Skal vi fortsætte med et fælles menighedsråd? - Brenderup Indslev ...

brenderup.indslev.kirker.dk

Skal vi fortsætte med et fælles menighedsråd? - Brenderup Indslev ...

BRENDERUP OG INDSLEV SOGNE

KIRKEBLADET

Et himmelsk favntag

Hvad er et menneske? Spørger man en videnskabsmand,

vil han svare, at vi er kød

og blod og molekyler. Men som præst må

jeg svare, at vi er kærlighed, som længes

efter at blive levet ud. Heldigvis går det tit

fi nt med at leve kærligheden ud. Det er de

stunder, hvor vi føler os i et med os selv.

Til andre tider går det ikke så godt. Det er

de stunder, hvor man fornemmer en frygt,

som man må beskytte sig overfor.

Forleden hørte jeg en forsker sige, at vores

hjerne er konstrueret til at skue ind i fremtiden.

Noget i os forholder sig til den kommende

time, noget andet til den kommende dag, den

kommende uge og så videre. Men allermest

energi bruger vi på at forholde os til de nærmeste

3 sekunder. Hvordan er blikket i dine øjne?

Forstår du mig? Er du vred? Glad? Forelsket?

Bange? Hvordan skal jeg i det hele taget

kærligheden til at lykkes, når jeg ser og tolker

dit blik?

Når kærligheden ikke lykkes, står man med følelsen

af at mislykkes. Særligt i de stunder er

November - december 2011

Januar - februar 2012

Læs om:

- Hellig tre konger - et juleeventyr

- Fremtiden for et fælles menighedsråd

- Fødselsdag i præstegården

- 1. søndag i advent

- Adventsmøde og julefest

- Julesalme 2011

- Kammerkor, Big Band og foredrag

- Julekurve til værdigt trængende

det godt at huske på juleaften. I julen sker det nemlig,

at den evige kærlighed kommer til os som et himmelsk

favntag, der favner os alle – uanset hvor mislykkede

vi end føler os. Juleaften dømmes vi betingelsesløst

elskede.

Næste gang du snakker med en, så prøv at forestille

dig, at den betingelsesløse kærlighed kommer dig

i møde som et himmelsk favntag så stort, at det kan

favne både dig selv og den, du snakker med. Når det

lykkes, fornemmer man det forunderlige, at tid og evighed

smelter sammen i et her og nu, og at himmelen

rører jorden, så man får lyst til at ønske den anden …

Glædelig jul!

Lars Højland

1


2

12/11 kl 9-12: Kirkehøjskole. Kirkelige retninger

i dag. Nr. Åby Sognegård. Se side 8.

20/11 kl 15.00: Syddansk Universitets Kammerkor

i Brenderup Kirke. Se side 10.

23/11 kl 19.00: Kransebinding i Sognehuset.

Se side 7.

24/11 kl 19.00: Samarbejdende Sogne. Koncert

i Husby Kirke. Se side 10.

27/11. 1. søndag i advent.

Kl 16.00: Brenderup - Familiegudstjeneste

med FDFernes lucia-optog m.m.

Kl 19.00: Indslev. En kort gudstjeneste med efterfølgende

salmesang og hygge i Cafedralen.

2/12 kl 14.30 - ca 20.00: Seniorklub. Julemøde

i Indslev Forsamlingshus. Se side 8.

6/12 kl 14.30 - 16.30: Adventsmøde i Sognehuset.

Se side 7.

6/12 kl 19.30: KFUM og KFUK i Strib Sognegård.

Eksempler på forhold mellem præst og

menighed fra 1500-tallet til nu v. sognepræst

Susanne Andersen, Skydebjerg/Orte/Kerte.

14/12 kl 19.00: Syng julen ind i Brenderup

Kirke med Ad hoc koret. Se side 7.

10/1 kl 19.30: KFUM og KFUK i Nr. Aaby Sognehus.

”Hvordan bygger vi en vej fra kirken til

folket?” v. sogne- og gadepræst Peter Pontoppidan

Thyssen, Odense

14/1 kl 9-12: Kirkehøjskole. Kirke og stat. Middelfart

Sognegård. Se side 8.

15/1: Åbent hus hos Sognepræst Lars Højland.

Se modstående side.

Kalender til opslagstavlen

17/1 kl 14.30: Seniorklub i Indslev Forsamlingshus

v. sygeplejerske Susanne Skov Petersen

fra Middelfart. ”Mit frivillige arbejde i Gambia.”

