udbud med omtAnke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

udbudsraadet.dk

udbud med omtAnke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

formålet med ”god udbudskultur

udbud med omtAnke

AnbefAlinger til god udbudskultur – udbud med omtAnke – 4

Der har igennem de seneste år været en tendens til uhensigtsmæssig udbudsadfærd

hos både ordregivere og leverandører. Bl.a. undlader mange

ordregivere helt at udbyde opgaverne, idet de oplever risikoen for en klage

over et udbud som en barriere for at skabe mere konkurrence om de offentlige

opgaver. 1 Ordregiverne udviser desuden betydelig forsigtighed, når

de skal tilrettelægge en udbudsforretning og bruger unødigt store ressourcer

på at udarbejde og kvalitetssikre udbudsmaterialet. 2 Denne forsigtighed

kan også medføre, at udbudsmaterialet bliver ufleksibelt og indeholde

unødvendige stive og udgiftsdrivende krav.

Samtidigt indbringer forbigåede leverandører stadigt flere klager over udbud

for Klagenævnet for Udbud. 3 Risikoen for indbringelse af klagesager

betyder højere transaktionsomkostninger for både ordregiverne og leverandørerne.

Disse transaktionsomkostninger kan relateres til alle faser af

udbudsprocessen – både før offentliggørelsen af udbuddet, fra offentliggørelsen

til kontrakttildelingen og efter kontrakten er indgået.

Med ”God udbudskultur – udbud med omtanke” ønsker Udbudsrådet at

bidrage til at skabe en sund udbudskultur mellem ordregivere og leverandører.

Formålet med ”God udbudskultur – udbud med omtanke” er at tydeliggøre

hvilke aspekter før, under og efter udbuddet, som ordregivere og leverandører

kan have fokus på for at skabe et godt udbud med lavere transaktionsomkostninger

og en mere effektiv konkurrence om de offentlige opgaver.

Disse aspekter er samlet i otte anbefalinger for god udbudskultur.

Anbefalingerne skal ikke ses som en facitliste til, hvordan ordregivere og

leverandører i enhver given situation bør agere, men som et værktøj, der:

– kan bruges til at sætte god udbudskultur på dagsordenen hos både ordregivere

og leverandører

– fokuserer på at håndtere de udfordringer, ordregivere og leverandører

møder undervejs i udbudsprocessen

– kan give inspiration i de konkrete udbud.

1 Udbudsrådet: Analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige

sektor (januar 2010), s. 52

2 Udbudsrådet: Analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige

sektor (januar 2010), s. 52

3 Udbudsrådet: Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager (april 2012), s. 18

More magazines by this user
Similar magazines