerne i, og salaten er klar til

servering.

ARKEN JUNI 2008

9


UPDATE FRA UNGDOMSAFDELINGEN

Efter en lang vinter med meget styrketræning,

cirkeltræning, løb, fodbold, svømning og

ergometer er sæsonen nu for alvor startet op

efter en kick start i Tjekkiet for U23 roerne.

U14 holdet har ligeledes styrketrænet, spillet

fodbold, svømmet m.m. hele vinteren. Klubben

har fået en ny træbåd i løbet af vinteren – hvilket

U14 allerede har nydt godt af og samtlige af de

erfarende U14 sidder nu i de sværeste både

– hvilket tegner godt for den kommende sæson

på U14 siden.

Både U23 og U14 deltog i ergometer DM i løbet

af vinteren med flotte forbedringer i forhold til

sidste år.

På træner siden er U23 roerne (Oliver, Nicole

og Mathias) blevet U14 trænere – for på denne

måde at kunne sikre at de kan videreføre deres

egen træning ned i næste række. Endvidere

er Casper Licht tiltrådt som træner for U14,

og jeg er meget positiv over for udviklingen i

talentarbejdet med grobund i børneholdet.

Nicole er roede Maribo Nordic Open maraton

– forårsklassikeren og endte på en flot 3.plads.

Denne plads sikrede Nicole udtagelse til

U23 NM Maraton, hvor Nicole fik sin første

internationale erfaring. Finn Larsen har

endvidere udtaget Nicole til World Cup i

Brandenburg. Flot af Nicole med den korte,

men seriøse træningsindsats. Det er super med

den erfaring Nicole får af de internationale løb,

samt relationer til de andre piger i DKF.

På talentholdet har vi indledt et samarbejde

med Nybro Furå – hvor de to klubber mødes hos

hinanden på skift for at se hinandens rovand og

udveksle erfaringer.

AF KASPER KRINTEL

ARKEN JUNI 2008

10


KAJAK HANDICAP

KOM OG VÆR’ MED

Kajak handicap er noget som vi selv arrangere.

Det foregår hver onsdag og starten går klokken

17. Det forgår på den måde at første gang er

der fællesstart klokken 17, hvis man ikke havde

muligheden for at komme ud på vandet til

fællesstarten som gik i slutningen af april jamen

så fortvivl ikke man kan stadig være med. Man

møder bare op og fortæller vores fantastiske

tidstager at man gerne vil deltage – herefter

starter man kl. 17 og får en sin tid. Næste

gang at man så møder op, ja, så har man en

handicaptid.

Hvordan forgår det så rent praktisk, jo, ens

handicaptid er baseret på ens bedste roet tid,

på den ca. 4 km lange sprint. Der er fastsat en

sluttid som hedder 17:35 og derefter regnes

der baglæns, dette betyder i praksis, at hvis man

roer de godt 4 km på 20 minutter så starter

man klokken 17:15, hvis man kun er et kvarter

om at ro de 4 km, ja så starter man klokken

17:20 og så fremdeles. Formålet med denne

fremgangsmåde er, at alle i teorien, går over

målstregen samtidigt, hvis alle roer op til deres

bedste tid, dette betyder også at alle kan være

med uanset hvilket niveau man har.

I år har der været rigtig mange deltagere, både

i ener og i toerkajak, hvilket jo gør det hele

meget mere spændende og livligt. Dem som

deltager spænder lige fra vores unge håbefulde

roere, til motionisten og ikke mindst til vores

erfarne kaproere. Det er sjovt og hårdt, og man

kan lære en masse. Vores kaproere er generelt

ganske gode til at komme med tips og ideer, til

hvordan man kan blive en bedre kajakroere,

vel og mærket inden løbet!, og efter løbet når

pulsen er kommet ned igen!.

Der skal også lyde en særlig opfordring til vores

kaniner om at komme ned og deltage, det er

som sagt en sjov måde at udfordre sig selv på og

en god lejlighed for at komme på vandet.

AF NICLAS

ARKEN JUNI 2008

11


NYT FRA BØRNEROERNE

Sikke et forrygende fantastisk rovejr vi har haft her

på det sidste! Bare giv os mere af det samme resten af

sommeren.