Det har bl.a. resulteret i pigeskoler, hvor

unge piger kan få en uddannelse. Seneste projekt

er at skaffe penge nok til et vandprojekt.

18/1 kl 19: Afstemning. Se modstående side.

25/1 kl 19.00: Samarbejdende sogne: Fængselspræst

Bjarne Hjort i Ejby Kirke. Se side 10.

5/2 kl 19.00: Kyndelmissegudstjeneste i

Brenderup Kirke med Ad hoc koret. Se side 11.

11/2 kl 9-12: Kirkehøjskole. Den nye ateisme.

Asperup Sognegård. Se side 8.

14/2 kl 19.30: KFUM og KFUK i Asperup Sognehus

om ”Frans af Assisi” v. sognepræst Louise

Schousboe, Aunslev og Bovense

28/2 kl 14.30 – 16.30: Brenderup Sogneklub

om Morten Korch. Morten Korch skrev bl.a. ”De

røde heste” på sin gård i Holse, og noget af

filmen er optaget derude. Vi graver i historien.

Hvem var han? Kan nogen huske ham?

6/3 kl 14.30: Seniorklub i Indslev Forsamlingshus.

Birgitte Svinth og Juul Værge, tidligere

sognepræst i Nr. Aaby og Indslev sogne, fortæller

og viser billeder fra Estland.

Torsdagsklub i Sognehuset kl 14.30 - 16.30

Vi strikker og nørkler for Mother Theresas børn.

Og vi kan altid bruge flere hænder og mere

garn. Vi mødes den 5. og 19. januar, 2. og 16.

februar samt 1. 15. og 29. marts.

Kirsten Langborg


Skal vi fortsætte med et fælles menighedsråd?

Afstemning den 18. januar

Fælles menighedsråd/pastoratsråd mellem

Brenderup og Indslev sogne?

Brenderup og Indslev sogne har nu i næsten fire

år haft fælles menighedsråd, fælles regnskab,

fælles præst og nu også fælles kirkegårdsdrift.

Det fælles menighedsråd er valgt på en forsøgsordning

for valgperioden 2008 – 2012.

Kirkeministeriet gør os nu opmærksom på, at vi

i god tid inden næste menighedsrådsvalg, som

finder sted november 2012, skal afholde et sognemøde,

hvor begge sogne må tage stilling til,

om sammenlægningen skal gøres permanent.

Derfor inviterer menighedsrådet til sognemøde i

Indslev Forsamlingshus onsdag den 18. januar

kl 19.00. Det er et møde for alle folkekirkemedlemmer

fra Brenderup og Indslev sogne, som

hver for sig skal stemme om, hvorvidt det er en

god ide at fortsætte med at have fælles menighedsråd.

Afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal

blandt de fremmødte, og der kræves

et ja fra begge sogne.

Vi starter med et fællesmøde, hvor perioden

som fælles menighedsråd vil blive gennemgået,

og hvor menighedsrådsmedlemmerne

Fødselsdag i præstegården

Jeg kigger mig selv i spejlet og tænker: Kan det

nu også passe? Min første tanke er nej. Men så

ser jeg på fødsels- og dåbsattesten, tæller lidt

på fingre, og når til det resultat, at det faktisk må

passe alligevel.

Jeg bliver 50 år den 13. januar! Underligt, som

sådan noget kommer snigende.

vil fortælle, hvordan samarbejdet har fungeret

i perioden.

Efter kaffen går vi hver for sig for at stemme om,

hvorvidt vi skal søge Kirkeministeriet om, at det

fælles menighedsråd gøres permanent.

Hvis vi beslutter os for at fortsætte som fælles

menighedsråd, skal menighedsrådet tage

stilling til, om vi vil søge Kirkeministeriet om

dispensation med hensyn til antallet af medlemmer

i menighedsrådet.

I dag er der valgt seks fra Brenderup og tre fra

Indslev. Hvis det var efter reglerne, skulle der

fortsat være seks fra Brenderup, men kun en fra

Indslev. Menighedsrådet vil lægge op til at søge

dispensation også for næste valgperiode.

Uanset afstemningens udfald er vi fortsat to

sogne med fælles præst.

Jeg håber, at rigtig mange vil møde op og være

med til at bestemme, om det fælles menighedsråd

skal fortsætte. Det er din beslutning!

