udbud med omtAnke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

udbudsraadet.dk

udbud med omtAnke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

AnbefAlinger til god udbudskultur – udbud med omtAnke – 30

afvist, i form af fx en lavere pris, opvejer de økonomiske og administrative

omkostninger, som er forbundet med at skulle indhente supplerende oplysninger.

Fx må det forventes, at der kun er få gevinster at hente ved at indhente

supplerende oplysninger fra et tilbud, hvor ordregiver har modtaget

mange tilbud, og der kun er en lille afvigelse i tilbuddene.

Endvidere bør ordregiver overveje, om ordregiver er i stand til at afsætte

den tid, som det vil kræve for leverandørerne at korrigere deres tilbud. Det

er dog ordregiver, som bestemmer leverandørernes frist til at afgive supplerende

oplysninger, hvilket gør det muligt at anvende en meget kort frist

frem for ikke at indhente supplerende oplysninger.

Såfremt ordregiver afviser tilbud med åbenlyse eller formelle fejl og mangler,

kan der være en risiko for, at de afviste leverandører klager over ordregivers

beslutning. Omvendt kan der ligeledes være en risiko for, at andre

leverandører i udbuddet klager over ordregivers beslutning om at indhente

supplerende oplysninger fra en eller flere leverandører. Ordregivers beslutning

om at indhente supplerende oplysninger bør derfor ikke være styret af

risikoen for en klagesag.

Samtidig bør leverandørerne være opmærksomme på, hvordan de bruger

klagesystemet og altid konkret overveje, hvornår det er berettiget at klage.

Det kan være nærliggende for andre leverandører, der deltager i udbuddet,

at klage over ordregivers beslutning om at indhente supplerende oplysninger.

Det forhold at leverandørerne klager over ordregivers beslutninger kan

imidlertid have den følge, at det afholder ordregiverne fra at anvende de

muligheder, der er inden for udbudsreglerne til at indhente supplerende

oplysninger i senere udbud.

More magazines by this user
Similar magazines