SMath – gratis matematikprogram

jestrup.dk

SMath – gratis matematikprogram

Funktionsudtrykkets højre side skrives ved det sorte felt.

Musehjulet bruges til at zoome og musen bruges til at trække visningen af grafen.

Løsning af ligninger

Det skal angives, hvilken variabel, der skal løses for. Syntaks kan f.eks. være solve(3x = 12; x)=

Bemærk at det logiske lighedstegn skal bruges i selve ligningen.

Der er en numerisk ligningsløser i SMath. Det betyder, at der kun kan løses ligninger, hvor

løsningsmængden er indenfor et givent interval. Intervallet er sat til [-20;20], men det kan ændres

under Værktøj -> Muligheder -> rødder (område).

More magazines by this user
Similar magazines