Mød op fra Brenderup og Indslev den 18. januar

kl 19 i Indslev Forsamlingshus.

Karen Jensen

Heldigvis føler jeg mig stadig fuld af liv, og derfor

inviterer min kone og jeg på en fødselsdagsbolle

og lidt andet godt i præstegård og konfirmandstue

efter gudstjenesten i Brenderup Kirke

den 15. januar kl 10.15. Dørene står åbne indtil

kl 15.00. Alle i alle aldre er meget velkomne.

Lars Højland

3


4

Siden sidst har vi været på sogneudflugt til Bindeballe

og Kongernes Jelling.

Vi var 40 personer fra Brenderup og Indslev

en fin efterårstur, hvor regnen holdt sig næsten

væk. Vi besøgte først den gamle købmandsgård

i Bindeballe, hvor der var museum og forretning,

som en købmandshandel så ud, inden

alle gik over til selvbetjening.

Derfra kørte vi til Kongerne Jelling, som virkelig

er et besøg værd. Vi havde en guide, som

var fantastisk til at fortælle. Vi kunne godt have

brugt mere tid her.

Efter besøget på Kongernes Jelling gik vi i Jelling

Kirke, som er blevet meget smukt restaureret

af arkitekten Henrik Larsen i 2000, og der er

helt nyt inventar, men alligevel er det middelalderlige

ved kirken velbevaret. Menighedsrådsformanden

fra Jelling Sogn fortalte om restaureringen

og kirkens historie.

Siden sidst

Der har været to meget velbesøgte Spis med

gudstjenester i efteråret. Heldigvis var det godt

vejr, så børnene kunne komme ud at lege. Vi

har i menighedsrådet besluttet, at 40 personer

om vinteren er det, huset kan bære ved spisningen.

Dejligt er det dog, at så mange bakker

op om denne fredagsgudstjeneste. Som en mor

sagde: ”Det er sådan en dejlig afslutning på en

uge, først være i Kirken og bagefter spise sammen”.

Høstgudstjenesterne forløb sædvanen tro med

solisterne Harald Haugaard og Kirstine Sand i

de flot pyntede kirker. Efter gudstjenesterne var

der æbleskiver og kaffe.

Seniorklubbens og Sogneklubbens fælles besøg

på Kærsgård var velbesøgt fra både Brenderup

og Indslev.

Det var en dejlig eftermiddag på en af efterårets

lune dage, hvor vi blev vist rundt af Henri Hage

først i vognmuseet, hvor han fortalte om alle de

flotte kareter. På vognloftet var der udstilling af

gamle landbrugsredskaber, hvor flere sagde:

”Det er ikke godt, når vi kan huske brugen af alt

det, som står på museum”.

Dernæst så vi smedjen, hestestalden og sadelrummet

med mange flotte seletøj og pyntelige

hovedtøjer til hestene. Inde på Kærsgård så

vi nogle meget fine franske tapeter, som Hage

havde bragt med fra sit barndomshjem i Sverige.

Vi sluttede med kaffe i haven - en meget

fin eftermiddag med 55 deltagere.

Karen Jensen


Vielse af homoseksuelle?

Den nye regering har som en del af sit regeringsgrundlag,

at det skal være muligt for homoseksuelle

at blive viet i kirken.

Om det kan man selvfølgelig mene, hvad man

vil, men måske nogle er nysgerrige på, hvad

sognepræsten i Brenderup-Indslev tænker om

det?

Min umiddelbare tanke er denne: Helt fint for

mig! To mennesker elsker hinanden, og de vil

gerne leve sammen til døden skiller dem ad.

Til det er der efter min overbevisning blot at sige

tillykke og derefter give dem Guds velsignelse

med på vejen. Gud har allerede velsignet dem

med kærlighed, og ved vielsen siger de højt

begge to, at de vil arbejde for, at kærligheden

skal trives, lykkes og kaste glæde af sig.

En vielse er en velsignelse over to menneskers

inderste ønske og dermed en hjælp til, at deres

arbejde skal lykkes og kaste lykke af sig.

Det gælder i mine øjne, uanset hvilket køn de

to nu har.

Julekurve til værdigt trængende?

Er der fattige i vores lokalområde? I Brenderup

Kirke er der i mange år blevet samlet ind til

Brenderup Sogns Hjælpkasse i hele december

måned. Denne kollekt samles ind, så vi kan give

en julehjælp i vore egne sogne, for der er også

mange her i Danmark, som ikke har råd til at

holde en værdig jul, og dem i vores sogne, der

har det svært, vil vi gerne kunne hjælpe. Men

hvor er de/du?

