2004 Årsregnskab - Bagsværd Roklub

bagsvaerdroklub.dk

2004 Årsregnskab - Bagsværd Roklub

2004

Budget Indtægter:

Bagsværd Roklub

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2004 til 31.12.2004

420,0 Kontingenter

Tilskud Gladsaxe kommune:

471.283,50 471.283,50

77,0 Aktivitetstilskud 100.552,17

286,0 Ejendom 264.927,35 365.479,52

100,0 Gaver 78.250,00

170,0 Transport 109.272,50

250,0 Køkken 103.851,01

0,0 Materiel 99.000,00

15,0 Udlån og arrangementer for fremmede 43.610,00

6,0 Spidsbolden

Aktiviteter:

6.600,21

0,0 BC og Bymatch 80.764,00

0,0 Genbrugsmarked 7.974,00

60,0 Loppemarled 53.409,25

12,0 Andespil

Deltagerbetalinger:

4.385,00 146.532,25

35 Juniorer 61.883,00

69 Seniorer 50.625,00 112.508,00

45 Regattafortæring 14.570,57

1545,0 Indtægter i alt - ordinær 1.550.957,56

75 Overført hensættelser 2003 75.000,00

1620,0 Indtægter i alt 1.625.957,56


Udgifter

Bagsværd Roklub

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2004 til 31.12.2004

Ejendom:

286,0 Tilskudsberettigede 263.802,38

64,0 Egne udgifter 62.834,82 326.637,20

135,0 Transport 95.447,33

180,0 Køkken 84.541,93

12,0 Spidsbold 20.914,85

Aktiviteter:

BC og Bymatch 65.102,34

CISO 190,00

20,0 Loppemarked 21.540,13

9,0 Andespil 2.819,00 89.651,47

104,0 Anskaffelser:

Kaproningmateriel 242.932,00

Motionmateriel 3.341,32

Inventar 417,00

Motorbåde 53.277,59 299.967,91

115,0 Drift og vedligeholdelse:

Kaproningsmateriel 43.140,07

Motionsmateriel 16.220,77

Motorbåde 16.308,12

Forsikring (både) 29.965,00

Diverse 4.724,77 110.358,73

5,0 Kurser 33.180,00

Motion:

25,0 Trænerafregning 19.479,00

8 GP 24.364,45

5,0 Diverse 4.741,56 48.585,01

Ungdom:

35,0 Trænerafregning 36.600,00

180,0 Regattaer etc. 160.360,59 196.960,59

Senior:

40,0 Trænerafregning 34.500,00

275,0 Regattaer etc. 202.731,34 237.231,34

45,0 Regattafortæring 20.799,20

75,0 Administration:

Kontorartikler 4.328,91

Møder Hjemme 3.311,49

Møder ude 8.473,90

Telefon 3.141,11

Mønttelefon 1.589,68

Porto 5.389,75

Kontingenter 23.295,72

Gebyrer-renter netto 2.659,68

Præmier og Gravering 14.812,35

Repræsentation og gaver 1.994,45

Hjemmeside 10.485,00

Diverse 3.335,00 82.817,04

1.610,0 Udgifter i alt 1.647.092,60

10,0 Årets resultat overført til balance -21.135,04


Aktiver

Bagsværd Roklub

Kassebeholdning 876,97

Indestående giro 16.010,04

Indestående bankkonti 63.407,44

Beholdning i alt 80.294,45

Mellemregninger -22.627,69

Varelager køkken 12.957,50

Letvægtslegat 14.929,30

Ejendom (anskaffelsespris 1976) 2.429.685,25

Aktiver i alt 2.515.238,81

Passiver

Kortfristet gæld 1.492,92

Hensættelser 0,00

Deposita 12.800,00

Letvægtslegat 14.929,30

Egenkapital: Saldo 01.01.2004 2.507.151,63

Årets resultat -21.135,04

Egenkapital pr. 31.12.2004 2.486.016,59

Passiver i alt 2.515.238,81

Egenkapital i henhold til nærværende balance indeholder ikke værdien af klubbens

både og andet materiel. Anslået dagsværdi ca. kr. 1,5 mill.

Bagsværd, den 26. februar 2005

Tom Sparwath

kasserer

Balance pr. 31.12.2004

Nærværende resultatopgørelse og balance har vi revideret

og konstateret aktivernes tilstedeværelse.

Thorkild Harsløf Mogens Rasmussen

revisor revisor

Godkendt på klubbens generalforsamling 9. marts 2005

……………………………………………

dirigent

More magazines by this user
Similar magazines