Nr. 1 MARTS 2006 33. årgang - Dragør Sejlklub

dragoer.sejlklub.dk

Nr. 1 MARTS 2006 33. årgang - Dragør Sejlklub

Nr. 1 MARTS 2006 33. årgang

Dragør Sejlklubs fastelavnsfest var et tilløbsstykke for både børn og voksne

1


2

Påskefrokost, teambuilding

eller bryllup ?

Konference eller

”fangerne på fortet” ?

En stor is eller blot en

stille øl på kajen ?

Ring og hør mere om

vores mange aktiviteter

eller besøg vores

hjemmeside.

Dragør Fort

Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund

Tlf.: 32 53 13 15 - www.dragorfort.dk

Om vind og vejr med Jesper Theilgaard

Vejret var i centrum ved klubbens vinterarrangement

den 7. marts.

Jesper Theilgaard fra Danmarks Radio

belærte på underholdende vis de mange

fremmødte medlemmer om de typiske

vejrforhold over Danmark i sommermånederne.

Nu ved vi, hvad det vil sige at vinden veerer

og bakker omkring høj- og lavtryk og

fik opfrisket forholdene omkring sø- og

landbrise og meget andet.

En både hyggelig og lærerig aften.

Bent


Formandens klumme

Foråret nærmer sig, tror vi nok, men det

lader dog vente på sig.

Året 2006 startede i sejlklubben med

"nytårskur" Nytårsdag, hvor ca. 35 medlemmer

nød godt af Smedens og Birgits

hjemmelavede sild med tilbehør og hvor vi

ønskede hinanden "godt nytår" og i øvrigt

havde en fornøjelig eftermiddag.

Jeg tror, at traditionen er kommet for at

blive.

21. februar afholdt klubben den ordinære

generalforsamling, der blev afviklet i god

ro og orden på ca. 2 timer, godt styret af

dirigenten Flemming Refsgaard og med

kabyssens velsmurte snitter i pausen.

Vores kasserer Tonny, som ikke ønskede

genvalg, blev afløst af Jens Boldreel. Stor

tak til Tonny for hans indsats de seneste 4

år.

Lars Juel blev genvalgt og formanden, til

sin store forundring, ligeså. Mere om generalforsamlingen

andetsteds i bladet.

Aktivitetsudvalget afholdt traditionen tro

fastelavn i sejlklubben, hvor klubben blev

invaderet af udklædte børn med deres

familier, som nød Oles punch og de gode

pølser og fastelavnsboller. Alt dette gik jeg

glip af mens jeg selv sad på en alpetop i

Østrig.

Den første tirsdag i marts havde Kapsejladsudvalget

arrangeret den årlige vinteraften.

Der var et indlæg af Leif Christensen

fra Codan, der forklarede om forsikringsforhold

og et underholdende foredrag

om vejr og vind med Jesper Theilgård fra

DR.

11. - 12. marts er der aftalt arbejdsweekend,

hvor der skal monteres flere hylder i

kabyssen og vinduerne på 1. sal skal slibes

og males. Derudover er der almindelig

oprydning og rengøring.

Kabyssen, der altid stiller op til vores arrangementer,

laver søndagsfrokost den

sidste søndag i marts og derefter nærmer

foråret sig forhåbentlig. Påsken falder sent

i år, så der skulle være gode chancer for

godt vejr til at få klargjort bådene.

Standeren ryger til tops lørdag den 29.

april og med disse ord vil jeg ønske alle et

godt forår og sæsonstart.

Formanden

Indlevering af stof til næste nummer senest 15. maj 2006

3


Brugerbestyrelsen for Dragør Havn

Dragør Havns Brugerbestyrelse er nyvalgt

og skal med den nuværende sammensætning

fungere i de næste 4 år (følger valget

til kommunalbestyrelsen).