Kollekter

December: Brenderup Sogns Hjælpekasse

- til julekurve til værdigt trængende.

1. januar 2012: Det Danske Bibelselskab

Når jeg alligevel synes, man skal være varsom

med lovgivningen, så er det, fordi kristendommen

lever i en konstant dialog mellem Bibelens

bogstav og dens ånd.

Man kan ikke skille hverken ånden eller bogstaverne

ud og lave en ny fundamentalistisk religion.

Både ånd og bogstav er underlagt menneskelig

fortolkning, og derfor skal Folkekirken

give plads til dem, som tolker ånden og bogstaverne

anderledes. Dialogen mellem ånd og

bogstav skal holdes levende, og det gøres den

kun i det rum, der tillader forskellige tolkninger.

Selv om jeg ingen problemer har med vielse af

homoseksuelle, vil jeg altså forsvare den enkelte

præsts ret til at have en anden holdning

end min.

Personligt ville jeg gerne vie et homoseksuelt

par, men loven skal formuleres, så enhver

præst er frit stillet. Det afgørende for en præst

skal være samvittighedsforholdet til Gud, ikke

til kirkeministeren eller en anden tilfældig magthaver.

Lars Højland

Kender du en, som du vil kalde værdigt trængende?

Eller hører du selv til blandt dem, som

ikke har råd til at holde jul i år?

I så fald må du meget gerne kontakte mig -

sognepræst Lars Højland, for så kan jeg måske

hjælpe med at gøre din jul bedre. Jeg har

tavshedspligt, så din henvendelse kommer ikke

videre.

Jeg kan kontaktes på telefon 6444 1066 eller

e-mail lah@km.dk

Og til alle jer andre - husk decembers kollekter

går til at hjælpe til en bedre jul - måske for din

ven eller nabo!

Lars Højland

5


6

I december vil vi ved flere af gudstjenesterne

synge denne nye julesalme – fra 2009!

1 Decembernat. Engle slår vingerne ind

og lander forsigtigt i menneskesind.

De hvisker om barnet, som netop blev til:

I nat kan I møde ham her, hvis I vil!

2 Måske er vi store, i nat er vi små.

Måske skal vi fejle, i nat skal vi få.

I nat kalder Gud sine mennesker frem:

Her har I mit barn, I skal være hans hjem!

3 Han spjætter af livskraft i hjertet på os

som tænder stearinlys i mørket på trods.

Små lys, der skal strømme mod dem vi er nær

og dem som er fjerne og dem som vi er.

Årets julesalme

4 I stuer, i kirker, i tanker, i år,

ved sygehussenge, hvor håbsengle går

skal Guds hånd i nat trække angsstikket ud

og røre os stille, for julen er Gud.

5 I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro

at selv helt alene er mennesket to

at barnet fra himlen skal vokse sig stort

det sted i os selv, hvor vi kommer til kort.

6 I nat skal vi tænde decembernatslys

og gyse af glæde og dele det gys.

Kom, mærk det! Nu ryster den gamle planet

af julenatsfryd over det, der er sket!

Iben Krogsdal, 2009

Mel. Johannes Konstantin Neergaard, 2009


Syng julen ind med Ad hoc kor

Syng julen ind - en stille stund i en travl tid.

Syng julen ind er i år den 14. december kl.19.00

i Brenderup Kirke. Alle er velkomne ved vores

efterhånden traditionsrige Syng julen ind-aften.

Vi synger kendte og mindre kendte julesalmer

sammen. Eva Møller Knudsen spiller på orgel

og klaver. Rikke Petersen spiller fløjte. Juleevangeliet

læses. Julefreden indfinder sig. Og

vil Ad hoc koret synge.

Julekranse til de ældre i sognet

Igen i år vil vi binde kranse til de ældste beboere

i Brenderup og Indslev sogne. Det gør vi onsdag

den 23. november kl 19 i Sognehuset.

Kransene bruger Lars Højland til at tage med

på før–julebesøg i december måned hos de ældre

i sognet. Vi ved, at mange er glade for at få

besøg af præsten og for kransene.

