RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

greve.dk

RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

Biblioteket som kulturelt formidlings- og mødested

Større synliggørelse af musiktilbuddet

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterie

Større

synliggørelse

af musiktilbuddet.

Øge antal

udlån og brug

af materialerne.

Status på opfyldelse af servicekrav

Nyindretning af

området.

Bedre præsentation

af materialerne.

Flere udstillinger,

evt.

vinduesudstillinger

i samarbejde

med biblioteketsdekoratører.

PR i lokalaviser

og ved opslag på

biblioteket om de

nye lånemuligheder

fra andre

biblioteker, som

der blev åbnet op

for den 1. januar

2003.

Brugerne oplever

det nyindrettedeområde

som en

forbedring.

r

Flere tilfredse

musiklånere,

samt øget

udlån.

Ressourcer

Der samarbejdes

tværfagligt omkringvedligeholdelse

af samlingen,

så ressourceforbruget

indeholdes i nuværende

timer.

Den musikansvarlige

giver

arbejdsområdet

højeste prioritet, i

en periode, til

gennemførelse af

indsatsområdet.

Vinduesudstilling,

indretning af

området og PR

afholdes af de

eksisterende

respektive konti.

Der er blevet gjort en indsats for at få samlingen til at præsentere sig bedre end før, bl.a. ved at eksponere

materialerne bedre. Der er sket en udlånsfremgang, men ikke så stor, som biblioteket havde håbet på og

forventet. Den væsentligste årsag hertil ligger imidlertid udenfor bibliotekets kompetenceområde, idet

der for ca. 1 år siden blev indført karenstid på 4 måneder på udlån af musikcd’er, og det er selvsagt en

væsentlig faktor, der kan spille ind på antallet af udlån.

Den planlagte nyindretning af området er blevet udskudt, da der i mellemtiden er blevet vedtaget en ny

indretningsplan for hele biblioteket.

Biblioteket har endvidere fået nye elektroniske musiktilbud med netmusikken og netnoderne, som der er

lavet PR for i aviser og på hjemmesiden.

Tina Ugleholdt Hansen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 25

More magazines by this user
Similar magazines