Bestyrelsen består af:

Richard Barth Kommunalbestyrelsen

Arne Holten Strandjagtforeningen

Erik Nicolaisen Bådelauget

Carl Larsen Fiskeriforeningen

Bente Walløe Øvrige foreninger

Poulsen

Jess Brønden Sejlklubben

Udover medlemmerne deltager Forvaltningschef

Flemming Borch og havnefoged

Bent Kofoed-Hansen (sekretær) i bestyrelsens

møder.

På BBH’s første møde d. 24. januar 06,

konstituerede bestyrelsen sig med Erik

Nicolaisen som formand og Bente Walløe

Poulsen som næstformand.

Der afholdes 4 møder om året med følgende

mødedatoer i 2006:

24. jan., 8. maj, 21. aug., og 22. nov.

En uge efter mødets afholdelse er referatet

tilgængeligt på Havnens hjemmeside,

www.dragoerhavn.dk. Hjemmesiden er

fornyet, blevet ganske flot og mere brugervenlig

end tidligere.

Formålet med BBH er at give vandklubberne

medindflydelse på bl.a. havnens

udvikling, ikke mindst set i lyset af den

nylig vedtagne kommuneplan, hvor der er

4

skitseret forskellige muligheder for havnens

fremtidige udnyttelse til maritime og

havnerelaterede formål.

Jess


Ungdomsafdelingen trodser vinteren

Ungdomsafdelingens børn er utrolig flittige

med vintertræningen. A-sejlerne, 29´erne

og Europajollesejlerne træner alle fra

Rungsted hver lørdag og trods den kolde

vinter har der været stor aktivitet.

Nogle af A-sejlerne har været på træningslejr

på Mallorca, Italien og Portugal. I

påsken skal mange af dem til Gardasøen,

hvor den første store sejlads skal sejles.

B- og C-sejlerne træner i Farum om søndagen.

Også de har været meget flittige.

Vi har her er stor gruppe, som vi forventer

os meget af og det er klart, at den store

aktivitet vil give flotte resultater i den kommende

sæson.

Teoriundervisningen om mandagen i klubhuset

er et event uden lige. Vi har 20-30

børn fordelt på 4 hold, så også her gøres

der store fremskridt. Først i marts er der

også blevet tid til en skitur til Sverige.

I marts måned kommer Flemming Refsgård

som gæsteunderviser i regler. Derudover

har vi Olympic sejl, som kommer

og fortæller os om trim og den nye udvikling

indenfor sejl.

Kæntringsprøven i svømmehallen kommer

formentlig til at foregå i april. Her bliver

der også arbejdsweekend med henblik

på at få ombygget surferskuret, så vi er

klar til de mange nye sejlere, som vi har

fået det sidste stykke tid.

Vores trænerprogram er på plads og vi

har fået små 40.000 kr. af to banker. Så

vores økonomi ser fornuftig ud for den

kommende sæson.

Mandag d. 27. marts kl. 20 er der forældremøde,

hvor vi vil orientere om den

kommende sæson. Vi håber mange vil

møde op, så vi kan få planlagt arbejdshold,

madhold, hjælpehold o.s.v.

Vi får brug for flere hænder end vi plejer,

hvis vi skal holde serviceniveauet, og det

skal vi, da det har givet os den succes vi

har i dag.

Ungdomsleder Søren Hvalsø

Støt vores sponsorer, de støtter os !

5


Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget ligger ikke stille, selvom det er vinter. Siden sidst, har der været afholdt

julefest, Fastelavn, vinterarrangement samt forårsrengøring og reparation af klubhuset,

og vi har også planlagt forårssæsonen med både en Søndagsfrokost og en Vårfest.

Standerhejsning 29. april kl. 14:00

Lørdag d. 29. april holdes der Standerhejsning i sejlklubben,

hvor bestyrelsen er vært med et glas portvin

og formanden vil holde sin tale.

Der vil også være mulighed for at købe en pølse samt

få en hyggesnak om den kommende sæson.

Vårfest 29. april kl. 19:00

Samme dag er der Vårfest, hvor alle indbydes til dejlig

mad (som vi får udefra), festligt samvær og dans bagefter.