De, der har lyst til at være med til at lave disse

kranse og dermed sprede juleglæde, er vel-

Adventsmøde med Peder Thyssen - præst blandt folket

Tirsdag den 6. december kl 14.30 – 16.30 i

Sognehuset får vi besøg af Peder Thyssen,

som vil fortælle om arbejdet som korshærs- og

gadepræst i Odense.

Peder skriver om sit foredrag: ”Foredraget

handler om mit opsøgende gadearbejde blandt

Odenses hjemløse og marginaliserede. Jeg vil

fortælle om nogle skæbner, men også og især

hvilken betydning det har, at kirken forlader sine

beskyttende mure og opsøger de mennesker,

som andre ser ned på, i bedste fald har medlidenhed

med, og giver dem værdighed og håb.”

Ud over foredraget er der naturligvis kaffe og

kage, sang og samvær. Alle er velkomne!

Lars Højland

Vil du med i kirkernes Ad hoc kor? Så grib muligheden

op til jul. Korets øvetider er onsdagene

den 30. november og 7. december kl 17-18.30

og onsdag den 14. december kl 17.30 – 18.30 +

deltagelse i gudstjenesten kl 19.00. Tilmelding

til koret er ikke nødvendig, men man er bestemt

velkommen til at give Eva et praj. Vi øver i Brenderup

Kirke.

Lars Højland og Eva Møller Knudsen

komne til at give en hånd eller to med. Vores

gravermedhjælper Karina Nielsen vil være med

og inspirere os.

Menighedsrådet sørger for materialer, men hvis

I har noget, der kan bruges, må I også meget

gerne tage det med. Vi håber at få en hyggelig

aften med arbejde, kaffe og lidt julegodter.

Kom og lad os hjælpe hinanden!

Kirsten Langborg

På skiltet står der: HER KOMMER

GADEPRÆSTEN MED BØNNERNE.

Christianiacykel, kirke og café i ét!

7


8

Den 8. oktober var sæsonens 1. lektion i Middelfart

Provstis Kirkehøjskole. Den blev afholdt

i konfirmandstuen i Ejby. Der var stuvende fuldt

med ca 60 mennesker. Oplægsholder var tidligere

biskop Erik Normann Svendsen.

Når man tidligere kun har set ham i TV ved

vielser og barnedåb i kongehuset med bispekåbe

og alle formaliteter, var det en helt anden

person, vi så her. Udadvendt, uformel, storsmilende,

humørfuldt og en fortrinlig fortæller.

Emnet var salmedigtere og salmer, og vi fik

en fornem gennemgang af Kingo, Brorson,

Grundtvig, Ingemann, den (næsten) nutidige

Karl Laurids Aastrup og den ”moderne” Hans

Anker Jørgensen med bossa nova musik. Det

handlede om deres liv – godt krydret med anekdoter

– og om udvalgte salmer - som vi sang.

Normann Svendsen gjorde meget ud af musikken

til salmerne for at understrege, hvor meget

denne betyder for opfattelsen og fortolkningen

af salmerne. Dette blev eksemplificeret ved, at

vi sang ”Nu Fryder sig hver kristen mand” til alle

de tre melodier, der er angivet i salmebogen –

to vers på hver melodi, og vi mærkede, hvordan

melodien påvirkede opfattelsen. Det var meget

illustrativt. Det var en fin formiddag.

Næste gang er 12. november kl 9 - 12 i Nr.

Åby Sognegård, Kirkevej 45A i Nr. Åby, hvor

lektor i teologi ved Københavns Universitet

Hans Raun Iversen fortæller om kirkelige retninger

i dag.

Den 2. december kl 14.30 til ca kl 20 i Indslev

Forsamlingshus er der julefest for Indslev

Sogns seniorer og andre ældre med tilknytning

til Indslev Sogn.

Det bliver som vi plejer med Lucia optog, julehygge

og kortspil, afsluttende med spisning af

Tredje gang er 14. januar kl 9 - 12 i Middelfart

Sognegård, Algade 7 i Middelfart, hvor Pernille

Vigsø Bagge og provst Peter Lind vil holde oplæg

om ”Kirke og stat” og ”Har Folkekirken en

fremtid?” I en tid, hvor religiøsitet og åndelighed

vinder frem, taber Folkekirken alligevel terræn i

danskernes bevidsthed.

Pernille Vigsø Bagge, MF og SFs kulturordfører

giver sit bud på, hvor Folkekirken er på vej

hen.

