11.09.2013 Views

Kirke&Sogn - Velkommen til FALSLEV-VINDBLÆS sogns kirker

Kirke&Sogn - Velkommen til FALSLEV-VINDBLÆS sogns kirker

Kirke&Sogn - Velkommen til FALSLEV-VINDBLÆS sogns kirker

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kirke&Sogn

Falslev-Vindblæs Sogn · Nr. 1

Februar - marts - april - maj - juni - 2012 · Årgang 51

Favias synger

forårskoncert

- se side 4


En farverig buket!

Der findes et ord, som siger, at det man

hører, glemmer man, mens det, man ser,

husker man. Først når man gør noget, ved

man det. For så har man arbejdet det ind i

både krop og sjæl og bearbejdet det, så

det er blevet ens eget. Når man gør noget,

bliver det til erfaring. Minder er den samlede

palet, hvor man forsøger at erindre

både det, der skete, som man så og hørte

det – og måske også kan trække linjer fra

det til en ny erkendelse og erfaring. Så når

jeg nu forlader Falslev-Vindblæs sogn for

at blive sognepræst i Veng-Mesing og

Hørning i Skanderborg Provsti, har jeg

både høstet erfaringer og mange minder.

Der er heldigvis meget, jeg vil mindes med

glæde fra min korte tid som sognepræst

her i Falslev-Vindblæs. Eller måske skulle

2

jeg sige: der er mange; for det har noget

med jer at gøre. Menigheden. Dig og din

nabo. Alle jer, jeg fik lov at møde til gudstjenester

og arrangementer, i forbindelse

med samtaler, i glæde og i sorg. Det, der

giver gode minder, er næsten altid forbundet

med møder med andre mennesker,

med relationer og med noget, man har

gjort sammen.

Menighedsråd og medarbejdere har ikke

stillet sig i vejen for mærkelige forslag til

anderledes gudstjenester og arrangementer,

men har tværtimod bakket det op. I et

tilbageblik står både de ’almindelige’ søndagsgudstjenester

og de anderledes gudstjenester

med aftenkirke og andre

særgudstjenester som en form for skelet i

kirken. Det er uden på det, alle de andre

minder er. Lige fra påske-pilgrimsvandring

til Valborgaftenerne, den første i regnvejr i

Falslev, den anden i flot forårsvejr på

engen hos Henning Walberg Larsen i

Haderup. Og lige fra minikonfirmandernes

medvirken i kirken til vores leg i sognehuset.

Fra spejdernes Skt. Georgs-optrin i

kirken til friluftsgudstjenester i naturens

katedral. Fra grønlandsaftener med perlende

latter og skønt samvær til herlig

konfirmanddag med rollespil og reformation

sammen med de 300 andre konfirmander

i provstiet. Som noget særligt vil

jeg også altid mindes de gudstjenester,

Helle Myken og jeg har haft sammen med

glæde – ikke mindst Aftenkirke for nybegyndere

sidste forår, hvor Helle iførte sig


spørgehatten og overskæg – og vi sammen

skulle finde gennem kirkens indretning,

ritualer og evangelium. Der er mange

gode minder, og nogle af de erfaringer,

der er høstet vil indgå i provstiets fortsatte

aktiviteter.

Der er heldigvis så mange gode kræfter i

sognet både blandt medarbejdere, menighedsråd

og i menigheden, at nogle af de

nye traditioner vil fortsætte – og finde en

form, der passer til nye vilkår. At rejse midt

i et minikonfirmandforløb er jo ikke særlig

god timing; så meget desto herligere er

det, at Sofie Schmedes har været med fra

starten og afslutter forløbet, der i marts

afsluttes med en børnegudstjeneste søndag

d. 18. marts i Falslev Kirke.

Salmedigteren Jens Rosendal har skrevet

et helligtrekongersdigt, som passer for

enhver af os, fordi vi har fået det at vide,

da vi blev døbt:

I dag er Guds himmerig åben

og kærlighedsunderet sker

Nu fnyser og græmmes hver djævel

mens englene synger og ler.

