RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

greve.dk

RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

Biblioteket som kulturelt formidlings- og mødested

”Tredje alder” arrangementer

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

”Tredje alder” Biblioteket Nye typer af Brugerne skal Flere besøgende

arrangementer fremstår som et arrangementer. opleve, at på biblioteket.

levende og in- Desuden konarran- ”Biblioteket

spirerendekultakt til f.eks. gementerne som kulturtursted

for bor- plejecentrene fungerer som mager”.gere

i den tredje og lignende forum for Evaluering på

alder, der har institutioner for samvær og tilfredsheden af

mod på nye op- at høre, om der debat arrangementer.

levelser. er ønsker om

Nye kompeten- tværfagligt

cer og ressour- samarbejde

cer til bibliote- ud over, hvad

ket i kraft af biblioteket har i

nye ”dyrkningsområder”

og et

tværfagligt

samarbejde.

dag.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Timer sættes af

til samarbejde

og arrangements-inspiration.

Derudover penge

til oplægsholdere/andre

aktører.

Bibliotekets arrangementer for voksne på hovedbiblioteket har haft fokus på emner af interesse for

borgere i den tredje alder i de sidste sæsoner. Temaerne og typer af arrangementer har spændt bredt, og

har haft stor appel til målgruppen.

Arrangementerne har været godt besøgt, og ifølge de uddelte evalueringsskemaer til deltagerne, er der

stor tilfredshed med dem. Der tages entre til hovedparten af arrangementer, og billetterne bliver ofte

revet væk.

Arrangementsfolder blev ved hvert arrangement uddelt til deltagerne, ligesom der blev forhørt om

ønsker til arrangementstyper og vurdering af aftenens arrangement.

Plejecenter Nældebjerg blev kontaktet for muligt samarbejde, men var i første omgang ikke interesseret.

Det blev tilkendegivet, at arrangementerne alene foregår på centeret og ikke på biblioteket eller

andetsteds.

Grete Holm Nielsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 23

More magazines by this user
Similar magazines