SMath – gratis matematikprogram

jestrup.dk

SMath – gratis matematikprogram

SMath gratis matematikprogram

SMath er et gratis matematisk skriveværktøj, der kan bruges som et teknisk hjælpemiddel til udregninger

og som et hjælpemiddel til kommunikation om og med matematik.

Den store fordel ved SMath er netop, at det er gratis. Programmet bærer dog præg af, at være under

udvikling, så lidt tålmodighed kan være nødvendig.

SMaths forum skal du vælge Download SMath Studio (http://en.smath.info/forum/), så Stable,

så den relevante fil under Free Download. For eksempel Desktop Windows.

Indtast og udregn almindelige regnestykker

Man taster blot sit regnestykke og afslutter med et ”=”, så regner computeren!

Der er en samling symboler, der kan bruges. Det kan være tidsbesparende at bruge tastaturets pile

til at navigere rundt i udtrykket med.


Hvis der skal regnes symbolsk bruges pilen i stedet for lighedstegnet.

Indtast tekst og rediger tekstegenskaber

Når man skal kommunikere, kan det være nødvendigt med almindelig tekst. Man angiver, at man

vil skrive almindelig tekst ved at starte med et anførselstegn (”). Bemærk at cursoren ændrer sig.

Hvis man vil ændre skrifttypeegenskaber, skal man markere den aktuelle boks (så den bliver blå) og

vælge de relevante egenskaber. Der kan vælges skriftstørrelse, skrift farve og baggrundsfarve.

Når du vil oprette en ny boks, begynder du bare at taste, og der vil blive skabt en boks, der hvor det

røde kryds var.

Man kan flytte det røde kryds med et museklik eller med pilene.

Der er 4 positioner for det røde kryds i hvert kvadrat.

Formler og variable

Man definerer en formel ved at taste ”:” eller vælge ”:=” i symbolsamlingen til højre. Subscript

laves ved at taste punktum(.) før den tekst, man ønsker skal være subscript. I dette eksempel er der

tastet A.cirkel.

Formelens variabler skal defineres over formelen.

Man kan ændre variabler og opleve, at udregninger sker dynamisk.

Man kan genbruge variabler og formler.


Enheder herunder ændringer af enhed i facit

Ved angivelse af enheder bruges apostrof (’). Bemærk at enheder skal være blå hvis dine enheder

ikke er blå, har du begået en fejl.

Man kan få sit facit angivet i en alternativ enhed ved at skrive den i det lille sorte felt til højre for facit.

Hvis et facit angives i m2 kan man f.eks. taste ’m^2, hvorved enheds ændres.

Grafer

Man kan lave grafer ved at vælge indsæt -> Plot -> 2D.


Funktionsudtrykkets højre side skrives ved det sorte felt.

Musehjulet bruges til at zoome og musen bruges til at trække visningen af grafen.

Løsning af ligninger

Det skal angives, hvilken variabel, der skal løses for. Syntaks kan f.eks. være solve(3x = 12; x)=

Bemærk at det logiske lighedstegn skal bruges i selve ligningen.

Der er en numerisk ligningsløser i SMath. Det betyder, at der kun kan løses ligninger, hvor

løsningsmængden er indenfor et givent interval. Intervallet er sat til [-20;20], men det kan ændres

under Værktøj -> Muligheder -> rødder (område).


Alternativt kan intervallet indtastes sammen med ligningen.

More magazines by this user
Similar magazines