Her handler vi ikke om noget

Her handler vor skaber med os

Han løfter hvert menneske til sig

fra vantro og kulde og trods.

Her er ikke største og mindste

Her er hver og en som får set

at Kristus er kærlighedsmanden

hvis gerning nu sker og er sket.

I dag er Guds himmerig åben

og kærlighedsunderet sker

Lad græmmes hver vogter og vismand

mens børnene synger og ler.

Jens Rosendal.

Fra: Evangeliesange (2005)

Med den gamle pilgrimshilsen, ”PAX ET

BONUM”, ønsker jeg hele sognet og hele

menigheden fred og alt godt.

Sognepræst Lise Palstrøm.

NY HJEMMESIDE

Vores sogn har fået ny hjemmeside på www.falslevvindblaessogn.dk.

Hjemmesiden udbygges løbende, men allerede nu kan du finde mange gode

informationer om sognets aktiviteter. Vi håber alle vil tage godt imod den nye

side og bruge den flittigt.

3


Favias synger

forårskoncert

D. 18. april 2012 synger FAVIAS forårskoncert

i Vindblæs Kirke kl. 19.30. Det

sker med opførelsen af John Stainers

storslåede oratorium ”The Crucifixion”.

Stykket er, som også titlen antyder, et

påskestykke, og går i dag for at være det

mest opførte påskemusikstykke i England.

Stykket er skrevet for 4-stemmigt kor,

tenor og bassolist, samt orgel er opbygget

i en vekselvirkning mellem soli og effektfulde

korsatser, som f.eks. ”Processionel to

Calvery”. Stykket bindes smukt sammen

af smukke salmemelodier (John Stainers

egne) som opføres 4-stemmigt af koret. I

England hvor salmerne er kendte opføres

stykket lejlighedsvis med menighedssang

til salmerne.

4

Johan Stainer (1840-1901) dedikerede

værket til hans elev og ven W. Hodge

samt koret ved Marylebone Church, som

uropførte stykket d. 24. februar 1887.

John Stainers virke som organist og korleder

satte nye standarder for den engelske

kormusiktradition som den dag i dag stadig

er væsentlige.

Som aftenens sangsolister får vi et glædeligt

gensyn med Morten Krogh Mortensen

(tenor) og Thomas Rewes (bas), der som

en del af vokalensemblet ”Nordenlyd”

fortryllede tilhørerne i Assens Kirke d. 4.

oktober sidste år. Orglet bliver, som det er

tradition ved koncerter med FAVIAS,

betjent af Ingegerd Bogh, der til daglig er

organist og korleder ved Sortebrødre Kirke

i Viborg. Vores egen organist Maren Sturis

Tang er korleder og dirigent.


Min yndlingssalme

Nu falmer skoven trindt om land og fuglestemmen

daler; alt flygted storken over

strand ham følger viltre svaler

Den Danske Salmebog nr. 729

Jeg blev glad, da jeg blev spurgt, om jeg

ville vælge ”min yndlingssalme” til dette

nummer af Kirke & Sogn. Jeg var helt sikker

på, at det ville jeg gerne, og med det

samme kom – selv om det vel er efterårssalme

- ”Nu falmer skoven trindt om

land” som den første, og den jeg holder

mest af.

Efterfølgende har jeg dog haft en del spekulationer,

for jeg ved ikke rigtig, hvorfor

netop denne salme er min favorit, og hvad

jeg skal give som begrundelse.

Kirkebil

Når det er ved at være efterår, så passer

den utroligt godt, men selv om det er en

anden årstid, vil det stadig være ”Nu falmer

skoven”, jeg ville vælge.

Jeg husker ikke tilbage til folkeskolen, men

både på efterskolen og højskolen og ikke

mindst senere til morgensang på Visborg

skole holdt jeg meget af netop denne

salme. Måske er det fordi, den får en til at

tænke på en god og fin afslutning på sommeren

og begyndelsen på et farverigt

efterår, og selvom vinteren måske kan

synes både lang, kold og mørk, synes jeg,

der er en vis charme over årstiderne skiften,

og med linierne ”og efter vinter kommer

vår med sommer korn og kerne” er

det jo kun spørgsmål om tid, før foråret

atter er på vej.