Vi har fået tre nye børneroere siden sidst: Kristian

(Andreas’ lillebror), Amalie og Bjørn – stort velkommen

til jer.

I det gode vejr har vi fået de ’levende’ grønne

børnekajakker på vandet igen, og både Sif og Amalie

har været ved handicapbøjen og gjort sig fortjent til en

klubtrøje (Amalie fik også lige et svømmemærke undervejs

+ en ekstra trøje for udholdenhed).

Jannik og jeg har længe stået for børneroningen sammen,

og heldigvis har Jannik sagt ja til at overtage min rolle som

tovholder, da jeg nu efter fem år på posten synes, at det er

tiltrængt med en ny inspirator og ildsjæl. Jeg vil stadig ro

med nybegyndere om lørdagen, men efter sommerferien

står Jannik for at holde styr på det hele.

Så er der Søren, Astas far, som stort set hver eneste lørdag

stiller op og hjælper os med at få det hele til at hænge

sammen – tusind tak for det, Søren!

Og sidst, men ikke mindst, har vi lige fået et nyt ansigt på

trænersiden: Niels, som er nyfrigivet og allerede indfanget

som hjælper til børneroning – hvor er det dejligt, at du

gider det!

Onsdag den 18. er der fællesspisning i børnerogruppen.

Søndag den 29. juni skal vi til vores første Danske Bank

Cup i år – i Sorø.

AF ASTRID

ARKEN JUNI 2008

12


Lørdag d 7/6, blev der afholdt Polokajak

arrangement for DR Nyhederne, i kanalen

som løber midt igennem de to DR bygninger.

Kanalen var ikke så dyb, men de fleste tv-værter

mv. slap uden de store mén og skrammer.

Svend, Marten og jeg, startede i ARK ved 13

tiden, hvor at vi fyldte vores trailer og en dyt

med polo kajakker og grej, som skulle bruges til

et DR nyhederne arrangement som fandt sted

i timerne op til deres generalforsamling samt

festen derefter.

Der var allerede dukket et par DR medarbejdere

op, da vi kom til kanalen, som velvilligt hjalp

til med at læsse polo kajakker og udstyr af.

Kajakkerne blev hurtigt søsat efter at de var

kommet af traileren, en del af DR’s medarbejder

stab var på vandet straks for at øve sig lidt inden

at den proklameret turnering skulle gå i gang.

DR medarbejderne var i formidabelt humør

og undertegnede kom på hårdt arbejde for at

råbe forsamlingen op og forklare lidt om spille

reglerne som der skulle benyttes og om hvordan

man kom ned i kajakken og ikke mindst om

hvordan man skulle komme ud af den, hvis man

skulle være så uheldig at vende rundt.

DR-NYHEDERNES POLOKAJAK ARRANGEMENT

I alt var der tilmeldt 12 hold, af 4 personer,

til denne lille interne turnering, så der skulle

planlægges hurtigt for at alle kunne komme

på vandet et par gange, det lykkedes selv om

vi overskred tiden en smule. De 12 hold havde

også fundet på hvert deres holdnavn, så det

var bl.a. blevet til Team Horisont, Penge, P3

Powerballs, Team Waterworld, Team Udenrigs,

TVA Terminators og Dominator-ledelsen mv. De

12 hold blev delt op i 4 grupper, hvor der skulle

spilles alle mod alle. Vi havde i første omgang

planlagt at der skulle være semi-finaler, men

dem blev vi nødt til at springe over, da tiden

skred en smule, så finaleholdene blev fundet

imellem de gruppevindere som havde den

bedste målscore.

Arbejdsfordeling på dagen blev, at jeg var

dommer, imens at Marten og Svend hjalp

deltagerne i og op af kajakkerne. De første blev

sat i og kampen startede, vi valgte først at have

5 minutters kampe, men måtte senere reducere

det til 4 minutters kampe, da det viste sig at

det tog langt tid at få folk op og i. Den første

kamp forløb uden den store dramatik, dog var

der en del som væltede, mest på grund af at de

følte sig lidt usikre. Som kampene skred frem

blev det mere fysisk, da folk efterhånden smed

forsigtigheden over bord, det endte gerne med

at der i nogle kampe kun var en spiller tilbage

på det ene hold da resten var røget i vandet…

.dette ledte til en masse sjove, unfair og finurlige

situationer. Efter lidt over 2 timers intens kamp,

blev det tid til finale kampen, den var intens,

men Team Waterworld vandt til sidst over de

bravt kæmpende P3 Powerballs med 4 – 1.

