udbud med omtAnke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

udbudsraadet.dk

udbud med omtAnke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

AnbefAlinger til god udbudskultur – udbud med omtAnke – 35

Behovet for håndhævelse af kontrakten

Det kan være nødvendigt for ordregiver at føre tilsyn med om leverandørerne

efterlever kontrakten. Ordregiver kan fx have behov for at føre tilsyn

med, om leverancerne har den kvalitet og pris, der er aftalt i kontrakten.

Ordregiver kan også have behov for at føre en løbende kontrol med, om

leverandørerne overholder tidsplanen med henblik på at sikre, at et projekt

kan gennemføres til tiden.

Der er forskel på, hvordan ordregiverne håndterer kontraktopfølgning.

Mens nogle ordregivere opfatter det som en fast og løbende procedure at

følge op på kontrakten, vælger andre ordregivere alene at følge op på kontrakten,

hvor der opstår problemer. 17

Såfremt ordregiver undlader at føre tilsyn med og håndhæve leverandørernes

efterlevelse af kontrakten, kan der være en risiko for, at leverandørerne

ved fremtidige udbud afgiver tilbud, som ikke er retvisende, idet leverandørerne

oplever, at det ikke har nogen konsekvens ikke at overholde kontrakten.

Ordregiver risikerer fx, at leverandørerne ved fremtidige udbud tilbyder

produkter af en bedre kvalitet end, hvad de reelt har til hensigt at levere.

Der er endvidere en risiko for, at forbigåede leverandører føler, at de ikke

deltager i konkurrencen på lige vilkår, når ordregiver accepterer et tilbud,

som viser sig ikke (til fulde) at efterleve kontrakten. Det kan få leverandørerne

til at afholde sig fra at afgive tilbud ved fremtidige udbud til skade for

konkurrencen om de offentlige opgaver.

Manglende håndhævelse af leverandørens efterlevelse af kontrakten kan

endvidere medføre, at ordregiver ved at udvise passivitet overtræder udbudsreglerne

og at forbigåede leverandører klager herover. Det kan have

økonomiske og administrative konsekvenser for ordregiver i form af betaling

af erstatning til forbigåede leverandører og gennemførelse af nyt udbud.

Manglende efterlevelse af kontrakten kan for leverandøren indebære, at

ordregiver ophæver kontrakten og udbyder kontrakten på ny. Leverandøren

risikerer derved ikke blot at miste indtjening fra den ophævede kontrakt,

men skal også bruge ressourcer på at deltage i et nyt udbud, som leverandøren

ikke er sikker på at vinde. Endvidere risikerer leverandøren at få

et dårligt rygte og at blive udelukket fra at deltage i fremtidige udbud.

Hvad siger udbudsreglerne om opfyldelse af

kontraktkrav?

Såfremt en kontrakt ændres væsentligt efter kontraktindgåelsen, er kontrakten

efter udbudsreglerne at betragte som en ny kontrakt. Kontrakten

skal derfor genudbydes, såfremt ordregiver fortsat ønsker, at en ekstern

leverandør skal varetage opgaven. Det er således ikke tilladt at foretage væsentlige

ændringer i kontrakten uden at gennemføre en ny udbudsprocedure.

17 Udbudsrådet: Analyse af transaktionsomkostningerne ved udbud (december

2011), s. 51

More magazines by this user
Similar magazines