Kirkebilen kan bestilles til gudstjenester

og arrangementer som menighedsrådet indbyder til.

Karen Dissing Jakobsen

Kørselen bliver varetaget af:

Fjordens Taxa og Bus og kan bestilles på Tlf: 98 57 57 10

5


Konfirmation i Assens Kirke

d. 15. april 2012

Bastian Mosegård

Cecilie Daugbjerg H. Frandsen

Cennet Vestergård Lindgaard

Christoffer Bisgaard Manø

Daniel Vestergaard Christensen

Emil Arnth Petersen

Emilie Vindahl Berggren

Emma Louise Sejersen Frandsen

Jakob Cilleborg Madsen

Jeannie Grosen Poulsen

Jens Christian Lund Nielsen

Jonas Bjerre Bach Stegger

Kasper Nissen

Kristoffer Engberg Petersen

Lasse Borre Christensen

Line Ravnborg Møller

6

Mads Wagner Sørensen

Maja Djørup Hansen

Marlene Mørck

Mathilde Kjær

Martin Sahl Petersen

Melanie Boye Jensen

Michela Djørup Jensen

Mille Pindstrup

Mina Mohammadi

Nanna Boalth Petersen

Nicklas Malmkvist Slavensky

Patrick Børresen Pedersen

Silje Kærsgaard

Sune Thybo Møller

Susanne Sahl Petersen


Konfirmation i Vindblæs kirke

22. april 2012

Alberte Hjorth Nilsson

Astrid Bjerregaard Nielsen

Helena Blicher Lynge Ottesen

Isa Marlee Schmedes Vucago

Julia Ramsing Bøhne

Kristian Viballe Andreasen

Oversigt over aktiviteter

2012

Torsdag den 9. februar 2012 kl. 19.00 i

sognehuset i Falslev. Filmaften. To Verdener.

v/ sognepræst Helle Myken.

Laus Rosenberg Skoubo Jensen

Liam Berggren Hart

Martin Kousdal Mikkelsen

Mikkel Klæsøe Jensen

Grethe Rostbøll

Tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.30 i sognehuset

i Falslev. Foredragsaften. Frank

Wagner, Assens, fortæller om sin barndom

og opvækst i Galten.

Torsdag den 8. marts 2012 kl. 19.30 i sognehuset

i Falslev. Filmaften. The Priest.

v/ sognepræst Helle Myken.

Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.30 i

sognehuset i Falslev. Foredragsaften. Fhv.

kulturminister Grethe Rostbøll fortæller

om Karen Blixen.

Onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 i

Vindblæs kirke. Koncert med FAVIAS:

John Atainer, The Crucifixion.

7


Ny løvsuger til kirkegårdene

Efter mange års tro tjeneste er kirkegårdenes

gamle løvsuger sendt på pension. Den

indbragte trods alt en god byttepris, så det

var muligt at købe en ny, som udover at

suge blade op også kan virke som

”minigraver”og fejekost.

8

Med flere tusinde kvadratmeter kirkegårde i

Assens, Falslev og Vindblæs vil der være nok

at gøre for den nye maskine og vore medarbejdere

året rundt – men vi skulle nu også

være godt hjulpet i mange år fremover.

Løvsugeren er leveret gennem firmaet

NESBO, som bor på Dania.


Falslev-Vindblæs menighedsråd

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes

i Sognehuset i Falslev med start kl. 16.30.