Pris: 130,- kr. pr. person

Vi håber at se rigtig mange, hvorfor bindende tilmelding

er nødvendig til Lene på 3253 0712 eller til Dorte

på 3253 7620 senest d. 25. april.

Søndagsfrokost 26. marts kl. 13:00

Endnu engang vil Aktivitetsudvalget gentage succesen og stå for en

dejlig søndagsfrokost i sejlklubben.

Der vil være noget godt både til ganen og til halsen, med lidt sild og

lune retter til kun 50 kr. og lidt til at skylle efter med, så vi glæder os

til at se rigtig mange til en hyggelig eftermiddag.

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

Vinteraktivitet - løb med!

Selv om båden står på land, behøver vi

ikke slappe af.

Vi mødes stadig mandag aften kl. 19:30

ved klubhuset.

Herfra går turen rundt om byen via Vestgrønnningen,

Krudttårnsvej og gennem

vængerne retur til klubhuset.

6

Turen er planlagt som en gåtur i rask tempo,

men er vi nok, kan vi gå i flere grupper.

Hvis nogen ønsker at løbe, eller gå

med stave, kan man selvfølgelig også det.

Alle kan være med. Ingen tilmelding - bare

mød op mandag aften.

På gensyn!


8

EDC-BØGVALD BYENS LOKALE EJENDOMSMÆGLER

Ønsker du dig en ny båd ???

Den sikre kurs mod et billigt bådlån…

Sæt kursen mod 12° 40’ ØST

Vi kan etablere et billigt

bådlån i din bolig

Mæglerne Bøgvald

Strandgade 34, Havnepladsen

2791 Dragør

Telefon 3253 1025


Generalforsamlingen 2006 - Bestyrelsens beretning

2005 har været et forrygende år på alle

fronter:

• Madsens Krog blev sat i stand med ny

belægning, kommunale bænke, vand og

affaldsstativer.

• Opti-skuret og grejrummet blev sat i

stand og der blev ryddet op i Tolderhuset.

• Terrassen fik nyt plankeværk og markise

og der blev udvidet med en ny træterrasse

mod nord, med have- og cafemøbler

og havnelamper.

• Mindelunden blev renoveret med brosten

og der blev etableret gennemgang

langs Tolderhuset.

Vi nåede det meste inden sæsonstart og

resten i løbet af sæsonen.

2005 var også året hvor:

• Ungdomsafdelingens visioner holdt stik

med hensyn til at trække nye unge til

klubben.

• Vi fik prædikatet ”Ungdomsvenlig sejlklub”

i efteråret på grund af vores trænere

og faciliteter på land og vand.

• Vi fik solgt klubbens gamle doryer, Optitrailer

og gummibåd.

• Vi fik renoveret 5 Opti’er og har leaset 5

i de næste 2 år.

• KDY leasede en stor ny gummibåd for 2

år, med tilskud fra Folkeoplysningsudvalget

(FOU) på 40.000 kr.

• Vi fik et tilskud fra FOU på op til 10.000

kr. til ombygning af Surferskuret.

• Vi fik en Danmarksmester i H-båd i Roskilde.

• Vi fik indført obligatorisk ansvarsforsikring

i Dragør Havn.

• Vi fik etableret et trinbræt til Finnjollerne.

• Dommerbåden fik ny mast og motorophæng.

• Vi fik en ny mand i BBH pr. 1. januar

2006, Jess Brønden.

• Vi fik en mand i Friluftsrådet via Østersøkredsen,

Ole Storgaard.

• Vi fik en ny web-redaktør, Torben Stærgaard.

• Vi indstillede Kirsten Nielsen til kommunens

Sports- og Kulturpris for hendes

store indsats i Ungdomsafdelingen.

Prisen gik dog til Dragør Musikfest.

• Vi fik en promillegrænse til søs.

