gratis - LiveBook

livebook.dk

gratis - LiveBook

20 Ingeniøren · 1. sektion · 27. maj 2011

tema / eneRgI / Varmepumper

norsk varmepumpeteknologi bryder

Siden 1996 har norske forskere

udviklet på det gamle

princip Osenbruck Cyklus og

fået en moderne og anderledeshøjtemperatur­varmepumpe

ud af det. Konceptet

er nu på vej til Danmark.

VarmepumpeteknologI

Af Sanne Wittrup sw@ing.dk

Hybridvarmepumpen er nok det

mest markante nye skud på stammen

af højtemperatur varmepumpeteknologier,

og den er i princippet en

nyudvikling af et over 100 år gammelt

patent, der kombinerer traditionel

kompressorteknologi med kemi i

en såkaldt absorptionsproces.

I praksis er kølemidlet en blanding

af ammoniak og vand, og ved at udnytte

den kemiske reaktion mellem

disse to ‘oven på’ en almindelig kompression/fordampning

af ammoniakken

kan man opnå op til 105° C i udgangstemperatur

– ved et tryk på bare

16-17 bar.

Til sammenligning skal de konventionelleammoniak-varmepumper

op på 40-50 bars tryk for at opnå

tilsvarende temperaturer. Det kræver

et specialprodukt, mens hybridtypen

kan klare sig med en standard-kølekompressor.

»Det er den store fordel ved denne

teknologi, som samtidig gør den rela-

tivt billig« siger energirådgiver Kurt

Hytting fra Industrimontage A/S,

som siden 2010 har samarbejdet med

det norske firma bag produktet, Hybrid

Energy.

30.000 driftstimer i Norge

Princippet hedder Osenbruck Cyklus

og er beskrevet i 1895. 101 år senere

gik et norsk institut for energiteknologi

så i gang med at udvikle på princippet,

hvilket førte til de første laboratorietest

af en 60 kW hybridvarmepumpe

i 2000.

Siden er der etableret seks anlæg i

Norge i størrelser fra 275 til 1.100 kW

på mejerier og slagterier. De har tilsammen

kørt i over 30.000 timer.

Endnu er der ikke etableret noget

hybridanlæg i Danmark, men ifølge

Kurt Hytting er der nogle undervejs:

»Vi er i forhandlinger med flere

virksomheder, men på grund af afgiftssystemet

er det først og fremmest

udnyttelse af spildvarme til proces,

vi satser på,« siger han.

Blandt andet var det tidligere omtalte

projekt fra forårsrullefabrikken

Daloon tænkt til at skulle køres med

en hybridvarmepumpe, men de er nu

opgivet, fordi der ikke er økonomi i

anlægget med de nuværende afgiftsregler.

Velegnet til solfangeranlæg

Kurt Hytting påpeger, at teknologien

vil være virkelig velegnet i forbindelse

med store solfangeranlæg på fjern-

Lad din energiudgift

blive til en

JORDEN I TRYGGE HÆNDER

HYBRIDVARMEPUMPEN KOMBINERER TO PROCESSER

Hybridvarmepumpen kombinerer en kemisk og en

fysisk proces – absorption og kompression – med brug

af kølemedierne ammoniak og vand. Derved opnår

man, at varmepumpen kan producere op til 110 grader

varmt vand med et arbejdstryk på under 25 bar.

Vandet pumpes op til

et tryk, der matcher

kompressorens

afgangstryk.

3

70-110 0 C

25-60 0 C

Varmt vand

Den opvarmede ammoniak-

vand-blanding separeres:

Ammoniakdampe suges

ind i kompressoren, og

vandet går videre til en

pumpe.

5

Pumpe

RGS 90 A/S

Selinevej 4

2300 København S

Tlf.: 32 48 90 90 | www.rgs90.dk

Kompressor

Separator

1 Spildvarmekilden kan for eksempel være varme fra

en køleproces i virksomheden, anden spildvarme fra

en proces eller returvandet til et solfangeranlæg.

2

indtægt

Cronborg

- se mere på cronborg.dk eLLer ring på tLf. 4026 9550

4

6

I absorberen blandes ammoniak og vand under tryk, og

temperaturen øges yderligere ad kemisk vej. Tilsammen

gør det blandingen i stand til at opvarme udgangsvandet

– som kunne være til fjernvarme - til en temperatur

mellem 70 til 110 grader celsius. Det er altså kompressorens

kapacitet i forhold til pumpens ydelse, der bestemmer

blandingsforholdet mellem ammoniak og vand – og

dermed afgangstemperaturen i absorberen.

Absorber

I kompressoren øges trykket

på ammoniakdampene, der

indeholder under 1 pct. vand,

til 16-17 bar, hvorved

temperaturen stiger.

Desorber

produktnyt

Ekspansionsventil

5-40 0 C

VARMEPUMPE

Danfoss introducerer en ny luft/vand­varmepumpe,

DHP­AQ, som skulle være støjfri og desuden

have markedets bedste virkningsgrad fra

6kW og op til 36kW. Årsagen til virkningsgraden

er styresystemet, som koordinerer og optimerer

de tre nøgleparametre: luftstrøm, kølekredsløb

og varmedistribution. DHP­AQ virker

ved udetemperaturer ned til ­200° C og har integreret

den nyeste afrimningsteknologi.

tlf. 89 48 91 11

www.danfoss.dk

KØLEMANIFOLDs

Testo lancerer to nye elektroniske kølemanifolds,

T557 og T570, til sin serie af professionelle

måleinstrumenter til køleanlæg og

varmepumper. Både T557 og T570

måler vakuum i forbindelse med evaporering

via en firevejs­ventilblok.

Fælles for dem er desuden deres

integrerede absolut trykmåler. Andre

fordele ved instrumenterne

skulle være de mange forprogramme­

30/65 0 C

Efter at have

afgivet varmen til

fjernvarmevandet

reduceres trykket

i blandingen, som

dermed afkøles,

inden den

kommer tilbage i

desorberen, hvor

processen starter

forfra.

Koldt vand

I desorberen bliver vandet kølet i en varmeveksler,

der indeholder en ammoniak-vand-blanding, der

optager varmen.

varme, hvor man kan køle returvandet

fra fjernvarmen ned til 20 grader

og bruge varmen til at opvarme det

udgående fjernvarmevand fra 40 til

Cronborg

80 grader, når Solen ikke skinner:

»Med sådan en proces vil vi kunne

opnå en virkningsgrad på 4,7 og samtidig

øge virkningsgraden på solfangerne

med 15 pct.,« fortæller han.

Ukendskab kan blokere

Hybridteknologien er som nævnt et

af de fire koncepter, der indgår i analysen

af de forskellige højtemperaturkoncepter,

som Grontmij og Teknolo-

7

Kilde: Hybrid Energy · Grafik: MAK

på grund af

afgiftssystemet

er det først og

fremmest udnyttelse

af spild-

varme til proces,

vi satser på.

Kurt Hytting

More magazines by this user
Similar magazines