Provst Peter Lind, Middelfart Provsti, formulerer

sin holdning således: ”I min egenskab af provst

arbejder jeg hver dag i krydsfeltet mellem kirke

og stat og vil ud fra den position give mit bud på,

hvordan jeg oplever det, og om det får mig til at

ønske en anden ordning.”

Fjerde gang er den 11. februar kl 9 - 12 i

Asperup Sognegård, Kirkestræde 1 i Asperup,

hvor Niels Grønkjær vil fortælle om ”Den nye

ateisme.”

Fundamentalisterne vinder terræn i disse år,

og det gør ateisterne også. Ateisme er ofte en

modreaktion på alt for megen religiøsitet. Niels

Grønkjær vil tale om religionskritikken og om

den såkaldt nye ateisme, ligesom han vil give

ateisterne svar på tiltale.

Niels Grønkjær dr.theol. har siden 2005 været

præst for Vartov samt Københavns valgmenigheder.

Kaj Axel Jensen

Seniorklub i Indslev

suppe, oksekød og peberodssovs. Tilmelding

til Karen senest tirsdag den 29. november på

telefon nr 6442 1063 eller 3012 8661.

De to andre Seniorklub-arrangementer er beskrevet

på opslagstavlen side 2.

Karen Jensen


Legende af Johannes Jørgensen (forkortet)

Det var just helligtrekongers aften – den første

af alle helligtrekongers aftener. Balthasar, Kaspar

og Melchior havde haft audiens hos Herodes.

”Han er en ræv!” havde Kaspar sagt, da de

vel var uden for Davidsborgens skumle mure.

Nu red de i tavshed. Natten var længst faldet

– der var ikke mange mennesker ude.

”Det er jo i Betlehem, vi skal finde jødernes konge?”

spurgte lidt ængsteligt Balthasar. – ”Således

siger i hvert fald skrifterne” svarede kong

Melchior af Æthiopien. Der står også skrevet:

”Og han skal være fred! Ikke blot bringe fred,

men være fred!” – Kaspar siger: ”Hjemme i

Mesopotamien har vi Gud ske lov fred – men

hvor langt er der ikke til, at der bliver fred i hele

verden? Om fred er det derfor jeg først af alt vil

bede den jødernes konge, for hvis åsyn vi nu

snart skal stedes!”

I det samme lød der et stort råb fra kameldriverne:

Stjernen! Stjernen! – Siden de havde

forladt Jerusalem, havde de ikke set den. De

hellige tre konger satte dromedarerne i trav, og

snart var de inde i byen. Dromedarernes bjælder

ringlede stærkt mellem husene, men ingen

mennesker viste sig. Der var ingen, man kunne

spørge, og hvor var stjernen? Dog lige uden

for byens port viste stjernen sig atter. Den stod

over et lille lavt hvidkalket hus. Kunne det være

slottet, hvor jødernes konge var? Over det hus,

ikke over noget andet stod stjernen!

”Gå du hen og bank på, Melchior.” Han bankede

på, og en mandsstemme spurgte: ”Hvem

der?” ”God ven!” svarede Melchior – og døren

gik op. Måske kunne de få at vide, hvor den

jødernes konge var at finde. Uvilkårligt så Melchior

op mod himlen – og se! Stjernen stod lige

over husets tag … og uden at tøve eller tvivle

trådte de alle tre ind – og fandt barnet og dets

moder. Hun nynnede en vuggevise og fik barnet

til at smile. De højbårne gæster nærmede sig

og knælede stille – gaverne bar de frem.

Kaspar bad, at krigen måtte forsvinde af verden,

Balthasar bad, at der ikke mere måtte findes

sult, og Melchior bad: Herre, du jødernes

konge - giv mig liv – liv – liv!

Under bønnen havde barnet rejst sig op i vuggen

og så på de tre pilgrimme. Imens arbejdede

de små fingre med et par halmstrå fra lejet. Da

Melchior tav, havde barnet endt sit arbejde. Af

stråene havde det flettet tre små kors – og rakte

et kors til hver af de hellige tre konger.

Kirsten Langborg

9


10

Koncert med Syddansk Universitets Kammerkor

Den 20. november kl 15.00 i Brenderup Kirke

er der koncert med Syddansk Universitets

Kammerkor.

Programmet er en blanding af julesange og folkeviser

fra Europa og USA.

Koncerten arrangeres af Brenderup Højskoles

Musikforening i samarbejde med menighedsrådet.