For fritidsfartøjer, der kræver bevis er

grænsen 0,5 promille.

Alle andre fritidsfartøjer skal kunne føres

på betrykkende vis.

Alle kan miste retten til at sejle ved spiritussejlads.

2005 var desværre også året, hvor Ullerup

Marked gik konkurs og hvor der 3 gange

blev forsøgt indbrud i klubben gennem

køkkenvinduet. Vinduet vil blive udskiftet

om kort tid.

Planer for fremtiden:

• Klubhusets facader bliver uden beregning

kalket om til foråret.

• Der afholdes arbejdsweekend i marts,

hvor en række forbedringer og istandsættelser

skal gennemføres.

• Der skal findes en ny besætning til dommerbåden,

da den gamle besætning

stopper med udgangen af denne sæson.

Nye dommere vil blive sendt på

regelkursus, banelederkursus mm.

• Vi skal fastholde succesen og følge

havnens udvikling.

Vi fik så megen succes i 2005, at klubben

er ved at sprænges, især til Dragør Cup,

tirsdagssejladserne og klubmesterskaberne,

så stor tak til udvalgene der har været

medvirkende til vores succes.

Formanden

9


Ansvarshavende:

Bent Ibsen

Drogdensvej 26

Tlf. 32 53 30 01 / 40 80 11 66

bent@bibcom.dk

Kate Brønden

Tlf. 32 53 59 60

kb.ds@mail.dk

Formand:

Rolf Ertner

Kai Lippmanns alle 15

Tlf. 32 53 24 56

rolf.ertner@stofanet.dk

Kasserer:

Jens Boldreel

Bylaugsvænget 60

Tlf. 3253 3977

Bestyrelsesmedlem:

Jens Løvgreen

Lundegårds Strandvej 14A

Tlf. 32 53 34 29

jenslov@hotmail.com

10

Dragør Sejlklubs redaktion

Annoncer og udlejning:

Greta Christiansen

Tlf. 32 53 15 45

greta.finn@mail.dk

Webmaster:

Børge Müller

Tlf. 32 53 70 01

webmaster@dragoer-sejlklub.dk

www.dragoer-sejlklub.dk Webredaktør:

Torben Stærgaard

Tlf. 40 20 50 55

torben@staergaard.dk

Dragør Sejlklubs bestyrelse

Næstformand:

John Mathiesen

Stettinstræde 13

Tlf. 32 53 07 12

lj.mathiesen@mail.dk

Sekretær:

Kate Brønden

Jægervej 20

Tlf. 32 53 59 60

kb.ds@mail.dk

Næstformand:

Lars Juel Christensen

Bymandsgade 8

Tlf. 32 51 96 06

larsjc@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Søren Hvalsø

Øresunds Allé 55

Tlf. 32 53 42 65

soren@hvalsoe-as.dk

Dragør Sejlklubs kontaktpersoner til udvalgene

Aktivitetsudvalg:

Dorte Knudsen

Tlf. 32 53 76 20

Dommerbåd:

Rolf Ertner

Tlf. 32 53 24 56

rolf.ertner@stofanet.dk

Surfudvalg:

Leif Gertsen

Tlf. 32 53 60 75

leif@gertsen.dk

Målerudvalg:

Jess Brønden

Tlf. 32 53 45 01

Ungdomsudvalg:

Søren Hvalsø

Tlf. 32 53 42 65

soren@hvalsoe-as.dk

Bladudvalg:

Bent Ibsen

Tlf. 32 53 30 01 / 40 80 11 66

bent@bibcom.dk

Drager:

Mik Jensen

Tlf. 32 53 59 79 / 20 41 41 42

mj@fd.dk

Kapsejladsudvalg:

Henning Poulsen

Tlf. 32 53 83 41

henningpoulsen@mail.dk

Revisor:

Robin Lercke

Tlf. 32 53 31 44

Pladser, Nordre Mole:

Kristian Aagaard

Tlf. 32 53 40 50

k-aagaard@privat.dk

Brugerbestyrelsen:

Jess Brønden

Tlf. 32 53 45 01

Finnjoller:

Lars Juel Christensen

Tlf. 32 51 96 06

larsjc@stofanet.dk

Klubhusudvalg:

John Mathiesen

Tlf. 32 53 07 12

lj.mathiesen@mail.dk

Flagchef:

Jørgen Palm Steffen

Tlf. 32 53 34 77

Havnekontor:

Tlf. 32 53 05 32

Husk deadline den 15. maj 2006


Kalenderen

Søndag d. 26.

