RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

greve.dk

RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

Tværfaglig tænkning

Tværfaglig tænkning på Tune og Karlslunde Biblioteker

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterie

Der udarbejdes idé-

og arbejdsgrundlag

for tværfaglig tænkning

på Tune og

Karlslunde Biblioteker.

Grundlaget er

et tidligere projekt på

Karlslunde Bibliotek,

hvor ansatte uanset

faglig baggrund var

fælles om arbejdsopgaverne

i forbindelse

med brugerbetjening.

Udgangspunktet er at

personalets viden og

kompetencer tilpasses

fremtidens biblioteksopgaver,

hvor

manuelt arbejde i

vidt omfang er omlagt

til intellektuelt

arbejde.

Medarbejdernes

kompetencer skal

derfor udbygges,

bl.a. ved at man lærer

af hinanden og dermed

skaber overskud

i organisationen

Der fokuseres på den

faglige udvikling af

formidling med henblik

på et fælles

kompetenceløft.

Videndeling har

fokus

Tværfagligt

samarbejde er

en integreret

del af virksomhedskulturen

på Tune

og Karlslunde

Biblioteker.

Medarbejderne

føler at de er

en del af

teamet og at

arbejdsopgaverne

giver

udfordringer

og kompetence.

Status på opfyldelse af servicekrav

Afdelingerne

har fortsat mulighed

for at

anvende biblioteketsproceskonsulent,

som

jævnligt deltager

i afdelingsmøderne.Proceskonsulentenmedvirkerligeledes

ved uarbejdelse

af

idé- og arbejdsgrundlag.

Brugerne vil

opleve, at man

dels kun

betjenes af én

person fra start

til slut dels at

ekspeditionstiden

afkortes.

Endvidere skal

brugerne møde

større faglighed

ligesom

biblioteket

skal føles som

et rart sted at

komme.

r

Succeskriterier

ne beskrives i

idé- og arbejdsgrundlaget.

Biblioteket

fremstår som

et rart sted at

komme, hvor

brugerne føler,

at de får hjælp

til at indfri

deres ønsker,

og hvor personalet

viser

faglighed, arbejdsglæde

og

godt humør.

Ressourcer

Personaletid.

Alle ansattes

samarbejdsvilje

og et

positivt syn på

ændringerne.

Karlslunde Bibliotek

Fra midten af 2003 har en del af idé- og arbejdsgrundlaget for Karlslunde Bibliotek været tværfaglig

tænkning.

I dette begreb ligger, at ansatte uanset faglig baggrund er fælles om arbejdsopgaverne i forbindelse med

brugerbetjening. Udgangspunktet er, at personalets viden og kompetencer tilpasses fremtidens biblioteksopgaver,

hvor manuelt arbejde i vidt omfang er omlagt til intellektuelt arbejde.

I videndelingen fokuseres på den faglige udvikling af formidling, der gavner brugerne, således at de i

højere grad oplever en kontinuitet i betjeningen.

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 11

More magazines by this user
Similar magazines