Team Waterworld blev kåret som vinder og

Marten, Svend og jeg begyndte så småt at

pakke sammen, godt brugte, men glade for at

arrangementet forløb perfekt. Vi fik mange

positive kommentarer undervejs fra alle

deltagerne og stor ros bagefter. Det så ud til at

alle havde moret sig kosteligt, både dem som

nøjedes med at kigge på, og dem som deltog.

Der blev klappet, råbt, skreget og grint og der

blev allerede snakket om, at gentage succesen

næste år, men at der så skulle sættes lidt mere

tid af.

For både Marten, Svend og jeg var det en rigtig

god oplevelse – desværre fik vi ikke taget lidt

billeder af arrangementet da vi konstant var i

vælten…...

AF NICLAS DYVENDAL

ARKEN JUNI 2008

13


BØRNEAFDELINGEN

HAR FÅET NY

TOVHOLDER

Astrid har i over fem år nu leveret et fantastisk

arbejde, med at opstarte og opretholde træning

for børn i alderen 8 til 12 i ARK. I den tid har

vi været flere forskellige trænere tilknyttet som

alle har forsøgt at hjælpe hende med at bære

byrden.

Min egen vej til ARK gik faktisk gennem

børnetræningen. Min kammerat fra spejder,

Simon, var allerede børnetræner sammen med

Astrid, da de skulle på tur med alle børnene

til Bagsværd engang i september 2005. Selvom

de var to trænere til omtrent ti børn, mente de

nu alligevel at der godt kunne være brug for

en ekstra voksen. Jeg havde prøvet at ro lidt

polo i klubben sammen med nogle af de andre

spejdere, under Simons kyndige vejledning og

havde der tilkendegivet at jeg gerne ville prøve

mere.

Ganske vist havde jeg ingen evner i kajak, men

tilgengæld var jeg på det tidspunkt både lærevikar

og pædagogmedhjælper på et fritidshjem. Så

hvad Simon ikke havde af pædagogiske evner

ARKEN JUNI 2008

14


kunne jeg bidrage med, og omvendt hvad

angår roning.

Efter en veloverstået tur og på trods af

en historie om nogle børn og den nye

hjælpetræner som farede vild på vej rundt

om en sø og måtte hentes i Lyngby roklub

- blev jeg inviteret til at fortsætte som fast

hjælpetræner.

Her knap tre år senere har Astrid så

besluttet sig for at give tovholderiet videre

til mig. Hun har dog tilbudt fortsat at

fungere som hjælpetræner. Hvad det vil

betyde for børnetræningen fremover har

jeg endnu ikke overblik over – sikkert

ikke ret meget. Den store forskel bliver

at det nu fortrinsvis er mig der sender

e-mails rundt med opdateringer og har

ansvar for at der er mindst een, helst flere

trænere, ikke at børnene eller forældrene

vil bemærke det sidste. Vi har planlagt at

lade skiftet ske i sommerferien.

Når jeg vender tilbage efter sommerferien

som ny ansvarlig træner, håber jeg

at børnenes forældre fortsat vil være

behjælpelige, med at få deres børn til selv

at tage udstyr frem og tilbage (aftrørret

og rengjort), så snart de har lært hvilket

udstyr de skal bruge og hvor det kan

findes henne. Ligesom jeg håber at der

stadig vil være forældre som vil hjælpe til

ved stævner, både med kørsel af børn og

udstyr og isætning og optagning.

Mit store håb, som jeg synes at mange

af os (inkl. mig selv) kan være bedre

til, er at komme til tiden. Vi skal ikke

sidde i bådene på vandet kl. 10, men det

kunne da være fedt hvis vi var omklædt,

havde lagt vores både og udstyr frem på

teræssen, indstillet sæde og fodspark og

skrevet os ud i logbogen.

