RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

greve.dk

RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

Netværks- og nettjeneste-bibliotek

Elektronisk netværkssamarbejde

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Elektronisk net- Fælles opgave- Bibliotekarer Brugerne skal Kompetenceværkssamarbejløsning

på indgår i samar- opleve, at der udvikling af

de via DotBot, landsplan af bejde med bib- er fokus i bibliotekarerne

Spørg Olivia, biblioteksliotekarer ansat udlånsarbejdet

FaktaLink, opgaver, der på andre biblio- på såvel voksen

FNG m.fl. løses virtuelt teker i nettjene- som børne-

via Internettet. sternetsteder

til

gavn for

brugerne og

opkvalificering

af bibliotekarerne

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

I forbindelse

med indførelse

af selvbetjening

frigives HKtimer.

En

efterfølgende

omfordeling af

arbejdsopgaver

kan frigøre bibliotekariskeressourcer,

der

skal anvendes

til nettjenestearbejdet.

Spørg Olivia

Biblioteket har fast tilknyttet 4 bibliotekarer til spørgetjenesten Spørg Olivia. Til dette afses 3

personaletimer om ugen.

2 bibliotekarer er tilknyttet onlinebesvarelser, og 2 er tilknyttet besvarelsen af spørgsmål på mail.

Begge dele er meget kompetenceudviklende, da børnene er meget fantasifulde i deres spørgsmål.

At svare online kræver lynhurtige afsøgninger af Internettet samt en stor baggrundsviden om hvilke

børne-egnede ressourcer, der findes på Internettet. Dertil kommer, at det er nødvendigt at have indgående

kendskab til børnenes egen kultur for ikke ”at falde igennem”, når man agerer den svarende Olivia på 14

år.

At svare på spørgsmål sendt på mail kræver ligeledes et grundigt kendskab til børne-egnede ressourcer –

ikke kun på Internettet. Og derudover kontakt til diverse ”autoriteter” på diverse fagområder for at

komme helt til bunds i besvarelsen.

Bibliotekarerne har deltaget i flere kurser og seminarer om emnet.

Dotbot

Biblioteket har én bibliotekar tilknyttet Dotbot: Dit børnebibliotek på Nettet. Opgaveløsningen består i at

afsøge Internettet for børne- relevante ressourcer til emneguiden Kloge Åge.

Derudover består arbejdet i at skrive anmeldelser af børnebøger, som lægges på Dotbots sider.

Kompetenceudviklingen fremmer ens viden om Internettet: Hvor findes de relevante ressourcer og

hvordan beskrives de.

At skriver anmeldelser af bøger til børn kræver viden om, hvordan man skriver til børn, samt hvordan

man skriver anmeldelser generelt. Til dette har Dotbot udbudt flere kurser, som den ansvarlige Dotbotbibliotekar

fra Greve Bibliotek har deltaget i.

Der er kommet mere formidling i udlånet af disse tjenester, hvorved nettjenesterne er blevet mere

synlige.

Anne Andersen og Sakena Ali

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 15

More magazines by this user
Similar magazines