Træn dig stærk & drop bekymringerne - Arndal Spa & Fitness

arndalspa.dk

Træn dig stærk & drop bekymringerne - Arndal Spa & Fitness

MOTION

SIKRE OVELSER, D(J

KANLNEDERHJEMM

FA rnotion pa stuegulvet med personlig trrener Lotte Arndal,

sorn her viser dig en rrekke gode, nernrne @velser, du kan

udfore, nir du er gravid. Ovelserne fungerer godt sorn

supplernent til yoga eller svornning.

BREATHING SQUATS MOD B^IENK

Std med benene i skulderbredde foron en baenk eller en stol.

Fadder og kne skol pege lige frem. Knib sommen i underlivet,

trek novlen ind og gd i kne. sdledes ot dine bolder lige okkurot

rarer sedet. Er du ved ot miste boloncen, sd setter du sig bore helt

ned. Ellers skol du love ovelsen, som om du vil sette dig-ned, men

fortryder, lige for du setter dig. Hus.k.ot rette ryggen og kigge lige

frem. Gentog avelsen minimum fem gonge.

SIDETOFT PA KNAENE

Denne ovelse er iser god for de skrd movemuskler, som er rigtig

gode ot.trene under en"groviditef. Leg dig p6 siden red kroipEn

strokt ud i en lige lin1e. Laft derefter overkroppen, sd den stattei pd

den Cen ene olbue. olbue Plocer olbuen under skulderen.

Pos o6. p6. ot dine kne knae

ikke kommer til ot ligge foron kroppen. Knib og trek novlen ind - laft

s6 so hoften noflen fro tro oulvet]Eold

gulvet, gutvet, hotd iqen tgen - oo og senk senK senk lonoiomt longsomt kroooen kroppen moo mod ourgulvet igen. Pust ud, ndr du laf-ter, og irek ek veiretind, veiret ind. ndr du senker krop

ju'senker kioppen.

Kig lige frem. Husk ot knibl, og gentog ovelsen et por gonge.

74

Gravid. alt om dig

wW.

RYGTRAK MED

ARM I KABEL

Denne svelse slyrker din ryo,

boosiden of s[uldrene oo'

ikke" mindst din move. SJt

en elostik i en ribbe, et ror

eller liqnende. sd den fluoter

med di-n skulderhaide. Plocer

det ene ben foron det ondet.

Det forreste knae er boiet.

bekkenbund oq moven er

spendt. Trek ierefier ormen

lilboge i en ro-lignende

bevegelse, sd hdnden kommer

ind i din ormhule. Strer

ormen ud, n6r du er fremme.

Len diq frem med rvooen.

,YY '

nor du er iremme. oo hold ellers

ryggen ret helE tiden.

LOWER BODY TWIST MED BEN PA BOLD i:;

Roler longsomt benene fro side til side, efter ot hove ploceret dem pd

bolden, som vist pd billedet med let spredte ben. lmens ligger du med

strokte orme ud til siden for siobiliteiens skyld. Hold ove-rfroppen i

gulvet, og beveg kun ben og bold. Lower body twist trener, som nounei

indikerer, den indre oq den skr6 nederste del of moven, bevaeqeligheden

i ryggen og er desuden velegnet til ofspending of ryggJn.

Pust ud, ndr benene gdr mod gulvet.

More magazines by this user
Similar magazines