• Søndagsfrokost

Mandage kl. 19:30

• Vintermotion

Søndag d. 16.

• Klubhuset udlånt

Søndag d. 23.

• Klubhuset udlånt

Tirsdag d. 25. kl. 19:30

• Kapsejlads orienteringsmøde

Lørdag d. 29. kl. 14:00

• Standerhejsning

Lørdag d. 29. kl. 19:00

• Vårfest

Brug af klubhuset

Brug af klubhuset udover udvalgenes faste mødedage skal meddeles udlånsadministrator

Greta Christiansen.

Maj

Tirsdag d. 2., 9., 16., 23., og 30. kl. 19:00

• Tirsdagskapsejlads

Fredag d. 5. - søndag d. 7.

• Zoom 8 stævne

Mandag d. 15.

• Deadline for 12°41’ ØST

Lørdag d. 20. - søndag d. 21.

• Finnjolle forårsstævne

Marts Juni

Tirsdag d. 6., 13., 20. og 27. kl. 19:00

• Tirsdagskapsejlads

Lørdag d. 3. til mandag d. 5

• Pinsetur, hold øje med opslagstavlen!

April Juli

Skriv et indlæg til 12°41’ ØST

Sommerferie !

Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne: Informationer, billeder og

egne oplevelser. Af hensyn til bladets produktion bør et indlæg ikke overstige 2 sider i

bladet, ca. 6000 anslag / 1200 ord.

Bladudvalget

12°41’ ØST trykkes af Skalbo Tryk Aps, Dragør

11


Efterlysning 1

Ligger nogen af jer inde med billedmateriale

fra tidsrummet 1972 til 2000,

som kunne være interessant i forbindelse

med udgivelsen af et kommende Jubilæumsskrift,

bedes I kontakte:

Efterlysning 2

Aktivitetsudvalget er på jagt efter Hamlet

glas, da de ikke fremstilles mere og det er

dem vi har i klubben. Så har du selv, eller

kender du nogen der vil af med deres

Hamlet glas, køber vi dem gerne til en

billig pris. Kontakt Lene på 3253 0712 og

aftal nærmere.

Sejlerbladet - nu til alle!

Sejlklubbens bestyrelse har besluttet at

videregive medlemskartoteket til Dansk

Sejlunion, således at alle medlemmer

fremover vil modtaget unionens tidsskrift

Sejlerbladet.

Bådforsikring

Klubben havde besøg af assurandør Leif

Christensen fra Codan i forbindelse med

vinterarrangementet i marts.

Codan tilbyder en bådforsikring med udvidet

dækning for medlemmer af Dansk

Sejlunion. Hvis du vil høre mere om dette,

kan du ringe til Leif på 3355 4040 eller til

Codans Sejlersekretariat på 3355 3388.

”Kapsejlads Made Easy”

Tirsdag d. 4. April, 2006, Kl.19:30 i KDY´s

Klubhus, Rungsted Havn.

Hvordan fungerer kapsejladsreglerne i

praksis? Aftenen er ikke kun for de specielt

kapsejlads-interesserede, men også

aften- og familiekapsejlere samt juniorer

er meget velkomne.

12

Kristian Aagaard, Hollændervej 20, 2791,

Dragør, Tlf. nr. 3253 4050 el. 4025 4053.

