RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

greve.dk

RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

Biblioteket som læringssted

Skriveværksted

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Skriveværksted At behovet i Åbningstiderne Brugerne skal Større tilfreds-

lokalsamfundet i skriveværk- opleve en bedre hed blandt bib-

for udvidet stedet udvides. udnyttelse af liotekets lånere.

adgang til en Skrankepersoskriveværkste- Større tilfreds-

bred vifte af IT nale, der er i dets ressourcer hed blandt

programmer og gang med at og personalets skrankeperso-

udstyr , dækkes. tage PC- køre- kompetencer. nalet, både med

kort, oplæres i

hensyn til ud-

yderligere brug

videdekompe- af diverse

tencer, og større

programmer og

variation i

udstyr, der står

til rådighed.

arbejdet.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Udnyttelse af

frigivet personaletimer

i

skranken efter

indførelsen af

selvbetjening.

Der er åbent i Skriveværkstedet mandag til fredag fra kl. 12 til 15. Der er 8 maskiner til rådighed for

lånerne.

Der er mulighed for at komme på internettet, bruge office-programmer, printe ud og bruge skanner.

Der er altid personale til stede i åbningstiden, som kan holde opsyn og hjælpe ved spørgsmål eller

problemer.

Retningslinjerne for brugen i Skriveværkstedet er ændret, således at der ikke er nogen begrænsninger i,

hvad man må bruge pc´erne til. Dog skal lydniveauet være dæmpet, og vores net-etiske regler skal følges

og overholdes.

Disse tiltag har medført større brug af Skriveværkstedet, og der er et generelt indtryk af at lånerne er

tilfredse med tilbuddet.

Pia Christensen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 39

More magazines by this user
Similar magazines