I første halvår 2012 er planlagt møder

tirsdag den 21. februar

torsdag den 22. marts

torsdag den 26. april

tirsdag den 29. maj

9


Siden sidst…

Døbte:

Vindblæs Kirke:

23.10.11 Astrid Vissing Madsen

23.10.11 Josefine Frederikke Juul Jeppesen

13.11.11 Dickte Marie Lyngbak Vassard

04.12.11 Alexander Ramsing Bøhne

Mortensen

Assens kirke:

11.09.11 Emma Kvist Rasmussen

25.09.11 Tora Natasja Sørig Brink-Jensen

09.10.11 Alma Brøndum Kristensen

11.12.11 Gabriel Christoph Laursen

10

Begravede/bisatte:

Assens Kirke:

07.09.11 Yrsa Nyborg Hauge

09.11.11 Inge Nielsen

03.12.11 Per Boye

Falslev Kirke:

09.07.11 Louise Marie Schultz

06.10.11 Poul Edvard Olesen

Begravede/bisatte fra andre kirker:

16.09.11 Ernst Thun Christiansen

21.12.11 Arne Kristian Jensenn


Hæfte om vore kirker

og kirkegårde

I samarbejde med journalist Jørgen Toubro og fotograf Henrik Sandberg er

menighedsrådet i gang med at udarbejde et hæfte, som beskriver vore kirker og

kirkegårde med fakta, historier og skrøner.

Teksten vil i løbet af vinteren blive lagt ud på sognets hjemmeside, og hæftet vil

blive trykt efter sommerferien, når det nye orgel i Assens kirke er installeret.

Vejviser for Falslev og Vindblæs Sogne

Alle henvendelser vedr. kirkelige handlinger, og hvis der er problemer med levering af Kirkebladet

bedes rettet til:

Kirkekontoret: Storegade 25 A, Assens Mandag og Fredag kl. 9.00 – 12.00

Sekretær Vivi Sommer Jensen Onsdag kl. 13.30 – 17.00 tlf. 98 58 30 38,

Sognepræst: Helle Myken, Falslev Præstegård, tlf. 21 93 50 71, email: hmch@km.dk

Organist: Maren Sturis Tang, tlf. 98 56 63 02

Graver: Jørgen Bager, tlf. 30 29 98 54

Kirkegårdskontor: Assens Kirkegård, tlf. 98 58 33 39 (for alle 3 kirkegårde)

Menighedsrådet: Fmd. Oscar Holst Jensen, tlf. 98 58 31 06

Kirkebil: Fjordens Taxa og Bus, tlf. 98 57 57 10

Kirke &Sogn: Redaktionsudvalg v/ Oscar Holst Jensen (ansv.)

Layout & tryk: Buch´s, Randers, tlf. 86 42 05 99

11


Gudstjenester Falslev Assens Vindblæs Bemærk

FeBruAr

02. (torsdag) 17.00 Aftenkirke Kyndelmisse HM

05. Septugesima 10.15 Helle Myken

12. Seksagesima 10.15 Arndt Jessen Hansen

19. Fastelavnssøndag 10.15 Arndt Jessen Hansen

26. 1.s.i. fasten

MArTS

10.15 Helle Myken

04. 2.s.i. fasten 10.15 Helle Myken

11. 3.s.i. fasten 10.15 Arndt Jessen Hansen

18. Midfastesøndag 10.15 Børnegudstjeneste HM

25. Bebudelsesdag

AprIL

10.15 Helle Myken

01. Palmesøndag 10.15 Helle Myken

05. Skærtorsdag 10.15 Arndt Jessen Hansen

06. Langfredag 10.15 Helle Myken

08. Påskedag 10.15 Helle Myken

09. 2.påskedag Ingen

15. 1.s.e. påske 10.15 Konfirmation HM

22. 2.s.e. påske 10.15 Konfirmation HM

29. 3.s.e. påske

MAj

10.15 Arndt Jessen Hansen

04. Bededag 19.30 Aftenkirke HM

04. Bededag 10.15 Arndt Jessen Hansen

13. 5. s. e. påske 10.15 Helle Myken

17. Kr. Himmelfartsdag 10.15 Arndt Jessen Hansen

20. 6. s. e. påske 10.15 Knud Erik Lægsgaard

27. Pinsedag 10.15 Helle Myken

28. 2. Pinsedag

juNI

Ingen

03. Trinitatis 10.15 Helle Myken

10. 1.s.e. Trinitatis 10.15 Knud Erik Lægsgaard

17. 2.s.e. Trinitatis Ingen

24. 3.s.e. trinitatis 10.15 Helle Myken

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!