Jeg kan også kontaktes på: E-mail: kaagaard@privat.dk

Sejlerbladet er gratis for medlemmer af

Dansk Sejlunion og udkommer 4 gange

årligt.

Du kan læse mere om Sejlerbladet på

www.sejlsport.dk.

Af praktiske hensyn skal man tilmelde sig

senest d. 28. marts 2006 til: KDY´s sekretariat,

Rungsted Havn 42, 2960 Rungsted

Kyst, tlf. 4586 8757, mail: kdy@kdy.dk

Læs mere om dette arrangement i sidste

nummer af 12°41’ ØST (november 2005).


DRAGØR KRO

Kongevejen 9

Café - Restaurant - Pizzeria

Vi serverer desuden:

Varme retter

Frokost retter

Dagens ret

Vi bruger også økologiske råvarer

Små selskaber modtages

Åbningstider :

Tirsdag - lørdag 11.00 til 21.00

Søndag 12.00 til 21.00

Mandag lukket

Ring på telefon 3253 5057 / 3253 0187

www.cafe-jes.dk

Kongevejen 4

2791 Dragør

Telefon: 32 53 60 30

Fax: 32 53 69 22

E-mail: optik@gaas.dk

www.gaas.dk

13


Hvem vil sejle tirsdagssejlads?

Orienteringsmøde 25. april 2006 kl. 19:30 i klubhuset

Flemming Refsgaard vil endnu en gang genopfriske vor viden om kapsejladsreglerne.

Udlevering af deltagerliste, banekort & sejladsbestemmelser.

Lodtrækning blandt de rettidigt indkomne tilmeldinger.

Deltagelse i tirsdagssejladserne er gratis.

Brug nedenstående kupon og husk at vi skal have en kopi af dit målebrev.

Tilmelding sendes til Kate Brønden - Jægervej 20 el. kb.ds@mail.dk senest 18. april .

Tilmeldingskupon til tirsdagssejladser 2006 i Dragør Sejlklub.

Navn: ________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________

Tlf. privat: _________________ E-mail ____________________________

Bådens navn: ________________________________________________________

Bådtype: ________________________________________________________

Sejlnr.: _________ TA 2004: ________ TAUD _________________

PS. Vi trækker lod om en flaske vin blandt de tilmeldinger, der er modtaget inden fristens

udløb 18. april.

14


Marthas mastehavari

11. september 2005 - bemærk datoen...

Efter en dejlig weekend i Skanör, hvor vi

var sammen med Lene og John og deres

børnebørn, valgte vi at sejle hjem samtidig

søndag eftermiddag. Katinka afgik først

og lidt efter fulgte Martha.

Vinden stod i NØ ca 8 m/s, så vi havde lidt

slæk. Det var rigtigt Martha-vejr og humøret

var højt, da vi sejlede forbi Katinka.

Uden noget forvarsel hører vi et enormt

brag – ud over bagbord side mister vi masten

med bom, riggen, storsejlet og genuaen.

Røstjernsbøjlen under dæk til styrbords

undervant er gået. 48m² våde sejl

ligger i havet. Der opstår hermed et

enormt træk i den del af riggen, som stadig

sidder på båden.

Vi har altid sejlet med en wiresaks ombord.

Den fik jeg lynhurtigt frem og begyndte

at klippe riggen af, så masten kom

fri af skibet. Det er på det tidspunkt, der

kan opstå skader på fribordet. Al wire

samt tovværk, der løber gennem mast og

bom, blev taget med saksen.

På et tidspunkt stod masten lodret, og da

den ikke var knækket, kunne vi, ved at

mobilisere alle vore kræfter, bjærge storsejl,

genua og bommen.

Uden wiresaksen havde forliset haft et

langt mere alvorligt omfang.

Glem alt om nedstryger, boltsaks eller at

prøve at åbne splitter. Det skal gå hurtigt!

Og for resten: Husk! ingen antenne i masten.

Vi har af samme grund altid VHF

antennen ude agter. Det er der den bør

være, så man, om nødvendigt, kan kalde

hjælp.