Hvad angår information så vil jeg for at

sikre at jeg rammer så mange relevante

med mine e-mails og samtidig spammer

så få som muligt gerne have oprettet

en ny kontaktliste, med forældre emails

og telefonnumre. Jeg kunne også godt

tænke mig at holde system på hvem der

kommer – og hvor tit. Jeg ville også meget

gerne have afbud når der lige kom noget

i vejen. Jeg skriver i bladet senere når jeg

begynder at sammensætte kontaktlisten.

Man er altid velkommen til at stille

spørgsmål eller melde afbud til min email

jannikkappel@gmail.com, eller hvis det

skulle være akut til min mobil på:

25 77 77 72.

Så har jeg vist ikke mere. Jeg glæder mig

til at se alle børnene på vandet.

MANGE HILSNER FRA BØRNETRÆNER JANNIK

ARKEN JUNI 2008

15


ARK’S MANGE UDVALG

Klubben drives udelukkende af frivilligt arbejde.

Alt lige fra at klippe græsset til at styre klubbens

økonomi klarer medlemmerne selv og får ikke

penge for det. For at gøre det mest smidigt er

der i ARK en række udvalg, der har konkrete

ansvarsopgaver.

Hvert udvalg har en kontaktperson. Kontaktpersonen

finder du her under, ligesom du kan

se en oversigt over de enkelte udvalg og deres

opgaver.

Hvis du vil give en hånd med, så tag fat i

kontaktpersonen. De har altid brug for nye

kræfter.

HANDICAPUDVALG

Koordination, kommunikation, tidstagning

og planlægning af kajak-, løbe- evt.

Inriggerhandikap.

Kontakt: Mikkelsen

KAJAKREPARATIONSUDVALG

Istandsættelser, planlægning heraf, samt indkøb

af nødvendige reservedele og materialer

Kontakt: Marten Ølgaard

INRIGGERREPARATIONSUDVALG

Istandsættelser, planlægning heraf, samt indkøb

af nødvendige reservedele og materialer

Kontakt: Henning Föh

ARKEN JUNI 2008

16


UNGDOMSUDVALG

At stå for planlægning og gennemførelse

af struktureret træning og instruktion,

løbsdeltagelse og sociale arrangementer i

ungdomsafdelingen.

Kontakt: Krintel

BØRNEUDVALG

At stå for planlægning og gennemførelse

af struktureret træning og instruktion,

løbsdeltagelse og sociale arrangementer i

ungdomsafdelingen.

Kontakt: Astrid

TEKNIK OG REGATTATRÆNINGS FOR ROERE

Tekniktræning og deltagelse i regattaer.

Koordinere ARKs deltagelse i regatteer samt

arrangere løb i havnen.

Kontakt: Michael Hansen

KAJAKMOTIONSUDVALG

At planlægge ture og arrangementer for de

roere der ikke har elite-ambitioner. Eksempelvis

teknikworkshops og ture i fremmed vand.

Eksempelvis Arrangement af Mølleåen og lign.

Kontakt: Svend Frydenlund

LANGTURSUDVALG

Planlægning af langture og overblik over

langtursudstyret.

Kontakt: Pierre Le Dous

INSTRUKTIONSUDVALG FOR RONING SAMT

STYRMANDSUDDANNELSER

Planlægning, koordinering af informationsmøder,

roinstruktion og sociale arrangementer

(kaninfest grill og dåb). Desuden planlægning

af korttursstyrmandskurser, langtursstymandskurser,

samt praktiske prøver. Udarbejdelse

og opdatering af materiale til instruktion og

styrmandskurser.

Kontakt: Charlotte Krogh

INSTRUKTIONSUDVALG FOR KAJAK

Planlægning, koordinering af

informationsmøder, kajakinstruktion og sociale

arrangementer (kaninfest, grill og kanindåb)

Kontakt: Svend Frydenlund

ELITEUDVALGET

Står for den overordnede koordinering af

elitearbejdet på både kajak og inriggersiden.

Kontakt: Casper Licht

FESTUDVALG

Arrangerer festerne i årets løb.

Kontakt: Pierre Le Dous

FONDSGRUPPEN

At sikre ARK’s fremtidige eksistens og undersøge

samt opsøge muligheder for finansiering for

bygge- og udvidelsesmuligheder, samt det

planmæssige grundlag.

Kontakt: Stine Nissen

ARKEN JUNI 2008

17


KORT NYT

ÅRSFEST I ARK LØRDAG DEN 23.8.

