arken - Amager Ro- og Kajakklub

dev.amagerroogkajakklub.dk

arken - Amager Ro- og Kajakklub

KORT NYT FRA BESTYRELSEN BØRNEAFDELINGEN Bestyrelsen har med glæde erfaret, at Jannik Kappel har indvilliget i at være den nye Børnetrænerkoordinator. Jannik har gennem længere tid assisteret Astrid med børnetræningen og det er herligt, at han vil fortsætte. For en yderligere præsentation af Jannik – se andetsteds i bladet. UNGDOMSAFDELINGEN Vi må trods løfter på vores hjemmeside om at optage alle unge konstatere, at vi ikke har en reel ungdomsafdeling for hverken kajak, inrigger eller sculler. Vi har stort set ingen ansøgere i den aldersklasse, hvilket til dels er heldigt, da vi heller ikke som sådan har nogen til at træne med dem! Mht. kajak ser Krintel intet problem i at indlemme nye unge medlemmer i elitetræningen – så længe de blot ér frigivne. Hvilket dog stadig ikke levner plads til unge ”hyggeroere”. Unge inrigger-interesserede må altså pt. henvises til den almindelige optagelse. På sigt: i udtænkningen af en strategi for hvervning af unge, bør der også laves en plan for, hvad vi rent faktisk kan/vil tilbyde unge af instruktion mv. FIRMAARRANGEMENTER OG ANSVARSFRASKRIVELSE DKF’s jurist, Flemming kan berolige os med, at det er folks egen ansvarsforsikring, der dækker, hvad end de ødelægger materiel eller sig selv, når vi har folk ude til Firmaarrangementer. Vi synes dog alligevel, at det vil være fint at have en form for standardskrivelse, som folk kan underskrive, hvilket måske vil øge deres bevidsthed om, hvad de foretager sig på vandet (man kan da håbe). En sådan standard vil blive udfærdiget og lagt ud under klubdokumenter. Ved Firmaarrangementer trækker klubben atter på de velvillige kræfter. Det kan virke en kende træls af og til, men det ér altså gode ”lommepenge” til klubbens økonomi, så vi håber, at folk til stadighed vil lade sig ”trækkes” Resume fra bestyrelsesmøde den 3. juni DISPENSATION TIL KAJAKPLADS Bestyrelsen har besluttet at bevillige Anders Larsen en dispenseret kajakplads, om end det strider mod de gældende regler for tildeling. Dette sker bl.a. ud fra devisen; at han er et ”godt kajakmedlem”, hvilket blandt andet vil sige, at han deltager aktivt i træningen (Hanne synes dog godt, at han også kunne være mere aktiv ved f.eks. arbejdsweekender). Ydermere skønnes det, at hans båd ikke vil optage plads for et af ARKs medaljepotentialer. Bestyrelsen er klar over, at der uden tvivl vil opstå nogen snak og evt. mukkeri pga. dispensationen. Bestyrelsen vil derfor gerne kraftigt understrege dels over for Anders Larsen og dels over for klubben 1) at det ér en dispensation og derfor også med stående mulighed for tilbagetrækning. 2) at det ikke åbner for præcedens. ARKEN JUNI 2008 3

More magazines by this user
Similar magazines