14 dage før mastehavariet var vi på vej

hjem fra Rügen til Trelleborg – et trip på

ca 50 sm – med masser af luft og reb i

storsejlet. Så lykken var med os da uheldet

skete på Bredegrund.

Husk!! en wiresaks koster 500-800 kr. og

den er det vigtigste værktøj ombord.

Vicki og Werner, Martha

15


Julefesten 2005

Fredag d. 25. november holdt Dragør Sejlklub

den sædvanlige hyggelige julefest,

med flæskesteg, gløgg og brunkager. Der

var dækket fine juleborde og juletræet var

pyntet.

Træet stod hele december måned til glæde

for alle i klubben. John og Bjarne sør-

Julen er traditionernes tid og DS’ julefest er

ingen undtagelse. Så dette arkivfoto fra 2003

er stadig højaktuelt...

Fastelavnssøndag i DS

Dragør Sejlklub afholdt som sædvanlig

Fastelavnsfest, med tøndeslagning for

både børn og voksne. Tønden var sat op

så vi stod i læ af huset og blev varmet af

den dejlige sol. Rigtig mange var mødt op,

ca. 40-45 voksne og 25 børn, der alle

have god slagkraft.

Børnene fik boller og kakao, og der var

punch til de voksne.

Mange fik også stillet sulten, da der var

mulighed for at købe pølser med brød.

16

gede for et festligt bankospil og et super

lotteri med rigtig mange flotte gevinster.

Mange af gevinsterne var givet af sponsorer,

og vi vil gerne hermed takke de mange

sponsorer for deres hjælp og støtte,

det er meget værdsat.

Så STOR TAK til vores sponsorer:

Café Espersen

Dragør Optik

(Blomster-) Jørgen Johansen

Jens Løvgren

Motorola

Møller Jensen

Søren Hvalsø

Jørgen Steffen


Skriv et indlæg i dit klubblad

DRAGØR STRANDHOTEL

Fiskerlejets Gode Madsted

Restaurant • Fortovs-café • Selskabslokale • Tlf. 3253 0075

17


Arbejdsweekend

Ved redaktionens slutning var klubbens

frivillige godt i gang med at planlægge

weekendens mange aktiviteter. Mere om

dette i næste nummer af 12°41’ ØST.

18


Amager Bådtransport

www.hellers.dk

ID 63322

Optagning, søsætning og transport

Heller´s Yachtværft v/Peter Heller har overtaget

Amager Bådtransport. Det er Peter selv der kører bilen og kan derfor

give gode råd og professionel vejledning i forbindelse med

håndtering af din båd.

Transport på Amager; fra 800,- løft fra 350,-

Coating

• revolutionerende vedligeholdelsesfri

behandling af alt træ og andre

overflader

• Skridsikring af dæk

www.hellers.dk

Heller´s Yachtværft & Udstyr, Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup,

tlf 32 50 30 17 www.Hellers.dk Butik@hellers.dk

19


Dragør Sejlklub

Strandlinien 1B

2791 Dragør

20

Sdr. Tangvej 14

DK-2791 Dragør

Fax: + 45 32 94 42 76

Email: bue@bue-net.dk

B

BUE-NET

Tlf. +45 32 53 42 76

www.bue-net.dk

Åbningstider:

Mandag - fredag kl. 09.00 – 17.30

Lørdag fra 1/4 kl. 10.00 – 13.00

Fiskeriartikler Bådudstyr

Garn Hempel

Åleruser International

Akkumulator Benar

Motorolie Oliefiltre

Fleecetrøjer Brændstoffilter

Termotøj Owatrol olie

Galv. kæder Alt i zinkanoder

Rustfrie kæder Alt i fittings

Monterede bøjer Musto sejlsportstøj

Anker Sigma Træbeskyttelse

Tovværk Gas

Yacht tovværk Glasfiber

Roblon Sejlersko

B

More magazines by this user
Similar magazines