Sæt foreløbig et vigtigt FEST-kryds i kalenderen

- mere info om alt det praktiske følger senere.

ARBEJDSWEEKEND

Arbejdsweekenden er sat til d. 20.-21.sept. - så sæt

endelig kryds i kalenderen. Det er en enestående

chance for at finde den indre Flemming Leth

frem. Derudover plejer det også at være ganske

hyggeligt. Yderligere info følger…

KULTURHAVN

ARK er igen i år tilmeldt Kulturhavn 2008.

Kulturhavn foregår i dagene d. 1, 2 og 3

august. Lørdag og søndag har vi kajakaktivitet v.

træpromenaden mlm. 12 og 18, på samme måde

som tidligere år. Det plejer at være nogle timer

i godt selskab og til tider lidt hektisk. Skynd dig

ind på forum og tilmeld dig.

ARKEN JUNI 2008

18


LØBSKALENDER

KAJAK

28. JUNI 24-timers kajakstafet

28. JUNI Sorø Maraton

26. JULI Amager Strandpark Rundt

27. JULI-2. AUG Sea Challenge Fyn

9. AUG DM maraton

17. AUG Thurø rundt

23. AUG Kronborgløbet

5. SEP DM kortbane

13. SEP Tour de Gudenaa

27. SEP Mølleåens Blå Bånd

Alle de ovennævnte løb kan tilmeldes via

www.arok.dk.

Du kan finde en fuld liste over alle løb

og andre kajakaktiviteter på www.kanokajak.dk

INRIGGER & SCULLER

KORTBANE

30. AUG Amagerregatta SAS

4. OKT DM i Maribo

DM LANGDISTANCE 5 LØB, 10 ELLER 25 KM

9. AUG DSR/København

23. AUG Humlebæk

6. SEP Vejle

Marathon 2 løb (MTU-Pokal) 78 km

29.–30.AUG Karlebo Maraton

Nivaa Roklub

INRIGGER & SCULLER

SVED PÅ PANDEN RONING, 10 KM

26. JUNI Hellerup

6. AUG SAS

21. AUG Hellerup

3. SEP SAS

12. SEP Hellerup

Afslutningsfest i Hellerup

ANDRE LANGDISTANCELØB

27. JUL – 2. AUG Sea Challenge Fyn

17.- 19. OKT World Rowing Coastal

Championships

San Remo/Italien

ARKEN JUNI 2008

19


ARK KALENDER

KAJAKHANDIKAP

Hver onsdag kl. 17.00

BØRNERONING

Hver lørdag kl. 10.00

FÆLLESRONING I INRIGGER

Hver mandag kl. 17.00

Hver onsdag kl. 17.00

FÆLLESRONING I KAJAK

Hver tirsdag med afgang kl. 18

GRILL

Hver onsdag kl. 18:30

Se Forum for tilmelding

10. JULI Deadline for indsendelse

af indlæg og datoer til

juliudgaven af ARKEN

1.-3. AUGUST Kulturhavn

23. AUGUST Årsfest i ARK

20 & 21 SEPT. Arbejdsweek-end

TOP 20

1. Nicole Valentin ................................ 1662

2. Søren Andersen .............................. 1583

3. Thomas Hansen ............................. 1429

4. Jan Rudolph .................................... 1186

5. Asbjørn Adsersen ........................... 1171

6. Michael Stig Hansen ...................... 1160

7. Michael Cederqvist ......................... 1046

8. Pernille Bertram .............................. 984

9. Kirce Ahtarovski .............................. 968

10. Marten Ølgaard .............................. 945

11. Anders Larsen ................................ 897

12. Charlotte Krogh ............................ 865

13. Alex Lindros ................................ 838

14. Mathias Mørup-Lendal .................. 801

15. René Schmidt ................................. 756

16. Jesper Mikkelsen ........................... 723

17. Thomas Honoré ............................ 660

18. Rine Mikkelsen ................................ 648

19. Pierre le Dous ................................. 642

20. Tine Petersen ................................ 611

Roede km: 46.198

Outrigger: 2.841

Inrigger: 18.956

Kajak: 24.401

ARKEN JUNI 2008

20

More magazines by this user
Similar magazines