RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

greve.dk

RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

Tune Bibliotek

Festligholdelse af Tune Biblioteks og Tune Menighedscenter’s 25 års fødselsdag

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Festligholdelse Opmærksomhed Planlægning af Glade og til- Stor deltagelse i

af Tune Biblio- i lokalområdet festlighederne i fredse brugere de planlagte

teks og Tune gennem en fæl- samarbejde - og forhåbent- aktiviteter og

Menighedsles PR-indsats med Tune Melig nye positive brugercenters

25 års

nighedscenter brugere, da tilkendegivelser

fødselsdag sept.

man ved en

2004

fælles indsats

kan nå længere

ud, end vi gør

til daglig

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Der er endnu

ikke sat beløb

af til arrangementet

Inden afholdelse af arrangementet, blev der gjort en stor PR-indsats for at gøre folk opmærksomme på

jubilæet. En artikel om bibliotekets historie blev trykt i det lokale postomdelte Tune Nyt, og der blev

reklameret for arrangementet i Sydkysten, Dagbladet, på hjemmesiden og på plakater, der blev sat op i

lokalområdet.

Tune Bibliotek og Tune Menighedscenters 25 fødselsdag blev en festlig dag, med mange deltagende,

glade og interesserede gæster.

Dagen oprandt med mange aktiviteter, for børnene var der klovneoptræden, og ”Mindeperlerne” optrådte

med børnesange. Biblioteket var pyntet festligt op til lejligheden og der blev serveret vin, sodavand og

snacks til de besøgende.

I menighedsrådssalen blev der holdt taler ved borgmester Rene Milo, og Birthe Rønn Hornbech samt

overrakt gaver. Borgmesteren overrakte biblioteket et gavekort på 5.000 kr. til indkøb af kunst. Selve

spisningen foregik også i menighedsrådssalen, hvor der var buffet til de mange besøgende.

Mange gæster benyttede efter det gode måltid lejligheden til at aflægge biblioteket et besøg, hvor de gav

os mange positive tilkendegivelser i forhold til biblioteket og dets tilbud, og arrangementet som helhed

var en succes.

Tina Ugleholdt Hansen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 49

More magazines by this user
Similar magazines