Se mere om billetter og pris på www.b-h-m.dk

Duke Ellingtons ”Sacred Concert” – Koncert

med JR´s Big Band i Husby Kirke den 24. november

kl 19.00.

Duke Ellington komponerede i 1965 dette

unikke værk, der nu opføres med Big Band, kor

(Simple Singers) og solist - Dorthe Reinhold. En

koncertoplevelse ud over det sædvanlige!

Billetpris: Kr 100 (forsalg i Ejby boghandel).

Samarbejdende sogne

Foredrag med fængselspræst Bjarne Hjort i

Ejby Kirke den 25. januar kl 19.00.

”Vælger man selv sin skæbne?” Det spørgsmål

har vi stillet Bjarne Hjorth, fængselspræst

i Nyborg Statsfængsel. Er de kriminelle ofre for

uheldige omstændigheder, utrygge opvækstvilkår

og dårligt lokalmiljø, eller må man snarere

sige, at det er deres egen skyld det hele? Hvad

mener en, der kender de kriminelle ”indefra”?

Fri entré.

Johanne Marie Langkjær Fårup


Kyndelmissegudstjeneste

Kyndelmissegudstjeneste er den 5. februar kl

19.00 i Brenderup Kirke. Ad hoc koret, som i

dagens anledning er omdøbt til kyndelmissekoret,

synger, og nogle fra menigheden læser

bibeltekster højt.

Selve kyndelmissedagen, som i øvrigt er det

samme som Kjørmes Knud, ligger altid den 2.

februar, for her havde Jesus 40 dages fødselsdag.

Det blev i den gamle katolske kirke fejret

med en særlig lysfest, hvor de lys, der skulle

bruges i årets løb, blev velsignet.

Folketroen fandt også kyndelmissedag vigtig,

og særligt var der mange gode råd til bønderne.

F.eks. ville det give en god frugthøst, hvis man

piskede de nøgne frugttræer med ris af tynde

kviste. Mange steder var der tradition for en rituel

midvinterpløjning, hvor pigen skulle gå bag

Fra kirkebøgerne

VIELSER og KIRKELIGE VELSIGNELSER:

Brenderup

Grete Christensen og Anders Clausen, viet 6.

august

Ida Ravn Gregersen og Morten Ravn Gregersen,

velsignet 24. september

Pernille Erikka Ulf Rasmussen og Brian Brændegaard

Hansen, viet 8. oktober

DÅB:

Brenderup

Laura Mørk Hansen, døbt 7. august

Erik Schøler Ziegler, døbt 7. august

Frederikke Andreasen, døbt 14. august

Maise Poulsen, døbt 25. september

Anders Piilgaard Nielsen, døbt 29. september

Agnes Rand Edal, døbt 9. oktober

Johannes Sebastian Haargaard Bauer, døbt 16.

oktober

Johan Jørgensen, døbt 23. oktober

ploven, mens karlen trak den – igen for at sikre

en god afgrøde! Og særligt på Fyn hed det sig,

at hvis man spiste pandekager eller æbleskiver

til Kjørmes Knud, så ville man få en god byghøst!

Enhver er velkommen til at prøve efter,

om rådene virker.

Til kyndelmissegudstjenesten vil vi nu nøjes

med at synge og glæde os over teksterne, der

alt sammen bringer lyset i centrum i en mørk tid.

Kyndel betyder lys på latin.

Kyndelmissekoret øver onsdagene den 25.

januar og 1. februar kl 17-18.30 og lige inden

gudstjenesten søndag den 5. februar kl 17.30-

18.30. Der serveres sandwich til alle kordeltagerne

– også selv om man ikke deltager i midvinterpløjningen!

Lars Højland / Eva Møller Knudsen

Kirkelige handlinger ved Brenderup og Indslev kirker

Indslev

Frederik Busse Rasmussen, døbt 14. august

Alberte Caroline Juul Johansen, døbt 4. september

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER:

Brenderup

Niels Illum Hansen, bisat 21. juli

Poul Bøgholm Kristensen, bisat 20. juli

Line Nørholm Kristensen, bisat 16. september

Mary Marie Nielsen, bisat 24. september

Ragna Marie Nielsen, bisat 29. september

Grethe Birgitte Hansen, begravet 19. oktober

Niels Peder Petersen, begravet 26. oktober

Erna Marie Jørgensen, begravet 28. oktober

Indslev

Astrid Ruth Sejthen, bisat 19. september

Ellen Kastrup, begravet 12. oktober

11


12

Gudstjenester

Brenderup Indslev Tekst

13. nov. Jens Chr. Rothmann 9.00 Fælles m. Brenderup 21. s. e. Trin. Johs. 4, 46-53

20. nov. 10.15 9.00 Sidste s. i kirkeåret Matt. 25,31-46

27. nov. Familiegudstj. 16.00 19.00 Cafédral m.m. 1. s. i advent Luk. 4, 16-30

4. dec. Mikkel Holmegaard 10.15 Fælles m. Brenderup 2. s. i advent Matt. 25, 1-13

11. dec. 9.00 10.15 3. s. i advent Luk. 1,67-80

14. dec. Syng-julen-ind 19.00 Fælles m. Brenderup

18. dec. 10.15 Fælles m. Brenderup 4. s. i advent Johs. 3,25-36

24. dec. 13.30 og 16.00 14.45 Juleaften Luk. 2, 1-14

25. dec. 10.45 9.30 Juledag Johs. 1,1-14

26. dec. Johanne M. L. Fårup 9.00 Fælles m. Brenderup 2. juledag Matt. 10,32-42

1. jan. 16.00 14.30 Nytårsdag Mark. 10,13-16

8. jan. 10.15 Fælles m. Br. 1. s.e. Hellig 3 Konger Mark 10,13-16

15. jan. 10.15 9.00 2. s. e. H3K Joh. 4,5-26

22. jan. 9.00 10.15 Cafedral 3. s. e. H3K Matt. 6,5-13

29. jan. Johanne M. L. Fårup 9.00 Fælles m. Brenderup Sidste s.e.H3K Matt. 2,1-12

5. feb. 19.00 16.00 Septuagesima/Kyndelmisse Matt. 25,14-30

12. feb. 10.15 9.00 Seksagesima Mark. 4,26-32

16. feb. Spis-med-gudstjeneste 17.00 Fælles m. Brenderup

19. feb. Johanne M. L. Fårup 9.00 Fælles m. Brenderup Fastelavn Luk. 18,31-43

26. feb. 10.15 9.00 1.s. i fasten Luk. 22, 24-32

4. mar. 10.15 Fælles m. Brenderup 2. s. i fasten Mark. 9,14-29

11. mar. 9.00 10.15 Cafedral 3. s. i fasten Johs. 8,42-51

Kirkebil: Har du brug for kirkebil, så ring til Kirsten Langborg Hansen på 6444 1842 / 2614 1842

Sognepræst

Lars Højland

Bubbelvej 79, 5464 Brenderup

Tlf. 6444 1066

lah@km.dk

Graver - Brenderup Kirke

Kim Broholm

Kirkegårdskontoret

Tlf. 4219 3201

Tlf. tid: tirs-fre 9-10

brenderup_graver@mail.dk

Kirkeværge - Brenderup Kirke

Gerda Hansen

Fruerhøjvej 48, 5464 Brenderup

Tlf. 6444 1411

Adresser m.m.

Organist

Eva Møller Knudsen

Vigen 12, 5580 Nørre Aaby

Tlf. 6591 3074

Menighedsrådsformand

Karen Jensen

Margaardvej 42, 5580 Nørre Åby

Tlf. 6442 1063 / 3012 8661

karenjensen95@gmail.com

Næstformand

Kaj Axel Jensen

Bro Skov 26, 5464 Brenderup

Tlf. 6444 1760

kirsten.kajaxel@jensen.mail.dk

Kirkesanger

Kathrine B. Sundahl

Enghøjvej 3, 5466 Asperup

Tlf. 6442 3911

Graver - Indslev Kirke

Mona Tougaard

Kirkegårdskontoret

Tlf. 2145 2530

indslevkirke@mail.dk

Kirkeværge - Indslev Kirke

Hans Berthel Jespersen

Æblegyden 6,

5592 Ejby

Tlf. 6471 4470

Jespersen@123dk.dk

Kirkebladet udgives af Brenderup-Indslev Menighedsråd. Redaktionsudvalg: Lars Højland (ansv. red.),

Kirsten Langborg Hansen, Helle Brunhøj Rasmussen, Karin Kærgaard. Næste nr. udkommer i uge 8 i 2012.

Tryk: Mark og Storm Grafisk – Tlf. 6262 2277

More magazines by this user
Similar magazines